Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Erken Çocukluk Dönemi Matematik Eğitiminde Öğrenme Rotaları Yaklaşımı ve M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programının Karşılaştırılması

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 1, 26 - 40, 15.03.2023
https://doi.org/10.17278/ijesim.1141506

Öz

Bu çalışma, öğrenme rotaları yaklaşımı ve okul öncesi eğitim programının matematik eğitimine yönelik içerik ve sunuş yöntemi karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda matematik eğitimine yönelik sunulan kavram ve beceriler ile sunuş yöntemleri ortaya konulmuştur. Buna göre okul öncesi eğitim programı ile öğrenme rotalarında yer alan matematiksel içeriklerin ve sunuş yönteminin büyük ölçüde paralellik gösterdiği görülmüştür. Ancak öğrenme rotalarının matematiksel içerik ve hedefleri okul öncesi eğitim programından daha detaylı olduğu, programda yer alan bazı matematiksel kazanımların öğretmenin uygulamasına göre matematiksel süreçler içermeyebileceği görülmüştür. Bununla birlikte öğrenme rotalarının doğrudan çocukların belirli matematiksel hedefler doğrultusundaki seviyesinin değerlendirilip, bu doğrultuda eğitimin tasarlanmasını önerirken, okul öncesi eğitim programında süreç odaklı ve öğretmene dayalı değerlendirme olduğu görülmüştür. İlgili literatür eşliğinde tespit edilen farklılıklar ve çocukların matematiksel gelişiminde olası etkisi tartışılmış, son olarak mevcut program ile öğrenme rotalarını bütünleştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Aksan, A. N., & Kutluca, A. Y. (2021). Investigation of preschool teachers' use of technology in teaching in terms of technology self-efficacy levels. Kastamonu Education Journal, 29(3), 611-626. doi:doi: 10.24106/kefdergi.738068
 • Aksoy, T. (2021). Okul öncesi dönemdeki çocukların eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Temel Eğitim Dergisi, 11, 30-38. doi:https://doi.org/10.52105/temelegitim.11.3
 • Aktaş, F. N. (2020). Görme engelli öğrencileirn cebirsel düşünme süreçlerinin incelenmesi: Öğrenme yol haritaları. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ayan Civak, R. (2020). The evolution of mathematical practices in a seventh-grade classroom: Analyzing students' development of proportional reasoning. Doktora tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Baroody, A. J., Cibulskis, M., Lai, M.-L., & Li, X. (2004). Comments on the use of learning trajectories in curriculum development and research. Mathematical Thinking and Learning, 6(2), 227-260. doi:10.1207/s15327833mtl0602_8
 • Baroody, A. J., Clements, D. H., & Sarama, J. (2022). Lessons learned from 10 experiments that tested the efficacy and assumptions of hypothetical learning trajectories. Education Sciences, 12(3), 195. doi:https://doi.org/10.3390/educsci12030195
 • Barrett, J. E., & Cullen, A. L. (2020). Area measurement: structuring with nonsquare units. Mathematical Thinking and Learning, 22(2), 85-115. doi:https://doi.org/10.1080/10986065.2019.1608619
 • Barrett, J. E., Clements, D. H., & Sarama, J. (2017). Children's measurement: A longititudional study of children's knowledge and learning length, area, and volume. Journal for research in mathematics education monograph series, 16.
 • Barrett, J. E., Cullen, C., Sarama, J., Clements, D. H., Klanderman, D., Miller, A. L., & Rumsey, C. (2011). Children's unit concepts in measurement: a teaching experiment spanning grades 2 through 5. ZDM Mathematic Education, 43, 637-650. doi:10.1007/s11858-011-0368-8
 • Blanton, M., Brizuela, B., Gardiner, A. M., Sawrey, K., & Newman-Owens, A. (2015). A learning trajectory in 6-year-olds' thinking about generalizing functional relationships. Journal for Research in Mathematics Education, 46(5), 511-558.
