Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, yönetim ve liderlik alanına katkı sağlayacak nitelikteki, özgün makale ve kitap tanıtımlarının yanı sıra seminer, konferans ve sempozyum değerlendirmelerini yayınlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak basılan hakemli bir dergidir. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'ya gönderilen makaleler kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır. Aşağıda yazarların, dergi editörünün, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır. Aşağıda yer alan etik ilkeler ve kurallar “Yayın Etiği Komitesi”nin (Committe on Publication Ethics - COPE) yönergesine göre hazırlanmıştır. Ayrıca Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'da intihal ve etik dışı davranışlar olarak kabul edilen durumlara ilişkin bilgi verilmiştir.

Yazar/Yazar(lar)

 • Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'ya gönderilen çalışmaların liderlik ve yönetim alanıyla ilişkili olması gerekmektedir.
 • Çalışmada yararlanılan kaynaklar eksiksiz olarak verilmeli ve APA6 formatına göre düzenlenmelidir.
 • Dergiye gönderilen makaleler, başka bir dergiye gönderilmiş olmamalı ve ve 'Telif Hakkı Devir Formu' doldurulmalıdır.
 • Çalışamaya katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.
 • Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.
 • Süreci 2020 yılında başlayıp araştırma verileri 2020 yılına ait makaleler için Etik Kurul İzin Belgesi'nin alınması zorunludur. 

Hakemler

Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'ya gönderilen tüm makaleler kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere dergi yönetim sisteminden iletilmektedir. Bu sistem, DergiPark üzerinden gerçekleştirilmektedir. Hakemlerin, yönetim ve liderlik alanına katkı sağlayacak nitelikte olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'nın hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıdaki gibidir:

 • Hakemler yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin çalışmalarda hakemlik yapmaları gerekmektedir.
 • Hakemler çalışmaları yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.
 • Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin IJLS Hakem Değerlendirme Formunu doldurmaları gerekmekte, kör hakemlik sürecine zarar vermemek için formlarda isimlerini belirtmemeleri beklenmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.
 • Hakemler önerilerinde akademik bir dil kullanmalı, yorumlarını kibar bir şekilde yapmalıdır. Hakemlerin akademik olmayan bir dil kullandıkları tespit edildiğinde yorumlarını tekrardan gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri editör kurulu tarafından istenebilir. 
 • Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.

Editör

Editörün “Yayın Etiği Komitesi”nin (Committe on PublicationEthics - COPE) yayınlamış olduğu “COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu” ("COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors") ve “COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu”nda ("COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors") yer alan ve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir. Editör dergide basılan tüm makalelerden sorumludur. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Genel Sorumluluklar

 • Editör derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür.
 • Editörün, yazarların ifade özgürlüğünü desteklemesi gerekmektedir.

Okuyucularla İlişkiler

 • Editörün yayımlanan makalelerin dergi okuyucularının bilgi ve becerileriyle uyumlu olabilmesi için çaba sarf etmesi gerekmektedir.

Hakemlerle İlişkiler

 • Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmeleri istenmelidir. 
 • Editör hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri hakemlere sunmalıdır. 
 • Editör, hakem değerlendirme sürecinin kör hakemlik süreciyle sürdürüldüğünden emin olmalıdır. 
 • Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir.

Yazarlarla İlişkiler

 • Editör,derginin yazım kuralları ile örnek şablonunu sürekli olarak güncellemelidir.
 • Editör dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır.
 • Makalelerde gönderim ve yayıma kabul tarihleri yer almalıdır.
 • Yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi verilmelidir.

Yayıncı

Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'nın imtiyaz sahibi Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN'dir. Yayıncının etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 • Yayıncı, Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'daki makalelelerin yayımlanma sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörler kurulunun sorumluluğunda olduğunu kabul eder.
 • Yayıncı derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijls

İntihal ve Etik Dışı Davranışlar

Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama'ya gönderilen tüm çalışmalar basılmadan önce iThenticate yazılım programı ile taranmaktadır. Kabul edilen en yüksek benzeşim oranı %15'tir. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilebilir. Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir:

 • Çalışmaya katkısı bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi.
 • Çalışmaya katkıda bulunan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi.
 • Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bunun belirtilmemesi.
 • Dilimleme yapılması yani, tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması.
 • Kör hakemlik sürecinin deşifre edilmesi.