Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA TURİZM POLİTİKALARI

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 77 - 84, 31.12.2020

Öz

Kalkınma planları Türkiye’nin politika önceliklerinin ve stratejilerinin belirlenmesine imkan sağlayan, tüm sektörlerin bütüncül bir anlayışla yönlendirilmesine imkan sağlayan hedefler bütünüdür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, 15 yıllık bir perspektifin ilk beş yıllık dilimi olarak tasarlanmış; her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklanmıştır. Bu çalışmada, On Birinci Kalkınma Planı’nın amaç, hedef, ilke ve politikaları turizm başlığında analiz edilerek; planın gelecek öngörüleri tartışılmıştır. On Birinci Kalkınma Planı’nda öncelikli sektörlere ilaveten öncelikli gelişme alanları arasında yer alan turizm sektörüyle ilgili belirlenen temel hedef, turizm hizmetlerinde çeşitlilik ve niteliği arttırarak turizmin ekonomik ve sosyal katkısını arttırmaktır. On Birinci Kalkınma Planı’nda turizm stratejisinin temel unsurları turizmin çeşitlendirilmesi, sezon ve konaklama sürelerinin uzatılması, pazarın çeşitlendirilmesi ve genişletilmesi ile destinasyon odaklı sektörel değişimin sağlanması olarak sıralanmaktadır. Ayrıca mevzuat düzenlemeleriyle beklentilere uygun bir yasal zeminin oluşturulması, yatırımların desteklenmesi, sektörel maliyetlerin azaltılması ve teşvik uygulamalarının yaygınlaştırılması da hedefler arasındadır. Bu stratejilerin uygulanmasıyla 2023 itibariyle ortalama konaklama süresi ve harcamalarda artışın sağlanması beklenmekte; turizm gelirinin 65 milyar dolara, toplam ziyaretçi sayısının ise 75 milyona ulaşması hedeflenmektedir. On Birinci Kalkınma Planı’nın turizm stratejisi ve hedefleri sektörün geleceğine yön verici nitelikte olmakla birlikte, plan döneminde hedeflere ulaşılabilmesi için bütüncül bir anlayışla politika önceliklerinin doğru belirlenmesi ve uygulamada sektördeki tüm paydaşların sürece etkin katılımının ve eşgüdümün sağlanması gerekmektedir. Turizm sektöründeki gelişmelerin iç ve dış politik gelişmelerle doğrudan ilgili olduğu da dikkate alındığında, sektörün geleceğinin birbiriyle ilişkili bir çok değişkene bağlı olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • Büyükşalvarcı, A; Şapcılar, M. C.; Bayrakcı, S. (2016). Kalkınma Planları Kapsamında Turizm Endüstrisinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı 11, s. 186-201. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1963). Kalkınma Planı (Birinci Beş Yıl) 1963-1967.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1968). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968-1972.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1972). Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1973-1977.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1979). Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1984). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1985-1989.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1989). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 1990-1994.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1995). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (2000). Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (2006). Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019). On Birinci Kalkınma Planı 2019-2023.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2013). Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018.
 • Türkiye Turizm Yatıtımcıları Derneği (TTYD). 2020. Turizm İstatistikleri. İnternet adresi: http://ttyd.org.tr/tr/turizm-istatistikleri (Erişim Tarihi: 23.08.2020).
 • Ulurlararası Turizm Örgütü (UNWTO). (2020). The İmpact of Covid-19 on Tourism. İnternet adresi: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/UN-Tourism-Policy-Brief-Visuals.pdf (Erişim Tarihi: 13.09.2020).

