Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE ROLE OF THE FESTIVAL TOURISM IN THE DESTINATION BRANDING: A RESEARCH ON ALACATI HERB FESTIVAL

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 58 - 67, 30.06.2018
https://doi.org/10.30625/ijctr.424439

Öz

The rapid development of activities over the last 15-20 years has contributed to the development of destinations both economically and socially. This development will continue in the future. The reason for this is that the style and size of the events continue to improve each year. The festival tourism which is the basis of the research is also one of the most important parts of the event tourism. The festival tourism which is a common point of tourism and activity concept, increases the interest of tourism by providing competitive advantage compared to other destinations, extending tourism season and spreading it in tourism seasons. Festivals contribute to increasing the number of tourists in the destination, promoting destinations and becoming a brand, and creating value for the destination. For this purpose, the effect of Alaçatı Herb Festival on being a brand of Alaçatı Destination was investigated and the operators working in the region were interviewed and tried to measure their perceptions. Some suggestions are proposed to contribute the festival to be more effective by evaluating the perceptions of the Alaçatı Herb Festival.

Kaynakça

 • Akpınar, M., (2013). Kuzeydoğu Anadolu Turizm Destinasyonu, Tanıtım Markalaştırma Araştırması.
 • Altındağ, M., (2005). Nitel Araştırma Teknikleri, (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Çelik, A., (2009). Destinasyon Pazarlama Unsuru Olarak Etkinlik Turizmi ve Etkileri: İstanbul Örneği, (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi.
 • Doğanlı, B., (2006). Turizmde Destinasyon Markalaşması ve Antalya Örneği, (Doktora Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İşletme Anabilim Dalı.
 • Ekin, Y., (2011). Etkinlik Turizmi Kapsamında Festivaller ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri Konulu Bir Araştırma, (Doktora Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
 • Getz, D. (1997). Event Management & Event Tourism, Cognizant Communication Corporation, New York.
 • Getz, D. (2007). Event Studies, Theory, Research and Policy for Planned Events, First Edition, ISBN 10: 0-7506-6959-4.
 • Getz, D., (2008). Event Tourism: Definition, Evolution and Research, Tourism Management Vol.29, 3, 403-428.
 • Karagöz, D., (2006). Etkinlik Turizmi ve Etkinlik Turizmi Bağlamında Yabancı Ziyaretçi Harcamalarının Ekonomiye Etkisi: Formula 1 2005 Türkiye Grand Prix Örneği, (Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Kaya, F., (2014). Destinasyon Markalaşma Sürecinde Doğu Karadeniz Bölgesinin Doğal ve Kültürel Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi, (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Kömürcü, G. B., (2013). Etkinlik Turizmi Çeşidi Olarak Festivaller: Bozcaada Yerel Tatlar Festivali Örneği, (Yüksek Lisans Tezi) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Özden, M. Y. ve Durdu, L., (2016). Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar İçin Nitel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara, ISBN: 978-605-170-109-7.
 • Özkul E. ve Demirer D., (2012). Şehirlerin Turistik Markalaşmasında Kalkınma Ajanslarının Rolü, Bölge Planları Üzerine Bir Doküman İncelenmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 157-181.
 • Pekyaman. A., (2008). Turistik Satın Alma Davranışında Destinasyon İmajının Rolü Afyonkarahisar Bölgesinde Bir Araştırma (Doktora Tezi). Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
 • Seggie, F. N. ve Bayyurt Y., (2015). Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları, Anı Yayıncılık, Ankara, ISBN: 978-605-170-028-1
 • Şengül, S., Genç, K., (2016). Festival Turizmi Kapsamında Yöresel Mutfak Kültürünün Destekleyici Ürün Olarak Kullanılması: Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali Örneği, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 23, s.79-89.
 • Yıldırım, H., (2017). Etkinlik Turizmi ‘‘Destinasyon Seçim Sürecinde Etkinlikler’’, Detay Yayıncılık, Ankara, ISBN: 978-605-9440-53-0. http://www.narsanat.com/ulkemizde1300-festival-oldugunu-biliyor-muydunuz/ Erişim Tarihi: 19 Ekim 2017 (Aktif).

