Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Yapay Zekâ Uygulamalarının E-Ticarette Kullanımı

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 13, 69 - 94, 25.02.2023
https://doi.org/10.29064/ijma.1194949

Öz

Son dönemlerde elektronik ve bilgisayar biliminde meydana gelen teknolojik gelişmeler günlük yaşamı ve işletmeleri derinden etkilemiştir. Bu gelişmelerin son zamanlarda en çok dikkat çeken kavramlarından birisi olan yapay zekâ geniş bir perspektiften incelenmesi gereken birçok disiplini içinde barındıran bir araştırma konusudur. Yapay zekâ uygulamaları insan kaynaklarından pazarlamaya, finanstan üretime kadar birçok işletme fonksiyonunda kullanılmaktadır. Yapay zekâ son dönemlerde gösterdiği gelişimle birçok sektörün yanı sıra e-ticaret sektöründe de hızlı bir dönüşüm başlatmıştır. Yapay zekâ uygulamalarıyla birlikte e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde etkinlik ve verimlilik artışı yaşandığı görülmektedir. Yapay zekanın işletmelere önemli bir hız ve maliyet avantajı getirdiği göz önüne alındığında küresel rekabette başarılı olmak isteyen e-ticaret işletmelerinin yapay zekâ uygulamalarını sistemlerine entegre etmesi önemlidir. Tüm bunlar doğrultusunda bu çalışmada e-ticaret işletmelerine ve tüketicilerine ışık tutabilmek adına e-ticaret sektöründe yapay zekânın nasıl uygulandığı konusu üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır. Bu çerçevede yapay zekânın uygulama alanlarından ve yapay zekâ ile ilgili kavramlardan bahsedilerek, yapay zekâ uygulamalarının e-ticarette kullanımı üzerinde tartışılacaktır. Çalışma alandaki mevcut teorik ve pratik bilgi birikimini artırması, ilgili konuyu gündeme taşıması, uygulayıcılara bu konuda yol alabilmeleri için katkı sağlaması ve literatürdeki önemli bir başlığı doldurması bakımından önem arz etmektedir.

