Hakkında


IJARE, herhangi bir tüzel kişiye veya kuruma başlı değildir. Dergipark Projesinin ev sahipliğinde Prof.Dr.Süleyman Nihat ŞAD ve meslektaşların önderliğinde akademik ve kişisel bir girişim olarak sahiplenilmekte ve yayınlanmaktadır. Prof.Dr.Süleyman Nihat ŞAD halen Malatya, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde çalışmaktadır.

IJARE açık erişim yayınıdır ve sürekli yayın çevrimiçi formattadır. Hakemli, orijinal araştırma ve inceleme makalelerini etkileşimli, açık erişim biçiminde yayınlar. IJARE yayın ücreti almaz. Makaleler, eğitim bilimlerinin tüm yelpazesini kapsayabilir.


Lütfen sorularınızı ijare.editor@gmail.com ya da nihat.sad@inonu.edu.tr adresine yönlendiriniz.

E-ISSN: 2149-2913

e-ISSN:2149-2913 © 2015 IJARE