Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-5645 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Halil TURGUT | http://www.ijhe.org


Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi “IJHE” yayın hayatına 2015 yılında başlamış, özellikle ilgili alanlara katkı sağlayacak nitelikteki teorik ve/veya uygulamalı çalışmalara yer veren, uluslararası hakemli bir dergidir. İzlediği yayın politikası ile ilgili alanlardaki araştırmacılar arasında bir fikir köprüsünün kurulmasına, yeni işbirliği imkânlarının oluşturulmasına ve geliştirilmesine, teoriden uygulamaya aktarımın sağlanmasına ve öğretim ortamlarının daha etkili biçimde düzenlenebilmesi için gerekli alt yapının oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Hakem ve yayın kurullarında hem yurt içinden hem de yurt dışından alanlarında tanınmış birçok önemli akademisyenin yer aldığı dergimizin, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı halinde ve elektronik olarak yayınlanması planlanmaktadır. IJHE, Türkçe (uzun İngilizce özet içermelidir) ve İngilizce dillerinde yayın yapar. IJHE, makale yükleme, yayınlana ve değerlendirme süreçleri dahil olmak üzere bütün aşamalarda ücretsiz açık erişimli bir dergidir.YAYIN KURULU

 • Dr. Esra BOZKURT ALTAN , Sinop Üniversitesi
 • Dr. Hakan AKÇAY , Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Dr. Hristo SALDZHİEV , Trakia Üniversitesi
 • Dr. Maral TAGANOVA , Mahtumkulu Dil, Edebiyat ve Millî Elyazmaları Enstitüsü
 • Dr. Olga PİLLİ , Girne Amerikan Üniversitesi
 • Dr. Oxana MANOLOVA YALÇIN , Girne Amerikan Üniversitesi
 • Dr. Pi-Chu KUO , National Pingtung Üniversitesi
 • Dr. Qiyas ŞÜKÜROV , Yozgat Bozok Üniversitesi
 • Dr. Robert E. YAGER , Iowa Üniversitesi
 • Dr. Rysbek ALİMOV , İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
 • Dr. Zeki AKÇAM , Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Dr. Zeynep ELBASAN , İndiana Üniversitesi


Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi

e-ISSN 2149-5645 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Halil TURGUT | http://www.ijhe.org
Kapak Resmi


Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi “IJHE” yayın hayatına 2015 yılında başlamış, özellikle ilgili alanlara katkı sağlayacak nitelikteki teorik ve/veya uygulamalı çalışmalara yer veren, uluslararası hakemli bir dergidir. İzlediği yayın politikası ile ilgili alanlardaki araştırmacılar arasında bir fikir köprüsünün kurulmasına, yeni işbirliği imkânlarının oluşturulmasına ve geliştirilmesine, teoriden uygulamaya aktarımın sağlanmasına ve öğretim ortamlarının daha etkili biçimde düzenlenebilmesi için gerekli alt yapının oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Hakem ve yayın kurullarında hem yurt içinden hem de yurt dışından alanlarında tanınmış birçok önemli akademisyenin yer aldığı dergimizin, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı halinde ve elektronik olarak yayınlanması planlanmaktadır. IJHE, Türkçe (uzun İngilizce özet içermelidir) ve İngilizce dillerinde yayın yapar. IJHE, makale yükleme, yayınlana ve değerlendirme süreçleri dahil olmak üzere bütün aşamalarda ücretsiz açık erişimli bir dergidir.YAYIN KURULU

 • Dr. Esra BOZKURT ALTAN , Sinop Üniversitesi
 • Dr. Hakan AKÇAY , Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Dr. Hristo SALDZHİEV , Trakia Üniversitesi
 • Dr. Maral TAGANOVA , Mahtumkulu Dil, Edebiyat ve Millî Elyazmaları Enstitüsü
 • Dr. Olga PİLLİ , Girne Amerikan Üniversitesi
 • Dr. Oxana MANOLOVA YALÇIN , Girne Amerikan Üniversitesi
 • Dr. Pi-Chu KUO , National Pingtung Üniversitesi
 • Dr. Qiyas ŞÜKÜROV , Yozgat Bozok Üniversitesi
 • Dr. Robert E. YAGER , Iowa Üniversitesi
 • Dr. Rysbek ALİMOV , İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
 • Dr. Zeki AKÇAM , Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Dr. Zeynep ELBASAN , İndiana Üniversitesi