Kaynakça

 • Albayrak, N., Özdemir, A. & Zeydan, E. (2018). Yapay Zekâ Tabanlı Rehber Robotlara Genel Bir Bakış ve Örnek Bir Rehber Robot Uygulaması. 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2018, pp. 1-4, doi: 10.1109/SIU.2018.8404430.
 • Alon, I., Qi, M. & Sadowski, R.J. (2001). Forecasting Aggregate Retail Sales: A Comparison of Artificial Neural Networks and Traditional Methods. Journal of Retailing and Consumer Services, 8, 147–156. https://doi.org/10.1016/s0969-6989(00)00011-4
 • Alpaydın, E. (2020). Yapay Öğrenme. Yeni Yapay Zekâ. İstanbul: Tellekt.
 • Altun, D. (2019). Sanal Gerçeklik ve Yapay Zekâ. G. Telli (Ed.). Yapay Zekâ ve Gelecek içinde (s.139-157). İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • Arslan, K. (2020). Eğitimde Yapay Zekâ ve Uygulamaları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (1), 71-88. https://doi.org/10.51460/baebd.904806
 • Arslan, O. (2020). Üretim Satın Almalarında Yapay Zekâ ile Bir Uygulama; Türkiye'de Çelik Sektörü. (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydemir, E. & Demirli, C. (2020). Eğitim Kurumlarında Yönetim Bilişim Sistemleri ve Yapay Zekâ Kullanımı. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.417-430). İstanbul: Beta Kitap.
 • Aytekin, P., Yakın, V. & Çelik, B. H. (2020). Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Pazarlamadaki Yeri. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 10(39), 87-117. https://doi.org/10.5824/ajit-e.2019.4.004
 • Bacaksız, P. (2020). Covid-19 Pandemisi Döneminde Sohbet Pazarlamasının Önemi ve Sohbet Robotu Chatbot Uygulamalarının Kullanımı. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (EK SAYI), 29-46. https://doi.org/10.18069/firatsbed.953678
 • Banger, G. (2017). Endüstri 4.0 Ekstra. Ankara: Dorlion Yayınları.
 • Bar‐Cohen, Y. (2003). Actuation Of Biologically Inspired Intelligent Robotics Using Artificial Muscles. Industrial Robot,30 (4), 331-337. https://doi.org/10.1108/01439910310479702
 • Bayarçelik, E.B. & Bumin Doyduk, H.B. (2021). Yapay Zekâ ve İnsan Etkileşimi İnsan Kaynakları ve Pazarlama Uygulamaları. N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s. 69-91). İstanbul: Beta Kitap.
 • Bayuk, M.N. & Demir, B.N. (2019). Endüstri 4.0 Kapsamında Yapay Zekâ ve Pazarlamanın Geleceği. Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 5(19): 781-799. https://doi.org/10.31589/joshas.163
 • Boden, M. (2006). Mind as Machine- A History of Cognitive Science. United States: Oxford University Press.
 • Bughin, J., Seong, J. Manyika, J., Chui, M., & Joshi, R. (2018). Modeling the global economic impact of AI | McKinsey. September. https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-modeling-the-impact-of-ai-on-the-world-economy
 • Chaffey, D. & Ellis-Chadwick, F. (2016), Digital Marketing (6. Baskı), Harlow: Pearson.
 • Ciechanowski, L., Przegalinska, A., Magnuski, M. & Gloor, P. (2019). In the Shades of the Uncanny Valley: An Experimental Study of Human–Chatbot İnteraction. Future Generation Computer Systems, 92, 539-548. https://doi.org/10.1016/j.future.2018.01.055
 • Çerkez, M. & Kızıldemir, Ö. (20 20). Yiyecek –İçecek İşletmelerinde Yapay Zekâ Kullanımı, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1264-1278.
 • Davenport, T.H. & Ronanki, R. (2019). Gerçek Dünya İçin Yapay Zekâ. (N. Özata (Çev.) Yapay Zekâ. Harvard Business Review’den En Etkili Yönetim Fikirleri içinde (s.7-29), İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Dawar, N. (2018). Alexa Çağında Pazarlama. https://hbrturkiye.com/dergi/alexa-caginda-pazarlama (Erişim Tarihi: 05.07.2022)
 • Demirdöğmez, M. & Taş, H.Y. (2020). Dijital Pazarlamada Yapay Zekâ Kullanımı ve Günümüz Ticaretine Etkileri. M. Mete (Ed.). İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II içinde (s. 19-40).
 • Dhar, V. (2016). The Future of Artificial Intelligence. Big Data, 4(1),5-9. https://doi.org/10.1089/big.2016.29004.vda
 • Duran, C. (2021). Yapay Zekâ Temelli Pazarlama. Geleneksel Pazarlamanın Sonu mu? N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s. 31-50). İstanbul: Beta Kitap.
 • Duran, C. & Şenyılmaz, A. (2020). Satın Almada Yapay Zekâ Uygulamaları. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.163-188). İstanbul: Beta Kitap.
 • Emel, G. G. & Taşkın, Ç. (2002). Genetik Algoritmalar ve Uygulama Alanları. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 129-152. https://doi.org/10.35415/sirnakifd.595414
 • Erdem, S. (2021). Sanal Gerçekliğin Reklam Stratejilerinde Kullanılmasına Yönelik Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 27(46), 241-248. https://doi.org/10.35247/ataunigsed.836847.
 • Eren, Z. (2021). Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları ve Geleceğe İlişkin Yönelimler. N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s. 187-212). İstanbul: Beta Kitap.
 • Eren-Erdoğmuş, İ. (2020). Yapay Zekâ Kullanarak İyileştirilmiş ve Kişiselleştirilmiş Müşteri Deneyimi Oluşturmak. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.1-40). İstanbul: Beta Kitap.
 • Ertürk, F. E. & Yayan, G. (2012). Bilim ve Sanatı Birleştiren İki Usta. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 453-464. https://doi.org/10.55024/buyasambid.1120099
 • Gedik, Y. (2021). E-Ticaret: Teorik Bir Çerçeve. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), 184-198. https://doi.org/10.33537/sobild.2021.12.1.16
 • Gezer Şahiner, S. (2018). Akıllı asistanların sağladığı ses ile yapılan alışveriş pazarı, 2022'de 40 milyar doları bulacak. https://webrazzi.com/2018/03/03/akilli-asistanlarin-sagladigi-ses-ile-yapilan-alisveris-pazari-2022de-40-milyar-dolari-bulacak/ (Erişim Tarihi: 17.07.2022)
 • Girdher, S. (2019). Role of Artificial Intelligence in Transforming E-commerce Sector. RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary, 4(06), 282-284.
 • Gonzato, J.C., Arcila, T. & Crespin, B. (2008). Virtual Objects on Real Oceans. GRAPHICON’2008, MOSCOU, Russia. pp.49–54.
 • Göl, A. (2020). Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Müşterilerin Online Alışverişe Daha Sıcak Bakmalarını Sağlıyor. https://www.pazarlamasyon.com/sanal-ve-artirilmis-gerceklik-musterilerin-online-alisverise-daha-sicak-bakmalarini-sagliyor/. (Erişim Tarihi: 18.07.2022)