 • Callejo, M. L., Pérez-Tyteca, P., Moreno, M., & Sánchez-Matamoros, G. (2021). The use of a length measurement HLT by pre-service kindergarten teachers' to notice children's mathematical thinking. International Journal of Science and Mathematics Education, 597-617. doi:https://doi.org/10.1007/s10763-021-10163-4
 • Camci, F. (2018). Altıncı sınıf öğrencilerinin tahmini öğrenme yol haritası çerçevesinde tasarlanan bir öğretim deneyindeki matematiksel soyutlama süreçleri. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Ceylan, M., & Ellez, A. M. (2020). Okul öncesi dönemde erken matematik yeteneği düzeyleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14(1), 292-315. doi:10.17522/balikesirnef.648860
 • Ceylan, M., Bulut, M. S., & Aslan, D. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin açık alanda yürütülen matematik etkinliklerine ilişkin görüşleri. Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi (s. 67-69). Ankara: Hedef CS.
 • Cicconi, M. (2014). Vygotsky meets technology: A reinvention of collaboration in the eary childhood mathematics classroom. Early Childhood Education Journal, 42, 57-65. doi:10.1007/s10643-013-0582-9
 • Clements, D. H., & Sarama, J. (2004). Learning trajectories in mathematics education. Mathematical Thinking and Learning, 6(2), 81-89. doi:10.1207/s15327833mtl0602_1
 • Clements, D. H., & Sarama, J. (2014). Learning and teaching early math the learning trajectories approach (Second b.). New York and London: Routledge.
 • Clements, D. H., Sarama, J. H., & Liu, X. H. (2008). Development of a measure of early mathematics achievement using the Rasch model: the Research-Based Early Maths Assessment. Educational Psychology, 28(4), 457-482.
 • Clements, D. H., Sarama, J., Baroody, A. J., Joswick, C., & Wolfe, C. B. (2019). Evaluating the efficacy of a learning trajectory for early shape composition. American Educational Research Journal, 56(6), 2509-2530. doi:10.3102/0002831219842788
 • Clements, D. H., Sarama, J., Baroody, A., Kutaka, T. S., Chernyavskiy, P., Joswick, C., . . . Joseph, E. (2021). Comparing the efficacy of early arithmetic instruction based on a learning trajectory and teaching-to-a-target. Journal of Educational Psychology, 113(7), 1323-1337. doi:https://doi.org/10.1037/edu0000633
 • Confrey, J., Maloney, A. P., & Corley, A. K. (2014). Learning trajectories: a framework for connecting standards with curriculum. ZDM Mathematic Education, 46, 719-733. doi:https://doi.org/10.1007/s11858-014-0598-7
 • Doğruer, Ş. Ş. (2018). Developing eighth grade students' mathematical practices in solids through argumentation: A design-based study. Doktora tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., . . . Duckworth, K. (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology, 1428-1446. doi:10.1037/0012-1649.43.6.1428
 • Ebby, C. B., & Petit, M. (2017). Using learning trajectories to enhance formative assessment. Mathematics Teaching in the Middle School, 22(6), 368-372.
 • Eroğlu, D. (2016). Ortaokul matematik öğretmenlerinin tahmini öğrenme yollarına dayalı öğretimlerindeki pedagojik yollarının desteklenmesi. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi: Eskişehir.
 • Fessakis, G., Gouli, E., & Mavroudi, E. (2013). Problem solving by 5-6 years old kindergarten children in a computer porgramming environment: A case study. Computers & Education, 63, 87-97.
 • Ginsburg, H. P., Joon, L., & Boyd, J. S. (2008). Mathematics education for young children: What it is and how to promote it. Socail Policy Report, 22(1), 3-23.
 • Güven Akdeniz, D. (2018). Öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin uzunluk kavramına ilişkin öğrenme yol haritaları: Öğretim deneyi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Güzel Candan, D. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının eğitiminde öğrenme yörüngeleri modeli ile bir program geliştirme uygulaması. Doktora tezi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Güzel, A. A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin uzunluk ölçme ve karşılaştırmaya dair kavrayışlarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Kılınç, F. E., Kurtulmuş, Z., Kaynak Ekici, K. B., & Bektaş, N. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin etkinlik planı hazırlama becerilerinin incelenmesi: Uyarlama, aile katılımı ve değerlendirme. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 252-266. doi:https://doi.org/10.24315/tred.700610
 • Koç, K. (2014). The use of technology in early childhood classrooms: An investigation of teacher's attitudes. Gaziantep University of Journal of Social Sciences, 807-819.
 • Kubanç, Y. (2019). Sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde öğrenci başarısını değerlendirme durumlarının öğrenme yörüngesi odaklı incelenmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Lee, J. (2020). Coding in early childhood. Contemporary Issues in Early Childhood, 21(3), 266-269. doi:10.1177/1463949119846541
 • Lee, J., & Junoh, J. (2019). Implementing unplugged coding activities in early childhood classrooms. Early Childhood Education Journal, 47, 709-716. doi:https://doi.org/10.1007/s10643-019-00967-z
 • Metin, S. (2022). Activity-based unplugged coding during the preschool period. International Journal f Technology and Design Education, 32, 149-165. doi:https://doi.org/10.1007/s10798-020-09616-8
 • Miller, J. (2019). STEM education in the primary years to support mathematical thinking: using coding to identify mathematical structures and patterns. ZDM Mathematics Education, 915-927. doi:https://doi.org/10.1007/s11858-019-01096-y
 • Nguyen, T., Watts, T. W., Duncan, G. J., Clements, D. H., Sarama, J., Wolfe, C., & Spitler, M. E. (2016). Which preschool mathematics competencies are most predictive of fifth grade achievement? Early Childhood Research Quarterly, 36, 550-560. doi:10.1016/j.ecresq.2016.02.003
 • Orçan Kaçan, M., & Kimzan, İ. (2017). Öğretmenlerin okul öncesi eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(12), 203-215.
 • Özaltun Çelik, A. (2018). İkinci dereceden fonksiyonlara ilişkin varsayımsal öğrenme yollarının ve öğretim dizisinin tasarlanması. Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Özdurak Sıngın, R. H., & Gökbulut, B. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin teknopedagojik yeterliklerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 269-280. doi:https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.52925-556477
 • Sarama, J., & Clements, D. H. (2009). Early Childhood mathematics education research: Learning trajectories for young children. New York: Routledge.
 • Sarama, J., Clements, D. H., Barrett, J. E., Cullen, C. J., Hudyma, A., & Vanegas, Y. (2021). Length measurement in the early years: teaching and learning with learning trajectories. Mathematical Thinking and Learning.
 • Shumway, J. F., Welch, L. E., Kozlowski, J. S., Clarke-Midura, J., & Lee, V. R. (2021). Kindergarten students' mathematics knowledge at work: the mathematics for programming robot toys. Mathematical Thinking and Learning, 1-29. doi:doi.org/10.1080/10986065.2021.1982666
 • Simon, M. A. (1995). Reconstructing mathematics pedagogy from a constructivist perspective. Journal for Research in Mathematics Education, 26(2), 114-145.
 • Simsar, A., & Kadim, M. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma durumları ve bunun öğretime etkisi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 127-146.
 • Somuncu, B., & Aslan, D. (2022). Effect of coding activities on preschool children’s mathematical reasoning skills. Education and Information Technologies, 27, 877-890. doi:10.1007/s10639-021-10618-9
 • Sullivan, A., & Bers, M. U. (2016). Robotics in the early childhood classroom: learning outcames from an 8-week robotics curriculum in pre-kindergarten through second grade. International Journal of Technology and Design Education, 26, 3-20. doi:https://doi.org/10.1007/s10798-015-9304-5
 • Szilágyi, J., Clements, D. H., & Sarama, J. (2013). Young children's understandings of length measurement: Evaluating a learning trajectory. Journal for Research in Mathematics Education, 44(3), 581-620.
 • Tantekin Erden, F., & Tonga, F. E. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitimine ilişkin görüşleri: Matematik öğretimi, cinsiyet farklılıkarı, öğretmenin rolü. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(44), 845-862. doi:https://doi.org/10.31795/baunsobed.698618
 • Tudge, J. R., & Doucet, F. (2004). Early mathematical experiences: Observing young Black and White children's everyday activities. Early Childhood Research Quarterly, 19, 21-39.
 • Türk Dil Kurumu [TDK]. (2011). Türkçe Sözlük, 11. Ankara.
 • Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara, Turkey. http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf adresinden alındı
 • Uygun, T. (2016). Developing mathematical practices in a social context: A hypothetical learning trajectory to support preservice middle school mathematics teachers' learning of triangles. Doktora tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Watts, T. W., Duncan, G. J., Siegler, R. S., & Davis-Kean, P. E. (2014). What is past is prologue: Relations between early mathematics knowledge and high school achievement. Educational Researcher, 43(7), 352-360. doi:https://doi.org/10.3102/0013189X14553660
 • Weber, E., Walkington, C., & McGalliard, W. (2015). Expanding notions of "Learning trajectories" in mathematics education. Mathematical Thinking and Learning, 17(4), 253-272. doi:https://doi.org/10.1080/10986065.2015.1083836
 • Yazlık, D. Ö., & Öngören, S. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerine ilişkin görüşlerinin ve sınıf içi uygulamalarının incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 1264-1283.
 • Yılmaz, K. (2021). Sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde sistematik derleme, meta değerlendirme ve bibliyometrik analizler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 1457-1490. doi:https://doi.org/10.33206/mjss.791537
 • Yılmaz, N. (2019). Çocukların matematiksel örüntüleri tanımlama ve genellemesinde varsayımsal öğrenme rotalarının etkisi ve göz izleme teknolojisinin katkısı. Doktora tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Yılmaz, Z. (2015). Öğrenme rotaları temelli öğretimin sınıf öğretmen adaylarının matematiksel alan ve öğrenci bilgilerini yeniden yapılandırılmasında kullanımı. Doktora tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Comparison of the Learning Trajectories Approach and Turkiye's National Early Childhood Education Program in Teaching Mathematics

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 1, 26 - 40, 15.03.2023
https://doi.org/10.17278/ijesim.1141506

Öz

The study was conducted to compare the learning trajectories approach and Türkiye’s early childhood education program in teaching mathematics. Both mathematical concepts and skills and teaching methods have been revealed. Accordingly, mathematical contents and teaching methods were mostly similar. However, the learning trajectories approach had more detailed and comprehensive mathematical content than the national early childhood education program. Further, some of the mathematical contents presented in the early childhood education program may not include mathematical processes depending on the instruction. While the learning trajectories approach recommends evaluating children regarding special mathematical topics with standardized tests, the program emphasized evaluating the process based on the teacher's view. In the light of the relevant literature, the differences identified and their possible effects on children's mathematical development were discussed, and finally, suggestions for integrating the existing program with the learning trajectories were presented.

Kaynakça

 • Aksan, A. N., & Kutluca, A. Y. (2021). Investigation of preschool teachers' use of technology in teaching in terms of technology self-efficacy levels. Kastamonu Education Journal, 29(3), 611-626. doi:doi: 10.24106/kefdergi.738068
 • Aksoy, T. (2021). Okul öncesi dönemdeki çocukların eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Temel Eğitim Dergisi, 11, 30-38. doi:https://doi.org/10.52105/temelegitim.11.3
 • Aktaş, F. N. (2020). Görme engelli öğrencileirn cebirsel düşünme süreçlerinin incelenmesi: Öğrenme yol haritaları. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ayan Civak, R. (2020). The evolution of mathematical practices in a seventh-grade classroom: Analyzing students' development of proportional reasoning. Doktora tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Baroody, A. J., Cibulskis, M., Lai, M.-L., & Li, X. (2004). Comments on the use of learning trajectories in curriculum development and research. Mathematical Thinking and Learning, 6(2), 227-260. doi:10.1207/s15327833mtl0602_8
 • Baroody, A. J., Clements, D. H., & Sarama, J. (2022). Lessons learned from 10 experiments that tested the efficacy and assumptions of hypothetical learning trajectories. Education Sciences, 12(3), 195. doi:https://doi.org/10.3390/educsci12030195
 • Barrett, J. E., & Cullen, A. L. (2020). Area measurement: structuring with nonsquare units. Mathematical Thinking and Learning, 22(2), 85-115. doi:https://doi.org/10.1080/10986065.2019.1608619
 • Barrett, J. E., Clements, D. H., & Sarama, J. (2017). Children's measurement: A longititudional study of children's knowledge and learning length, area, and volume. Journal for research in mathematics education monograph series, 16.
