Yazarlara Bilgi

Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, Ağustos 2018 yılında yayın hayatına başlayan hakemli bir dergi olup, liderlik ve yönetim alanında yapılan araştırmaları yayımlamayı ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda üç kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Gerekli görüldüğü takdirde ek sayılar düzenlenebilir.

Her Hakkı Saklıdır. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. İncelenmek üzere Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'ya gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere inceleme sürecinde olmaması gerekir. Yayınlanan makaleler için yazarlara ücret ödenmez veya yazarlardan ücret alınmaz.

Yazının Gönderilme Süreci

Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama yalnızca Makale Takip Sistemi üzerinden gönderilen yazıları kabul etmektedir. (https://dergipark.org.tr/journal/2512/submission/start); e-posta ve posta ile gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır. Yazıların değerlendirilmesi ve kabul edilmesi sürecinde, yazarlarla her türlü iletişim DergiPark makale takip sistemi üzerinden yapılır. 
Makale göndermeden önce mutlaka sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Yazar(lar) sisteme kayıt olduktan sonra e-posta adreslerine gönderilen linki tıklayarak e-posta adresleri ve belirledikleri parola ile sisteme giriş yapabilirler. Dergiye makale gönderebilmek için sistem tarafından belirlen tüm adımlar sırasıyla uygun olarak yapılmalıdır. Makale sisteme yüklenirken aşağıdaki bölümlerin her biri ayrı dosyalar halinde yüklenmelidir.

  • Başlık ve yazar bilgi sayfası
  • Türkçe ve İngilizce öz
  • Makale metni (Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, Türkçe ve İngilizce öz, ana metin, kaynaklar, tablo ve şekil/grafikler)

Yazının İncelenme ve Kabul Süreci
Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama hakemli bir dergidir. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, Yayın Kurulu ve en az iki hakem tarafından incelendikten ve yazarlar tarafından gerekli düzeltmeler yapılıp tüm yazarların onayı alındıktan sonra yayınlanır. 
Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler öncelikle Yayın Kurulu tarafından incelenir; bu incelemede makale konusunun güncelliği, liderlik konulu araştırmalara katkısı ve makalenin dergi yazım kurallarına uygunluğu değerlendirilir. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama makale yazım kurallarına uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazara iade edilir. Yayınlanmaya aday bulunan makaleler hakemlere gönderilir.  Hakemler ve Yayın Kurulunun önerdiği düzeltmeler yazar(lar)a iletilir; makale son şeklini alana kadar yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmeler yapılır. Gönderilen tüm yazılar değerlendirme sürecinde örtüşme veya metin benzerliklerine karşı intihal inceleme yazılımı ile taranır.

Yayınlanma Süreci
Yayınlanmasına onay verilen makalenin basılabilmesi için son şekli üzerinden yazar(lar)ın onayı alınır.