Yıl 2020, Cilt 35 , Sayı 4, Sayfalar 793 - 807 2020-12-31

IAS 41 Accounting For Agricultural Activities: Case of Turkey
UMS 41 Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi: Türkiye Örneği

Zülkif YALÇIN [1]


Records of agricultural activities were not found in many countries' accounting records and accounts, like Turkey. The IAS organized by the International Accounting Standards Board has been translated from English to Turkish as a full set. Turkey Accounting Standards / Financial Reporting Standards have taken tehir names. This problem in accounting account plans and records was tried to be overcome with "TAS 41 Agricultural Activities" standard. Our study will make recommendations for the implementation and applicability of IAS 41 in Turkey. The recommendations will be prepared according to the accounting system implemented in Turkey will consist of accounting and records. In this context, the new accounts will be created in Uniform Chart of Accounts implemented in Turkey accounting system. Accounting records for the application of newly created accounts will be explained in a monograph. Our study will be described Turkey example of the International Accounting Standards. The accounting records are applied in other countries will be comparable with the accounting records in Turkey. With this study, there will be a contribution to the companies operating in the Agricultural Sector, a new perspective in the accounting records and uniform accounting practices in this field.
Türkiye gibi birçok ülkenin muhasebe kayıtlarında ve hesaplarında tarımsal faaliyetlerin kayıtlarına rastlanmamaktadır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından düzenlenen UMS, İngilizceden Türkçeye tam set olarak çevrilmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları / Finansal Raporlama Standartları isimleri almıştır. Muhasebe hesap planlarında ve kayıtlarında yaşanan Tarımsal Faaliyetlere ilişkin sorun, "TMS 41 Tarımsal Faaliyetler" standardı ile aşılmaya çalışılmıştır. Çalışmamız, UMS 41'in Türkiye'de uygulanması ve uygulanabilirliği için önerilerde bulunacaktır. Türkiye'de uygulanan muhasebe sistemine uygun hazırlanacak öneriler yeni hesap ve muhasebe kayıtlardan oluşacaktır. Bu kapsamda yeni hesaplar Türkiye muhasebe sisteminde uygulanan Tek Düzen Hesap Planına uygun oluşturulacaktır. Yeni oluşturulan hesapların uygulanması için muhasebe kayıtları bir monografi yardımıyla açıklanacaktır. Çalışmamız Uluslararası Muhasebe Standartlarının Türkiye örneğini anlatacaktır. Diğer ülkelerde uygulanan muhasebe kayıtları Türkiye'deki muhasebe kayıtları ile karşılaştırılabilir olacaktır. Bu çalışma ile Tarım Sektöründe faaliyet gösteren firmaların muhasebe kayıtlarına yeni bir bakış açısı ve bu alandaki tekdüzen muhasebe uygulamalarına katkı sağlanacaktır.
 • Ağca A. Aktaş R., Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama (IAS/IFRS) Standartları İMKB’de Yer Alan Firmaların Finansal Tablolarını Nasıl Etkiledi?, Dumlupınar Üniversitesi S.B.E, Sayı:18, Ağustos, 2007 (http://sbe.dumlupinar.edu.tr/18/227.pdf)
 • Akbulut, Y.Ö., Vergi Usul Kanunundaki Değerleme Hükümlerinin Türkiye Finansal Raporlama Standartları Kapsamında Değerlendirilmesi, IV.Muhasebe Uygulamaları Ve Uygulamaları Sempozyumu, ASMMO, Antalya,02-06 Mart 2008,MÖDAV 2008/1, s:1-40
 • Akdoğan N., Sevilengül O., TMS Ve TFRS Uygulamalarının Tekdüzen Hesap Planı Üzerine Etkileri Ve Öneriler, IV.Muhasebe Uygulamaları Ve Uygulamaları Sempozyumu, ASMMO, Antalya,02-06 Mart 2008,MÖDAV 2008/1, s:187-258
 • Arzova B., POROY A. A., “TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Çerçevesinde Canlı Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Finansal Tablolarda Sunuluşu”, Vergi Dünyası, Yıl 25, Sayı 300, Ağustos 2006, Syf:135-147
 • Çevik Z., Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 41 Tarımsal Faaliyetlerin Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği İşletmelerinde Uygulanması, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, E-ISSN: 2147-9194, 2016, s:694-702
 • Demirci D.D., Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Zeytin Yetiştiriciliği İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Haziran 2019; 21(2); s:282-304
 • Demirkol Ö. F., TMS 41 Kapsamında Seracılık Faaliyetlerinde Muhasebe Kayıt Sürecine İlişkin Genel Bir Değerlendirme, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Dergisi, ISSN 1308-3740, Cilt:1 Sayı:1, Mayıs 2008, Ankara, Syf:115-120,
