Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye'de Covid-19 Pandemisi ile Mücadele

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 3, 153 - 163, 15.07.2021

Öz

Bu çalışma, Türkiye'de Covid-19 ile mücadele üzerine odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı, bu salgına karşı mücadelenin işleyişini ve etkinliğini ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda, merkezi yönetim tarafından alınan kararlar tüm il ve ilçelere uyarlanarak ülke çapında uygulanmaktadır. Önlemlerin uygulanması ve denetimi illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından koordine edilmektedir. Böylelikle alınan kararlar ve alınan önlemler hızlı ve etkin bir şekilde uygulanabilmektedir. Sonuç olarak il yönetim sistemi, Covid-19 ile mücadelede Türkiye'nin güçlü bir unsuru olarak öne çıkmaktadır.

Kaynakça

 • Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD). 2020, January 30. Main Page, www.afad.gov.tr.
 • Presidency of the Republic of Turkey (CB). 2020a, April 30. “Koronavirüs Sürecinde Disiplinli Mali Yapı ve Üretken Ekonomi,” https://twitter.com/tcbestepe/status/1255873053315272707?s=11.
 • CB. 2020b, April 30. “Koronavirüs Sürecinde Sivil Toplum Desteği,” https://twitter.com/tcbestepe/status/1255821830620950528?s=11.
 • CB. 2020c, April 30. “Koronavirüs Sürecinde Bilimsel Gerçeklere Dayalı Çalışma,” https://twitter.com/tcbestepe/status/1255851967911530496?s=11.
 • CB. 2020d, April 30. “Koronavirüs Sürecinde Kurumlar Arası Koordinasyon,” https://twitter.com/tcbestepe/status/1255844486170771459?s=11.
 • CB. 2020e, April 30. “Koronavirüs Sürecinde Gelişmiş Dijital Hizmetler,” https://twitter.com/tcbestepe/status/1255836984590905344?s=11.
 • CB. 2020f, April 30. “Koronavirüs Sürecinde Uluslararası İşbirliği ve Ortak Akıl,” https://twitter.com/tcbestepe/status/1255829027631370241?s=11.
 • Çapar, S. (2011). Kaymakam Adaylığına Giriş Süreci Üzerine Bir Değerlendirme, Türk İdare Dergisi, December 2011, Issue: 473, pp. 75-95.
 • Çapar, S. (2015). Türkiye ve Fransa'da Neo-liberal Dönemde Mülki İdare. TİAV Yayınları, Ankara.
 • Çapar, S. and M. Yayla (2019). “Türkiye” (Ed.: S. Çapar ve M. Yayla) Türkiye ve Komşu Ülkelerde Yönetim, pp. 5-42, TİAV Yayınları, Ankara.
 • Coordination Centre of Security and Emergency Management (GAMER) (2020a), January 30. Main Page, https://www.icisleri.gov.tr/gamer/.
 • GAMER (2020b). Coronavirüs Salgını İle İlgili Bilgi Notları, GAMER, Ankara (Unpublished).
 • Ministry of Interior (2020). March 29. Main Page, https://www.icisleri.gov.tr/.
 • Ministry of Interior (2019). İçişleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı – Workshop Report, TİAV Yayınları, Ankara.
 • Ministry of Youth and Sports (2020). April 14. http://www.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/3/186992/84-yurtta-12-bin-912-vatandas-gozlem-altinda.aspx.
 • Ministry of Interior (2020). Koronavirüs (Kovid-19) Salgını ile ilgili Genelgeler, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara (Unpublished).
 • İdarecinin Sesi (2020). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin’de Ortaya Çıkan ve Pek Çok Ülkeye Yayılan Koronavirüsü Pandemi Olarak İlan Etti, İdarecinin Sesi, March-April, Issue: 194, pp. 9.
 • Ministry of Interior, General Directorate of Provincial Administration. (2020). March 29. https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi/iller-idaresi-genel-mudurlugu-kurulus-ve-gorevleri2.
 • Koca, F. (2020). April 29. “Press Relaease”, Haber Türk, e-gazete.
 • Ministry of Health (2020). March 29. https://grip.gov.tr/depo/saglik-calisanlari/ulusal_pandemi_plani.pdf.
 • Worldometers (2020) May 4. “Coronavirus,” https://www.worldometers.info/coronavirus/

THE FIGHT AGAINST THE COVİD-19 PANDEMIC IN TURKEY

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 3, 153 - 163, 15.07.2021

Öz

This study undertakes to review the fight against Covid-19 in Turkey. The purpose of the study is to reveal the functioning and effectiveness of the struggle against this pandemic. In this context, the decisions taken by the central administration are adapted to all provinces and districts and implemented nationwide. Implementation and supervision of the measures are coordinated by governors in provinces, and district governors in the districts. Thus, the decisions and measures taken can be implemented quickly and effectively. As a result, the provincial administration system stands out as a strength of Turkey in the fight against Covid-19.

