Yıl 2020, Cilt 35 , Sayı 4, Sayfalar 713 - 723 2020-12-31

Efficiency Analysis of Universities in Turkey: Focusing on Entrepreneurship and Innovation Activities
Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetleri Odağında Türkiye’deki Üniversitelerin Etkinlik Analizi

Özge SAYGIN KARAGÖZ [1] , İpek DEVECİ KOCAKOÇ [2] , Şenay ÜÇDOĞRUK [3]


Today, one of the main and most important locomotives of knowledge transfer is Higher Education Institutions. The productivity, efficiency and effectiveness issues in Higher Education Institutions are of high importance for policy makers and higher education professionals in the construction of innovative strategies. In this context, the topic of the research is about the measurement of efficiency and determining the factors that affect performance of the universities efficiency in the focus of entrepreneurship and innovation activities, which is considered as the third role (mission) of the universities. Based on the data for the years 2011 – 2016, it is aimed to calculate the efficiency scores of the top 50 universities in the “Entrepreneur and Innovative University Index” between 2011-2016 by Data Envelopment Analysis (DEA) and to measure changes in total factor productivity levels of these universities by Malmquist Total Factor Productivity (TFP) Index. According to the results it has been observed that 35 universities in Turkey, which are included in the scope of the study, does not use resources efficiently and provide periodic systematic improvement. The study has a unique value in terms of working with panel data and measuring the efficiency of universities within the scope of entrepreneurship and innovation activities.
Günümüzde bilgi transferinin temel ve en önemli lokomotiflerinden biri olan yükseköğretim kurumlarında verimlilik, etkinlik ve etkililik konuları yenilikçi stratejilerin kurgulanmasında politika yapıcılar ve yükseköğretim profesyonelleri için büyük önem arz etmektedir. Çalışmanın konusu üniversitelerin üçüncü rollerinden biri olarak değerlendirilen girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetleri odağında üniversitelerin etkinliklerinin ölçülmesi üzerinedir. Çalışmanın amacı 2011–2016 yıllarına ait veriye dayanarak, TÜBİTAK tarafından yayınlanan "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi (GYUE)"nde 2012–2017 yılları arasında ilk 50'ye giren üniversitelerin üçüncü rolü (misyonu) olarak değerlendirilen girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetleri odağında etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile ölçülmesi ve etkinlik değerlerinin zaman içindeki değişiminin Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi kullanılarak belirlenmesidir. Elde edilen sonuçlara göre çalışma kapsamına alınan Türkiye’deki 35 üniversitenin kaynaklarını etkin kullanmadığı, dönemsel olarak sistematik bir iyileşmenin sağlanmadığı gözlenmiştir. Çalışma, panel veri ile çalışılması ve üniversitelerin girişimcilik ve yenilik faaliyetleri kapsamında etkinliğinin ölçülmesi bakımından özgün değere sahiptir.
 • Agasisti, T. (2017). Management of Higher Education Institutions and the Evaluation of their Efficiency and Performance. Tertiary Education and Management, 23(3), 187-190. https://doi.org/10.1080/13583883.2017.1336250
 • Arbo, P., Benneworth, P. (2007). Understanding the Regional Contribution of Higher Education Institutions: A Literature Review. OECD Education Working Papers, No. 9.
 • Berbegal-Mirabent, J., Lafuente, E., SOLÉ, F. (2013). The pursuit of knowledge transfer activities: An efficiency analysis of Spanish universities. Journal of Business Research, 66(10), 2051-2059. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.02.031
 • Chapple, W., Lockett, A., Siegel, D., Wright, M. (2005). Assessing the relative performance of U.K. university technology transfer offices: Parametric and non-parametric evidence. Research Policy, 34(3), 369-384. https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.01.007
 • Chen, Y., Liang, L., Zhu, J. (2009). Equivalence in two-stage DEA approaches. European Journal of Operational Research, 193(2), 600-604. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2007.11.040
 • Coelli, T. (1996). A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program. CEPA Working Paper 96/08, University of New England, Armidale.
 • Cooper, W. (2005). Origins, uses of, and relations between goal programming and data envelopment analysis. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis,13(1), 3-11. https://doi.org/10.1002/mcda.370
 • Cooper, W., Seiford, L.M., Tone, K. (2007). Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. (2nd Ed.). Boston, MA: Springer.
 • Curi, C., Daraio, C. C., Llerena, P. (2012). University Technology Transfer: How (In-)Efficient are French Universities. SSRN Electronic Journal. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1984043
 • Çınar, Y. (2013). Türkiye’de kamu üniversitelerinin eğitim-araştırma etkinlikleri ve etkinlik artışında stratejik önceliklerin rolü: Çok-aktiviteli VZA uygulaması. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 68(2), 27-62.
 • De Witte, K., Lopez-Torres, L. (2017). Efficiency in education: a review of literature and a way forward. Journal of the Operational Research Society, 68(4), 339-363. https://doi.org/10.1057/jors.2015.92
 • Emrouznejad, A., Cabanda, E. (2014). Managing Service Productivity: Uses of Frontier Efficiency Methodologies and MCDM for Improving Service Performance. In the series of International Series in Operations Research & Management Science, Springer:Verlag.
 • Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university. International Journal of Technology and Globalisation, 1(1) 64-77.
