Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Otomotiv Endüstrilerinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Enerji Performansına Etkisi

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 13, 21 - 35, 25.02.2023
https://doi.org/10.29064/ijma.1116626

Öz

Bu çalışma kapsamında bir otomotiv endüstrisinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurularak Enerji Gözden Geçirmesi (EGG) ve Enerji Performans Göstergesi (EnPG) belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tesisin son 3 yıllık enerji performansı incelenerek ISO 50001 sisteminin kurulması ile birlikte enerji tüketim performans öngörülerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Çalışmada enerji performansını belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi ve EnPG belirleme çalışması gerçekleştirilerek enerji performansı için bir tahmin modeli öngörülmüştür.
ISO 50001 EnYS kurulumuyla gerçekleştirilen çoklu lineer regresyon ve EnPG analizlerinde üretime bağlı ve üretim dışı enerji tüketimleri belirlenerek kayıplara odaklanılması sağlanmıştır. Sonuçlar tüketilen enerjinin %26’sının üretim kaynaklı olmadığını göstermiştir. Bu verilerden yola çıkarak kayıp sistemi oluşturulmuş ve üretime dışı enerji tüketimlerinin azaltılması sağlanmıştır. Enerji performans göstergeleri incelendiğinde tesisin enerji tüketiminde ISO 50001 kurulduktan itibaren %5 oranında enerji tüketim öngörülerinde iyileşme sağlamıştır.
Bu çalışmanın diğer araştırmalara göre en önemli özgün yönü sektörel uygulamadaki bilimsel yöntemlerin kullanılarak gerçek boyutlu bir çalışma ile analizlenmesidir. Ayrıca çalışmada sektörel uygulamada karşılaşılan zorluklar ve aksiyonlar ile ilgili bilgiler paylaşılmakta olup benzer bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır.

Destekleyen Kurum

Karsan Otomotiv

Teşekkür

Karsan Otomotiv Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği Birimine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • A. McKane et al., (2017), “Predicting the quantifiable impacts of ISO 50001 on climate change mitigation,” Energy Policy, vol. 107, no. 2017, pp. 278–288.
 • Akbaş, B., Kaya, D., Eyidoğan, M., (2018), Bir otomobil montaj fabrikasının enerji tüketim analizi ve enerji tasarrufu potansiyelinin değerlendirilmesi, Mühendis ve Makina, cilt 59, 691, 85-100.
 • Canka, Kılıç, F., Eyidoğan, M., Sapmaz, S., (2018), Bir otomobil işletmesinde enerji verimliliği arttırıcı çözümlerin irdelenmesi, GU J, 6(1), 149-162.
 • Degirmen, M., (2015), Endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği ve enerji verimliliği optimizasyonunda altı sigma metodolojisinin kullanılması, Doktora Tezi.
 • E. Jamila and S. Abdelmjid, (2014), “Physical Modeling of a Hybrid Wind Turbine-solar Panel System Using Simscape Language,” Int. J. Eng., vol. 27, no. 11(B), pp. 1767-1776.
 • Giamperi, A., Ling-Chin, J., Taylor, W., Smallbone, A., Roskilly, A.P, (2018), Moving towards low-carbon manufacturing in the UK automotive industry, Energy Procedia, 158, 3381-3386.
 • Heras-Saizarbitoria, I.; Boiral, O. ISO 9001 and ISO 14001, (2013), Towards a Research Agenda on Management System Standards. Int. J. Manag. Rev.,15, 47–65. Hardcastle, A., Waterman-Hoey, S. (2009). Energy Efficiency Industry Trends and Workforce Development in Washington State, Washington State University, 9,10, 36-42.
 • ISO 50001 Energy Managemnt System Standarts, (2011), Türk Standartları Enstitüsü.
 • ISO 50004 Enerji yönetim sistemleri – Bir enerji yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için klavuz bilgiler, (2015), Türk Standartları Enstitüsü.
 • J. L. Rivera, T. Reyes-Carrillo, (2015), A framework for environmental and energy analysis of the automobile painting process. Procedia CIRP, 15, 171–175. Marimon, F.; Alonso-Almeida, M.; Rodríguez, M.; Alejandro, K., (2012), The worldwide diffusion of the global reporting initiative: What is the point? J. Clean. Prod. 33, 132–144.
 • Marimon, F.; Casedecus, M.; (2017), Reasons to adopt ISO 50001 Energy Management System Sustainability, 9.
 • Ochoa V.,G., Rodriguez-Rodriguez, K., Torregroze-Matos, G., Acevedo-Penaloza, C., Duarte-Forero, J., (2020), Implementation of the ISO 50001 standart to sustainable energy and economic saving industrial sector, Scienta et Technica, 25, 02.
 • Prasetya, B., Wahoo, D.,R., Dewantaroo, A., Anggundari, W., C., Yopi, (2021), IOP Publish., 926.
 • S. C. Oh, A. J. Hildreth, (2014), Estimating the technical improvement of energy efficiency in the automotive industry-stochastic and deterministic frontier benchmarking approaches. Energies, 7:9, 6196–6222.
 • V. António da Silva Gonçalves and F.J. Mil-Homens dos Santos, (2019), “Energy management system ISO 50001:2011 and energy management for sustainable development,” Energy Policy, vol. 133, no. 2019, pp. 110868.
 • W. A. Pelser, J. C. Vosloo, and M. J. Mathews, (2018), “Results and prospects of applying an ISO 50001 based reporting system on a cement plant,” J. Clean Prod., vol. 198, no. 2018, pp. 642-653.
 • WCM Book of Knowledge (2018), Standart of WCM.

