Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye'nin Karşılaştığı Küresel, Bölgesel ve Yerel Olaylar ve Turizm Sektörüne Etkilerinin İncelenmesi: Antalya ve İstanbul Örneği

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 23 - 40, 30.06.2018
https://doi.org/10.30625/ijctr.432793

Öz

Bu araştırmanın amacı, 2010 ve 2017 yılları arasında Türkiye’yi ve Türkiye turizmini etkileyen küresel, bölgesel ve yerel olayları ortaya koyarak Türkiye turizminin yakın tarihine dair değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu doğrultuda, bu araştırmada küresel, bölgesel ve yerel bazda gerçekleşen olayların turizm anlamında Türkiye genelini, Antalya’yı ve İstanbul’u ne derecede etkilediğini ortaya koyabilmek adına gelen yabancı turist sayıları, milliyetleri, Türkiye’ye gelen yabancı turistlerden elde ettiği turizm gelirlerine ve kişi başı ortalama harcamalarına ilişkin istatistiklere yer verilerek değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Araştırmanın yöntemi olarak ikincil verilerin incelenmesine dayalı literatür araştırması ve doküman analizi uygulanmaktadır. Araştırmada yer verilen istatistikler ışığında genel olarak Türkiye turizminin 2010 yılı ile 2016 yılları arasında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bakımından yükseliş eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu eğilim, genel olarak İstanbul ve Antalya illeri özelindeki istatistiklerde de kendini göstermektedir. Özellikle 2014 ve 2015 yılları Türkiye turizminin bugüne kadarki altın yılları olarak tarihte yerini aldığı görülmektedir. 2015 yılı sonlarında başlayan ve 2016 yılı içerisinde devam eden Türkiye – Rusya ilişkilerindeki gerginlik, darbe girişimi, Almanya ve Hollanda ile yaşanan gerginlikler gibi olaylar Türkiye turizmini olumsuz etkilediği ve ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2016 yılında keskin bir düşüşe uğradığı görülmektedir. 2017 yılının Türkiye turizmi için tekrardan toparlanma yılı olduğu istatistiklere yansımaktadır. Turizm gelirleri açısından baktığımızda ise ülkemizin gelen yabancı turistlerden en fazla gelir elde edilen ve kişi başı ortalama harcamanın en yüksek olduğu yıl 2014 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2016 yılında yaşanan olayların Türk turizmine gelir anlamında olumsuz etkilerinin de istatistiklere açık bir şekilde yansıdığı görülmektedir. Bu araştırma, Türkiye’ye, Antalya’ya ve İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayılarını, milliyetlerini, ülkemize gelen yabancı turistlerden elde edilen turizm gelirini ve kişi başı ortalama harcamalarını, Türkiye turizmini etkileyen küresel, bölgesel ve yerel olaylar ışığında değerlendirmesi bakımından literatüre güncel veriler ve bilgiler kazandırmaktadır. Yakın tarihte Türkiye’ye İstanbul’a ve Antalya’ya gelen yabancı turist sayılarının, milliyetlerinin, ülkemize gelen yabancı turistlerden elde edilen turizm gelirinin ve kişi başı ortalama harcamalarının nasıl bir değişim gösterdiğini neden - sonuç ilişkisi içerisinde öğrenmek isteyen kişilerin bu çalışmadan faydalanması beklenmektedir.

