Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE'DE FİZİK ARAŞTIRMA GRUPLARI ARASINDA YÜKSELEN REKABET

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 3, 151 - 162, 03.12.2021
https://doi.org/10.52848/ijls.903221

Öz

Geçen yüzyıldan bugüne bilimin sağlıklı gelişimi ve dönüşümü üzerine birçok tartışma yapılmaktadır. 2019 yılında bilim sosyologları tarafından yapılan ilginç bir araştırma, bu tartışmalardan farklı olarak konuya yeni bir bakış açısı getirmiştir. Bu çalışmada, Türk Fizik Derneğinin kongre özet kitapçıklarının tamamı (43 yılda 12,287 bildiri) yıllara ve yazar sayılarına göre taradık. Tarama sonunda elde edilen veriler, 2019 yılında Nature’da yayınlanan makalede öne sürülen, yeni bakış açısına göre değerlendirildi. Değerlendirme sonucuna göre Türkiye'de fizik araştırmalarında az sayıda üyesi olan, araştırma gruplarının sayısında yıllara göre azalma olduğu tespit edildi. Türk Fizik Dünyasında az sayıda üyesi olan araştırma grupları ile çok sayıda üyesi olan araştırma grupları arasındaki dengenin bozulmasının nedenleri ve bu dengesizliğin gelecekte, Türkiye’de fizik araştırma ekolojisinin özgünlüğüne olabilecek etkileri tartışıldı.

Destekleyen Kurum

Kişisel Araştırma

Teşekkür

-

Kaynakça

 • Akdeniz, K. G. (2007). Post-Fizikçi Manifestosu, İstanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Dergisi, 3(15) 31-39.
 • Anlı, Ö. F. (2013), Bilim Sosyolojisi ve Aydın Sayılı’da Bilim Tarihinin Sosyolojik Boyutu, Dört Öğe, Yıl 1, Sayı 3, 41-61. Bak P., Tang, C., Wiesenfield, K. (1987). Self-Organized Criticallity: An Explanation of the 1/f Noise, Phys. Rev. Lett. 59, 381-384.
 • Chorafas, D. N. (1970). The Knowledge Revolution: An Analysis of the International Brain Market, New York: McGraw Hill.
 • Davis, K. B., Mewes, M. -O., Andrews, M. R., van Druten, N. J., Durfee, D. S., Kurn, D. M. & Ketterle, W. (1995). Bose-Einstein Condensation in a Gas of Sodium Atoms, Phys. Rev. Lett. 75, 3969.
 • Erbudak, M. (2005). Türkiye Fizikçileri Anı Kitabı: Yitirdiğimiz Hocalarımız ve Anılar. Derleme. (http://fizikciler.info.tr/images/fizikciler/kitap2005/anilarRED.pdf)
 • Feyerabend, P. K. (1991). Yönteme Hayır: Bir Anarşist Bilgi Kuramının Ana Hatları (A. İnam, Çev.). İstanbul: Ara.
 • Hessen, B. (2016). Newton’un Principi’sının Toplumsal ve Ekonomik Kökenleri (E. Buğlalılar, Çev.). Balkız B. & Öğütle, V. S. (Eds), Bilim Sosyolojisi İncelemeleri (II. Bölüm, s. 65-141). İstanbul: Doğu Batı.
 • Khun, T. S. (1991). Bilimsel Devrimlerin Yapısı (N. Kuyaş, Çev.). İstanbul: Alan. 3. Baskı.
 • Kurtuluş, B. (1999). Amerika Birleşik Devletleri’ne Türk Beyin Göçü (s. 64). İstanbul: Alfa.
 • Lakatos I. & Musgrave A. (1992). Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi (H. Arslan, Çev.). Paradigma.
 • Popper, K. R. (2018). Bilimsel Araştırmanın Mantığı (İ. Aka & İ. Turan, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi. Sekizinci Baskı.
 • Robinson, H. A. (1948). The challenge of industrial physics: The differing viewpoints of physicists in pure and applied research are discussed by an industrial physicist, Physics Today, 1(2), p. 4.
 • Sünel N. (2021). “Türk Fizik Derneği Konferansları Özet Kitapçıklarının Tümü Üzerinde Bir Analiz Çalışması”, Yayına hazırlanıyor.
 • TÜBİTAK, Faaliyet Raporu 2017 & Faaliyet Raporu 2018.
 • Wu, L., Wang D. & Evans, J. (2019). Large teams develop and small teams disrupt science and technology. Nature 566(378-382).
 • Yılmaz, K (2017). Boris Hessen ve Clifford D. Conner’ın Bilim Tarihine Yaklaşımlarının İncelenmesi, Düşünme Dergisi/Journal of Thinking, 10(20-27).