 • Doğan, Z., Arslan, S., Tarımsal Faaliyetler Standardı: TMS-41 Çerçevesinde Su Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 2018, 1047-1065.
 • Güdelci E.N., Uluslararası Muhasebe Standartlarının Tarihi Gelişim Sürecinde Etkili Olan Uluslararası ve Ulusal Kuruluşlar, International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences, Vol: 2 Issue:3 e-ISSN: 2636-8137, Summer 2019, s:199-214
 • Örten R., Kaval H., Karapınar A., Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) Uygulama Ve Yorumları, 6. Baskı, ISBN:978-9944-165-18-1, Gazi Kitabevi, Ankara, Nisan 2012
 • Özerhan Y., Yanık S., Açıklamalı Ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TÜRMOB Yayınları-427, ISBN:978-605-87134-1-3, Güncelleştirilmiş 2. Baskı, Ankara, 2012
 • Tek N., Tektüfekçi F., Finansal Muhasebe, İzmir, 2007
 • TMS/TFRS, TMSK, ISBN:978-605-60206-2-9, Fersa Matbaası-Ankara, 2010
 • Trak, S., İktisat Tarihi, Bursa İ.İ.T.A. Yayını, İstanbul, 1973
 • UFRS İle Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları TMS/TFRS, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, TMSK Yayınları 5, Fersa Matbaası, Ankara, 2010
 • URL1:https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2019Seti/TMS/TMS%2041.pdf
 • Yalçın Z., Uluslararası Muhasebe Sistemlerindeki Çakışma Ve Ayrışmalar Işığında Amaca Yönelik Muhasebe Organizasyonu Önerisi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi S.B.E., 2010
 • Yılmaz E., TMS-41 Tarımsal Faaliyetler Standardı Kapsamında Büyükbaş Canlı Varlıkların Değerlemesi Ve Muhasebeleştirilmesi, Journal of Management and Economics Research, 2014, s:232-248
 • FASB Codification, http://asc.fasb.org, 2010 professional view.
 • FASB Learning Guide, For The Codification Researh System, Frofesional Wiew, March 1, 2012 http://asc.fasb.org
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1978/L/01978L0660- 20040501-en.pdf
 • https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias41
 • https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-41-agriculture/
 • https://www.pkf.com/media/10033171/ias-41-agriculture-summary.pdf
 • https://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/9182/TMS/TFRS-2019-Set
Birincil Dil en
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4118-8316
Yazar: Zülkif YALÇIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 29 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ije738576, journal = {İzmir İktisat Dergisi}, issn = {1308-8173}, eissn = {1308-8505}, address = {Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca - İZMİR}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {35}, pages = {793 - 807}, doi = {10.24988/ije.202035409}, title = {IAS 41 Accounting For Agricultural Activities: Case of Turkey}, key = {cite}, author = {Yalçın, Zülkif} }
APA Yalçın, Z . (2020). IAS 41 Accounting For Agricultural Activities: Case of Turkey . İzmir İktisat Dergisi , 35 (4) , 793-807 . DOI: 10.24988/ije.202035409
MLA Yalçın, Z . "IAS 41 Accounting For Agricultural Activities: Case of Turkey" . İzmir İktisat Dergisi 35 (2020 ): 793-807 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/issue/59209/738576>
Chicago Yalçın, Z . "IAS 41 Accounting For Agricultural Activities: Case of Turkey". İzmir İktisat Dergisi 35 (2020 ): 793-807
RIS TY - JOUR T1 - IAS 41 Accounting For Agricultural Activities: Case of Turkey AU - Zülkif Yalçın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.24988/ije.202035409 DO - 10.24988/ije.202035409 T2 - İzmir İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 793 EP - 807 VL - 35 IS - 4 SN - 1308-8173-1308-8505 M3 - doi: 10.24988/ije.202035409 UR - https://doi.org/10.24988/ije.202035409 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İzmir İktisat Dergisi IAS 41 Accounting For Agricultural Activities: Case of Turkey %A Zülkif Yalçın %T IAS 41 Accounting For Agricultural Activities: Case of Turkey %D 2020 %J İzmir İktisat Dergisi %P 1308-8173-1308-8505 %V 35 %N 4 %R doi: 10.24988/ije.202035409 %U 10.24988/ije.202035409
ISNAD Yalçın, Zülkif . "IAS 41 Accounting For Agricultural Activities: Case of Turkey". İzmir İktisat Dergisi 35 / 4 (Aralık 2020): 793-807 . https://doi.org/10.24988/ije.202035409
AMA Yalçın Z . IAS 41 Accounting For Agricultural Activities: Case of Turkey. ije. 2020; 35(4): 793-807.
Vancouver Yalçın Z . IAS 41 Accounting For Agricultural Activities: Case of Turkey. İzmir İktisat Dergisi. 2020; 35(4): 793-807.
IEEE Z. Yalçın , "IAS 41 Accounting For Agricultural Activities: Case of Turkey", İzmir İktisat Dergisi, c. 35, sayı. 4, ss. 793-807, Ara. 2021, doi:10.24988/ije.202035409