Kaynakça

 • Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm İstatistikleri, http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/TR,175552/turizm-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği İstatistikleri, http://www.antalyahavalimani.gov.tr/tr/govdb/tr/istatistik/000-2017%20Aralik%20Ayi%20Gelen%20Yolcu%20ve%20Ucak%20Sayilari.pdf, Erişim Tarihi: 25.02.2018.
 • Göçen, S., Yirik, Ş. ve Yılmaz, Y. (2011). Türkiye’de Krizler ve Krizlerin Turizm Sektörüne Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 16(2): 493 – 509.
 • http://www.tarihtebugun.org/tarihte_bu_sene/2010-senesi-yasananlar.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • http://www.tarihtebugun.org/tarihte_bu_sene/2011-senesi-yasananlar.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • http://www.tarihtebugun.org/tarihte_bu_sene/2012-senesi-yasananlar.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • http://www.tarihtebugun.org/tarihte_bu_sene/2013-senesi-yasananlar.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • http://www.tarihtebugun.org/tarihte_bu_sene/2014-senesi-yasananlar.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • http://www.tarihtebugun.org/tarihte_bu_sene/2015-senesi-yasananlar.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • http://www.tarihtebugun.org/tarihte_bu_sene/2016-senesi-yasananlar.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • http://www.tarihtebugun.org/tarihte_bu_sene/2017-senesi-yasananlar.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • http://www.turizmgazetesi.com/news.aspx?id=85992
 • https://www.wikizero.com/tr/2010, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • https://www.wikizero.com/tr/2011, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • https://www.wikizero.com/tr/2012, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • https://www.wikizero.com/tr/2013, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • https://www.wikizero.com/tr/2014, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • https://www.wikizero.com/tr/2015, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • https://www.wikizero.com/tr/2016, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • https://www.wikizero.com/tr/2017, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm İstatistikleri, http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/TR,71515/turizm-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 6 Aralık 2017.
 • Kozak, M., Crotts, J. ve Law, R. (2007). The Impact of the Perception of Risk on International Travellers. International Journal of Tourism Research. 9(4): 233 – 242.
 • Küçükaltan, G. (2008). Krizin Türkiye Turizmine Etkileri. https://www.turizminsesi.com/yazi/krizin-turkiye-turizmine-etkileri-35.htm, Erişim Tarihi: 25.02.2018.
 • Saha, S. ve Yap, G. (2013). The Mpderation Effects of Political Instability and Terrorism on Tourism Development: A Cross-Country Panel Analysis. Journal of Travel Reseach. 20(10): 1 – 13.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • UNWTO (2018). World Tourism Barometer. http://media.unwto.org/press-release/2018-01-15/2017-international-tourism-results-highest-seven-years, Erişim Tarihi: 26.02.2018.
 • Yıldız, Ö. (2017). Turizm Krizleri. Akbaba, A., Öter, Z., Güler, M.E. ve Altıntaş, V. (Ed.). Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar içinde (s. 215-226). Ankara: Detay Yayıncılık.

Global, Regional and Local Incidents Turkey Has Encountered and an Investigation of their Effects on Tourism Industry: The Case of Antalya and Istanbul

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 23 - 40, 30.06.2018
https://doi.org/10.30625/ijctr.432793

Öz

The purpose of this research is the assessment of the tourism in Turkey between 2010 and 2017 by revealing global, regional and local events affecting Turkey and the tourism in Turkey. Accordingly, this research indicates how the number, the nationalities, tourism revenues that gain from foreign tourists who come to Turkey and average per capita expenditure  of incoming foreign tourists were affected in recent years by the global, regional and local incidents which have influenced the tourism in Turkey, Istanbul and Antalya, supported with statistical data. The literature review based on the research of second data and analysis of the documents were used for the methods of this research. It is evident that the tourism in Turkey between 2010 and 2016 has been increased due to the increment of incoming foreign tourists. The same result can be seen in the statistics demonstrating the increase in tourism in Istanbul and Antalya, specifically. The tourism in 2014 and 2015 has made history as golden years which refers to the best years for tourism in the history.In contrast, a sharp decrease in tourism regarding to the number of incoming foreign tourists in Turkey has been recorded in 2016 because of the political tension between Turkey and Russia, which had started late 2015 and had been continued over the course of 2016, coup d’etat in Turkey and also the tension between Turkey, Germany and Netherland. However, the statistics demonstrates that the year of 2017 has been a recovery period for the tourism in Turkey. 2014 is the most efficient year regarding to total income from foreign tourists and their average per capita expenditures. Statistics clearly demonstrates that the incidents happened in 2016 has negative effects on the touristic income. This research contributes current data and information about the number of incoming foreign tourist visiting Turkey, Istanbul and Antalya and their nationalities, tourism revenues that gain from foreign tourists and average per capita expenditures statistically, global, regional and local parameters affecting the tourism in Turkey. It is planned that the research may illuminate how the nationalities and the number of incoming foreign tourists visiting Turkey, Istanbul and Antalya based on cause-effect relationship.

