Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sağlık Turizminde Tabiat Odaklı Terapötik Destinasyon Önerisi: Kastamonu Horma Kanyonu Örneği

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 1, 51 - 62, 07.06.2022

Öz

Turizm geniş kitlesel hareketliliğin meydana geldiği canlı bir sektördür. Dinamik ve genç bir alan olması nedeniyle yeni destinasyonları farklı alanlarda değerlendirme imkânı sağlamaktadır. Alternatif turizm bu noktada sektör geneline müdahil olmakta turizmin canlandırılmasında kilit rol oynamaktadır. Günümüzde 100’ün üzerinde aktif alternatif turizm çeşidi tespit edilmiştir. Tabiat turizmi ve sağlık turizmi bunlardan bazılarıdır. Tabiat turizmi bütünüyle insanı cezbeden, var oluşun kaynağını temsil eden ilahi düzenin yeryüzündeki temsilidir. Bu yüzden insan tabiat ile bir araya geldiğinde ruhunda ve bedeninde ferahlık, rahatlık ve dinginlik hissetmektedir. Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu ve içerisindeki Ilıca Şelalesi tabiatın harika bir eseridir. Bu çalışmada Kastamonu Horma Kanyonu’nu ziyaret eden yerli turistlerin, beden ve ruhlarında meydana gelen değişim ve kişisel deneyimlerini ölçmek ve bir psikoterapi yöntemi olan terapöti alanında kullanımına ilişkin uygunluğun tespit edilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Arslan, Y. (2021). Mezopotamya’da Nehir Yargılamasının Uygulanmasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 1-8.
 • Aslanoğlu, A. (2021) "Hindu Geleneğindeki Bazı Kutsal Ağaçlarla İlgili İnanış ve Uygulamalar". Kilitbahir, 127-153.
 • Avcı, M. (2020). Turizmde Gelişmenin, Yöre Halkı Üzerinde Oluşturduğu Toplumsal Ve Kültürel Etkilerin Araştırılması: Kastamonu Örneği, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 540-556.
 • Çam, O. ve Avcı, M. (2021). Kastamonu İlinin 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Olması Ve Etkilerine İlişkin Halkın Bakış Açısı, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 1247-1263.
 • Chaney, E. (2014). The Evolution of the Grand Tour: Anglo-Italian Cultural Relations since the Renaissance. Routledge.
 • Chooper, T. (1892) Dictionary of National Biography, 1885-1900, Volume 32 Lassels, Richard, From Wikisource.
 • Corazon, S. S., Stigsdotter, U. K., Jensen, A. G. C., & Nilsson, K. (2010). Development of The Nature-Based Therapy Concept for Patients With Stress-Related Illness at The
 • Danish Healing Forest Garden Nacadia. Journal of Therapeutic Horticulture, 20, 33-51.
 • Çallı, D. S. (2015). Uluslararası Seyahatlerin Tarihi Gelişimi Ve Son Seyahat Trendleri Doğrultusunda Türkiye’nin Konumu, Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, 4 (1), 4-28.
 • Demir, R. & Türk, F. (2020). Pozitif Psikoloji: Tarihçe, Temel Kavramlar, Terapötik Süreç, Eleştiriler ve Katkılar. Humanistic Perspective, 2 (2), 108-125.
 • Erdogan, N. (2014). Ekoturizm Turizm, Çevre ve Sürdürülebilirlik.
 • Erturk, M. (2020) “Türk Dünyası Kültür Başkentleri” Fırat Yaldız’ın Türk Dünyası Kültür Başkentleri Adlı Eserin Tanıtımı. Türkiyat Mecmuası Journal of Turkology, 30, 1,(2020): 303-312.
 • Etli, Ö.B. (2019) Bilinmeyen Şamanizm, Gece Kitaplığı, Ankara.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muharrem Avcı 0000-0002-0264-1181

Yavuz Selim Deniz 0000-0002-1452-0408

Erken Görünüm Tarihi 6 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 7 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Avcı, M., & Deniz, Y. S. (2022). Sağlık Turizminde Tabiat Odaklı Terapötik Destinasyon Önerisi: Kastamonu Horma Kanyonu Örneği. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 51-62.
AMA Avcı M, Deniz YS. Sağlık Turizminde Tabiat Odaklı Terapötik Destinasyon Önerisi: Kastamonu Horma Kanyonu Örneği. IJGTR. Haziran 2022;6(1):51-62.
Chicago Avcı, Muharrem, ve Yavuz Selim Deniz. “Sağlık Turizminde Tabiat Odaklı Terapötik Destinasyon Önerisi: Kastamonu Horma Kanyonu Örneği”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 6, sy. 1 (Haziran 2022): 51-62.
EndNote Avcı M, Deniz YS (01 Haziran 2022) Sağlık Turizminde Tabiat Odaklı Terapötik Destinasyon Önerisi: Kastamonu Horma Kanyonu Örneği. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 6 1 51–62.
IEEE M. Avcı ve Y. S. Deniz, “Sağlık Turizminde Tabiat Odaklı Terapötik Destinasyon Önerisi: Kastamonu Horma Kanyonu Örneği”, IJGTR, c. 6, sy. 1, ss. 51–62, 2022.
ISNAD Avcı, Muharrem - Deniz, Yavuz Selim. “Sağlık Turizminde Tabiat Odaklı Terapötik Destinasyon Önerisi: Kastamonu Horma Kanyonu Örneği”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 6/1 (Haziran 2022), 51-62.
JAMA Avcı M, Deniz YS. Sağlık Turizminde Tabiat Odaklı Terapötik Destinasyon Önerisi: Kastamonu Horma Kanyonu Örneği. IJGTR. 2022;6:51–62.
MLA Avcı, Muharrem ve Yavuz Selim Deniz. “Sağlık Turizminde Tabiat Odaklı Terapötik Destinasyon Önerisi: Kastamonu Horma Kanyonu Örneği”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy. 1, 2022, ss. 51-62.
Vancouver Avcı M, Deniz YS. Sağlık Turizminde Tabiat Odaklı Terapötik Destinasyon Önerisi: Kastamonu Horma Kanyonu Örneği. IJGTR. 2022;6(1):51-62.