Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 96 - 102 2019-06-30

Fasulyede Rhizoctonia solani’nin Neden Olduğu Kök Çürüklüğüne Karşı Tohuma Bazı Fungisit Uygulamalarının Etkinliği
Efficacy of Seed Treatments With Some Fungicides Against Bean Root Rot Caused By Rhizoctonia solani

Gülsüm Palacıoğlu [1] , Beyza Cankara [2] , Harun Bayraktar [3] , Göksel Özer [4]


Fasulyede Rhizoctonia solani’nin neden olduğu kök çürüklüğüne karşı bazı fungisitlerin çıkış oranı, hastalık şiddeti ve bitki gelişimi üzerindeki etkisi bu çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Tohum ilacı olarak kullanılan fungisitler arasında sedaxane en etkili fungisit olup, patojenle inokuleli kontrol uygulamalarına göre çıkış oranını %93.33 seviyesinde artırdığı,  hastalık şiddetini ise %44 oranında engellediği tespit edilmiştir. Benzer şekilde fludioxonil ve azoxystrobin etkili maddeli fungisit uygulamalarındaki çıkış oranının sırasıyla %86.67 ve %73.33 olduğu, hastalık şiddetinin ise %32.00 ve %30.67 oranlarında azaldığı belirlenmiştir. Trifloxystrobin ve difenocanozole etkili maddeli fungisitler ise orta derecede etkili olup, hastalık şiddetini sırasıyla %18.67 ve %20.00 oranlarında engellemişlerdir. Bununla birlikte thiram, acibenzolar-s-methyl ve propineb etkili maddeli fungisitlerin çıkış oranı ve hastalık şiddeti üzerinde etkili olmadıkları tespit edilmiştir. Bitki gelişimi açısından da sedaxane, fludioxonil ve azoxystrobin etkili maddeli fungisitlerin kontrole yakın bir gelişim sağladıkları gözlemlenmiştir. Bu kapsamda bu fungisitlerin tek başına yada kombinasyon uygulamalarının fasulyede bu hastalığın neden olduğu kayıpların azaltılması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.

This study evaluated the effect of some fungicides on emergence, disease severity and seedling growth of bean plants against root rot disease of bean caused by Rhizoctonia solani.  Among the seed treatment fungicides, sedaxane was the most effective fungicide, which increased the emergence of bean seeds at a rate of 93.33% and yielded a 44% decrease in disease severity compared with those of pathogen-inoculated control. Similarly, fungicides with fludioxonil and azoxystrobin active ingredients yielded 86.67% and 73.33% increase in emergence, and a 32% and 30.67% decrease in disease severity, respectively. The fungicides with trifloxystrobin and difenocanozole active ingredients were moderately effective and prevented 18.67% and 20 % of disease severity, respectively. However, the fungicides with thiram, acibenzolar-s-methyl and propineb active ingredients have no effect on emergence and disease severity. The fungicides with sedaxane, fludioxonil and azoxystrobin active ingredients have similar effect on seedling growth compared with the growth the control seedlings. The result showed that fungicides alone or combination applications will be beneficial to reduce yield losses, caused by Rhizoctonia root rot on bean.

