Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3, 169 - 177, 22.12.2019

Öz

Araştırma, Türkiye’de denetim sistemini ve uygulamalarını düzenleyen mevzuatta değişiklikler yapılması nedeniyle ders denetiminde ortaya çıkan ve gelecekte olası olan sorunları saptamaya yöneliktir. Araştırmanın amacı; yeni düzenlemenin birinci derecedeki uygulayıcıları olan okul yöneticilerinin üzerinde oluşturduğu etkiyi derinlemesine ortaya çıkarmak ve oluşan yeni duruma ilişkin okul müdürlerinin görüşlerini saptamaktır. Araştırmada bu nedenle nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında Aydın-Didim ilçesindeki okullarda görev yapan toplam 14 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu 5 sorudan oluşmaktadır. Görüşme formunda 5 soruya ek olarak her soru için gerekli durumlarda kullanılabilecek ve derinlemesine yoğun bilgi elde etmeye yönelik 2’şer soru daha eklenmiştir. Araştırma bulgularında özellikle büyük ölçüde okul yöneticilerinin öğretmenlerin denetiminde kullandıkları ilke ve yöntemlerden ve ayrıca bu değerlendirmeyi yapabilecek yetkinlikten uzak oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin genel anlamda öğretmenleri denetleme yetkisinin maarif müfettişlerinden alınarak tümüyle kendilerine bırakılmasından memnun olmakla birlikte ilerisi için bunun olumsuz etkilerinin çok daha fazla olacağı kaygısı taşıdıkları sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin genel anlamda yetki artırımına sıcak baktıkları fakat bu denetim etkinliklerinin bir sistematik içerisinde düzenli olarak gerçekleştirilmesi konusuna ise olumlu bakmadıkları sonucu da ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Aydın, M. (2011). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • Başar, H. (1993). Eğitim denetçisi, rolleri, yeterlikleri, seçilmesi, yetiştirilmesi. Ankara.
 • Bursalıoğlu, Z. (1987). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi.
 • Bursalıoğlu, Z. (1991). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., & Kılıç Çakmak, E., &Akgün, Ö.E & Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Eğitim Yönetiminde Denetleme ve Değerlendirme Sempozyumu (1985) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları, No:147, Ankara.7.
 • Görgülü, S.S. (2008). İlköğretim okullarında yönetim ve denetim uygulama rehberi. Ankara: Öğreti Yayınları.
 • MEB, Şuralar, (2017). http://ttkb.meb.gov.tr/www/suralar/dosya/12.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2017).MEB 2017 Yılı Faaliyet Raporu, http://sgb.meb.gov .tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/28093718_Faaliyet_Raporu_yayYn_28022018 _1707.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanları Yönetmeliği, Sayı: 29009, Tarih: Resmi gazete:24.05.2014.
 • Resmi Gazete (2014,a). 6528 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (Tarih: 14/03/2014, sayı: 28941).
 • Resmi Gazete (2014, b). MEB - Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği. (Tarih: 24/05/2014, Sayı: 29009).
 • Sullivan, S. & Glanz, J. (2009). Supervision that improves teaching and learning. Thousand Oaks: CA.
 • Taymaz, A, H. (1997).Eğitim sisteminde teftiş, kavramlar, ilkeler, yöntemler. TAKA Yayınları.
 • Yıldırım, A & Şimşek, H (2000) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fırat Kıyas BİREL> (Sorumlu Yazar)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2001-0260
Türkiye


Mustafa Kemal ERÇEK Bu kişi benim
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
1000-0000-0273-3999
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 8 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijls644484, journal = {Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama}, eissn = {2651-2696}, address = {ijleadership@gmail.com}, publisher = {Şefika Şule ERÇETİN}, year = {2019}, volume = {2}, number = {3}, pages = {169 - 177}, title = {OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Birel, Fırat Kıyas and Erçek, Mustafa Kemal} }
APA Birel, F. K. & Erçek, M. K. (2019). OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama , 2 (3) , 169-177 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijls/issue/50848/644484
MLA Birel, F. K. , Erçek, M. K. "OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ" . Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama 2 (2019 ): 169-177 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijls/issue/50848/644484>
Chicago Birel, F. K. , Erçek, M. K. "OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama 2 (2019 ): 169-177
RIS TY - JOUR T1 - OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Fırat KıyasBirel, Mustafa KemalErçek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 177 VL - 2 IS - 3 SN - -2651-2696 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Fırat Kıyas Birel , Mustafa Kemal Erçek %T OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2019 %J Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama %P -2651-2696 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Birel, Fırat Kıyas , Erçek, Mustafa Kemal . "OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama 2 / 3 (Aralık 2019): 169-177 .
AMA Birel F. K. , Erçek M. K. OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. IJLS. 2019; 2(3): 169-177.
Vancouver Birel F. K. , Erçek M. K. OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama. 2019; 2(3): 169-177.
IEEE F. K. Birel ve M. K. Erçek , "OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, c. 2, sayı. 3, ss. 169-177, Ara. 2019