 • Görener, A. ve Toker, K. (2020). Yapay Zekâda Evrimsel Algoritmalar: Lojistik Sektöründe Bir Genetik Algoritma Uygulaması. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.1-40). İstanbul: Beta Kitap.
 • Gunning, D. (2017). Açıklanabilir Yapay Zekâ (Xai). Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (Darpa), Nd Web, 2 (2).
 • Gülşen, İ. (2019). İşletmelerde Yapay Zekâ Uygulamaları ve Faydaları: Perakende Sektöründe Bir Derleme. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 11(2), 407-436.
 • Gümüş, F. (2019). Müzelerde Yapay Zekâ Uygulamaları, Etkileri ve Geleceği (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Hammond, K. (2015). Practical Artificial İntelligence for Dummies. Hoboken: John Wiley& Sons, İnc.
 • https://ahistoryofai.com/ (Erişim Tarihi: 07.06.2022)
 • https://eticaretdanismani.org/yapay-zeka-e-ticaretin-gelecegini/ (Erişim Tarihi: 14.07.2022).
 • https://turkiye.ai/kaynaklar/yapay-zeka-zaman-cizelgesi/ (Erişim Tarihi: 07.06.2022)
 • https://www.dunya.com/ekonomi/online-alisveris-sorunlarinin-yuzde-70ini-sanal-asistanlar-cozdu-haberi-642673 (Erişim Tarihi: 31.07.2022).
 • https://www.ictmedia.com.tr/News/Index/10420/yapay-zeka-e-ticaretin-dna-sini-degistiriyor- (Erişim Tarihi: 12.07.2022).
 • https://www.paytr.com/blog/yapay-zeka-e-ticareti-nasil-degistiriyor-dijital-pazarlama-ai-artificial-intelligence-online-internetten-alisveris-2-308 (Erişim Tarihi: 10.08.2022).
 • https://yasagan.com/e-ticaret/yapay-zeka-projeleri-e-ticarette-ar-ge-firsatlari/ (Erişim tarihi: 07.08.2022).
 • Huang, X. & Deng, L. (2010). An Overview of Modern Speech Recognition. [Elektronik Sürüm] Handbook of Natural Language Processing. (339-366). Micrososft Corporation.
 • Ing, T. S., Lee, T. C., Chan, S. W., Alipal, J., & Hamid, N. A. (2019). An Overview of the Rising Challenges in İmplementing Industry 4.0. International Journal of Supply Chain Management, 8(6), 1181–1188.
 • İyigün, N.Ö. (2021). Yapay Zekâ ve Gelecek: İnsan ve Teknoloji Arasındaki İlişki. N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s. 1-11). İstanbul: Beta Kitap.
 • Jackson T. W. (2007) Personalization and CRM. Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, 15 (1), 24-36.
 • Kabacan, D. (2021). E-Ticaret Yapay Zekâ ile Yeniden Şekilleniyor. https://www.yapayzekatr.com/2021/03/24/e-ticaret-yapay-zeka-ile-yeniden-sekilleniyor/ (Erişim Tarihi: 11.07.2022).
 • Kagermann , H., Wahlster , W. & Helbig , J. (2013). Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0 Final Report of the Industrie 4.0 Working Group. https://www.din.de/blob/76902/e8cac883f42bf28536e7e8165993f1fd/recommendations-for-implementing-industry-4-0-data.pdf
 • Karaca, B. & Telli, G. (2019). Yapay Zekanın Çeşitli Süreçlerdeki Rolü ve Tahminleme Fonksiyonu. G. Telli (Ed.). Yapay Zekâ ve Gelecek içinde (s.172-185). İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • Kaya, M. ve Yozgat, U. (2021). Müşteri Deneyiminde Yapay Zekâ Teknolojilerinin Kullanımı. N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s.243-270). İstanbul: Beta Kitap.
 • King, K. (2020). Pazarlamada Yapay Zekâ Kullanımı (S. Arslanpay, Çev.). İstanbul: The Kitap.
 • Koltan Yılmaz, Ş. (2021). Yapay Zekâ Model Tasarımı. N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s.93-123). İstanbul: Beta Kitap.
 • Kotler, P. & Armstrong, G. (2018). Principles of Marketing. 17th Global Edition, UK: Pearson. Kuşaksız, B., Yeşilbaş, C., Tunal, D. & Kayalar, S. (2019). Chatbot. https://iabtr.org/UploadFiles/Reports/Chatbot-iab912018131741.pdf. (Erişim Tarihi: 31.07.2022).
 • Lops, P., De Gemmis M. & Semeraro, G. (2011). Content-based Recommender Systems: State of the Art and Trends. Recommender Systems Handbook içinde (pp. 73-105). DOI: 10.1007/978-0-387-85820-3_3
 • Lu, H., Li, Y., Chen, M. Kim, H., & Serikawa, S. (2017). Brain Intelligence: Go beyond Artificial Intelligence. Mobile Netw Appl 23, 368–375. https://doi.org/10.1007/s11036-017-0932-8
 • MacKenzie, L., Meyer, C., & Noble, S. (2013). How Retailers Can Keep Up with Consumers. https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/how-retailers-can-keep-up-with-consumers (Erişim Tarihi: 13.07.2022)
 • Marr, B. (2018). What Is Deep Learning AI? A Simple Guide With 8 Practical Examples.Forbes. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/10/01/what-is-deeplearning-ai-a-simple-guide-with-8-practical-examples/#7c4d5c558d4b. (Erişim Tarihi: 01.07.2022).
 • Mayer-Schönberger, V. & Cukier K. (2013). Big data: A Revolution that Will Transform That How We Live, Work, and Think. Boston, NY: Houghton Mifflin Harcourt.
 • Met, İ, Kabukçu, D, Soyalp, Ü. & Dakdevir, T. (2020). Bilgi Toplumunda Yapay Zekanın Yeri:Akıllı Sohbet Araçları. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.117-139). İstanbul: Beta Kitap.
 • Met, İ., Uysal, E.U., Taşkın, T.& Gök, S.R. (2021). Müşteri Deneyiminde Yapay Zekâ Teknolojilerinin Kullanımı. N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde ( s.295-319). İstanbul: Beta Kitap.
 • Mills, M. (2020). How Does Netflix Know What I Like? How the Algorithm Works? Erişim adresi: https://itigic.com/tr/how-does-netflix-know-what-i-like-algorithm-works (Erişim Tarihi: 18.07.2022).
 • Morgan, B. (2019). The 7 Best Examples of Artificial Intelligence to Improve Personalization. https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2019/01/24/the-7-best-examples-of-artificial-intelligence-to-improve-personalization/?sh=59ed939c3c4e, (Erişim Tarihi: 10.07.2022).
 • Murat, N. (2017). E-ticareti Kısa Zamanda Değiştirecek 3 Yapay Zekâ Teknolojisi. https://www.pazarlamasyon.com/e-ticareti-kisa-zamanda-degistirecek-3-yapay-zeka-teknolojisi/ (Erişim Tarihi: 14.07.2022).
 • Nilson, J.N. (2019). Yapay Zekâ- Geçmişi ve Geleceği. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
 • Okan Gökten, P. (2018). Karanlıkta Üretim: Yeni Çağda Maliyetin Kapsamı. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(4), 880-897. http://dx.doi.org/10.31460/mbdd.460897.
 • Önder, M. (2020). Yapay Zekâ: Kavramsal Çerçeve.ULİSA12, 2, 3-10.
