Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

N11 ÜLKELERİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: PANEL EŞ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 3, 140 - 152, 15.07.2021

Öz

İktisat teorisinde, DYY’nin ekonomik büyüme etkisi içsel büyüme modelleriyle açıklanmaktadır. İçsel büyüme modellerinde DYY sermaye stoku, teknoloji ve bilgi transferi gibi birçok kanalla iktisadi büyümeyi olumlu etkilemektedir. Ancak teorinin tersine ampirik literatürde DYY girişlerinin büyüme üzerindeki etkisinin olmadığı şeklinde sonuçlar da mevcuttur. Bu araştırmada, 1984-2018 dönemi arasında N11 ülkeleri açısından DYY’nin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi panel veri analizi ile incelenmiştir. Ulaşılan bulgular, N11 ülkeleri için DYY’deki %1’lik bir artışın, ekonomik büyümeyi %0,028 oranında artırdığı yönündedir. Araştırma bulguları ülke bazında incelendiğinde ise; Kore, Nijerya, Endonezya, Pakistan ve Meksika’da, DYY girişlerinin ekonomik büyümeyi arttırdığı bulgusuna ulaşılmaktadır. Bulgular ilgili literatürde daha önce yapılan çalışmaları destekler niteliktedir.

Kaynakça

 • Acar, M. (2016). Doğrudan Yabancı Sermayenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (3): 92-105.
 • Alfaro, L., Kalemli Özcan, S, Sayek S. ve Chanda, A. (2002). FDI and Economic Growth: The Role of Local Financial Markets, Macroeconomics 0212007, University Library of Munich, Germany.
 • Ağayev, S. (2010). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Ekonomileri Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (1): 159-184
 • Bai, J. S. ve Ng, S. (2010). Panel Unit Root Tests With Cross-Section Dependence: A Further Investigation, Econometric Theory, 26(4): 1088-1114.
 • Balasubramanyam, V., Salisu, M. ve Sapsford, D. (1996). Foreign Direct Investment and Growth in EP and IS Countries, The Economic Journal, 106(434): 92-105.
 • Blomström, M., Lipsey, R. E. ve Zejan, M. (1992). What Explains Developing Country Growth?, NBER Working Papers 4132, National Bureau of Economic Research, Inc.
 • Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?, Journal of International Economics, 45(1): 115-135.
 • Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics, The Review of Economic Studies, 47(1): 239-253.
 • De Mello, L. (1999). Foreign Direct Investment-Led Growth: Evidence from Time Series and Panel Data, Oxford Economic Papers, 51(1): 133-151.
 • Değer, M. K. ve Emsen, Ö. S. (2006). Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Panel Veri Analizleri (1990-2002), Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7 (2): 121-137.
 • Dorbonova, İ. (2011). Yükselen Piyasalarda Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Panel Veri Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gür, N. (2014). Doğrudan Yabancı Yatırımların Yerli Şirketler Üzerine Etkileri, Müsiad Araştırma Raporları, (90): 1-109.
 • Johnson, A. (2006). The Effects of FDI Inflows on Host Country Economic Growth, Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation 58, Royal Institute of Technology, CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies.
 • Li, X. ve Liu, X. (2005). Foreign Direct Investment and Economic Growth: An Increasingly Endogenous Relationship, World Development, 33(3): 393-407.
 • Karluk, R. (2013). Uluslararası Ekonomi Teori Politika, 10. Baskı, Beta Basım, İstanbul.
 • Mucuk, M. (2011). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Teori ve Türkiye Uygulaması, 1. Baskı, Çizgi Kitabevi, Konya.
 • Nair‐Reichert, U. ve Weinhold, D. (2001). Causality Tests For Cross‐Country Panels: A New Look At FDI and Economic Growth in Developing Countries, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 63(2): 153-171.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence In Panels, IZA Discussion Paper, 1240.
 • Pesaran, M. H. (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure, Econometrica, 74 (4): 967–1012
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels, Journal of Econometrics, (142): 50–93.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). A Bias-adjusted LM Test of Error Cross-section Independence, Econometrics Journal, (11): 105-127.
 • Sachs, G. (2007). BRICs and Beyond, https://www.goldmansachs.com/insights/archive/archive-pdfs/brics-book/brics-full-book.pdf (24.03.2021).
 • Sukar, A., Ahmed, S. ve Hassan, S. (2007). The Effects of Foreign Direct Investment on Economic Growth: The Case of Sub-Sahara Africa, Southwestern Economic Review, 34: 61-73
 • Westerlund, J, (2007). Testing for Error Correction in Panal Data, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6): 709-748.
 • World Bank (Dünya Bankası), “World Development Indicators”,http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators (25.03.2021).
 • Yılmaz, M. (2008). Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS ON ECONOMIC GROWTH IN N11 COUNTRIES: PANEL CO-INTEGRATION ANALYSIS

