Yazım Kuralları

Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için makalenin dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Yazım kuralları ve biçim yönünden uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmamakta ve yeniden düzenleme için yazarına iade edilmektedir.

1.     Makalenizi dergimizin makale şablonuna göre biçimlendirmeyi bozmadan düzenleyiniz.

2.     Makale içeriğinin tümü “Times New Roman” yazı tipi ile 11 punto, 1,15 cm satır aralığı ile iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

3.     Türkçe başlık; tüm harfleri büyük, 12 punto, düz, kalın ve ortalı olmalıdır.

4.   Öz ve Abstract başlıkları, sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde sola yaslı ve 12 punto ile italik yazılmalıdır. Öz ve Abstract metni “Times New Roman” yazı tipi ile 10 punto ve tek satır aralığı ile iki yana yaslı olarak düz yazılmalıdır.

5.  Özet ve Abstract, makalenin amacını, yöntemini ve bulgu-sonuçlarını içerecek biçimde düzenlenmiş olmalı ve 250 sözcüğü geçmemelidir.

6.     İngilizce başlıktaki sadece her kelimenin baş harfi büyük, geri kalanı küçük harfli olmalı (bağlaçlar küçük harfle başlamalı), 12 punto, kalın, italik ve ortalı olarak yazılmalıdır.

7.    “Anahtar Kelimeler” ve “Keywords” başlıkları italik ve kalın olmalı, bu kelimelerden sonra gelen sözcükler ise baş harfleri büyük olacak şekilde düz olmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler kalın olmamalıdır.

8.     Metin içerisinde ana başlıklar “ortalı”, alt başlıklar ise “sola yaslı” olarak yazılmalıdır. Her paragrafa soldan “1,25 cm” girintili olarak başlanmalı, paragraflar arasındaki aralık önce ve sonra “6 nk” olmalıdır. Ayrıca metin içerisindeki satır aralığı ise “1,15 cm” olarak yazılmalıdır. Metin içi başlıklar APA 6 başlık düzeylerine göre düzenlenmelidir.

APA Başlık Düzeyleri

Başlık Düzeyi

Başlık Yazıları

1. Düzey Başlık

Ortalanmış, Kalın, Sözcüklerin İlk Harfi Büyük

2. Düzey Başlık

Sola Yaslanmış, Kalın,  Sözcüklerin İlk Harfi Büyük

3. Düzey Başlık

     Girintili, Kalın, İlk sözcük büyük harfle başlar diğerleri küçük, nokta var.

4. Düzey Başlık

     Girintili, Kalın, İtalik, İlk sözcük büyük harfle başlar diğerleri küçük, nokta var.

5. Düzey Başlık

     Girintili, İtalik, İlk sözcük büyük harfle başlar diğerleri küçük, nokta var.


9.   Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolarda kullanılan yazılarda “Times New Roman” 9 punto, tek satır aralığı kullanılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üstünde, sola dayalı olmalıdır. Tablonun adı italik yazılmalıdır. Tablo yan çizgileri ve sütun çizgileri olmamalıdır. Makale şablonundaki örnek tablolar incelenebilir.

10.   Şekiller siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde “Times New Roman” 9 punto ile yazılmalıdır. Şeklin başlığı italik yazılmalı ve sadece ilk sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır. Resim adlandırmalarında, şekil ve tablolardaki kurallara uyulmalıdır. Şekil, tablo ve resimler, sayfa sayısı olarak makalenin üçte birini aşmamalıdır. Makale şablonundaki örnek şekiller incelenebilir.

11.     Metin içinde yapılacak vurgulamalar italik olarak yapılmalıdır.

12.   Dergimize makale gönderirken lütfen APA alıntı stili hakkında yeterli bilgi sahibi olunuz. Sayfa numaraları şu şekilde kısaltılmaktadır: (Erçetin, 2016, s. 68). Hiçbir şekilde şu şekilde kısaltma kullanmayınız: (Erçetin, 2016: 68). 

13.     Kaynakça bölümü, yeni sayfadan başlamalıdır.

14.     Örnek kaynakça gösterimleri için makale şablonunu inceleyiniz.

15.     “Kaynakça” başlığı 12 punto, kalın ve ortalı olmalıdır. Kaynakça içeriği ise “Times New Roman” 11 punto ve 1 satır aralığı ile APA 6’ya uygun şekilde düzenlenmelidir.

16.     Metin içerisinde verilen her kaynak, kaynakça listesinde soyada göre alfabetik sıra ile bulunmalıdır.

17.     Kaynakçada yazarı bulunmayan bir kaynak var ise, kaynağın başlığı yazar ismi gibi kabul edilir ve başlığın ilk harfine göre alfabetik sıralanır.

18.    Kaynakçada verilen her bir eserin adı, ikinci satırda soldan 1,25 cm girintili (asılı) olacak şekilde yazılmalıdır.