 • Öymen, G. (2021). Yapay Zekâ Aracılığıyla Marka Kimliği İnşası: Sanal Asistanlar Örneği. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.95-116). İstanbul: Beta Kitap.
 • Özer Çaylan, D.& Çaylan, D. (2021). İnsan Merkezli Yapay Zekâ ve Geleceğin İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi. N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s. 213-242). İstanbul: Beta Kitap
 • Öztemel, E. (2012). Yapay Sinir Ağları. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Öztürk, G. (2020). Reklamların Birlikte Değer Yaratma Kavramı Açısından Değerlendirilmesi. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.141-162). İstanbul: Beta Kitap
 • Öztürk, M. (2021). Yapay Zekâ ile Veriye Dayalı Pazarlama. N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s. 51-67). İstanbul: Beta Kitap.
 • Ponciano, R., Pais, S. & Casal, J. (2015). Using Accuracy Analysis to Find the Best Classifier for İntelligent Personal Assistants. Procedia Computer Science, 52, 310-317. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.05.090
 • Pradeep, A.K., Appel, A. & Sthanunathan, S. (2020). Pazarlama ve Ürün İnovasyonunda Yapay Zekâ. Trendleri Öğrenmeye Müşterilerle Bağ Kurmaya ve Satış Yapmaya Yönelik Yeni ve Güçlü Araçlar. (T. Gezer, Çev.). İstanbul: EAE Yayınları.
 • Roblek, V. & M. Mesko & A. Krapez (2016). A Complex View of Industry 4.0. SAGE Open, 6(2), 1-11.
 • Sandha, A., Agha, K. & Islam, R. (2005) Artificial Intelligence…as a Decision Support System for Petroleum Engineers. Petroleum Science and Technology, 23:5-6, 555-571. https://doi.org/10.1081/LFT-200032841
 • Saygılı, H. (2020). Yapay Zekâ: Güçlü ve Zayıf Yönleri ULİSA12, 2, 25-33.
 • Servoz, Mç (2019). The Future of Work? Work of the Future! Europian Comissions
 • Shabbir, J., & Answer T. (2015). Artificial Intelligence and its Role in Near Future. Journal Of Latex Class Files. 14(8), 1-11.
 • Shahid, M. Z. & Li, G. (2019). Impact of Artificial İntelligence in Marketing: A Perspective of Marketing Professionals of Pakistan. Global Journal of Management and Business Research: E Marketing, 19(2), 26-33.
 • Shang,Y. (2019). USD 18 Billion Rush into Artificial Intelligence Startups By July 31, 2019. https://equalocean.com/analysis/2019080511506 (Erişim Tarihi: 07.07.2022)
 • Shankar, V. (2018). How Artificial Intelligence (AI) Is Reshaping Retailing. Journal of Retailing, 94 (4), 5–11. https://doi.org/10.1016/s0022-4359(18)30076-9
 • Somyürek, S. (2014). Öğretim Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekme: Artırılmış Gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4 (1), 63-80. https://doi.org/10.17943/etku.88319.
 • Song, X., Yang, S., Huang, Z., & Huang, T. (2019). The Application of Artificial Intelligence in Electronic Commerce. Journal of Physics: Conference Series (1302:3), IOP Publishing, 1– 6.
 • Sucu, İ. & Ataman, E. (2020). Dijital Evrenin Yeni Dünyası Olarak Yapay Zekâ ve Her Filmi Üzerine Bir Çalışma. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 4 (1), 40-52. https://doi.org/10.17932/iau.ejnm.25480200.2020.4/1.40-52
 • Synced Review (2018). AI-Powered Dynamic Pricing Is Everywhere. https://medium.com/syncedreview/ai-powered-dynamic-pricing-is-everywhere-4271a9939d11 (Erişim Tarihi: 10.07.2022)
 • Synced Review (2019). AI Development and Trends in E-Commerce. https://syncedreview.com/2019/06/22/ai-development-and-trends-in-e-commerce/ (Erişim Tarihi: 10.7.2022)
 • Şahin, E. & Kaya, F. (2019). Pazarlamada Yeni Dönem Endüstri 4.0, Yapay Zekâ ve Akıllı Asistanlar. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Şekeroğlu, S. & Özer, K. (2019). İnsan Kaynakları Yönetiminde Teknoloji ve Yapay Zekânın Etkisi. Dijital Dönüşüm ve Kooperatifler İçinde, (s. 185-192).
 • Tegmark, M. (2019). Yaşam 3.0 Yapay Zekâ Çağında İnsan Olmak. (Ekin Can Göksoy, çev.), İstanbul: Pegasus Yayınları.
 • Telli, G. (2019). Yapay Zekâ ve Geleceğin Meslekleri. G. Telli (Ed.). Yapay Zekâ ve Gelecek içinde (s.186-197). İstanbul: Doğu Kitabevi
 • Thornhill, J. (2018). Britain Urged to Take Ethical Advantage in Artificial Intelligence. Financial Times. https://www.ft.com/content/b21d1fb8-3f3e-11e8-b9f9-de94fa33a81e. (Erişim Tarihi: 18.07.2022).
 • Topdemir, H. G. (2011). Geç İskenderiye Döneminde Bilim: İskenderiyeli Heron. Bilim ve Teknik Dergisi (529), 90-92.
 • Toylan, H. (2020). Yapay Zekâ ile Optimizasyon. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.41-66). İstanbul: Beta Kitap.
 • Ulukan, G. (2019). Insider'dan Kişiye Özel Arama Sonuçları Sunan Yapay Zekâ Tabanlı Ürün: Eureka. https://webrazzi.com/2019/07/04/insider-yapay-zeka-arama-eureka/ (Erişim Tarihi: 30.06.2022).
 • Uzkesici, D. (2018). Yapay Zekânın Pazarlamada Kullanılacağı 5 Alan. https://www.pazarlamasyon.com/yapay-zekanin-pazarlamada-kullanilacagi-5-alan/ (Erişim tarihi: 02.07.2022).
 • Ward, T., Hubka, A.&Whiteside, J. (2019). Hey Siri, Add to Walmart: Introducing a New Shortcut for Online Grocery. https://corporate.walmart.com/newsroom/2019/11/11/hey-siri-add-to-walmart-introducing-a-new-shortcut-for-online-grocery (Erişim Tarihi: 05.07.2022).
 • Wilson H.J. & Daugherty, P. R. (2019). İşbirliğine Dayalı Zekâ: İnsanlar ile Yapay Zekâ Güçlerini Birleştiriyor. (N. Özata (Çev.) Yapay Zekâ. Harvard Business Review’den En Etkili Yönetim Fikirleri içinde (s.177-198), İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Yıldırım F. & Bayazıt, D.Z. (2020). Perakende İşletmelerinde Yapay Zekâ Uygulamalar: İletişim ve Teknoloji. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.473-500). İstanbul: Beta Kitap.
 • Yıldırım Kaptanoğlu, A. ve Mert, A. (2020). Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekâ Uygulamaları. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.459-472). İstanbul: Beta Kitap.
 • Yıldız, M., & Yıldırım, B. F. (2018). Yapay Zekâ ve Robotik Sistemlerin Kütüphanecilik Mesleğine Olan Etkileri. Türk Kütüphaneciliği, 32(1), 26-32. https://doi.org/10.24146/tkd.2018.29
 • Zengin, F. (2021). Dijital Pazarlama İletişiminde Yeni Yönelim: Hiper Kişiselleştirme. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 4(1) 8-37.

