Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2651-2696 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Şefika Şule ERÇETİN |


Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, Ağustos 2018 yılında yayın hayatına başlayan hakemli bir dergi olup, liderlik ve yönetim alanında yapılan araştırmaları yayımlamayı ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda üç kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Gerekli görüldüğü takdirde ek sayılar düzenlenebilir.

Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama

e-ISSN 2651-2696 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Şefika Şule ERÇETİN |
Kapak Resmi


Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, Ağustos 2018 yılında yayın hayatına başlayan hakemli bir dergi olup, liderlik ve yönetim alanında yapılan araştırmaları yayımlamayı ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda üç kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Gerekli görüldüğü takdirde ek sayılar düzenlenebilir.

Özel Sayı Duyurusu

Dergimizde yayınlanmak üzere 2021 yılında “Liderlik Yaklaşımları Bağlamında İz Bırakan Eğitimcileri Anlamak” konulu “özel bir sayı” hazırlanacaktır. Bu sayıda yer almasını istediğiniz makalelerinizi değerlendirilmek üzere dergimize sunmanızdan mutluluk duyarız.

Makale Gönderim Dönemi: 01.01.2021-30.04.2021

Özel Sayı Yayımlanma Tarihi: 2021’nin ikinci yarısı

Sorularınızı editörlerimize iletebilirsiniz.

ETİK KURUL İZİN BELGESİ

Dergimize makale gönderecek yazarların, kendi kurumlarının ilgili kurul ve komisyonlarından Etik Kurul Onayı almaları gerekmektedir. Makalelerin etik kurul bilgi ve beyanlarına ilişkin bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) makalelerin Yöntem başlığı altında yer verilmesi gerekmektedir. Ayrıca Etik Kurul Onayı'nın dergiye beyan edilmesi de bir ön koşuldur.