Yıl 2020, Cilt 35 , Sayı 4, Sayfalar 677 - 695 2020-12-31

Teknoparklar Odağında Açık İnovasyon Etkisi: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi İncelemesi
The Impact of Open Innovation within Technology Parks: Dokuz Eylül Technology Development Zone Analysis

Muratcan KARAGÖZ [1] , Yılmaz GÖKŞEN [2] , Mete EMİNAĞAOĞLU [3]


İnovasyon ve Ar-Ge, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin ve ekonomisinin değer kazanması açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgelerinde Ar-Ge ekosisteminin gelişimi hızla artarak devam etmektedir. Çalışmamız genel olarak Ar-Ge ve inovasyonun dünyadaki ve Türkiye’deki durumuna gelişim süreçlerine, mevcut konumuna yer vermiştir. Çalışmanın uygulama kısmında Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme bölgesinde faaliyet göstermekte olan yazılım sektöründeki işletmeler içinde açık inovasyonun etkisine yönelik bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Klasik istatistik yöntemlerinin yanı sıra veri madenciliği algoritmalarından Apriori algoritması ve birliktelik kuralları çerçevesinde analiz edilmiştir.
Innovation and R & D are crucial for the enhancement of countries' development levels and economies. The development of technology in R & D ecosystem continues to increase rapidly in Turkey. Our study focuses on the current issues in R & D and innovation processes in Turkey and around the world. A survey and research have been conducted for the analysis of the impact of open innovation in software business at Dokuz Eylül Technology Development zone. The results are analyzed and discussed where association rules by Apriori algorithm have been used as well as the classical statistical techniques.
 • Adair, J. (2015), Yenilikçi Liderlik, Çev. Sedat Uyan, Babali Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Agrawal, R., Imielinski, T. ve Swami, A. (1993), “Mining Association Rules Between Sets of Items in Large Databases”, ACM SIGMOD, 207-216.
 • Alkibay, S., Orhaner, E., Korkmaz, S. ve Sertoğlu, A. (2012), “Üniversite Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Teknoparklar, Yönetimsel Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Atatürk Üniv. İİB Dergisi, 65-88.
 • Annerstedt, J. (2006), Science Parks and High-Tech clustering, International Handbook on Industrial Policy, Patrizio Bianchi ve Sandrine Labory (Eds.), Edward Elgar Publishing.
 • Basile, A. (2011), “Networking System and Innovation Outputs: The Role of Science and Technology Parks”, International Journal of Business and Management, 3-14.
 • Bessant, J. ve Tidd, J. (2007), Innovation and Entrepreneurship, John Wiley and Sons, Chichester.
 • Chesbrough, H. (2003), Open innovation the new imperative for creating and profiting from technology, Harward Business School Press.
 • Chesbrough, H. ve Bogers, M. (2013), “Explicating open innovation: Clarifying an emerging paradigm for understanding innovation”, New Frontiers in Open Innovation, 3-28.
 • Chesbrough, H. ve Eichenholz, J. (2013), Open Innovation: The case for sharing and harvesting innovations in photonics, The International Society for Optics and Photonics.
 • Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W. ve West, J. (2006), Open innovation: Researching a new paradigm, 1st ed., Oxford University Press.
 • DEPARK. https://www.depark.com/tgb-bolgelerimiz, (14.06.2019).
 • Drucker, P. (1985), “The Discipline of Innovation”, Harvard Business Review, 67-72.
 • Erbay, E. R. ve Arkan, D. (2019), “Teknoparkların Mevcut Durumu”, XI. IBANESS Kongreler Serisi, Tekirdağ, 703-705.
 • Fagerberg, J. (2003), Innovation: A Guide to Literature, Centre for Technology, Innovation, and Culture. University of Oslo, Norway. Freeman, C. (1982), The Economics of Industrial Innovation, Francis Pinter, London.
 • Güler, E. ve Kanber, S. (2011), “İnovasyon aktivitelerinin inovasyon performansı üzerine etkileri: imalat sanayii uygulaması”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 61-76.
 • Günday, G., Gündüz, U., Kılıç, K. ve Alpkan, L. (2011), “Effects of innovation types on firm performance”, Int. Journal of Production Economics, 662-676.
 • Han, J. ve Kamber, M. (2006), Data Mining: Concepts and Techniques, 2nd ed., Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, USA.
 • Harmancı, M. ve Önen, M. O. (1999), Dünyada ve Türkiye’de Teknopark ve Teknokent Uygulamaları, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Ankara.
 • JSIC. (2009), Facilitating Open Innovation: Landscape and Feasibility Study, JISC Business and Community Engagement Programme.
 • Kankanhalli, A. ve Jonathan, Y. (2013), “Exploring innovation through open networks: A review and initial research questions”, IIMB Management Review, 69-82.
 • Narasimahalu, A. (2013), “CUGAR: A model for open innovation in Science”, Research Collection School of Information Systems, 1-11.
 • OECD. (2002), Frascati Kılavuzu, OECD.
 • OECD. (2005), OSLO Kılavuzu, OECD ve Eurostat ortak yayını.
 • Oxford Review. https://www.oxford-review.com/oxford-review-encyclopaedia-terms/encyclopaedia-open-innovation-definition-explanation/, (20.06.2019).
 • Pado, G. (2016), “Açık İnovasyonun Rekabet Stratejisi Üzerine Etkisi”, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 131-140.
