Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 18, 01.04.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı, 360 derece performans değerlendirme sistemine ilişkin öğretmen görüşlerinin saptanmasıdır. Bu bağlamda çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden görüngübilim(fenomenoloji) deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Ankara ili Pursaklar ilçesinde kamu okullarında görev yapmakta olan 63 öğretmen katılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacıların hazırladığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun öğretmenlerin performans değerlendirme sisteminin olması gerektiği yönünde görüş bildirdiği saptanmıştır. Katılımcıların çoğunluğu yapılan pilot uygulamadaki değerlendiricilerden öğrenci, veli değerlendirmesinin öğretmenlik mesleğinin itibarına zarar vereceği, öğretmen- öğrenci etkileşimini olumsuz etkileyeceği; öğretmenlerin birbirlerini ve kendilerini değerlendirmesine yönelik objektif olunamayacağı ve okul ikliminin bozulacağı yönünde olumsuz görüş ifade etmişlerdir. Katılımcıların çoğunluğu okul müdürlerinin performans değerlendirmesi yapması yönünde olumlu görüş bildirmişler ve bunun objektif olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca çalışmaya katılan öğretmenler, okul müdürünün öğretmen performans değerlendirmesinde sınıf başarısı ve öğrenci gelişimine yönelik ölçütleri de kullanmalarını önermişlerdir.

Kaynakça

 • Altun, S.A., Memişoğlu, S.P. (2008). İlköğretim okullarında çoklu veri kaynağına dayalı performans değerlendirmesine ilişkin nitel bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı (54), ss.151-179.
 • Antonioni, D., Atwater, L. E., Waldman, D. A. (1998). Has 360 degree feedback gone amok, Academy of Management Executive, 12(2), 86- 94.
 • Cleveland, J. N., Mohler, C. J., Murphy, K. R. (2001). Reliability, validity, and meaningfulness of multisource ratings, The Handbook of Multisource Feedback. In W.
 • David Bracken, Carol W. Timmreck ve Allan H. Church(Eds), San Francisco: Jossey-Bass.
 • Collings, D. G., Wood, G. (2009). Human resource management: a critical approach. David G. Collings & Geoffrey Wood (Eds.), USA: Routledge.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative ınquiry and research design: choosing among five approaches. USA: Sage.
 • Danielson, C., McGreal, T. L. (2000). Teacher evaluation: to enhance professional practice. USA: Educational Testing Service.
 • Denzin, N.K., Lincoln, Y. S. (2005). Handbook of Qualitative Research. United Kingdom: Sage.
 • Desler, G. (2013). Human Research Management. USA: Prentice Hall.
 • Edwards, M. R., Ewen, E. J. (1996). 360 degree feedback : the powerful new model for employee assessment & performance ımprovement. USA: Amacom.
 • Fynn, M., Garavan, T. N., Morley, M. (1997). 360 degree feedback: Its role ın employee development. Journal of Management Development, 16( 2).
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. CA: Sage.
 • MEB(2017a).http://sgb.meb.gov.tr/www/mill-egitim-bakanligi-2015-2019-stratejik-plani-yayinlanmistir/icerik/181 (06.04.2018 tarihinde erişim sağlanmıştır.)
 • MEB(2017b).http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/09140719_Strateji_Belgesi_Resmi_Gazete_sonrasY_ilan.pdf(06.04.2018 tarihinde erişim sağlanmıştır).
 • Patton, M. Q. (2001). Qualitative research & evaluation methods. United Kingdom: Sage.
 • Özdemir, M. (2014). Eğitim örgütlerinde insan kaynakları yönetimi: Kuram, uygulama, teknik, Ankara: Anı.
 • Tucker, P. D., Stronge, J. H. (2005). Linking teacher evaluation and student learning, association for supervision and curriculum development, USA: Alexandria.
 • Uyargil, C. (1994). İşletmelerde performans yönetimi sistemi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını.

Teacher’s Views on 360 Degree Performance Evaluation System

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 18, 01.04.2019

Öz

The aim of this study was determine the ideas of teachers relating to the system of 360 degree performance evaluation. In this context, this study was designed by using qualitative research method and phenomenologic design. Sixtythree teachers working in public primary schools in Pursaklar, in Ankara province participated According to the findings the search, most of participants stated that there must be teachers’ performance evaluation system. A great majority of the participants expressed a negative opinion that student and parent evaluation in this pilot application would arm teacher’s reputation and it would affect the realtion between students and teachers in a negative way. Besides, they purported that teachers cannot evaluate themselves and each other objectively and so this evaluation would harm school environment. A great majority of the participants expressed the opinion that principals should carry out the performance evaluation of teachers. In addition teachers participating in this study suggested that principals should use the criterions intended for class success and progress of students. 