 • Barrett, J. E., Cullen, C., Sarama, J., Clements, D. H., Klanderman, D., Miller, A. L., & Rumsey, C. (2011). Children's unit concepts in measurement: a teaching experiment spanning grades 2 through 5. ZDM Mathematic Education, 43, 637-650. doi:10.1007/s11858-011-0368-8
 • Blanton, M., Brizuela, B., Gardiner, A. M., Sawrey, K., & Newman-Owens, A. (2015). A learning trajectory in 6-year-olds' thinking about generalizing functional relationships. Journal for Research in Mathematics Education, 46(5), 511-558.
 • Callejo, M. L., Pérez-Tyteca, P., Moreno, M., & Sánchez-Matamoros, G. (2021). The use of a length measurement HLT by pre-service kindergarten teachers' to notice children's mathematical thinking. International Journal of Science and Mathematics Education, 597-617. doi:https://doi.org/10.1007/s10763-021-10163-4
 • Camci, F. (2018). Altıncı sınıf öğrencilerinin tahmini öğrenme yol haritası çerçevesinde tasarlanan bir öğretim deneyindeki matematiksel soyutlama süreçleri. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Ceylan, M., & Ellez, A. M. (2020). Okul öncesi dönemde erken matematik yeteneği düzeyleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14(1), 292-315. doi:10.17522/balikesirnef.648860
 • Ceylan, M., Bulut, M. S., & Aslan, D. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin açık alanda yürütülen matematik etkinliklerine ilişkin görüşleri. Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi (s. 67-69). Ankara: Hedef CS.
 • Cicconi, M. (2014). Vygotsky meets technology: A reinvention of collaboration in the eary childhood mathematics classroom. Early Childhood Education Journal, 42, 57-65. doi:10.1007/s10643-013-0582-9
 • Clements, D. H., & Sarama, J. (2004). Learning trajectories in mathematics education. Mathematical Thinking and Learning, 6(2), 81-89. doi:10.1207/s15327833mtl0602_1
 • Clements, D. H., & Sarama, J. (2014). Learning and teaching early math the learning trajectories approach (Second b.). New York and London: Routledge.
 • Clements, D. H., Sarama, J. H., & Liu, X. H. (2008). Development of a measure of early mathematics achievement using the Rasch model: the Research-Based Early Maths Assessment. Educational Psychology, 28(4), 457-482.
 • Clements, D. H., Sarama, J., Baroody, A. J., Joswick, C., & Wolfe, C. B. (2019). Evaluating the efficacy of a learning trajectory for early shape composition. American Educational Research Journal, 56(6), 2509-2530. doi:10.3102/0002831219842788
 • Clements, D. H., Sarama, J., Baroody, A., Kutaka, T. S., Chernyavskiy, P., Joswick, C., . . . Joseph, E. (2021). Comparing the efficacy of early arithmetic instruction based on a learning trajectory and teaching-to-a-target. Journal of Educational Psychology, 113(7), 1323-1337. doi:https://doi.org/10.1037/edu0000633
 • Confrey, J., Maloney, A. P., & Corley, A. K. (2014). Learning trajectories: a framework for connecting standards with curriculum. ZDM Mathematic Education, 46, 719-733. doi:https://doi.org/10.1007/s11858-014-0598-7
 • Doğruer, Ş. Ş. (2018). Developing eighth grade students' mathematical practices in solids through argumentation: A design-based study. Doktora tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., . . . Duckworth, K. (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology, 1428-1446. doi:10.1037/0012-1649.43.6.1428
 • Ebby, C. B., & Petit, M. (2017). Using learning trajectories to enhance formative assessment. Mathematics Teaching in the Middle School, 22(6), 368-372.
