Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 134 - 150 2018-07-15

LABOUR FORCE PARTICIPATION AND EMPLOYMENT OF WOMEN IN TURKEY
TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI VE İSTİHDAMI

Mehmet Karaçuka [1]


Traditionally, women employment and labour force participation rates have been low in Turkey, and there is no significant increases in the present. It is crucial for women to participate more in economic life to get a significant position in also social life. Moreover, it is also important for economic development and growth to offer women employment opportunities. This study investigates main determinants of women labour workforce participation and employment in Turkey, and analyzez the main reasons of low participation rates for policy proposals both in national and regional levels.

Türkiye’de geleneksel olarak kadınların işgücüne katılımı ve istihdamı düşük kalmıştır. Günümüzde de bu seviyede önemli bir artış görülmemektedir. Kadınların sosyal hayat içinde hak ettikleri konuma ulaşabilmesi için iktisadi yaşama daha çok entegre olmaları bir zorunluluk olarak görülmektedir. Ayrıca, bir ekonominin kadınlara yönelik istihdam olanakları sunma derecesi iktisadi gelişme ve büyüme açısından oldukça önemli bir unsurdur. Bu çalışmada Türkiye’de kadın istihdamının ve işgücüne katılımının temel unsurları incelenmektedir. Ayrıca bu düşük seviyenin nedenleri irdelenip, bölgesel düzeyde durum tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmektedir.
 • Boserup, E. (1970) Woman’s role in economic development. St. Martin, New York
 • Buğra, Ayşe (2010) Toplumsal Cinsiyet, İşgücü Piyasaları ve Refah Rejimleri, TÜBİTAK Proje No. 108K524
 • Dayıoğlu, M ve M. G. Kırdar (2010) Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler, Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 5.
 • Durand, J. (1975) The Labor Force in Economic Development: A Comparison of lnternational Census Data 1946-66. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Goldin, C. (1994), “The U-Shaped Female Labor Force Function in Economic Development and History”, NBER WorkingPaper Series, No: 4707
 • Goldin C. (1995) The U-Shaped Female Labor Force Function in Economic Development and Economic History. In: Schultz TP Investment in Women’s Human Capital and Economic Development. University of Chicago Press; 1995. pp. 61-90
 • Joseph, G. (1983). Women at work: the British experience. Oxford: Philip Allan Publishers Limited.
 • Kılıç, D. ve S. Öztürk (2014) “ Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları: Bir Ampirik Uygulama” Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47, Sayı 1, Mart 2014, ss.107-130.
 • Lahoti, R ve H. Swaminathan (2013) “Economic Growth and Female Labour Force Participation in India”, Indian Institute of Management Banglore, Working Paper No:414.
 • Löfström, Asa (2009), Gender Equality, Economic Growth and Employment, Swedish Ministry of Integration and Gender Equality, Sweden.
 • Makal, Ahmet (2010) “Türkiye’de Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Emeği”, Çalışma ve Toplum 2010/2 ss. 13-40.
 • Süral, Nurhan (2013) “ Türkiye’de Kadın İstihdamı: Fırsatlar, Engeller ve Hukuki Çerçeve”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Özel S, ss. 279-309.
 • Tansel, Aysıt (2012) 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış, TUSIAD, Yayın No: TÜSİAD-T/2012-11/536.
 • TUİK (2016), İşgücü İstatistikleri, TUİK, Ankara
 • Verne, P. (2014) “Economic Development and Female Labor Participation in the Middle East and North Africa” World Bank Policy Research Working Paper 6927.
 • Yamak, R., Abdioğlu, Z. ve N. Mert (2012) “Türkiye’de İşgücüne Katılımı Belirleyen Faktörler: Mikro Ekonomik Analiz”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:2, ss. 41-58.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Karaçuka (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2018

APA Karaçuka, M . (2018). TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI VE İSTİHDAMI. Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , 1 (2) , 134-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijephss/issue/38261/435441