Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

APPLICABILITY OF CONTAINMENT POLICY TO CHINA

Yıl 2017, ICMEB17 Özel Sayısı, 707 - 717, 01.12.2017

Öz

After World War II, the United States, which has abandoned its isolationist policy, has assumed the role of global playmaker. The biggest obstacle to the global free market economy and democratic regimes that America wanted to establish during this period was the other great power of the expanding Communist regime, the Soviet Union. The "Containment Policy" of George Kennan, who pragmatically moved in a realistic framework, aimed at encircling the communist regime and reducing its influence. The adoption of this approach by the United States as a national security strategy is the most prominent security parameter of the Cold War era. After 90, the People's Republic of China started to emerge as a new power against the US. Could the US regarding China as a threat to its international interests put an end to this rapid rise by surrounding China? In this study, the applicability of the containment policy against China will be analyzed in the light of the conceptual framework of the containment policy

Kaynakça

 • Arı, T. (2011). Uluslararası ilişkiler teorileri: Çatışma, hegemonya, işbirliği. Bursa: MKM Yayıncılık.
 • Apple's annual profits fall for first time in 15 years as iPhone sales decline. Erişim Tarihi: 11.09.2017, https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/25/apple-profits-sales-decline-2016-iphone-7
 • ASEAN. Erişim Tarihi: 21.05.2017, http://asean.org/storage/2016/11/Table24_as-of-6-dec-2016.pdf
 • ASEAN'da çatlak: Bildiri yayınlamadı. Erişim Tarihi: 10.08.2017, http://www.yenisafak.com/dunya/aseanda-catlak- bildiri-yayinlamadi-2773964
 • Balcı, A., & Kardaş, T. (2014). Realizm. (İçinde) A. Balcı ve Ş. Kardaş (ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş (ss. 119- 133). İstanbul: Küre yayınları.
 • Bacon, L. M. J. (2010). George F. Kennan’s Strategy of Containment: an Assessment of Kennan’s Coherence and
 • Consistency. Department of American and Canadian Studies The University of Birmingham. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Beyaz Saray Baş Stratejisti: Çin ile ekonomik savaş halindeyiz. Erişim Tarihi: 18.08.2017, https://tr.sputniknews.com/karikatur/201708171029743610-cin-abd-ekonomik-savas-bannon/ Çin üretimde robotlaşma konusunda rekora koşuyor. Erişim Tarihi: 01.09.2017, https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-%20teknoloji/haberleri/Cin-uretimde-robotlasma-konusunda- rekora-kosuyor.htm Çin'den Modern İpek Yolu'na 79 milyar dolar. Erişim Tarihi: 14.06.2017, http://www.businessht.com.tr/ekonomi/haber/1494528-cinden-modern-ipek-yoluna-79-milyar-dolar
 • Engerman, C. D. (2004). George F. Kennan The Scholar. (İçinde) Dresen, F. J. (ed.) Reflections on George F. Kennan
 • Scholar and Policymaker (ss. 5-19). Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars
 • Ertem, B. (2009). Türkiye-ABD İlişkilerinde Truman Doktrini ve Marshall Planı. Balıkesir Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (21), 377-397.
 • Ersoy, E. (2014). Realizm. (İçinde) R. Gözen (ed.). Uluslararası İlişkiler Teorileri (ss. 159-186). İstanbul: İletişim Yayınları. GDP Growth Annual. Erişim Tarihi: 10.09.2017, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2016&start=2001
 • Griffiths, M., Roach, S. C., & Salamon, M. S. (2011). Uluslararası İlişkilerde temel Düşünürler ve Teoriler. (Çev. CESRAN). Ankara: Nobel.
 • Hedef 120 Milyon Çinli Turist. Erişim Tarihi: 27.07.2017, http://www.turkiyeaktuel.com/hedef-cinli-turist/
 • Hook, W. S., & Spanier, J. (2014). Amerikan dış politikası: İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze. (Çev. Ö. Z. Tanırlı). İstanbul: İnkilap Kitapevi.
 • Jervis, R. (1994). Cooperation Under The Security Dilemma. (İçinde) Phil W., Donald G., Donald. M. ve Jay S. M.
 • (ed.). Classical readings of International Relations (ss. 195-202). California: Wadsworth Publishing Company.
 • Kennan, G. F. (2005). Morality and Foreign Policy. Kenneth M. J. ve Elizabeth P. F. (ed.) Washington: United States of Peace.
 • Lebow, R. N. (2016). Klasik realism. (İçinde) Tim D., Milja K. ve Steve S. (ed.) Uluslararası İlişkiler Teorileri. (Çev. Ö. Kelekçi). (ss. 64-86). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları.
 • Matlock, J. F. (2004). George F. Kennan The Policymaker. (İçinde) Dresen, F. J. (ed.). Reflections on George F. Kennan: Scholar and Policymaker (ss. 19-33). Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 19-33.
 • Meaney, T., & Wertheim, S. (2012). The Nation. 4 (22), 27-32.
 • Mearsheimer, J. J. (2006). China's Unpeaceful Rise. Current History; 105, 690; Research Library, 160-162.
 • OEC, South Korea. Erişim Tarihi: 18.08.2017, http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/kor/
 • Pham, S., & Rivers, M. (2017). China is crushing the U.S. in renewable energy. Erişim Tarihi: 21.08.2017, http://money.cnn.com/2017/07/18/technology/china-us-clean-energy-solar-farm/index.html
 • Sandıklı, A., & Emeklier, B. (2012). Güvenlik yaklaşımlarında değişim ve dönüşüm. (İçinde) Atilla S. (ed.), Teoriler ışığında güvenlik, savaş, barış ve çatışma çözümleri (ss.3-68). İstanbul: Bilgesam yayınları.
 • Saray, M. O., & Gökdemir, L. (2007). Çin Ekonomisinin Büyüme Aşamaları (1978-2005). Journal of Yasar University, 2(7), 681-686. Sempa, F. P. (2015). After Inchon: http://thediplomat.com/2015/09/after-inchon-containment-or-liberation/ Containment or Liberation?
 • Erişim Tarihi: 18.05.2016
 • SIPRI. (2016a). The SIPRI Yearbook 2016 Report. Stockholm International Peace Research Institute, ss. 1-27.
 • SIPRI. (2016b). SIPRI Fact Sheet. Trends in International Arms Transfers 2015. Stockholm International Peace Research Institute, ss. 1-8.
 • Smant, K. J. (1992). How great the triumph: James Burnham Anticomunism and the conservative movement. Maryland: University Press of America.
 • Telatar, G. (2012). Barack Obama’nın dış politikasında demokrasinin yayılması misyonu. Alternatif Politika, 4(1), 54- 83.
 • Thompson, K. W. (1994). Fathers of International Thought: The Legacy of Political Theory. London: Louisiana State University Press.
 • Tuğtan, M. A. (2014). Güç, Anarşi ve Realizm. (İçinde) E. Balta (ed.) Küresel Siyasete Giriş: Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler (ss. 111-128). İstanbul: İletişim. U.S. trade trade/balance/c5700.html#2012X (Kennan) (1947). The Sources of Soviet Conduct. Foreign Policy an American Quarterley Review, Vol:25, No:4, 566-583. 10.09.2017
 • https://www.census.gov/foreign
 • Walker, C. (2015). The New containment Undermining Democracy. World Affairs, May/June ss. 42-52.
 • Weissman, A. D. (2013). Pivotal Politics—The Marshall Plan: A Turning Point in Foreign Aid and the Struggle for Democracy. The History Teacher Volume 47 Number 1, 111-130.