Use of Artificial Intelligence Applications in E-Commerce

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 13, 69 - 94, 25.02.2023
https://doi.org/10.29064/ijma.1194949

Öz

Recent technological developments in electronics and computer science have deeply affected daily life and businesses. Artificial intelligence, which is one of the most striking concepts of these developments recently, is a research topic that includes many disciplines that should be examined from a broad perspective. Artificial intelligence applications are used in many business functions from human resources to marketing, from finance to production. Artificial intelligence has started a rapid transformation in the e-commerce sector as well as many sectors with its recent development. With artificial intelligence applications, it is seen that there is an increase in efficiency and productivity in businesses operating in the e-commerce sector. Considering that artificial intelligence brings a significant speed and cost advantage to businesses, it is important for e-commerce businesses that want to be successful in global competition to integrate artificial intelligence applications into their systems. In line with all these, in this study, evaluations will be made on how artificial intelligence is applied in the e-commerce sector in order to shed light on e-commerce businesses and consumers. In this context, the application areas of artificial intelligence and the concepts related to artificial intelligence will be mentioned and the use of artificial intelligence applications in e-commerce will be discussed. The study is important in terms of increasing the existing theoretical and practical knowledge in the field, bringing the relevant issue to the agenda, contributing to the practitioners in order to move forward in this regard, and filling an important topic in the literature.

