Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DÜZELTME: FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 42 - 54, 07.05.2021

Öz

The tourism sector has a wide range of services in many areas such as accommodation, food and beverage and agency. The sector with such a wide range provides employment for many people and has an important place in the national economy. The aim of this study BIST Tourism (Istanbul Tourism Exchange) is to analyze the financial performance of the companies in the Index. For this purpose, the data of the firms included in the BIST Tourism Index between 2013-2017 were analyzed using financial ratios. Correlation test and Kruskal Wallis H test were used in the analysis. As a result of the study, it was seen that there were no significant differences between the rates with different degrees of relationship with each other and the rates of active turnover between companies, working capital turnover rate, total asset ratio of net profit and the ratio of pre-tax profit to total asset.


The original article was published on 09 May 2019. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijgtr/issue/45045/544508 

Kaynakça

  • Altın, H., Süslü, C. (2018). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi: Lokanta ve Oteller Üzerine Bir Uygulama, Maliye ve Finans Yazıları, 109, 30-50.
  • Dilber, İ. (2007). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Girdi-Çıktı Tablosu Yardımıyla Değerlendirilmesi, Yönetim ve Ekonomi, 14(2), 205-220.
  • Ecer, F. & Günay, F. (2014). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Ölçülmesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1), 35-48.
  • Erdoğan, M., Yamaltdınova, A. (2018). Borsa İstanbul’a Kayıtlı Turizm Şirketlerinin 2011-2015 Dönemi Finansal Performanslarının Topsis ile Analizi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 5(1), 19-36.
  • Ergül, N. (2014). BIST-Turizm Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performans Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 325-340.
  • Gümüş, U.T. & Bolel, N. (2017). Rasyo Analizleri İle Finansal Performansın Ölçülmesi: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Havayolu Şirketleri’nde Bir Uygulama, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2),87-96.
  • Helhel, Y., Karasakal, S. (2017). Konaklama İşletmelerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin Karlılık Performansına Etkisi: Borsa İstanbul’da (Bist) Bir Uygulama, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(3), 27-39.
  • İskenderoğlu, Ö., Karadeniz, E. & Ayyıldız, N. (2015). Enerji Sektörünün Finansal Analizi: Türkiye ve Avrupa Enerji Sektörü Karşılaştırması, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(3), 86-97.
  • Kahveci, M., Turna, İ. (2016). Bist’de İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Topsis Tekniği ile Finansal Performanslarının Analizi ve Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 48, 99-114.
  • Yıldız, Z. (2011). Turizmin Sektörünün Gelişimi Ve İstihdam Üzerindeki Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(5),54-71.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muammer PAÇA Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Miyase TEKEL KARABULUT Bu kişi benim
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijgtr934412, journal = {Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2587-2745}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Kat-3 Oda No-306 Doğu Yerleşkesi ISPARTA}, publisher = {Gülay BULGAN}, year = {2021}, volume = {5}, number = {1}, pages = {42 - 54}, title = {DÜZELTME: FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM}, key = {cite}, author = {Paça, Muammer and Tekel Karabulut, Miyase} }
APA Paça, M. & Tekel Karabulut, M. (2021). DÜZELTME: FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 42-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijgtr/issue/62262/934412
MLA Paça, M. , Tekel Karabulut, M. "DÜZELTME: FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM" . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2021 ): 42-54 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijgtr/issue/62262/934412>
Chicago Paça, M. , Tekel Karabulut, M. "DÜZELTME: FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2021 ): 42-54
RIS TY - JOUR T1 - DÜZELTME: FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM AU - MuammerPaça, MiyaseTekel Karabulut Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 54 VL - 5 IS - 1 SN - -2587-2745 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi DÜZELTME: FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM %A Muammer Paça , Miyase Tekel Karabulut %T DÜZELTME: FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM %D 2021 %J Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2587-2745 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Paça, Muammer , Tekel Karabulut, Miyase . "DÜZELTME: FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Mayıs 2021): 42-54 .
AMA Paça M. , Tekel Karabulut M. DÜZELTME: FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM. IJGTR. 2021; 5(1): 42-54.
Vancouver Paça M. , Tekel Karabulut M. DÜZELTME: FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 5(1): 42-54.
IEEE M. Paça ve M. Tekel Karabulut , "DÜZELTME: FİNANSAL RASYOLAR İLE FİNANSAL PERFORMANS: BİST VE TURİZM", Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 42-54, May. 2021