TOURISM POLICIES IN THE ELEVENTH DEVELOPMENT PLAN

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 77 - 84, 31.12.2020

Öz

Development plans, which aim to carry out the development of the country in a planned manner, are important strategy documents that enable the determination of sectoral priorities and targets within a holistic approach. The Eleventh Development Plan, which is the first development plan of the Presidential Government System, covering the years 2019-2023, is designed as the first five-year period of a 15-year perspective; is focused on ensuring competitiveness and productivity increase in every field. In this study, secondary data sources (development plans, scientific articles, reports, etc.) were scanned and the goals, objectives, principles and policies of the Eleventh Development Plan were analyzed under the title of tourism. In the Eleventh Development Plan, the main objective of the tourism sector, which is among the priority development areas in addition to the priority sectors, is to increase the economic and social contribution of tourism by increasing the diversity and quality of tourism services. In the Eleventh Development Plan, the main elements of the tourism strategy are listed as diversification of tourism, extension of season and accommodation periods, diversification and expansion of the market, and the provision of destination-oriented sectorial change. In addition, establishing a legal basis in line with expectations, supporting investments, reducing sectorial costs and disseminating incentive practices are among the targets. Although the tourism strategy and objectives of the Eleventh Development Plan are guiding the future of the sector, it is necessary to determine the policy priorities with a holistic understanding in order to reach the targets in the plan period and to ensure the effective participation and coordination of all stakeholders in the sector in practice. Considering that the developments in the tourism sector are directly related to domestic and foreign political developments, it can be said that the future of the sector depends on many interrelated variables. In order to better understand the policy priorities of the Presidential Government System, it is necessary to prepare and implement more than one development plan with the codes of the new system. With the necessary legislative arrangements in terms of harmonization with the new system, tourism goals will be understood more clearly. Finally, the picture that emerged after the COVİD-19 Pandemic that emerged in 2020 and affected the whole world caused serious deviations in tourism goals. In this context, the tourism sector goals and expectations of the Eleventh Development Plan should also be revised.

Kaynakça

 • Büyükşalvarcı, A; Şapcılar, M. C.; Bayrakcı, S. (2016). Kalkınma Planları Kapsamında Turizm Endüstrisinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı 11, s. 186-201. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1963). Kalkınma Planı (Birinci Beş Yıl) 1963-1967.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1968). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968-1972.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1972). Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1973-1977.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1979). Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1984). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1985-1989.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1989). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 1990-1994.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1995). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (2000). Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (2006). Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019). On Birinci Kalkınma Planı 2019-2023.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2013). Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018.
 • Türkiye Turizm Yatıtımcıları Derneği (TTYD). 2020. Turizm İstatistikleri. İnternet adresi: http://ttyd.org.tr/tr/turizm-istatistikleri (Erişim Tarihi: 23.08.2020).
 • Ulurlararası Turizm Örgütü (UNWTO). (2020). The İmpact of Covid-19 on Tourism. İnternet adresi: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/UN-Tourism-Policy-Brief-Visuals.pdf (Erişim Tarihi: 13.09.2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuna BATUHAN> (Sorumlu Yazar)
Atatürk Üniversitesi
0000-0001-7662-3405
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijgtr816534, journal = {Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2587-2745}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Kat-3 Oda No-306 Doğu Yerleşkesi ISPARTA}, publisher = {Gülay BULGAN}, year = {2020}, volume = {4}, number = {2}, pages = {77 - 84}, title = {ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA TURİZM POLİTİKALARI}, key = {cite}, author = {Batuhan, Tuna} }
APA Batuhan, T. (2020). ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA TURİZM POLİTİKALARI . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 77-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijgtr/issue/59452/816534
MLA Batuhan, T. "ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA TURİZM POLİTİKALARI" . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 77-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijgtr/issue/59452/816534>
Chicago Batuhan, T. "ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA TURİZM POLİTİKALARI". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 77-84
RIS TY - JOUR T1 - ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA TURİZM POLİTİKALARI AU - TunaBatuhan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 84 VL - 4 IS - 2 SN - -2587-2745 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA TURİZM POLİTİKALARI %A Tuna Batuhan %T ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA TURİZM POLİTİKALARI %D 2020 %J Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2587-2745 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Batuhan, Tuna . "ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA TURİZM POLİTİKALARI". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (Aralık 2020): 77-84 .
AMA Batuhan T. ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA TURİZM POLİTİKALARI. IJGTR. 2020; 4(2): 77-84.
Vancouver Batuhan T. ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA TURİZM POLİTİKALARI. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(2): 77-84.
IEEE T. Batuhan , "ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA TURİZM POLİTİKALARI", Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 77-84, Ara. 2020