 • Eroğlu, D. (2016). Ortaokul matematik öğretmenlerinin tahmini öğrenme yollarına dayalı öğretimlerindeki pedagojik yollarının desteklenmesi. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi: Eskişehir.
 • Fessakis, G., Gouli, E., & Mavroudi, E. (2013). Problem solving by 5-6 years old kindergarten children in a computer porgramming environment: A case study. Computers & Education, 63, 87-97.
 • Ginsburg, H. P., Joon, L., & Boyd, J. S. (2008). Mathematics education for young children: What it is and how to promote it. Socail Policy Report, 22(1), 3-23.
 • Güven Akdeniz, D. (2018). Öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin uzunluk kavramına ilişkin öğrenme yol haritaları: Öğretim deneyi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Güzel Candan, D. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının eğitiminde öğrenme yörüngeleri modeli ile bir program geliştirme uygulaması. Doktora tezi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Güzel, A. A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin uzunluk ölçme ve karşılaştırmaya dair kavrayışlarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Kılınç, F. E., Kurtulmuş, Z., Kaynak Ekici, K. B., & Bektaş, N. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin etkinlik planı hazırlama becerilerinin incelenmesi: Uyarlama, aile katılımı ve değerlendirme. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 252-266. doi:https://doi.org/10.24315/tred.700610
 • Koç, K. (2014). The use of technology in early childhood classrooms: An investigation of teacher's attitudes. Gaziantep University of Journal of Social Sciences, 807-819.
 • Kubanç, Y. (2019). Sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde öğrenci başarısını değerlendirme durumlarının öğrenme yörüngesi odaklı incelenmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Lee, J. (2020). Coding in early childhood. Contemporary Issues in Early Childhood, 21(3), 266-269. doi:10.1177/1463949119846541
 • Lee, J., & Junoh, J. (2019). Implementing unplugged coding activities in early childhood classrooms. Early Childhood Education Journal, 47, 709-716. doi:https://doi.org/10.1007/s10643-019-00967-z
 • Metin, S. (2022). Activity-based unplugged coding during the preschool period. International Journal f Technology and Design Education, 32, 149-165. doi:https://doi.org/10.1007/s10798-020-09616-8
 • Miller, J. (2019). STEM education in the primary years to support mathematical thinking: using coding to identify mathematical structures and patterns. ZDM Mathematics Education, 915-927. doi:https://doi.org/10.1007/s11858-019-01096-y
 • Nguyen, T., Watts, T. W., Duncan, G. J., Clements, D. H., Sarama, J., Wolfe, C., & Spitler, M. E. (2016). Which preschool mathematics competencies are most predictive of fifth grade achievement? Early Childhood Research Quarterly, 36, 550-560. doi:10.1016/j.ecresq.2016.02.003
 • Orçan Kaçan, M., & Kimzan, İ. (2017). Öğretmenlerin okul öncesi eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(12), 203-215.
 • Özaltun Çelik, A. (2018). İkinci dereceden fonksiyonlara ilişkin varsayımsal öğrenme yollarının ve öğretim dizisinin tasarlanması. Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Özdurak Sıngın, R. H., & Gökbulut, B. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin teknopedagojik yeterliklerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 269-280. doi:https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.52925-556477
 • Sarama, J., & Clements, D. H. (2009). Early Childhood mathematics education research: Learning trajectories for young children. New York: Routledge.
 • Sarama, J., Clements, D. H., Barrett, J. E., Cullen, C. J., Hudyma, A., & Vanegas, Y. (2021). Length measurement in the early years: teaching and learning with learning trajectories. Mathematical Thinking and Learning.
