Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 254 - 264 2019-10-15

ROLE OF FINANCIAL LEASING IN ACQUISITIONS STRATEGY: AN INVESTIGATION ON PEGASUS AIR TRANSPORT AND IZAIR COOPERATION
FİNANSAL KİRALAMANIN DEVRALMA STRATEJİSİNDEKİ ROLÜ: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ve İZAİR İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

Sultan GEDİK GÖÇER [1] , Deniz MACİT [2]


Global competition in the aviation sector has increased due to the deregulation movements in the world. Existence of competition among airline companies, high costs and capacity constraints reduce the profit margins of enterprises. Aircraft costs, which are considered as the most important cost item of airline companies, have led them to different methods to manage this cost item. Aircraft leasing is also important for financial management. The difference between leased by companies and purchased is rapidly increasing. In this study, primarily leasing, lease aviation, aircraft renters companies and historical chartering data will be examined. Afterwards, the relationship between İz Air and Pegasus Airlines, which started as a regional service provider with aircraft leasing in 2007, the strategic cooperation behavior that resulted in the acquisition in 2018 will be handled and evaluated with the data. 

Dünyada deregülasyon hareketlerinin etkisi ile havacılık sektöründe küresel rekabette artış yaşanmıştır. Havayolu işletmeleri arasındaki rekabetin varlığı, maliyetlerin yüksek olması ve kapasite kısıtlamaları işletmelerin kar marjlarını düşürmektedir. Havayolu işletmelerinin en önemli maliyet kalemi olarak kabul edilen uçak maliyetleri, işletmeleri bu maliyet kalemini yönetmek amacıyla farklı yöntemlere sevk etmiştir. Uçak kiralamanın finansal yönetim açısından da önemi büyüktür. İşletmelerin kiraladıkları uçak sayısı ile satın aldıkları uçak sayısı arasındaki fark hızla artmaktadır. Bu çalışmada öncelikle finansal kiralama, havacılıkta kiralama, uçak kiralayıcı firmalar, tarihsel olarak uçak kiralama verileri incelenmektedir. Çalışmanın temel amacı, bölgesel bir hizmet sağlayıcı olarak faaliyet göstermeye başlayan İzair’ın Pegasus Hava Yolları ile 2007 yılında uçak kiralama ile başlayan ilişkisinin, iştirak olma süreci ve neticesinde 2018 yılında devralma ile sonuçlanan stratejik işbirliği davranışının temel veriler ile ele değerlendirilmesidir. 

 • Allonen, M. (2013). Operating lease or purchase-analysis, Case: An acquisition of Airbus A330-300 for Finnair.
 • Apak, S., & Demirel, E. (2010). Finansal yönetim. Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana.
 • Berk, N. (2015). Finansal yönetim. Türkmen Kitabevi.
 • Bjelicic, B. (2012). Financing airlines in the wake of the financial markets crisis. Journal of Air Transport Management, 21, 10-16.
 • Boing, (2019) Current Aircraft Finance Market Outlook, https://www.boeing.com/company/key-orgs/boeing-capital/current-aircraft-financing-market.page, (10.05.2019)
 • Bourjade, S., Huc, R., Muller-Vibes, C. (2017). Leasing and profitability: emprical evidence from the airline industry, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 97, 30-46
 • Capital Aviation (2017) ‘Introduction to Aircraft Leasing’, http://www.capitalaviation.net/Downloads/Capital%20Aviation-Introduction%20to%20Aircraft%20Leasing%20-%20March%202017.pdf (30.02.2019).
 • Chen, W. T., Huang, K., & Ardiansyah, M. N. (2018). A mathematical programming model for aircraft leasing decisions. Journal of Air Transport Management, 69, 15-25.Clark, P. (2007). Buying the big jets: fleet planning for airlines , Chapter 6 aircraft Economics. Ash—gate Publishing Limited, England, 171-210.
 • Eyer, W. W. (1979). Sale, Leasing and Financing of Aircraft, The. J. Air L. & Com., 45, 217.
 • Gallagher, T. J., Andrew, J. D., Hine, S., & Bajtelsmit, V. (1997). Financial management: principles and practice. Prentice Hall.
 • Gavazza, A. (2011). Leasing and secondary markets: Theory and evidence from commercial aircraft. Journal of Political Economy, 119(2), 325-377.
 • Gibson, W., & Morrell, P. (2004). Theory and practice in aircraft financial evaluation. Journal of Air Transport Management, 10(6), 427-433.
 • Gritta, R. D., Lippman, E., & Chow, G. (1994). The impact of the capitalization of leases on airline financial analysis: An issue revisited. Logistics and Transportation Review, 30(2), 189.
 • Gritta, R., & Lynagh, P. (1973). Aircraft Leasing-Panacea or Problem. Transp. LJ, 5, 9.
 • Horne, J. C. V., & Wachowicz, J. M. JR.(1998). Fundamentals Of Financial Management.
 • Littlejohns, A., & McGairl, S. (Eds.). (1998). Aircraft financing. Euromoney Publications.
 • Oum, T. H., Zhang, A., & Zhang, Y. (2000). Allocative efficiency and social value of the aircraft leasing industry. International Journal of Transport Economics/Rivista internazionale di economia dei trasporti, 131-145.
 • Oum, T. H., Zhang, A., & Zhang, Y. (2000). Optimal demand for operating lease of aircraft. Transportation Research Part B: Methodological, 34(1), 17-29.
 • Pegasus Yatırımcı İlişkileri, http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/ek3-uzman-kurulus-raporu_801/view.aspx ( 07:02:2019).
 • PWC (2013) ‘Aviation Finance Fasten Your Seatbelts’, https://www.pwc.com/im/en/publications/assets/shipping-aircraft-space/pwc-aviation-finance-fastern-your-seat-belts-pdf.pdf, (03.04.2019).
 • Smith, R. C., Walter, I., & DeLong, G. (2011). Global banking. Oxford University Press.
 • Vakıf Leasing, ‘Leasing’e Konu Mallar’, http://www.vakifleasing.com.tr/pages.asp?id=24&own=2, (2 Mayıs 2011).Vakıf Yatırım, ‘Havacılık Sektör Raporu’, https://www.vakifyatirim.com.tr/sektor-raporlari (12.04.2019).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5776-9791
Yazar: Sultan GEDİK GÖÇER (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7439-7202
Yazar: Deniz MACİT
Kurum: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

APA GEDİK GÖÇER, S , MACİT, D . (2019). FİNANSAL KİRALAMANIN DEVRALMA STRATEJİSİNDEKİ ROLÜ: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ve İZAİR İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK BİR İNCELEME. Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , 2 (4) , 254-264 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijephss/issue/49445/612166