Kısa Bildiri
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ateş Üstünde Yürüyen Bir Oidipus: Süha

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 8, 236 - 247, 31.10.2018

Öz

Oidipus Kompleksi, adını Sophokles’in ünlü oyunu Kral Oidipus’tan alır. Yunan mitolojisine göre Oidipus, babasını öldürmüş ve annesiyle evlenmiştir. Psikanalizde çocukların gelişim evrelerini inceleyen Sigmund Freud erkek çocuğun babayla, kız çocuğun anneyle mücadelesini Oidipus’un durumuna benzettiği için fallik döneme bu adı vermiştir. Fallik dönemde (3-6 yaş) çocuklar, karşı cins ebeveyni sahiplenip, aynı cins ebeveyni dışlarlar.

Oidipus kompleksi edebiyatın sıkça kullandığı metaforlardandır. Genel anlamıyla da edebî eserlerde babayla mücadele eden, babaya/otoriteye başkaldıran bir metafor olarak kolayca fark edilebilmektedir. Bu bildiride Ayla Kutlu’nun Ateş Üstünde Yürümek romanı söz konusu kompleks açısından değerlendirilecektir.

Ateş Üstünde Yürümek, 12 Mart’ı anlatan bir dönem romanıdır. Kitabın kahramanı Süha, kendini Oidipus’a benzetir. Anneye büyük bir sevgi beslerken babadan nefret etmektedir. Romanda, 12 Mart’la beraber gelen sıkıntılı süreç, Süha’nın yaşadığı Oidipus kompleksiyle işlenmiştir. Bu romandan hareketle Oidipus kompleksinin dönemde görünümü ve anlam dünyası ortaya konulacaktır.

Kaynakça

  • Kutlu, Ayla. (2004). Ateş Üstünde Yürümek, İstanbul: Bilgi Yayınevi.
  • Can, Şefik. (2011). Klasik Yunan Mitolojisi, İstanbul: Ötüken Yay.
  • Freud, Sigmund. (2017). Aşkın Psikolojisi, (Çev. A. Can İdemen) İstanbul: Cem Yay.
  • Fromm, Erich. (2015). Rüyalar Masallar Mitler, (Çev. Aydın Arıtan, Kaan H. Ökten), İstanbul: Say Yay.
  • Geçtan, Engin. (2002). Psikanaliz ve Sonrası, İstanbul: Metis Yay.
  • Jale Parla. (2014). Babalar ve Oğullar, İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Nasio, Juan David. (2006). Psikanalizin Yedi Temel Kavramı, (Çev. Özge Erşen Murat Erşen), İstanbul: İmge Kitabevi.
  • Tura, Saffet Murat. (2016). Freud’dan Lacan’a Psikanaliz, İstanbul: Kanat Kitap.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sebahat ÖZDEMİR
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2018
Başvuru Tarihi 8 Temmuz 2018
Kabul Tarihi 25 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Özdemir, S. (2018). Ateş Üstünde Yürüyen Bir Oidipus: Süha . Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi , Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1. Dil ve Kültür Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu Özel Sayısı , 236-247 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhe/issue/39012/441589

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 

Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) ile lisanslanmıştır.