 • Färe, R., Grosskopf, S., Norris, M., Zhang, Z. (1994). Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries. The American Economic Review, 84(1), 66-83.
 • Federica, R. (2018). The drivers of efficient knowledge transfer performance: evidence from British universities. Cambridge Journal of Economics, Volume 42, Issue 3, Pages 729–755. https://doi.org/10.1093/cje/bex054
 • Hannon, P. (2013). Why is the Entrepreneurial University Important?. Journal of Innovation Management, 1, 2 pp.10-17.
 • Kirby, D. A. (2005). Creating entrepreneurial universities in the UK: Applying entrepreneurship theory to practice. Journal of Technology Transfer, 31(5), 599–603.
 • Lorcu, F. (2010). Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: Türk Otomotiv Sanayi Uygulaması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 39 (2): 276-289.
 • OECD (2012). A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities. Erişim Adresi https://www.oecd.org/site/cfecpr/EC-OECD%20Entrepreneurial%20Universities%20Framework.pdf
 • Sam, C., Sijde, P. V. (2014). Understanding the concept of the entrepreneurial university from the perspective of higher education models. Higher Education, 68(6), 891-908. https://doi.org/10.1007/s10734-014-9750-0
 • Torre, E. M., Agasisti, T., Perez-Esparrells, C. (2017). The relevance of knowledge transfer for universities’ efficiency scores: An empirical approximation on the Spanish public higher education system. Research Evaluation, 26(3), 211-229. https://doi.org/10.1093/reseval/rvx022
 • TÜBİTAK (2012). Türkiye'nin Bilim, Teknoloji, Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri. Erişim Adresi: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/tr_bty_sistemi_performans_gostergeleri_2012.pdf
 • Wissema, J.G., (2009), Towards the third generation university: Managing the university in transition. Cheltenham: Edward Elgar.
 • YÖK (2016). 100/2000 YÖK Doktora Bursu Bilgilendirme Toplantısı Sunumu. Erişim Adresi https://www.yok.gov.tr/HaberBelgeleri/Haber%20%C4%B0%C3%A7erisindeki%20Belgeler/Dosyalar/2016/100_2000_YOK_Bursu_Tanitim_Sunumu.pdf
 • Yücel, L.İ. (2017). Veri Zarflama Analizi, İstanbul: Der.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9462-9114
Yazar: Özge SAYGIN KARAGÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9155-8269
Yazar: İpek DEVECİ KOCAKOÇ
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5842-4012
Yazar: Şenay ÜÇDOĞRUK
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Proje Numarası 2018.KB.SOS.004
Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Şubat 2020
Kabul Tarihi : 28 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ije687326, journal = {İzmir İktisat Dergisi}, issn = {1308-8173}, eissn = {1308-8505}, address = {Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca - İZMİR}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {35}, pages = {713 - 723}, doi = {10.24988/ije.202035404}, title = {Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetleri Odağında Türkiye’deki Üniversitelerin Etkinlik Analizi}, key = {cite}, author = {Saygın Karagöz, Özge and Deveci Kocakoç, İpek and Üçdoğruk, Şenay} }
APA Saygın Karagöz, Ö , Deveci Kocakoç, İ , Üçdoğruk, Ş . (2020). Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetleri Odağında Türkiye’deki Üniversitelerin Etkinlik Analizi . İzmir İktisat Dergisi , 35 (4) , 713-723 . DOI: 10.24988/ije.202035404
MLA Saygın Karagöz, Ö , Deveci Kocakoç, İ , Üçdoğruk, Ş . "Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetleri Odağında Türkiye’deki Üniversitelerin Etkinlik Analizi" . İzmir İktisat Dergisi 35 (2020 ): 713-723 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/issue/59209/687326>
Chicago Saygın Karagöz, Ö , Deveci Kocakoç, İ , Üçdoğruk, Ş . "Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetleri Odağında Türkiye’deki Üniversitelerin Etkinlik Analizi". İzmir İktisat Dergisi 35 (2020 ): 713-723
RIS TY - JOUR T1 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetleri Odağında Türkiye’deki Üniversitelerin Etkinlik Analizi AU - Özge Saygın Karagöz , İpek Deveci Kocakoç , Şenay Üçdoğruk Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.24988/ije.202035404 DO - 10.24988/ije.202035404 T2 - İzmir İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 713 EP - 723 VL - 35 IS - 4 SN - 1308-8173-1308-8505 M3 - doi: 10.24988/ije.202035404 UR - https://doi.org/10.24988/ije.202035404 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İzmir İktisat Dergisi Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetleri Odağında Türkiye’deki Üniversitelerin Etkinlik Analizi %A Özge Saygın Karagöz , İpek Deveci Kocakoç , Şenay Üçdoğruk %T Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetleri Odağında Türkiye’deki Üniversitelerin Etkinlik Analizi %D 2020 %J İzmir İktisat Dergisi %P 1308-8173-1308-8505 %V 35 %N 4 %R doi: 10.24988/ije.202035404 %U 10.24988/ije.202035404
ISNAD Saygın Karagöz, Özge , Deveci Kocakoç, İpek , Üçdoğruk, Şenay . "Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetleri Odağında Türkiye’deki Üniversitelerin Etkinlik Analizi". İzmir İktisat Dergisi 35 / 4 (Aralık 2020): 713-723 . https://doi.org/10.24988/ije.202035404
AMA Saygın Karagöz Ö , Deveci Kocakoç İ , Üçdoğruk Ş . Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetleri Odağında Türkiye’deki Üniversitelerin Etkinlik Analizi. ije. 2020; 35(4): 713-723.
Vancouver Saygın Karagöz Ö , Deveci Kocakoç İ , Üçdoğruk Ş . Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetleri Odağında Türkiye’deki Üniversitelerin Etkinlik Analizi. İzmir İktisat Dergisi. 2020; 35(4): 713-723.
IEEE Ö. Saygın Karagöz , İ. Deveci Kocakoç ve Ş. Üçdoğruk , "Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetleri Odağında Türkiye’deki Üniversitelerin Etkinlik Analizi", İzmir İktisat Dergisi, c. 35, sayı. 4, ss. 713-723, Ara. 2021, doi:10.24988/ije.202035404