Destinasyon Markalaşmasında Festival Turizminin Rolü: Alaçatı Ot Festivali Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 58 - 67, 30.06.2018
https://doi.org/10.30625/ijctr.424439

Öz

Etkinliklerin son 15-20 yıldır hızlı gelişimi destinasyonların hem ekonomik hem de sosyal olarak gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu gelişim gelecekte de devam edecektir. Bunun nedeni, etkinliklerin çeşidinin ve boyutunun her yıl gelişerek devam etmesidir. Araştırmanın temeli olan festival turizmi etkinlik turizminin en önemli yapı taşlarından bir tanesidir. Turizm ve etkinlik kavramının kesiştiği bir noktada bulunan festival turizmi, diğer destinasyonlara göre rekabet avantajı sağlaması, turizm sezonunu uzatması ve mevsimlere yayması gibi üstünlükleri ile turizme olan ilgiyi arttırmaktadır. Festivaller, gerçekleştirildiği destinasyondaki turist sayısını arttırmakta, destinasyon tanıtımında, bir marka olmasında katkıda bulunmakta ve destinasyon için değer yaratmaktadır.  Bu bağlamda araştırmada Alaçatı Ot Festivali’nin, Alaçatı destinasyonunun bir marka olmasındaki etkisi incelenmiş, bölgede hizmet veren işletmelerle görüşülmüş ve algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Alaçatı Ot Festivaline ilişkin algılar değerlendirilerek festivalin daha etkin gerçekleştirilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Akpınar, M., (2013). Kuzeydoğu Anadolu Turizm Destinasyonu, Tanıtım Markalaştırma Araştırması.
 • Altındağ, M., (2005). Nitel Araştırma Teknikleri, (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Çelik, A., (2009). Destinasyon Pazarlama Unsuru Olarak Etkinlik Turizmi ve Etkileri: İstanbul Örneği, (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi.
 • Doğanlı, B., (2006). Turizmde Destinasyon Markalaşması ve Antalya Örneği, (Doktora Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İşletme Anabilim Dalı.
 • Ekin, Y., (2011). Etkinlik Turizmi Kapsamında Festivaller ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri Konulu Bir Araştırma, (Doktora Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
 • Getz, D. (1997). Event Management & Event Tourism, Cognizant Communication Corporation, New York.
 • Getz, D. (2007). Event Studies, Theory, Research and Policy for Planned Events, First Edition, ISBN 10: 0-7506-6959-4.
 • Getz, D., (2008). Event Tourism: Definition, Evolution and Research, Tourism Management Vol.29, 3, 403-428.
 • Karagöz, D., (2006). Etkinlik Turizmi ve Etkinlik Turizmi Bağlamında Yabancı Ziyaretçi Harcamalarının Ekonomiye Etkisi: Formula 1 2005 Türkiye Grand Prix Örneği, (Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Kaya, F., (2014). Destinasyon Markalaşma Sürecinde Doğu Karadeniz Bölgesinin Doğal ve Kültürel Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi, (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Kömürcü, G. B., (2013). Etkinlik Turizmi Çeşidi Olarak Festivaller: Bozcaada Yerel Tatlar Festivali Örneği, (Yüksek Lisans Tezi) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Özden, M. Y. ve Durdu, L., (2016). Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar İçin Nitel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara, ISBN: 978-605-170-109-7.
 • Özkul E. ve Demirer D., (2012). Şehirlerin Turistik Markalaşmasında Kalkınma Ajanslarının Rolü, Bölge Planları Üzerine Bir Doküman İncelenmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 157-181.
 • Pekyaman. A., (2008). Turistik Satın Alma Davranışında Destinasyon İmajının Rolü Afyonkarahisar Bölgesinde Bir Araştırma (Doktora Tezi). Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
 • Seggie, F. N. ve Bayyurt Y., (2015). Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları, Anı Yayıncılık, Ankara, ISBN: 978-605-170-028-1
 • Şengül, S., Genç, K., (2016). Festival Turizmi Kapsamında Yöresel Mutfak Kültürünün Destekleyici Ürün Olarak Kullanılması: Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali Örneği, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 23, s.79-89.
 • Yıldırım, H., (2017). Etkinlik Turizmi ‘‘Destinasyon Seçim Sürecinde Etkinlikler’’, Detay Yayıncılık, Ankara, ISBN: 978-605-9440-53-0. http://www.narsanat.com/ulkemizde1300-festival-oldugunu-biliyor-muydunuz/ Erişim Tarihi: 19 Ekim 2017 (Aktif).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Özgün Bilimsel Makale
Yazarlar

Melih ÇOBAN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Seda SÜER>
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0002-0264-071X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 17 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 23 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çoban, M. & Süer, S. (2018). Destinasyon Markalaşmasında Festival Turizminin Rolü: Alaçatı Ot Festivali Üzerine Bir Araştırma . International Journal of Contemporary Tourism Research , 2 (1) , 58-67 . DOI: 10.30625/ijctr.424439