 • Akarca, Z. (2013). Erzincan ilinde fasulye bitkilerinin toprak üstü aksamlarından izole edilen Rhizoctonia türlerinin anastomosis grupları ve patojenitesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Bost, S. (2006). Root rots and seedling disease of beans and peas. The University of Tennessee Extension SP277-O.
 • Conner, R. L., Hou, A., Balasubramanian, P., McLaren, D. L., Henriquez, M. A., Chang, K. F., & McRae, K. B. (2014). Reaction of dry bean cultivars grown in western Canada to root rot inoculation. Canadian Journal of Plant Science, 94(7), 1219-1230.
 • Costa-Coelho, G. R., Café Filho, A. C., & Lobo Jr, M. (2014). A comparison of web blight epidemics on common bean cultivars with different growth habits. Crop Protection, 55, 16-20.
 • Dal Cortivo, C., Conselvan, G. B., Carletti, P., Barion, G., Sella, L., & Vamerali, T. (2017). Biostimulant effects of seed-applied sedaxane fungicide: Morphological and physiological changes in maize seedlings. Frontiers in Plant Science, 8, 2072.
 • De Jensen, E. C. (2000). Etiology and control of Dry bean root rot in Minnesota. INIAP Archivo Historico.
 • Demirci, E., & Çağlar, A. (1998). Fungi isolated from seeds of bean in Erzurum province. Bitki Koruma Bülteni, 38 (1-2), 91-97.
 • Eken, C., & Demirci, E. (2004). Anastomosis groups and pathogenicity of Rhizoctonia solani and binucleate Rhizoctonia isolates from bean in Erzurum, Turkey. Journal of Plant Pathology, 49-52.
 • Erper, İ., Karaca, G. H., & Balkaya A. (2003). Samsun ilinde üretimi yapılan bazı taze fasulye çeşitlerinin Rhizoctonia solani'ye duyarlılıklarının belirlenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18, 3-6.
 • Erper, İ., Özkoc, İ., & Karaca, G. H. (2011). Identification and pathogenicity of Rhizoctonia species isolated from bean and soybean plants in Samsun, Turkey. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 44(1), 78-84.
 • FAOSTAT. (2018). Gıda ve tarım örgütü. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC. Erişim tarihi: 03 Ocak 2019.
 • Fuchs, S. J., Hirnyck R. E., & Downey, L. A. (2003). Idaho Crop Profıles. The University of Idaho, CIS 1092.
 • Galvez, G. E., Mora, B., & Pastor-Corrales, M. A. (1989). Web blight. In: Schwartz HF, Pastor-Corrales MA. (eds.) Bean Production Problems in the Tropics (pp. 195-259). Cali, Colombia, CIAT.
 • Gossen, B. D., Conner, R. L., Chang, K. F., Pasche, J. S., McLaren, D. L., Henriquez, M. A., & Hwang, S. F. (2016). Identifying and managing root rot of pulses on the northern great plains. Plant Disease, 100(10), 1965-1978.
 • Gupta, S. K., Mathew, K. A., Shyam, K. R., & Sharma, A. (1999). Fungicidal management of root rot (Rhizoctonia solani) of french. Plant Disease Research, 14(1), 20-24.
 • Hall, R. 1994. Bean diseases, bean pathogens, bean disease control. Compendium of Bean Diseases, APS press, Minnesota.
 • Karaca, G. H., Ozkoc, I., & Erper, I. (2002). Determination of the anastomosis grouping and virulence of Rhizoctonia solani Kühn isolates associated with bean plants grown in Samsun/Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences, 5(4), 434-437.
 • Kataria, H. R, & Gisi, U. (1996). Chemical control of Rhizoctonia species. In: Rhizoctonia species: Taxonomy, Molecular Biology, Ecology, Pathology and Disease Control (pp. 537-547). Springer, Dordrecht.
 • Khan, M. F., Qandah, I., & Bolton, M. D. (2009). The effect of temperature on Rhizoctonia disease development and fungicide efficacy in controlling Rhizoctonia root rot on sugarbeet. Journal of Sugarbeet Research, 46, 101-102.
 • Kılıçoğlu, M. Ç., & Özkoç, İ. (2013). Phylogenetic analysis of Rhizoctonia solani AG-4 isolates from common beans in Black Sea coastal region, Turkey, based on ITS-5.8 S rDNA. Turkish Journal of Biology, 37(1), 18-24.
 • Kırbağ, S., & Turan, N. (2006). Malatya’da yetiştirilen bazı sebzelerde kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan fungal etmenler. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(2), 159-164.
 • Knodel, J., Beauzay, P., Endres, G., Franzen, D., Kandel, H., Markell, S., Osorno, J., Pasche, J., & Zollinger, R. (2016). 2015 dry bean grower survey of production, pest problems and pesticide use in Minnesota and North Dakota E-1802. North Dakota Cooperative Extension Service Publication.
 • Lehtonen, M. J., Ahvenniemi, P., Wilson, P. S., German‐Kinnari, M., & Valkonen, J. P. T. (2008). Biological diversity of Rhizoctonia solani (AG‐3) in a northern potato‐cultivation environment in Finland. Plant Pathology, 57(1), 141-151.
 • Muyolo, N. G., Lipps, P. E., & Schmitthenner, A. F. (1993). Anastomosis grouping and variation in virulence among isolates of Rhizoctonia solani associated with dry bean and soybean in Ohio and Zaire. Phytopathology, 83(4), 438-444.
 • Nerey, Y., Pannecoucque, J., Hernandez, H. P., Diaz, M., Espinosa, R., De Vos, S., & Höfte, M. (2010). Rhizoctonia spp. causing root and hypocotyl rot in Phaseolus vulgaris in Cuba. Journal of Phytopathology, 158(4), 236-243.
 • Peña, P. A., Steadman, J. R., Eskridge, K. M., & Urrea, C. A. (2013). Identification of sources of resistance to damping-off and early root/hypocotyl damage from Rhizoctonia solani in common bean (Phaseolus vulgaris L.). Crop Protection, 54, 92-99.
 • Pung, H. (2012). New fungicides and strategies for sustainable management of Sclerotinia and Rhizoctonia diseases on vegetable crops in Australia. Horticulture Australia Ltd. press.
 • Thind, T. S., & Aggarwal, R. (2008). Characterization and pathogenic relationships of Rhizoctonia solani isolates in a potato–rice system and their sensitivity to fungicides. Journal of Phytopathology, 156(10), 615-621.
 • Tvedt, C. T. (2017). Efficacy of seed treatments and in-furrow fungicides for management of dry bean root rot caused by Rhizoctonia solani and Fusarium solani, and field pea root rot caused by Fusarium avenaceum and Fusarium solani. PhD. thesis, North Dakota State University, North Dakota.
 • Yeşil, S. (2007). Konya İli fasulye ekim alanlarındaki fitopatolojik sorunların tespiti ve tanılanması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yıldırım, E., & Erper, I. (2017). Characterization and pathogenicity of Rhizoctonia spp. isolated from vegetable crops grown in greenhouses in Samsun province, Turkey. Bioscience Journal, 33(2), 257-267.
 • Zeun, R., Scalliet, G., & Oostendorp, M. (2013). Biological activity of sedaxane–a novel broad‐spectrum fungicide for seed treatment. Pest Management Science, 69(4), 527-534.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Bitki Koruma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3385-2520
Yazar: Gülsüm Palacıoğlu
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6055-0309
Yazar: Beyza Cankara
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