Kaynakça

 • Altun, S.A., Memişoğlu, S.P. (2008). İlköğretim okullarında çoklu veri kaynağına dayalı performans değerlendirmesine ilişkin nitel bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı (54), ss.151-179.
 • Antonioni, D., Atwater, L. E., Waldman, D. A. (1998). Has 360 degree feedback gone amok, Academy of Management Executive, 12(2), 86- 94.
 • Cleveland, J. N., Mohler, C. J., Murphy, K. R. (2001). Reliability, validity, and meaningfulness of multisource ratings, The Handbook of Multisource Feedback. In W.
 • David Bracken, Carol W. Timmreck ve Allan H. Church(Eds), San Francisco: Jossey-Bass.
 • Collings, D. G., Wood, G. (2009). Human resource management: a critical approach. David G. Collings & Geoffrey Wood (Eds.), USA: Routledge.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative ınquiry and research design: choosing among five approaches. USA: Sage.
 • Danielson, C., McGreal, T. L. (2000). Teacher evaluation: to enhance professional practice. USA: Educational Testing Service.
 • Denzin, N.K., Lincoln, Y. S. (2005). Handbook of Qualitative Research. United Kingdom: Sage.
 • Desler, G. (2013). Human Research Management. USA: Prentice Hall.
 • Edwards, M. R., Ewen, E. J. (1996). 360 degree feedback : the powerful new model for employee assessment & performance ımprovement. USA: Amacom.
 • Fynn, M., Garavan, T. N., Morley, M. (1997). 360 degree feedback: Its role ın employee development. Journal of Management Development, 16( 2).
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. CA: Sage.
 • MEB(2017a).http://sgb.meb.gov.tr/www/mill-egitim-bakanligi-2015-2019-stratejik-plani-yayinlanmistir/icerik/181 (06.04.2018 tarihinde erişim sağlanmıştır.)
 • MEB(2017b).http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/09140719_Strateji_Belgesi_Resmi_Gazete_sonrasY_ilan.pdf(06.04.2018 tarihinde erişim sağlanmıştır).
 • Patton, M. Q. (2001). Qualitative research & evaluation methods. United Kingdom: Sage.
 • Özdemir, M. (2014). Eğitim örgütlerinde insan kaynakları yönetimi: Kuram, uygulama, teknik, Ankara: Anı.
 • Tucker, P. D., Stronge, J. H. (2005). Linking teacher evaluation and student learning, association for supervision and curriculum development, USA: Alexandria.
 • Uyargil, C. (1994). İşletmelerde performans yönetimi sistemi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuray ÖZGE SAĞBAŞ> (Sorumlu Yazar)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ (DR)
Türkiye


Cengizhan ÖZKAN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2019
Başvuru Tarihi 5 Şubat 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijls522721, journal = {Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama}, eissn = {2651-2696}, address = {ijleadership@gmail.com}, publisher = {Şefika Şule ERÇETİN}, year = {2019}, volume = {2}, number = {1}, pages = {1 - 18}, title = {360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Özge Sağbaş, Nuray and Özkan, Cengizhan} }
APA Özge Sağbaş, N. & Özkan, C. (2019). 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama , 2 (1) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijls/issue/43685/522721
MLA Özge Sağbaş, N. , Özkan, C. "360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ" . Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama 2 (2019 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijls/issue/43685/522721>
Chicago Özge Sağbaş, N. , Özkan, C. "360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama 2 (2019 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AU - NurayÖzge Sağbaş, CengizhanÖzkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 2 IS - 1 SN - -2651-2696 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ %A Nuray Özge Sağbaş , Cengizhan Özkan %T 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ %D 2019 %J Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama %P -2651-2696 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Özge Sağbaş, Nuray , Özkan, Cengizhan . "360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama 2 / 1 (Nisan 2019): 1-18 .
AMA Özge Sağbaş N. , Özkan C. 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. IJLS. 2019; 2(1): 1-18.
Vancouver Özge Sağbaş N. , Özkan C. 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama. 2019; 2(1): 1-18.
IEEE N. Özge Sağbaş ve C. Özkan , "360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ", Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, c. 2, sayı. 1, ss. 1-18, Nis. 2019