The Effect of ISO 50001 Energy Management System on Energy Performance in Automotive Industry

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 13, 21 - 35, 25.02.2023
https://doi.org/10.29064/ijma.1116626

Öz

Within the scope of this study, ISO 50001 Energy Management System was established in automotive industry. In yhis aspect, Energy Review (ER) and Energy Performance Indicator (EnPI) determination studies were carried out. By examining the energy performance of the facility for the last 3 years, determination and comparison of energy consumption performance predictions with the establishment of the ISO 50001 system is aimed.
In order to determine the energy performance in the study, a regression analysis and EnPG determination study were performed and a prediction model for the energy performance was predicted.
In the multiple linear regression and EnPG analyzes performed with the ISO 50001 EnMS setup, production-related and non-production energy consumptions were determined and it was ensured to focus on losses. The results showed that 26% of the consumed energy is not from production. Based on these data, a loss system was created and non-production energy consumption was reduced. When the energy performance indicators are examined, an annual decrease of 5% has been observed in the energy consumption of the facility since the establishment of ISO 50001.
The most important original aspect of this study compared to other studies is that it is analyzed with a full-scale study using scientific methods in sectoral practice. In addition, information about the difficulties and actions encountered in sectoral practice is shared in the study, and a similar study has not been found in other scientific studies.

Kaynakça

 • A. McKane et al., (2017), “Predicting the quantifiable impacts of ISO 50001 on climate change mitigation,” Energy Policy, vol. 107, no. 2017, pp. 278–288.
 • Akbaş, B., Kaya, D., Eyidoğan, M., (2018), Bir otomobil montaj fabrikasının enerji tüketim analizi ve enerji tasarrufu potansiyelinin değerlendirilmesi, Mühendis ve Makina, cilt 59, 691, 85-100.
 • Canka, Kılıç, F., Eyidoğan, M., Sapmaz, S., (2018), Bir otomobil işletmesinde enerji verimliliği arttırıcı çözümlerin irdelenmesi, GU J, 6(1), 149-162.
 • Degirmen, M., (2015), Endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği ve enerji verimliliği optimizasyonunda altı sigma metodolojisinin kullanılması, Doktora Tezi.
 • E. Jamila and S. Abdelmjid, (2014), “Physical Modeling of a Hybrid Wind Turbine-solar Panel System Using Simscape Language,” Int. J. Eng., vol. 27, no. 11(B), pp. 1767-1776.
 • Giamperi, A., Ling-Chin, J., Taylor, W., Smallbone, A., Roskilly, A.P, (2018), Moving towards low-carbon manufacturing in the UK automotive industry, Energy Procedia, 158, 3381-3386.
 • Heras-Saizarbitoria, I.; Boiral, O. ISO 9001 and ISO 14001, (2013), Towards a Research Agenda on Management System Standards. Int. J. Manag. Rev.,15, 47–65. Hardcastle, A., Waterman-Hoey, S. (2009). Energy Efficiency Industry Trends and Workforce Development in Washington State, Washington State University, 9,10, 36-42.
 • ISO 50001 Energy Managemnt System Standarts, (2011), Türk Standartları Enstitüsü.
 • ISO 50004 Enerji yönetim sistemleri – Bir enerji yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için klavuz bilgiler, (2015), Türk Standartları Enstitüsü.
 • J. L. Rivera, T. Reyes-Carrillo, (2015), A framework for environmental and energy analysis of the automobile painting process. Procedia CIRP, 15, 171–175. Marimon, F.; Alonso-Almeida, M.; Rodríguez, M.; Alejandro, K., (2012), The worldwide diffusion of the global reporting initiative: What is the point? J. Clean. Prod. 33, 132–144.
 • Marimon, F.; Casedecus, M.; (2017), Reasons to adopt ISO 50001 Energy Management System Sustainability, 9.
 • Ochoa V.,G., Rodriguez-Rodriguez, K., Torregroze-Matos, G., Acevedo-Penaloza, C., Duarte-Forero, J., (2020), Implementation of the ISO 50001 standart to sustainable energy and economic saving industrial sector, Scienta et Technica, 25, 02.
 • Prasetya, B., Wahoo, D.,R., Dewantaroo, A., Anggundari, W., C., Yopi, (2021), IOP Publish., 926.
 • S. C. Oh, A. J. Hildreth, (2014), Estimating the technical improvement of energy efficiency in the automotive industry-stochastic and deterministic frontier benchmarking approaches. Energies, 7:9, 6196–6222.
 • V. António da Silva Gonçalves and F.J. Mil-Homens dos Santos, (2019), “Energy management system ISO 50001:2011 and energy management for sustainable development,” Energy Policy, vol. 133, no. 2019, pp. 110868.
 • W. A. Pelser, J. C. Vosloo, and M. J. Mathews, (2018), “Results and prospects of applying an ISO 50001 based reporting system on a cement plant,” J. Clean Prod., vol. 198, no. 2018, pp. 642-653.
 • WCM Book of Knowledge (2018), Standart of WCM.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Enerji Sistemleri Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Berrak Erol Nalbur 0000-0002-4524-0097

Özcan Yavaş 0000-0001-8679-0485

Yayımlanma Tarihi 25 Şubat 2023
Gönderilme Tarihi 21 Haziran 2022
Kabul Tarihi 7 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 13

Kaynak Göster

APA Erol Nalbur, B., & Yavaş, Ö. (2023). Otomotiv Endüstrilerinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Enerji Performansına Etkisi. International Journal of Management and Administration, 7(13), 21-35. https://doi.org/10.29064/ijma.1116626

Dergide aşağıdaki alanların kapsamına giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;

İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Eğitim Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Çevre Yönetimi, Medya ve İletişim Yönetimi, Afet Yönetimi, Multidisipliner Yönetim ve Ekonomi Çalışmaları.

 IJMA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.