Kaynakça

 • Albayrak, N., Özdemir, A. & Zeydan, E. (2018). Yapay Zekâ Tabanlı Rehber Robotlara Genel Bir Bakış ve Örnek Bir Rehber Robot Uygulaması. 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2018, pp. 1-4, doi: 10.1109/SIU.2018.8404430.
 • Alon, I., Qi, M. & Sadowski, R.J. (2001). Forecasting Aggregate Retail Sales: A Comparison of Artificial Neural Networks and Traditional Methods. Journal of Retailing and Consumer Services, 8, 147–156. https://doi.org/10.1016/s0969-6989(00)00011-4
 • Alpaydın, E. (2020). Yapay Öğrenme. Yeni Yapay Zekâ. İstanbul: Tellekt.
 • Altun, D. (2019). Sanal Gerçeklik ve Yapay Zekâ. G. Telli (Ed.). Yapay Zekâ ve Gelecek içinde (s.139-157). İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • Arslan, K. (2020). Eğitimde Yapay Zekâ ve Uygulamaları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (1), 71-88. https://doi.org/10.51460/baebd.904806
 • Arslan, O. (2020). Üretim Satın Almalarında Yapay Zekâ ile Bir Uygulama; Türkiye'de Çelik Sektörü. (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydemir, E. & Demirli, C. (2020). Eğitim Kurumlarında Yönetim Bilişim Sistemleri ve Yapay Zekâ Kullanımı. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.417-430). İstanbul: Beta Kitap.
 • Aytekin, P., Yakın, V. & Çelik, B. H. (2020). Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Pazarlamadaki Yeri. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 10(39), 87-117. https://doi.org/10.5824/ajit-e.2019.4.004
 • Bacaksız, P. (2020). Covid-19 Pandemisi Döneminde Sohbet Pazarlamasının Önemi ve Sohbet Robotu Chatbot Uygulamalarının Kullanımı. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (EK SAYI), 29-46. https://doi.org/10.18069/firatsbed.953678
 • Banger, G. (2017). Endüstri 4.0 Ekstra. Ankara: Dorlion Yayınları.
 • Bar‐Cohen, Y. (2003). Actuation Of Biologically Inspired Intelligent Robotics Using Artificial Muscles. Industrial Robot,30 (4), 331-337. https://doi.org/10.1108/01439910310479702
 • Bayarçelik, E.B. & Bumin Doyduk, H.B. (2021). Yapay Zekâ ve İnsan Etkileşimi İnsan Kaynakları ve Pazarlama Uygulamaları. N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s. 69-91). İstanbul: Beta Kitap.
 • Bayuk, M.N. & Demir, B.N. (2019). Endüstri 4.0 Kapsamında Yapay Zekâ ve Pazarlamanın Geleceği. Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 5(19): 781-799. https://doi.org/10.31589/joshas.163
 • Boden, M. (2006). Mind as Machine- A History of Cognitive Science. United States: Oxford University Press.
 • Bughin, J., Seong, J. Manyika, J., Chui, M., & Joshi, R. (2018). Modeling the global economic impact of AI | McKinsey. September. https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-modeling-the-impact-of-ai-on-the-world-economy
 • Chaffey, D. & Ellis-Chadwick, F. (2016), Digital Marketing (6. Baskı), Harlow: Pearson.
 • Ciechanowski, L., Przegalinska, A., Magnuski, M. & Gloor, P. (2019). In the Shades of the Uncanny Valley: An Experimental Study of Human–Chatbot İnteraction. Future Generation Computer Systems, 92, 539-548. https://doi.org/10.1016/j.future.2018.01.055
 • Çerkez, M. & Kızıldemir, Ö. (20 20). Yiyecek –İçecek İşletmelerinde Yapay Zekâ Kullanımı, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1264-1278.
 • Davenport, T.H. & Ronanki, R. (2019). Gerçek Dünya İçin Yapay Zekâ. (N. Özata (Çev.) Yapay Zekâ. Harvard Business Review’den En Etkili Yönetim Fikirleri içinde (s.7-29), İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Dawar, N. (2018). Alexa Çağında Pazarlama. https://hbrturkiye.com/dergi/alexa-caginda-pazarlama (Erişim Tarihi: 05.07.2022)
 • Demirdöğmez, M. & Taş, H.Y. (2020). Dijital Pazarlamada Yapay Zekâ Kullanımı ve Günümüz Ticaretine Etkileri. M. Mete (Ed.). İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II içinde (s. 19-40).
 • Dhar, V. (2016). The Future of Artificial Intelligence. Big Data, 4(1),5-9. https://doi.org/10.1089/big.2016.29004.vda
 • Duran, C. (2021). Yapay Zekâ Temelli Pazarlama. Geleneksel Pazarlamanın Sonu mu? N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s. 31-50). İstanbul: Beta Kitap.
 • Duran, C. & Şenyılmaz, A. (2020). Satın Almada Yapay Zekâ Uygulamaları. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.163-188). İstanbul: Beta Kitap.
 • Emel, G. G. & Taşkın, Ç. (2002). Genetik Algoritmalar ve Uygulama Alanları. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 129-152. https://doi.org/10.35415/sirnakifd.595414
 • Erdem, S. (2021). Sanal Gerçekliğin Reklam Stratejilerinde Kullanılmasına Yönelik Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 27(46), 241-248. https://doi.org/10.35247/ataunigsed.836847.
 • Eren, Z. (2021). Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları ve Geleceğe İlişkin Yönelimler. N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s. 187-212). İstanbul: Beta Kitap.
 • Eren-Erdoğmuş, İ. (2020). Yapay Zekâ Kullanarak İyileştirilmiş ve Kişiselleştirilmiş Müşteri Deneyimi Oluşturmak. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.1-40). İstanbul: Beta Kitap.
 • Ertürk, F. E. & Yayan, G. (2012). Bilim ve Sanatı Birleştiren İki Usta. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 453-464. https://doi.org/10.55024/buyasambid.1120099
 • Gedik, Y. (2021). E-Ticaret: Teorik Bir Çerçeve. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), 184-198. https://doi.org/10.33537/sobild.2021.12.1.16
 • Gezer Şahiner, S. (2018). Akıllı asistanların sağladığı ses ile yapılan alışveriş pazarı, 2022'de 40 milyar doları bulacak. https://webrazzi.com/2018/03/03/akilli-asistanlarin-sagladigi-ses-ile-yapilan-alisveris-pazari-2022de-40-milyar-dolari-bulacak/ (Erişim Tarihi: 17.07.2022)
 • Girdher, S. (2019). Role of Artificial Intelligence in Transforming E-commerce Sector. RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary, 4(06), 282-284.
 • Gonzato, J.C., Arcila, T. & Crespin, B. (2008). Virtual Objects on Real Oceans. GRAPHICON’2008, MOSCOU, Russia. pp.49–54.
 • Göl, A. (2020). Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Müşterilerin Online Alışverişe Daha Sıcak Bakmalarını Sağlıyor. https://www.pazarlamasyon.com/sanal-ve-artirilmis-gerceklik-musterilerin-online-alisverise-daha-sicak-bakmalarini-sagliyor/. (Erişim Tarihi: 18.07.2022)
 • Görener, A. ve Toker, K. (2020). Yapay Zekâda Evrimsel Algoritmalar: Lojistik Sektöründe Bir Genetik Algoritma Uygulaması. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.1-40). İstanbul: Beta Kitap.
