Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2651-2696 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Şefika Şule ERÇETİN |


Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, Ağustos 2018 yılında yayın hayatına başlayan hakemli bir dergi olup, liderlik ve yönetim alanında yapılan araştırmaları yayımlamayı ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda üç kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Gerekli görüldüğü takdirde ek sayılar düzenlenebilir.

Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama

e-ISSN 2651-2696 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Şefika Şule ERÇETİN |
Kapak Resmi


Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, Ağustos 2018 yılında yayın hayatına başlayan hakemli bir dergi olup, liderlik ve yönetim alanında yapılan araştırmaları yayımlamayı ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda üç kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Gerekli görüldüğü takdirde ek sayılar düzenlenebilir.

Özel Sayı Duyurusu

Dergimizde yayınlanmak üzere “Liderlik Yaklaşımları Bağlamında İz Bırakan Eğitimcileri Anlamak” konulu “özel bir sayı” hazırlanacaktır. Bu sayıda yer almasını istediğiniz makalelerinizi değerlendirilmek üzere dergimize sunmanızdan mutluluk duyarız.

Makale Gönderim Dönemi: 17 Mayıs 2020 – 30 Ağustos 2020

Özel Sayı Yayımlanma Tarihi: 2020’nin ikinci yarısı

Sorularınızı editörlerimize iletebilirsiniz.