Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 12, 71 - 90, 30.06.2021

Öz

Kaynakça

  • Referans1 Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. Referans2 Caporale, Guglielmo Maria and Skare, Marinko, Employment Growth, Inflation and Output Growth: Was Phillips Right? Evidence from a Dynamic Panel (June 2011). DIW Berlin Discussion Paper No. 1138, Cháfer, C. M. (2015). An analysis of the Okun's law for the Spanish provinces. Research Institute of Applied Economics, 1-37.

THE RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION, UNEMPLOYMENT AND GROWTH: THE CASE OF EAGLES COUNTRIES

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 12, 71 - 90, 30.06.2021

Öz

Enflasyon, işsizlik ve büyüme ekonominin temel bileşenleridir. Bu üç makro ekonomik göstergenin istikrarlı ve sürdürülebilir olması ülkeler açısından büyük öneme sahiptir. Çünkü bu değişkenler teorik açıdan birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Her ne kadar konu ile ilgili yapılan bu çalışmanın da içinde olduğu bir çok ampirik çalışma bu durumun aksini iddia etse de literatürde enflasyon ile işsizlik arasında değiş-tokuş ilişkisi olduğunu belirten (Phillips eğirisi) teoriler yer almaktadır. Bu nedenle konu hakkında iktisat yazınında birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada yükselen ve büyümede öncü ekonomiler (Emerging and Growth-Leading Economies) (EAGLEs) ülke grubunda 1997-2019 yılları arasında yıllık veriler kullanılarak enflasyon, işsizlik ve büyüme ilişkisi Konya (2006) bootstrap nedensellik analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre Brezilya, Hindistan ve Filipinler’de büyüme enflasyonun nedeni, Çin, Malezya ve Rusya’da ise enflasyon büyümenin nedeni, Malezya’da hem büyüme işsizliğin nedeni hem de işsizlik büyümenin nedeni, Türkiye ve Rusya’da ise işsizlik büyümenin nedeni olduğu tespit edilmiştir. Son olarak sadece Brezilya’da işsizlik enflasyonun nedeni olduğu elde edilmiştir.

Kaynakça

  • Referans1 Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. Referans2 Caporale, Guglielmo Maria and Skare, Marinko, Employment Growth, Inflation and Output Growth: Was Phillips Right? Evidence from a Dynamic Panel (June 2011). DIW Berlin Discussion Paper No. 1138, Cháfer, C. M. (2015). An analysis of the Okun's law for the Spanish provinces. Research Institute of Applied Economics, 1-37.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selim DEMEZ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-6885-0499
Türkiye


İbrahim Halil POLAT (Sorumlu Yazar)
Hakkari üniversitesi
0000-0001-9785-160X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Demez, S. & Polat, İ. H. (2021). THE RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION, UNEMPLOYMENT AND GROWTH: THE CASE OF EAGLES COUNTRIES . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 6 (12) , 71-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/64457/933364

All rights reserved. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR) is an International refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of International Journal of Afro-Eurasian Research.