Kaynakça

 • Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD). 2020, January 30. Main Page, www.afad.gov.tr.
 • Presidency of the Republic of Turkey (CB). 2020a, April 30. “Koronavirüs Sürecinde Disiplinli Mali Yapı ve Üretken Ekonomi,” https://twitter.com/tcbestepe/status/1255873053315272707?s=11.
 • CB. 2020b, April 30. “Koronavirüs Sürecinde Sivil Toplum Desteği,” https://twitter.com/tcbestepe/status/1255821830620950528?s=11.
 • CB. 2020c, April 30. “Koronavirüs Sürecinde Bilimsel Gerçeklere Dayalı Çalışma,” https://twitter.com/tcbestepe/status/1255851967911530496?s=11.
 • CB. 2020d, April 30. “Koronavirüs Sürecinde Kurumlar Arası Koordinasyon,” https://twitter.com/tcbestepe/status/1255844486170771459?s=11.
 • CB. 2020e, April 30. “Koronavirüs Sürecinde Gelişmiş Dijital Hizmetler,” https://twitter.com/tcbestepe/status/1255836984590905344?s=11.
 • CB. 2020f, April 30. “Koronavirüs Sürecinde Uluslararası İşbirliği ve Ortak Akıl,” https://twitter.com/tcbestepe/status/1255829027631370241?s=11.
 • Çapar, S. (2011). Kaymakam Adaylığına Giriş Süreci Üzerine Bir Değerlendirme, Türk İdare Dergisi, December 2011, Issue: 473, pp. 75-95.
 • Çapar, S. (2015). Türkiye ve Fransa'da Neo-liberal Dönemde Mülki İdare. TİAV Yayınları, Ankara.
 • Çapar, S. and M. Yayla (2019). “Türkiye” (Ed.: S. Çapar ve M. Yayla) Türkiye ve Komşu Ülkelerde Yönetim, pp. 5-42, TİAV Yayınları, Ankara.
 • Coordination Centre of Security and Emergency Management (GAMER) (2020a), January 30. Main Page, https://www.icisleri.gov.tr/gamer/.
 • GAMER (2020b). Coronavirüs Salgını İle İlgili Bilgi Notları, GAMER, Ankara (Unpublished).
 • Ministry of Interior (2020). March 29. Main Page, https://www.icisleri.gov.tr/.
 • Ministry of Interior (2019). İçişleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı – Workshop Report, TİAV Yayınları, Ankara.
 • Ministry of Youth and Sports (2020). April 14. http://www.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/3/186992/84-yurtta-12-bin-912-vatandas-gozlem-altinda.aspx.
 • Ministry of Interior (2020). Koronavirüs (Kovid-19) Salgını ile ilgili Genelgeler, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara (Unpublished).
 • İdarecinin Sesi (2020). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin’de Ortaya Çıkan ve Pek Çok Ülkeye Yayılan Koronavirüsü Pandemi Olarak İlan Etti, İdarecinin Sesi, March-April, Issue: 194, pp. 9.
 • Ministry of Interior, General Directorate of Provincial Administration. (2020). March 29. https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi/iller-idaresi-genel-mudurlugu-kurulus-ve-gorevleri2.
 • Koca, F. (2020). April 29. “Press Relaease”, Haber Türk, e-gazete.
 • Ministry of Health (2020). March 29. https://grip.gov.tr/depo/saglik-calisanlari/ulusal_pandemi_plani.pdf.
 • Worldometers (2020) May 4. “Coronavirus,” https://www.worldometers.info/coronavirus/

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selim ÇAPAR (Sorumlu Yazar)
İçişleri Bakanlığı Aradştırma ve Etütler Merkezi (AREM)
0000-0001-5597-584X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Çapar, S. (2021). THE FIGHT AGAINST THE COVİD-19 PANDEMIC IN TURKEY . Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , 4 (3) , 153-163 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijephss/issue/64116/933293