Amaç ve Kapsam

Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, Ağustos 2018 yılında yayın hayatına başlayan hakemli  ve bilimsel bir dergi olup, liderlik ve yönetim alanında yapılan araştırmaları yayımlamayı ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.


Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, her zaman uluslararası bilimsel ve akademik standartları esas alan bir yayın politikası benimsemektedir. Bu bağlamda Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, Yönetim ve liderlik alanına katkı sağlayacak nitelikteki, özgün makale ve kitap tanıtımlarının yanı sıra seminer, konferans ve sempozyum değerlendirmelerini yayınlar.


Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık