Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

İRFAN ÖNÜRMEN RESMİNDE MALZEMENİN KATMANLI KULLANIMININ DUYUSAL KARŞILIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 1, 33 - 40, 12.07.2019
https://doi.org/10.22252/ijca.551848

Öz

Bu çalışmada, ressam İrfan Önürmen’in çoklu medyum (malzeme)
kullanarak gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların teknik boyutu ve bu boyutun
duyular üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken, farklı
malzemelerin yaratmış olduğu katmanlı yapılar dikkate alınmıştır. Sanatçının
çalışmalarına hâkim olan malzemelerin bu katmanlı kullanımı, Gilles Deleuze ve
Felix Guattari’nin algılam ve duygulam kavramları ile ilişki kurularak
irdelenmeye çalışılmıştır.Sanatçının çalışmalarını oluştururken ele almış olduğu malzemeler
çoğunlukla gazete kağıdı ve tüldür. Farklı malzemeler olsalar dahi, sanatçı bu
iki malzeme ile ortak bir dil birliği yaratmıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın
problemi, Önürmen resminde, sanatçının malzemeyi ele alış biçimi ile ilişkili
olarak ortaya çıkan bu dil birliğinin duyular üzerindeki karşılığıdır.

Kaynakça

 • 1.Belting, H. 2012. Floransa ve Bağdat. Çev: Zehra Aksu Yılmazer, İstanbul: KÜY.
 • 2.Berger, J. 1992. Picasso’nun Başarısı ve Başarısızlığı. Çev: Yurdanur Salman ve Müge Gürsoy, İstanbul: Metis Yayınları.
 • 3.Cabanne, P. 1998. Modernizmin Serüveni. Çev: Meltem Cansever, İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • 4.Çalıkoğlu, L. 2007. İrfan Önürmen. İstanbul: Çekirdek Sanat Yayınları.
 • 5.Deleuze, G., ve Guattari F. 2013. Felsefe Nedir?. Çev: Turhan Ilgaz, İstanbul: YKY.
 • 6.Francalanci, E. L. 2012. Nesnelerin Estetiği. Çev: Durdu Kundakçı, Ankara: Dost Kitapevi Yayınları.
 • 7.Gombrich, E. H. 1992. Sanat ve Yanılsama: Resim Yoluyla Betimlemenin Psikolojisi. Çev: Ahmet Cemal, İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • 8.Güray, Z. 2015. Resim Sanatında Dokunsal Etkinin Malzeme Deneyimi İle İlişkilendirilmesi. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
 • 9.Kaplanoğlu, L. 2008. Sanatsal Bir Değer Olarak “Kolaj”. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 13, 97-103.
 • 10.Merleau-Ponty. M. 2012. Göz ve Tin. Çev: Ahmet Soysal, İstanbul: Metis Yayınları.
 • 11.Pallasmaa, J. 2014. Tenin Gözleri. Çev: Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: YEM Yayın.
 • 12.Sayın, Z. 2013. İmgenin Pornografisi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • 13.Sözen, M. ve Tanyeli, U. 2007. Sanat Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • 14.Tarkovski, A. 1992. Mühürlenmiş Zaman. Çev: Füsun Ant, İstanbul: AFA Yayınları.
 • 15.Uysal, A. 2012. İrfan Önürmen Resimlerinde Ör‘tül’ü Gerçekler, Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, (8):11-15.
 • 16.Zeytinoğlu, E. 2004. İrfan Önürmen. İstanbul: Pi Artworks Yayını.
 • 17.http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cac776d8577e6.20696495
 • 18.http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cac7f13565d79.28969984
 • 19.http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cac810ce19cd6.69664736
 • 20.https://www.istanbul.net.tr/etkinlik/sergi/irfan-onurmen-tul-isler-/575/15
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme
Yazarlar

Zeynep Güray Can

Yayımlanma Tarihi 12 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Güray Can, Z. (2019). İRFAN ÖNÜRMEN RESMİNDE MALZEMENİN KATMANLI KULLANIMININ DUYUSAL KARŞILIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 5(1), 33-40. https://doi.org/10.22252/ijca.551848