Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE KOOPERATİF SİGORTACILIĞININ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: CARAMELS ANALİZİ

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 3, 98 - 109, 15.07.2021

Öz

Bu çalışmada Türkiye'de kurulan ve 2017 yılına kadar kooperatif sigortacılığı olarak faaliyetlerine devam eden "KORU" ve "DOĞA" sigorta şirketlerinin mali performansları analiz edilmiştir. Çalışmada her iki kooperatif sigorta oluşumunun mali verileri CARAMELS yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve bu yöntemde yer alan oranlar karşısında yeterliliği sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre kooperatif sigorta şirketlerin performans göstergelerini yakalamadaki ya da sağlamadaki en önemli etkenlerden birinin yönetimin etkinliği (personel başına prim) olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Ali, N., Chanar, Z. A., Ghauri, S. P., & Obaid, S. (2019). The Effects of Firm-Specific Factors on the Financial Soundness by using CARAMELS Framework Indicators: A Case of Non-Life Insurance Industry of Pakistan. International Journal of Experiential Learning & Case Studies, 4(1), 131-156.
 • Barakah, D. M., & Alsaleh, S. A. (2011). The cooperative insurance in Saudi Arabia: A nucleus to health reform policy. In Proceedings of the International Conference on Information and Finance, Singapore (Vol. 21), 6-10
 • Bawa, S. K., & Verma, N. (2017). Conducting Financial Analysis of the Indian Reinsurer-GIC Re. Pacıfıc Busıness Revıew Internatıonal, 10(3), 113-120.
 • Das, U., Davies, N., & Podpiera, R. (2003). Insurance and issues in financial soundness (IMF Working Paper No. 03/138). Washington, DC: The World Bank.
 • Demirci, S. (2018). Sigorta Kooperatifçiliği: Türkiye Uygulaması. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(1), 387-418.
 • Ghauri, S. P., Ali, N., Chanar, Z. A., & Obaid, S. (2019). Do Macroeconomic Factors Effects CARAMELS Financial Soundness Indicators? A Context of Non-Life Insurance Industry in Pakistan. International Journal of Experiential Learning & Case Studies, 4(2).
 • Ghimire, R., & Kumar, P. (2014). Testing of Financial Performance of Nepalese Life Insurance Companies by CARAMELS Parameters. Journal of Business and Management.
 • Gottlieb, D. (2007). Asymmetric information in late 19th century cooperative insurance societies. Explorations in Economic History, 44(2), 270-292.
 • Hemrit, W. (2020). Determinants driving Takaful and cooperative insurance financial performance in Saudi Arabia. Journal of Accounting & Organizational Change. Vol. 16 No. 1, 2020, 123-143
 • Jansirani, P., & Muthusamy, A. (2019). Caramel analysis of financial efficiency of public sector Non-life insurance companies in India. ZENITH International Journal of Business Economics & Management Research, 9(6), 16-34.
 • Kwon, W. J., & Wolfrom, L. (2017). Analytical tools for the insurance market and macro-prudential surveillance. OECD Journal: Financial Market Trends, 2016(1), 1-47.
 • Smajla, N. (2014). Measuring Financial Soundness of Insurance Companies By Using Caramels Model–Case Of Croatia. Interdisciplinary Management Research, 10, 600-609.
 • Surya, M., & Sudha, B. (2019). Insurance Financial Soundness Indicator-Caramel Model. International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 29, No. 1, (2020), pp. 1234- 1242
 • Üstün, Y. (2014). Sigorta, tekafül ve kooperatif sigortacılığı. Karınca Dergisi, Yıl, 80, 20-28.
 • Watson, J. R., Armerin, F., Klinger, D. H., & Belton, B. (2018). Resilience through risk management: cooperative insurance in small-holder aquaculture systems. Heliyon, 4(9), e00799.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet GENÇ Bu kişi benim
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
0000-0002-5561-1963
Türkiye


Yusuf AKGÜL (Sorumlu Yazar)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, ZARA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
0000-0001-7327-3913
Türkiye


Hakkı GENÇ Bu kişi benim
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-1819-4782
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Genç, A. , Akgül, Y. & Genç, H. (2021). TÜRKİYE’DE KOOPERATİF SİGORTACILIĞININ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: CARAMELS ANALİZİ . Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , 4 (3) , 98-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijephss/issue/64116/862239