 • Gunning, D. (2017). Açıklanabilir Yapay Zekâ (Xai). Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (Darpa), Nd Web, 2 (2).
 • Gülşen, İ. (2019). İşletmelerde Yapay Zekâ Uygulamaları ve Faydaları: Perakende Sektöründe Bir Derleme. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 11(2), 407-436.
 • Gümüş, F. (2019). Müzelerde Yapay Zekâ Uygulamaları, Etkileri ve Geleceği (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Hammond, K. (2015). Practical Artificial İntelligence for Dummies. Hoboken: John Wiley& Sons, İnc.
 • https://ahistoryofai.com/ (Erişim Tarihi: 07.06.2022)
 • https://eticaretdanismani.org/yapay-zeka-e-ticaretin-gelecegini/ (Erişim Tarihi: 14.07.2022).
 • https://turkiye.ai/kaynaklar/yapay-zeka-zaman-cizelgesi/ (Erişim Tarihi: 07.06.2022)
 • https://www.dunya.com/ekonomi/online-alisveris-sorunlarinin-yuzde-70ini-sanal-asistanlar-cozdu-haberi-642673 (Erişim Tarihi: 31.07.2022).
 • https://www.ictmedia.com.tr/News/Index/10420/yapay-zeka-e-ticaretin-dna-sini-degistiriyor- (Erişim Tarihi: 12.07.2022).
 • https://www.paytr.com/blog/yapay-zeka-e-ticareti-nasil-degistiriyor-dijital-pazarlama-ai-artificial-intelligence-online-internetten-alisveris-2-308 (Erişim Tarihi: 10.08.2022).
 • https://yasagan.com/e-ticaret/yapay-zeka-projeleri-e-ticarette-ar-ge-firsatlari/ (Erişim tarihi: 07.08.2022).
 • Huang, X. & Deng, L. (2010). An Overview of Modern Speech Recognition. [Elektronik Sürüm] Handbook of Natural Language Processing. (339-366). Micrososft Corporation.
 • Ing, T. S., Lee, T. C., Chan, S. W., Alipal, J., & Hamid, N. A. (2019). An Overview of the Rising Challenges in İmplementing Industry 4.0. International Journal of Supply Chain Management, 8(6), 1181–1188.
 • İyigün, N.Ö. (2021). Yapay Zekâ ve Gelecek: İnsan ve Teknoloji Arasındaki İlişki. N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s. 1-11). İstanbul: Beta Kitap.
 • Jackson T. W. (2007) Personalization and CRM. Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, 15 (1), 24-36.
 • Kabacan, D. (2021). E-Ticaret Yapay Zekâ ile Yeniden Şekilleniyor. https://www.yapayzekatr.com/2021/03/24/e-ticaret-yapay-zeka-ile-yeniden-sekilleniyor/ (Erişim Tarihi: 11.07.2022).
 • Kagermann , H., Wahlster , W. & Helbig , J. (2013). Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0 Final Report of the Industrie 4.0 Working Group. https://www.din.de/blob/76902/e8cac883f42bf28536e7e8165993f1fd/recommendations-for-implementing-industry-4-0-data.pdf
 • Karaca, B. & Telli, G. (2019). Yapay Zekanın Çeşitli Süreçlerdeki Rolü ve Tahminleme Fonksiyonu. G. Telli (Ed.). Yapay Zekâ ve Gelecek içinde (s.172-185). İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • Kaya, M. ve Yozgat, U. (2021). Müşteri Deneyiminde Yapay Zekâ Teknolojilerinin Kullanımı. N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s.243-270). İstanbul: Beta Kitap.
 • King, K. (2020). Pazarlamada Yapay Zekâ Kullanımı (S. Arslanpay, Çev.). İstanbul: The Kitap.
 • Koltan Yılmaz, Ş. (2021). Yapay Zekâ Model Tasarımı. N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s.93-123). İstanbul: Beta Kitap.
 • Kotler, P. & Armstrong, G. (2018). Principles of Marketing. 17th Global Edition, UK: Pearson. Kuşaksız, B., Yeşilbaş, C., Tunal, D. & Kayalar, S. (2019). Chatbot. https://iabtr.org/UploadFiles/Reports/Chatbot-iab912018131741.pdf. (Erişim Tarihi: 31.07.2022).
 • Lops, P., De Gemmis M. & Semeraro, G. (2011). Content-based Recommender Systems: State of the Art and Trends. Recommender Systems Handbook içinde (pp. 73-105). DOI: 10.1007/978-0-387-85820-3_3
 • Lu, H., Li, Y., Chen, M. Kim, H., & Serikawa, S. (2017). Brain Intelligence: Go beyond Artificial Intelligence. Mobile Netw Appl 23, 368–375. https://doi.org/10.1007/s11036-017-0932-8
 • MacKenzie, L., Meyer, C., & Noble, S. (2013). How Retailers Can Keep Up with Consumers. https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/how-retailers-can-keep-up-with-consumers (Erişim Tarihi: 13.07.2022)
 • Marr, B. (2018). What Is Deep Learning AI? A Simple Guide With 8 Practical Examples.Forbes. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/10/01/what-is-deeplearning-ai-a-simple-guide-with-8-practical-examples/#7c4d5c558d4b. (Erişim Tarihi: 01.07.2022).
 • Mayer-Schönberger, V. & Cukier K. (2013). Big data: A Revolution that Will Transform That How We Live, Work, and Think. Boston, NY: Houghton Mifflin Harcourt.
 • Met, İ, Kabukçu, D, Soyalp, Ü. & Dakdevir, T. (2020). Bilgi Toplumunda Yapay Zekanın Yeri:Akıllı Sohbet Araçları. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.117-139). İstanbul: Beta Kitap.
 • Met, İ., Uysal, E.U., Taşkın, T.& Gök, S.R. (2021). Müşteri Deneyiminde Yapay Zekâ Teknolojilerinin Kullanımı. N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde ( s.295-319). İstanbul: Beta Kitap.
 • Mills, M. (2020). How Does Netflix Know What I Like? How the Algorithm Works? Erişim adresi: https://itigic.com/tr/how-does-netflix-know-what-i-like-algorithm-works (Erişim Tarihi: 18.07.2022).
 • Morgan, B. (2019). The 7 Best Examples of Artificial Intelligence to Improve Personalization. https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2019/01/24/the-7-best-examples-of-artificial-intelligence-to-improve-personalization/?sh=59ed939c3c4e, (Erişim Tarihi: 10.07.2022).
 • Murat, N. (2017). E-ticareti Kısa Zamanda Değiştirecek 3 Yapay Zekâ Teknolojisi. https://www.pazarlamasyon.com/e-ticareti-kisa-zamanda-degistirecek-3-yapay-zeka-teknolojisi/ (Erişim Tarihi: 14.07.2022).
 • Nilson, J.N. (2019). Yapay Zekâ- Geçmişi ve Geleceği. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
 • Okan Gökten, P. (2018). Karanlıkta Üretim: Yeni Çağda Maliyetin Kapsamı. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(4), 880-897. http://dx.doi.org/10.31460/mbdd.460897.
 • Önder, M. (2020). Yapay Zekâ: Kavramsal Çerçeve.ULİSA12, 2, 3-10.
 • Öymen, G. (2021). Yapay Zekâ Aracılığıyla Marka Kimliği İnşası: Sanal Asistanlar Örneği. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.95-116). İstanbul: Beta Kitap.
 • Özer Çaylan, D.& Çaylan, D. (2021). İnsan Merkezli Yapay Zekâ ve Geleceğin İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi. N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s. 213-242). İstanbul: Beta Kitap
 • Öztemel, E. (2012). Yapay Sinir Ağları. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Öztürk, G. (2020). Reklamların Birlikte Değer Yaratma Kavramı Açısından Değerlendirilmesi. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.141-162). İstanbul: Beta Kitap