Cilt 5 - Sayı 12 - 29 Eki 2019
 1. jenerik
  Sayfalar 1 - 10
  İjhe İJHE
 2. PEÇENEK-OĞUZ KÖKENLİ ÇITAK TÜRKLERİNİN DİLİ ÜZERİNE
  Sayfalar 897 - 919
  Hanife GEZER
 3. INFLUENCE OF SOCIO-CULTURAL FACTORS ON GIRLS’ EDUCATIONAL AND CAREER ASPRIRATIONS IN PUBLIC SECONDARY SCHOOLS IN SAMBURU COUNTY, KENYA
  Sayfalar 920 - 941
  Joseph MUNGAI
 4. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Sınıflarında Çoklu Bilme Biçimlerine Yer Verilmesine Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 942 - 959
  Zeynep ERGÜN , Halil TURGUT
 5. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Hafızalarında Yer Alan Bellek Destekleyiciler ve Bunlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 960 - 975
  Kadriye KAYACAN , Münevver ÖZLÜLECİ , Ayşegül ARSLAN
 6. Community of Practice: Supporting EFL Pre-Service Teachers in Conflict Resolution
  Sayfalar 976 - 991
  Paula Andrea ROA GOMEZ
 7. PRINCIPALS-STAKEHOLDERS COLLABORATION IN SCHOOL GUIDANCE AND COUNSELLING: EFFECTIVENESS AND CONSTRAINTS IN CONTROL OF DRUG ABUSE AMONG STUDENTS IN KENYA
  Sayfalar 992 - 1018
  Joseph MUNGAI
 8. Lise Öğrencilerinin Botanik Bahçeleri İle İlgili Tutumları
  Sayfalar 1019 - 1036
  Esra ÖZAY KÖSE , Şeyda GÜL
 9. Ozanların Âşıktan Babaya Dönüşüm Serüveni: Âşık Tarzı Şiir Geleneğinin Teşekkülünde Bektaşîliğin Rolü
  Sayfalar 1037 - 1063
  Erhan ÇAPRAZ
 10. Kırgızistan Devlet Tarih Müzesi Bahçesinde Yer Alan Balballar
  Sayfalar 1064 - 1081
  Eyüp POLAT
 11. ÂŞIK SEYRÂNÎ’NİN KUŞLAR DESTANI ÜZERİNE AYRINTILI BİR İNCELEME
  Sayfalar 1082 - 1109
  Betül GÖRKEM
 12. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 186 Sayılı Kararından Johnson Mektubuna Türkiye’nin Kıbrıs Politikaları
  Sayfalar 1110 - 1133
  Ergenekon SAVRUN
 13. Türk Hazır Giyim Sektöründe Müşteri Temsilcisi
  Sayfalar 1134 - 1153
  Ahmet ÖZBEK
 14. Diyarbakır ve Çevresinin Hilafetin Kaldırılmasına Karşı Verdiği Tepkiler Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1154 - 1181
  Edip BUKARLI
 15. Bilimsel Tekrarlanabilirlik İlkesi Kapsamında Pozitivist Metodolojinin Evrensel Yasalara Ulaşma İdeali
  Sayfalar 1182 - 1200
  Uğur Berk KALELİOĞLU
 16. İKTİDARDAN HALKA DİLİN İŞLEVİ
  Sayfalar 1201 - 1215
  Yusuf GÖKKAPLAN
 17. Selvi Boylum Al Yazmalım Filminin Göstergebilimsel Yöntem Bilimiyle Analizi
  Sayfalar 1216 - 1244
  Zihniye OKRAY , Canan Alev MEVLANA
 18. Bukarlı, Edip (2019). 19 .Yüzyıl Osmanlı Devlet Adamı Bâbânzâde Mustafa Zihni Paşa’nın Hayatı ve İlmî Kişiliği, İstanbul: Libra Kitap.
  Sayfalar 1245 - 1247
  Batuhan İsmail KIRAN