 • Shumway, J. F., Welch, L. E., Kozlowski, J. S., Clarke-Midura, J., & Lee, V. R. (2021). Kindergarten students' mathematics knowledge at work: the mathematics for programming robot toys. Mathematical Thinking and Learning, 1-29. doi:doi.org/10.1080/10986065.2021.1982666
 • Simon, M. A. (1995). Reconstructing mathematics pedagogy from a constructivist perspective. Journal for Research in Mathematics Education, 26(2), 114-145.
 • Simsar, A., & Kadim, M. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma durumları ve bunun öğretime etkisi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 127-146.
 • Somuncu, B., & Aslan, D. (2022). Effect of coding activities on preschool children’s mathematical reasoning skills. Education and Information Technologies, 27, 877-890. doi:10.1007/s10639-021-10618-9
 • Sullivan, A., & Bers, M. U. (2016). Robotics in the early childhood classroom: learning outcames from an 8-week robotics curriculum in pre-kindergarten through second grade. International Journal of Technology and Design Education, 26, 3-20. doi:https://doi.org/10.1007/s10798-015-9304-5
 • Szilágyi, J., Clements, D. H., & Sarama, J. (2013). Young children's understandings of length measurement: Evaluating a learning trajectory. Journal for Research in Mathematics Education, 44(3), 581-620.
 • Tantekin Erden, F., & Tonga, F. E. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitimine ilişkin görüşleri: Matematik öğretimi, cinsiyet farklılıkarı, öğretmenin rolü. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(44), 845-862. doi:https://doi.org/10.31795/baunsobed.698618
 • Tudge, J. R., & Doucet, F. (2004). Early mathematical experiences: Observing young Black and White children's everyday activities. Early Childhood Research Quarterly, 19, 21-39.
 • Türk Dil Kurumu [TDK]. (2011). Türkçe Sözlük, 11. Ankara.
 • Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara, Turkey. http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf adresinden alındı
 • Uygun, T. (2016). Developing mathematical practices in a social context: A hypothetical learning trajectory to support preservice middle school mathematics teachers' learning of triangles. Doktora tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Watts, T. W., Duncan, G. J., Siegler, R. S., & Davis-Kean, P. E. (2014). What is past is prologue: Relations between early mathematics knowledge and high school achievement. Educational Researcher, 43(7), 352-360. doi:https://doi.org/10.3102/0013189X14553660
 • Weber, E., Walkington, C., & McGalliard, W. (2015). Expanding notions of "Learning trajectories" in mathematics education. Mathematical Thinking and Learning, 17(4), 253-272. doi:https://doi.org/10.1080/10986065.2015.1083836
 • Yazlık, D. Ö., & Öngören, S. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerine ilişkin görüşlerinin ve sınıf içi uygulamalarının incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 1264-1283.
 • Yılmaz, K. (2021). Sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde sistematik derleme, meta değerlendirme ve bibliyometrik analizler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 1457-1490. doi:https://doi.org/10.33206/mjss.791537
 • Yılmaz, N. (2019). Çocukların matematiksel örüntüleri tanımlama ve genellemesinde varsayımsal öğrenme rotalarının etkisi ve göz izleme teknolojisinin katkısı. Doktora tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Yılmaz, Z. (2015). Öğrenme rotaları temelli öğretimin sınıf öğretmen adaylarının matematiksel alan ve öğrenci bilgilerini yeniden yapılandırılmasında kullanımı. Doktora tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Toplam 60 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Ceylan 0000-0001-5872-6240

Durmuş Aslan 0000-0001-5204-7749

Erken Görünüm Tarihi 15 Mart 2023
Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ceylan, M., & Aslan, D. (2023). Erken Çocukluk Dönemi Matematik Eğitiminde Öğrenme Rotaları Yaklaşımı ve M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programının Karşılaştırılması. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 10(1), 26-40. https://doi.org/10.17278/ijesim.1141506