 • Öztürk, M. (2021). Yapay Zekâ ile Veriye Dayalı Pazarlama. N. Ö. İyigün ve M. K. Yılmaz (Ed.), Yapay Zekâ Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s. 51-67). İstanbul: Beta Kitap.
 • Ponciano, R., Pais, S. & Casal, J. (2015). Using Accuracy Analysis to Find the Best Classifier for İntelligent Personal Assistants. Procedia Computer Science, 52, 310-317. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.05.090
 • Pradeep, A.K., Appel, A. & Sthanunathan, S. (2020). Pazarlama ve Ürün İnovasyonunda Yapay Zekâ. Trendleri Öğrenmeye Müşterilerle Bağ Kurmaya ve Satış Yapmaya Yönelik Yeni ve Güçlü Araçlar. (T. Gezer, Çev.). İstanbul: EAE Yayınları.
 • Roblek, V. & M. Mesko & A. Krapez (2016). A Complex View of Industry 4.0. SAGE Open, 6(2), 1-11.
 • Sandha, A., Agha, K. & Islam, R. (2005) Artificial Intelligence…as a Decision Support System for Petroleum Engineers. Petroleum Science and Technology, 23:5-6, 555-571. https://doi.org/10.1081/LFT-200032841
 • Saygılı, H. (2020). Yapay Zekâ: Güçlü ve Zayıf Yönleri ULİSA12, 2, 25-33.
 • Servoz, Mç (2019). The Future of Work? Work of the Future! Europian Comissions
 • Shabbir, J., & Answer T. (2015). Artificial Intelligence and its Role in Near Future. Journal Of Latex Class Files. 14(8), 1-11.
 • Shahid, M. Z. & Li, G. (2019). Impact of Artificial İntelligence in Marketing: A Perspective of Marketing Professionals of Pakistan. Global Journal of Management and Business Research: E Marketing, 19(2), 26-33.
 • Shang,Y. (2019). USD 18 Billion Rush into Artificial Intelligence Startups By July 31, 2019. https://equalocean.com/analysis/2019080511506 (Erişim Tarihi: 07.07.2022)
 • Shankar, V. (2018). How Artificial Intelligence (AI) Is Reshaping Retailing. Journal of Retailing, 94 (4), 5–11. https://doi.org/10.1016/s0022-4359(18)30076-9
 • Somyürek, S. (2014). Öğretim Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekme: Artırılmış Gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4 (1), 63-80. https://doi.org/10.17943/etku.88319.
 • Song, X., Yang, S., Huang, Z., & Huang, T. (2019). The Application of Artificial Intelligence in Electronic Commerce. Journal of Physics: Conference Series (1302:3), IOP Publishing, 1– 6.
 • Sucu, İ. & Ataman, E. (2020). Dijital Evrenin Yeni Dünyası Olarak Yapay Zekâ ve Her Filmi Üzerine Bir Çalışma. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 4 (1), 40-52. https://doi.org/10.17932/iau.ejnm.25480200.2020.4/1.40-52
 • Synced Review (2018). AI-Powered Dynamic Pricing Is Everywhere. https://medium.com/syncedreview/ai-powered-dynamic-pricing-is-everywhere-4271a9939d11 (Erişim Tarihi: 10.07.2022)
 • Synced Review (2019). AI Development and Trends in E-Commerce. https://syncedreview.com/2019/06/22/ai-development-and-trends-in-e-commerce/ (Erişim Tarihi: 10.7.2022)
 • Şahin, E. & Kaya, F. (2019). Pazarlamada Yeni Dönem Endüstri 4.0, Yapay Zekâ ve Akıllı Asistanlar. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Şekeroğlu, S. & Özer, K. (2019). İnsan Kaynakları Yönetiminde Teknoloji ve Yapay Zekânın Etkisi. Dijital Dönüşüm ve Kooperatifler İçinde, (s. 185-192).
 • Tegmark, M. (2019). Yaşam 3.0 Yapay Zekâ Çağında İnsan Olmak. (Ekin Can Göksoy, çev.), İstanbul: Pegasus Yayınları.
 • Telli, G. (2019). Yapay Zekâ ve Geleceğin Meslekleri. G. Telli (Ed.). Yapay Zekâ ve Gelecek içinde (s.186-197). İstanbul: Doğu Kitabevi
 • Thornhill, J. (2018). Britain Urged to Take Ethical Advantage in Artificial Intelligence. Financial Times. https://www.ft.com/content/b21d1fb8-3f3e-11e8-b9f9-de94fa33a81e. (Erişim Tarihi: 18.07.2022).
 • Topdemir, H. G. (2011). Geç İskenderiye Döneminde Bilim: İskenderiyeli Heron. Bilim ve Teknik Dergisi (529), 90-92.
 • Toylan, H. (2020). Yapay Zekâ ile Optimizasyon. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.41-66). İstanbul: Beta Kitap.
 • Ulukan, G. (2019). Insider'dan Kişiye Özel Arama Sonuçları Sunan Yapay Zekâ Tabanlı Ürün: Eureka. https://webrazzi.com/2019/07/04/insider-yapay-zeka-arama-eureka/ (Erişim Tarihi: 30.06.2022).
 • Uzkesici, D. (2018). Yapay Zekânın Pazarlamada Kullanılacağı 5 Alan. https://www.pazarlamasyon.com/yapay-zekanin-pazarlamada-kullanilacagi-5-alan/ (Erişim tarihi: 02.07.2022).
 • Ward, T., Hubka, A.&Whiteside, J. (2019). Hey Siri, Add to Walmart: Introducing a New Shortcut for Online Grocery. https://corporate.walmart.com/newsroom/2019/11/11/hey-siri-add-to-walmart-introducing-a-new-shortcut-for-online-grocery (Erişim Tarihi: 05.07.2022).
 • Wilson H.J. & Daugherty, P. R. (2019). İşbirliğine Dayalı Zekâ: İnsanlar ile Yapay Zekâ Güçlerini Birleştiriyor. (N. Özata (Çev.) Yapay Zekâ. Harvard Business Review’den En Etkili Yönetim Fikirleri içinde (s.177-198), İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Yıldırım F. & Bayazıt, D.Z. (2020). Perakende İşletmelerinde Yapay Zekâ Uygulamalar: İletişim ve Teknoloji. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.473-500). İstanbul: Beta Kitap.
 • Yıldırım Kaptanoğlu, A. ve Mert, A. (2020). Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekâ Uygulamaları. M.K. Yılmaz ve N. Ö. İyigün (Ed.), Oyun Değiştiren Yapay Güç Yapay Zekâ içinde (s.459-472). İstanbul: Beta Kitap.
 • Yıldız, M., & Yıldırım, B. F. (2018). Yapay Zekâ ve Robotik Sistemlerin Kütüphanecilik Mesleğine Olan Etkileri. Türk Kütüphaneciliği, 32(1), 26-32. https://doi.org/10.24146/tkd.2018.29
 • Zengin, F. (2021). Dijital Pazarlama İletişiminde Yeni Yönelim: Hiper Kişiselleştirme. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 4(1) 8-37.
Toplam 104 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Derleme Makalesi
Yazarlar

Hüseyin Güven 0000-0003-1816-6415

Emine Türkan Ayvaz Güven 0000-0003-4656-2888

Yayımlanma Tarihi 25 Şubat 2023
Gönderilme Tarihi 26 Ekim 2022
Kabul Tarihi 2 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 13

Kaynak Göster

APA Güven, H., & Ayvaz Güven, E. T. (2023). Yapay Zekâ Uygulamalarının E-Ticarette Kullanımı. International Journal of Management and Administration, 7(13), 69-94. https://doi.org/10.29064/ijma.1194949

Dergide aşağıdaki alanların kapsamına giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;

İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Eğitim Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Çevre Yönetimi, Medya ve İletişim Yönetimi, Afet Yönetimi, Multidisipliner Yönetim ve Ekonomi Çalışmaları.

 IJMA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.