 • Satı, Z. (2013), İnovasyonu Yönetmede Kesitler: Bilgi Yönetimi/ArGe/Marka, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Schumpeter, J. (1934), The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, Harvard University Press, MA, USA.
 • Silahtaroğlu, G. (2016), Veri Madenciliği Kavram ve Algoritmaları, Papatya Bilim, İstanbul.
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. https://teknopark.sanayi.gov.tr/Content/Detay, (15.05.2019).
 • Tekin, M., Güleş, H., Öğüt, K. ve Öğüt, A. (2003), Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Tunca, M. Z. ve Keleş, M. K. (2009), “Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Teknokentlerin Rolü” (ÜSİMP) Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir, 311-322.
 • Tuominen, M., Piippo, P., Ichimura, T. ve Matsumoto, Y. (1999), “An analysis of innovation management systems’ characteristics”, Int. Journal of Production Economics, 135-143.
 • Uzkurt, C. (2008), Pazarlamada Değer Yaratma Aracı Olarak Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Ünal, T. ve Seçilmiş, N. (2013), “Ar-Ge Göstergeleri Açısından Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslaması”, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 12-25.
 • Veri Bilim Okulu. https://www.veribilimiokulu.com/association-rules-analysis-with-weka/, (30.06.2019).
 • WEKA. https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/, (21.07.2019).
 • Witten, I. H., Frank, E. ve Hall, M. A. (2011), Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, 3rd ed., The Morgan Kaufmann Series in DMS, USA.
 • Yaylalı, M., Akan, Y. ve Işık, C. (2010), “Türkiye'de Ar-Ge Yatırım Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: 1990–2009”, Bilgi Ekon. ve Yönetimi Dergisi, 13-26.
 • Zerenler, M., Türkey, N. ve Şahin, E. (2007), “Küresel Teknoloji, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Yenilik İlişkisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 653-667.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Muratcan KARAGÖZ
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-000X
Yazar: Yılmaz GÖKŞEN
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2456-919X
Yazar: Mete EMİNAĞAOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 27 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ije664449, journal = {İzmir İktisat Dergisi}, issn = {1308-8173}, eissn = {1308-8505}, address = {Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca - İZMİR}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {35}, pages = {677 - 695}, doi = {10.24988/10.24988/ije.202035402}, title = {Teknoparklar Odağında Açık İnovasyon Etkisi: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi İncelemesi}, key = {cite}, author = {Karagöz, Muratcan and Gökşen, Yılmaz and Eminağaoğlu, Mete} }
APA Karagöz, M , Gökşen, Y , Eminağaoğlu, M . (2020). Teknoparklar Odağında Açık İnovasyon Etkisi: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi İncelemesi . İzmir İktisat Dergisi , 35 (4) , 677-695 . DOI: 10.24988/10.24988/ije.202035402
MLA Karagöz, M , Gökşen, Y , Eminağaoğlu, M . "Teknoparklar Odağında Açık İnovasyon Etkisi: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi İncelemesi" . İzmir İktisat Dergisi 35 (2020 ): 677-695 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/issue/59209/664449>
Chicago Karagöz, M , Gökşen, Y , Eminağaoğlu, M . "Teknoparklar Odağında Açık İnovasyon Etkisi: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi İncelemesi". İzmir İktisat Dergisi 35 (2020 ): 677-695
RIS TY - JOUR T1 - Teknoparklar Odağında Açık İnovasyon Etkisi: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi İncelemesi AU - Muratcan Karagöz , Yılmaz Gökşen , Mete Eminağaoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.24988/10.24988/ije.202035402 DO - 10.24988/10.24988/ije.202035402 T2 - İzmir İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 677 EP - 695 VL - 35 IS - 4 SN - 1308-8173-1308-8505 M3 - doi: 10.24988/10.24988/ije.202035402 UR - https://doi.org/10.24988/10.24988/ije.202035402 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İzmir İktisat Dergisi Teknoparklar Odağında Açık İnovasyon Etkisi: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi İncelemesi %A Muratcan Karagöz , Yılmaz Gökşen , Mete Eminağaoğlu %T Teknoparklar Odağında Açık İnovasyon Etkisi: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi İncelemesi %D 2020 %J İzmir İktisat Dergisi %P 1308-8173-1308-8505 %V 35 %N 4 %R doi: 10.24988/10.24988/ije.202035402 %U 10.24988/10.24988/ije.202035402
ISNAD Karagöz, Muratcan , Gökşen, Yılmaz , Eminağaoğlu, Mete . "Teknoparklar Odağında Açık İnovasyon Etkisi: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi İncelemesi". İzmir İktisat Dergisi 35 / 4 (Aralık 2020): 677-695 . https://doi.org/10.24988/10.24988/ije.202035402
AMA Karagöz M , Gökşen Y , Eminağaoğlu M . Teknoparklar Odağında Açık İnovasyon Etkisi: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi İncelemesi. ije. 2020; 35(4): 677-695.
Vancouver Karagöz M , Gökşen Y , Eminağaoğlu M . Teknoparklar Odağında Açık İnovasyon Etkisi: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi İncelemesi. İzmir İktisat Dergisi. 2020; 35(4): 677-695.
IEEE M. Karagöz , Y. Gökşen ve M. Eminağaoğlu , "Teknoparklar Odağında Açık İnovasyon Etkisi: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi İncelemesi", İzmir İktisat Dergisi, c. 35, sayı. 4, ss. 677-695, Ara. 2021, doi:10.24988/10.24988/ije.202035402