Amaç ve Kapsam

IJARE, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri ücretsiz yayınlayan hakemli bir dergidir.  IJARE 2019 yılından itibaren yılda bir sayı yayınlamaktadır.

Gönderilen aday makaleler tüm eğitim bilimleri yelpazesini kapsayabilir. IJARE, öğretme ve öğrenme konusundaki anlayışımızı artıracak mevcut eğitim araştırmalarının tartışılması, paylaşılması ve yansıtılmasına adanmış elektronik bir yayındır. IJARE, deneysel teorileri geliştiren deneysel araştırmalardan ve literatür temelli bilimsel makalelerden elde edilen bulguları içeren makaleler yayınlamaktadır. Dergiye aynı zamanda kitapların eleştirel incelemelerini ve makale çevirileri de kabul edilir. 

Yayımlanma Ayları
Aralık
e-ISSN:2149-2913 © 2015 IJARE