Rising Competition between Physics Research Groups in Turkey

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 3, 151 - 162, 03.12.2021
https://doi.org/10.52848/ijls.903221

Öz

Since the last century, there have been many discussions on the healthy development and transformation of science. An interesting research conducted by the sociologists of science in 2019, unlike these discussions, brought in through a new perspective on the subject. In this study, all of the congress abstract booklets of Turkish Physical Society (12,287 papers in 43 years) were searched by years and number of authors and necessary data were obtained. And these data were evaluated according to the new perspective presented in the article published in Nature. Accordingly, the number of research groups with small number of researchers was found to be decreased over the years in physics research in Turkey. Based on the result, the reason behind the deterioration of the balance between the small and large research groups in Turkish Physics world and the possible impact of the emerging disparity on the future Turkish physics research ecology have been discussed.

Kaynakça

 • Akdeniz, K. G. (2007). Post-Fizikçi Manifestosu, İstanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Dergisi, 3(15) 31-39.
 • Anlı, Ö. F. (2013), Bilim Sosyolojisi ve Aydın Sayılı’da Bilim Tarihinin Sosyolojik Boyutu, Dört Öğe, Yıl 1, Sayı 3, 41-61. Bak P., Tang, C., Wiesenfield, K. (1987). Self-Organized Criticallity: An Explanation of the 1/f Noise, Phys. Rev. Lett. 59, 381-384.
 • Chorafas, D. N. (1970). The Knowledge Revolution: An Analysis of the International Brain Market, New York: McGraw Hill.
 • Davis, K. B., Mewes, M. -O., Andrews, M. R., van Druten, N. J., Durfee, D. S., Kurn, D. M. & Ketterle, W. (1995). Bose-Einstein Condensation in a Gas of Sodium Atoms, Phys. Rev. Lett. 75, 3969.
 • Erbudak, M. (2005). Türkiye Fizikçileri Anı Kitabı: Yitirdiğimiz Hocalarımız ve Anılar. Derleme. (http://fizikciler.info.tr/images/fizikciler/kitap2005/anilarRED.pdf)
 • Feyerabend, P. K. (1991). Yönteme Hayır: Bir Anarşist Bilgi Kuramının Ana Hatları (A. İnam, Çev.). İstanbul: Ara.
 • Hessen, B. (2016). Newton’un Principi’sının Toplumsal ve Ekonomik Kökenleri (E. Buğlalılar, Çev.). Balkız B. & Öğütle, V. S. (Eds), Bilim Sosyolojisi İncelemeleri (II. Bölüm, s. 65-141). İstanbul: Doğu Batı.
 • Khun, T. S. (1991). Bilimsel Devrimlerin Yapısı (N. Kuyaş, Çev.). İstanbul: Alan. 3. Baskı.
 • Kurtuluş, B. (1999). Amerika Birleşik Devletleri’ne Türk Beyin Göçü (s. 64). İstanbul: Alfa.
 • Lakatos I. & Musgrave A. (1992). Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi (H. Arslan, Çev.). Paradigma.
 • Popper, K. R. (2018). Bilimsel Araştırmanın Mantığı (İ. Aka & İ. Turan, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi. Sekizinci Baskı.
 • Robinson, H. A. (1948). The challenge of industrial physics: The differing viewpoints of physicists in pure and applied research are discussed by an industrial physicist, Physics Today, 1(2), p. 4.
 • Sünel N. (2021). “Türk Fizik Derneği Konferansları Özet Kitapçıklarının Tümü Üzerinde Bir Analiz Çalışması”, Yayına hazırlanıyor.
 • TÜBİTAK, Faaliyet Raporu 2017 & Faaliyet Raporu 2018.
 • Wu, L., Wang D. & Evans, J. (2019). Large teams develop and small teams disrupt science and technology. Nature 566(378-382).
 • Yılmaz, K (2017). Boris Hessen ve Clifford D. Conner’ın Bilim Tarihine Yaklaşımlarının İncelenmesi, Düşünme Dergisi/Journal of Thinking, 10(20-27).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Naci SÜNEL 0000-0002-6191-3570

Kamil Gediz AKDENİZ 0000-0003-0357-9743

Proje Numarası Yok
Yayımlanma Tarihi 3 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 25 Mart 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA SÜNEL, N., & AKDENİZ, K. G. (2021). TÜRKİYE’DE FİZİK ARAŞTIRMA GRUPLARI ARASINDA YÜKSELEN REKABET. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram Ve Uygulama, 4(3), 151-162. https://doi.org/10.52848/ijls.903221