Orcid: 0000-0003-2562-4461
Yazar: Harun Bayraktar (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

Orcid: 0000-0002-3385-2520
Yazar: Göksel Özer
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ijaws533240, journal = {International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences}, issn = {}, eissn = {2149-8245}, address = {}, publisher = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {96 - 102}, doi = {10.24180/ijaws.533240}, title = {Fasulyede Rhizoctonia solani’nin Neden Olduğu Kök Çürüklüğüne Karşı Tohuma Bazı Fungisit Uygulamalarının Etkinliği}, key = {cite}, author = {Palacıoğlu, Gülsüm and Cankara, Beyza and Bayraktar, Harun and Özer, Göksel} }
APA Palacıoğlu, G , Cankara, B , Bayraktar, H , Özer, G . (2019). Fasulyede Rhizoctonia solani’nin Neden Olduğu Kök Çürüklüğüne Karşı Tohuma Bazı Fungisit Uygulamalarının Etkinliği. International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences , 5 (1) , 96-102 . DOI: 10.24180/ijaws.533240
MLA Palacıoğlu, G , Cankara, B , Bayraktar, H , Özer, G . "Fasulyede Rhizoctonia solani’nin Neden Olduğu Kök Çürüklüğüne Karşı Tohuma Bazı Fungisit Uygulamalarının Etkinliği". International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences 5 (2019 ): 96-102 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijaws/issue/43026/533240>
Chicago Palacıoğlu, G , Cankara, B , Bayraktar, H , Özer, G . "Fasulyede Rhizoctonia solani’nin Neden Olduğu Kök Çürüklüğüne Karşı Tohuma Bazı Fungisit Uygulamalarının Etkinliği". International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences 5 (2019 ): 96-102
RIS TY - JOUR T1 - Fasulyede Rhizoctonia solani’nin Neden Olduğu Kök Çürüklüğüne Karşı Tohuma Bazı Fungisit Uygulamalarının Etkinliği AU - Gülsüm Palacıoğlu , Beyza Cankara , Harun Bayraktar , Göksel Özer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24180/ijaws.533240 DO - 10.24180/ijaws.533240 T2 - International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 102 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-8245 M3 - doi: 10.24180/ijaws.533240 UR - https://doi.org/10.24180/ijaws.533240 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi Fasulyede Rhizoctonia solani’nin Neden Olduğu Kök Çürüklüğüne Karşı Tohuma Bazı Fungisit Uygulamalarının Etkinliği %A Gülsüm Palacıoğlu , Beyza Cankara , Harun Bayraktar , Göksel Özer %T Fasulyede Rhizoctonia solani’nin Neden Olduğu Kök Çürüklüğüne Karşı Tohuma Bazı Fungisit Uygulamalarının Etkinliği %D 2019 %J International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences %P -2149-8245 %V 5 %N 1 %R doi: 10.24180/ijaws.533240 %U 10.24180/ijaws.533240
ISNAD Palacıoğlu, Gülsüm , Cankara, Beyza , Bayraktar, Harun , Özer, Göksel . "Fasulyede Rhizoctonia solani’nin Neden Olduğu Kök Çürüklüğüne Karşı Tohuma Bazı Fungisit Uygulamalarının Etkinliği". International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences 5 / 1 (Haziran 2019): 96-102 . https://doi.org/10.24180/ijaws.533240
AMA Palacıoğlu G , Cankara B , Bayraktar H , Özer G . Fasulyede Rhizoctonia solani’nin Neden Olduğu Kök Çürüklüğüne Karşı Tohuma Bazı Fungisit Uygulamalarının Etkinliği. International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences. 2019; 5(1): 96-102.
Vancouver Palacıoğlu G , Cankara B , Bayraktar H , Özer G . Fasulyede Rhizoctonia solani’nin Neden Olduğu Kök Çürüklüğüne Karşı Tohuma Bazı Fungisit Uygulamalarının Etkinliği. International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences. 2019; 5(1): 102-96.