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 3, 140 - 152, 15.07.2021

Öz

In economic theory, the economic growth effect of FDI is explained by internal growth models. In internal growth models, FDI has a positive impact on economic growth through many channels such as capital stock, technology and information transfer. But contrary to the theory, there are also conclusions in the empirical literature that FDI inputs do not have an effect on growth. In this study, the effect of FDI on economic growth in terms of N11 countries between 1984-2018 was examined by panel data analysis. The findings are that a 1% increase in FDI for the N11 countries boosted economic growth by 0.028%. In Korea, Nigeria, Indonesia, Pakistan and Mexico, FDI inflows increase economic growth. The findings support previous studies in the relevant literature.

Kaynakça

 • Acar, M. (2016). Doğrudan Yabancı Sermayenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (3): 92-105.
 • Alfaro, L., Kalemli Özcan, S, Sayek S. ve Chanda, A. (2002). FDI and Economic Growth: The Role of Local Financial Markets, Macroeconomics 0212007, University Library of Munich, Germany.
 • Ağayev, S. (2010). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Ekonomileri Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (1): 159-184
 • Bai, J. S. ve Ng, S. (2010). Panel Unit Root Tests With Cross-Section Dependence: A Further Investigation, Econometric Theory, 26(4): 1088-1114.
 • Balasubramanyam, V., Salisu, M. ve Sapsford, D. (1996). Foreign Direct Investment and Growth in EP and IS Countries, The Economic Journal, 106(434): 92-105.
 • Blomström, M., Lipsey, R. E. ve Zejan, M. (1992). What Explains Developing Country Growth?, NBER Working Papers 4132, National Bureau of Economic Research, Inc.
 • Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?, Journal of International Economics, 45(1): 115-135.
 • Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics, The Review of Economic Studies, 47(1): 239-253.
 • De Mello, L. (1999). Foreign Direct Investment-Led Growth: Evidence from Time Series and Panel Data, Oxford Economic Papers, 51(1): 133-151.
 • Değer, M. K. ve Emsen, Ö. S. (2006). Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Panel Veri Analizleri (1990-2002), Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7 (2): 121-137.
 • Dorbonova, İ. (2011). Yükselen Piyasalarda Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Panel Veri Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gür, N. (2014). Doğrudan Yabancı Yatırımların Yerli Şirketler Üzerine Etkileri, Müsiad Araştırma Raporları, (90): 1-109.
 • Johnson, A. (2006). The Effects of FDI Inflows on Host Country Economic Growth, Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation 58, Royal Institute of Technology, CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies.
 • Li, X. ve Liu, X. (2005). Foreign Direct Investment and Economic Growth: An Increasingly Endogenous Relationship, World Development, 33(3): 393-407.
 • Karluk, R. (2013). Uluslararası Ekonomi Teori Politika, 10. Baskı, Beta Basım, İstanbul.
 • Mucuk, M. (2011). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Teori ve Türkiye Uygulaması, 1. Baskı, Çizgi Kitabevi, Konya.
 • Nair‐Reichert, U. ve Weinhold, D. (2001). Causality Tests For Cross‐Country Panels: A New Look At FDI and Economic Growth in Developing Countries, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 63(2): 153-171.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence In Panels, IZA Discussion Paper, 1240.
 • Pesaran, M. H. (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure, Econometrica, 74 (4): 967–1012
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels, Journal of Econometrics, (142): 50–93.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). A Bias-adjusted LM Test of Error Cross-section Independence, Econometrics Journal, (11): 105-127.
 • Sachs, G. (2007). BRICs and Beyond, https://www.goldmansachs.com/insights/archive/archive-pdfs/brics-book/brics-full-book.pdf (24.03.2021).
 • Sukar, A., Ahmed, S. ve Hassan, S. (2007). The Effects of Foreign Direct Investment on Economic Growth: The Case of Sub-Sahara Africa, Southwestern Economic Review, 34: 61-73
 • Westerlund, J, (2007). Testing for Error Correction in Panal Data, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6): 709-748.
 • World Bank (Dünya Bankası), “World Development Indicators”,http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators (25.03.2021).
 • Yılmaz, M. (2008). Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burak UĞUR (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, İKTİSAT PR.
0000-0001-9056-8035
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Uğur, B. (2021). N11 ÜLKELERİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: PANEL EŞ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ . Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , 4 (3) , 140-152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijephss/issue/64116/903630