e-ISSN: 2651-2696
Başlangıç: 2018
Yayımcı: Şefika Şule ERÇETİN
Kapak Resmi
 

Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, Ağustos 2018 yılında yayın hayatına başlayan hakemli bir dergi olup, liderlik ve yönetim alanında yapılan araştırmaları yayımlamayı ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda üç kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Gerekli görüldüğü takdirde ek sayılar düzenlenebilir.

EXTENDED ABSTRACT

Dergi Yönetimi tarafından alınan karar gereğince 10.05.2022 tarihinden itibaren Türkçe tam metin makaleler için İngilizce uzun özet zorunluluğu getirilmiştir. 

ETİK KURUL İZİN BELGESİ

Dergimize makale gönderecek yazarların, kendi kurumlarının ilgili kurul ve komisyonlarından Etik Kurul Onayı almaları gerekmektedir. Makalelerin etik kurul bilgi ve beyanlarına ilişkin bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) makalelerin Yöntem başlığı altında yer verilmesi gerekmektedir. Ayrıca Etik Kurul Onayı'nın dergiye beyan edilmesi de bir ön koşuldur.