Kaynakça

 • Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm İstatistikleri, http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/TR,175552/turizm-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği İstatistikleri, http://www.antalyahavalimani.gov.tr/tr/govdb/tr/istatistik/000-2017%20Aralik%20Ayi%20Gelen%20Yolcu%20ve%20Ucak%20Sayilari.pdf, Erişim Tarihi: 25.02.2018.
 • Göçen, S., Yirik, Ş. ve Yılmaz, Y. (2011). Türkiye’de Krizler ve Krizlerin Turizm Sektörüne Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 16(2): 493 – 509.
 • http://www.tarihtebugun.org/tarihte_bu_sene/2010-senesi-yasananlar.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • http://www.tarihtebugun.org/tarihte_bu_sene/2011-senesi-yasananlar.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • http://www.tarihtebugun.org/tarihte_bu_sene/2012-senesi-yasananlar.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • http://www.tarihtebugun.org/tarihte_bu_sene/2013-senesi-yasananlar.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • http://www.tarihtebugun.org/tarihte_bu_sene/2014-senesi-yasananlar.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • http://www.tarihtebugun.org/tarihte_bu_sene/2015-senesi-yasananlar.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • http://www.tarihtebugun.org/tarihte_bu_sene/2016-senesi-yasananlar.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • http://www.tarihtebugun.org/tarihte_bu_sene/2017-senesi-yasananlar.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • http://www.turizmgazetesi.com/news.aspx?id=85992
 • https://www.wikizero.com/tr/2010, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • https://www.wikizero.com/tr/2011, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • https://www.wikizero.com/tr/2012, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • https://www.wikizero.com/tr/2013, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • https://www.wikizero.com/tr/2014, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • https://www.wikizero.com/tr/2015, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • https://www.wikizero.com/tr/2016, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • https://www.wikizero.com/tr/2017, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm İstatistikleri, http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/TR,71515/turizm-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 6 Aralık 2017.
 • Kozak, M., Crotts, J. ve Law, R. (2007). The Impact of the Perception of Risk on International Travellers. International Journal of Tourism Research. 9(4): 233 – 242.
 • Küçükaltan, G. (2008). Krizin Türkiye Turizmine Etkileri. https://www.turizminsesi.com/yazi/krizin-turkiye-turizmine-etkileri-35.htm, Erişim Tarihi: 25.02.2018.
 • Saha, S. ve Yap, G. (2013). The Mpderation Effects of Political Instability and Terrorism on Tourism Development: A Cross-Country Panel Analysis. Journal of Travel Reseach. 20(10): 1 – 13.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2017.
 • UNWTO (2018). World Tourism Barometer. http://media.unwto.org/press-release/2018-01-15/2017-international-tourism-results-highest-seven-years, Erişim Tarihi: 26.02.2018.
 • Yıldız, Ö. (2017). Turizm Krizleri. Akbaba, A., Öter, Z., Güler, M.E. ve Altıntaş, V. (Ed.). Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar içinde (s. 215-226). Ankara: Detay Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Özgün Bilimsel Makale
Yazarlar

Necdet HACIOĞLU>
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Türkiye


Fatih ÇAVUŞOĞLU> (Sorumlu Yazar)
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, TAVŞANLI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
0000-0003-4522-6401
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 11 Haziran 2018
Kabul Tarihi 18 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Hacıoğlu, N. & Çavuşoğlu, F. (2018). Türkiye'nin Karşılaştığı Küresel, Bölgesel ve Yerel Olaylar ve Turizm Sektörüne Etkilerinin İncelenmesi: Antalya ve İstanbul Örneği . International Journal of Contemporary Tourism Research , 2 (1) , 23-40 . DOI: 10.30625/ijctr.432793