ÇEVRELEME POLİTİKASININ ÇİN’E UYGULANABİRLİĞİ

Yıl 2017, ICMEB17 Özel Sayısı, 707 - 717, 01.12.2017

Öz

II. Dünya Savaşı sonrasında, izolasyonist politikasını terk eden ABD, küresel oyun kurucu rolünü üstlenmiştir. Bu dönemde tesis etmek istediği küresel serbest pazar ekonomisine ve demokratik rejimlere karşı en büyük engel yayılmacı Komünist rejimin büyük gücü Sovyetler Birliği’ydi. Realist bir çerçevede pragmatik hareket eden George Kennan’ın ortaya attığı “Çevreleme Politikası”, Komünist rejimin çevrelenmesini ve etki alanın azaltılmasını amaçlıyordu. Bu yaklaşımın ABD’nin ulusal güvenlik stratejisi olarak benimsenmesi, Soğuk Savaş döneminin de en öne çıkan güvenlik parametresidir. 90 sonrasında ise ABD’nin karşısında yeni bir güç olarak Çin Halk Cumhuriyeti çıkmaya başladı. Yükselen Çin’i uluslararası çıkarlarına tehdit olarak gören ABD, Çin’i çevreleyerek bu hızlı yükselişine bir son verebilir mi? Bu çalışmada, çevreleme politikasının kavramsal çerçevesi ışığında, Çin’e karşı bir çevreleme politikasının uygulanabilirliği incelenecektir

Kaynakça

 • Arı, T. (2011). Uluslararası ilişkiler teorileri: Çatışma, hegemonya, işbirliği. Bursa: MKM Yayıncılık.
 • Apple's annual profits fall for first time in 15 years as iPhone sales decline. Erişim Tarihi: 11.09.2017, https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/25/apple-profits-sales-decline-2016-iphone-7
 • ASEAN. Erişim Tarihi: 21.05.2017, http://asean.org/storage/2016/11/Table24_as-of-6-dec-2016.pdf
 • ASEAN'da çatlak: Bildiri yayınlamadı. Erişim Tarihi: 10.08.2017, http://www.yenisafak.com/dunya/aseanda-catlak- bildiri-yayinlamadi-2773964
 • Balcı, A., & Kardaş, T. (2014). Realizm. (İçinde) A. Balcı ve Ş. Kardaş (ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş (ss. 119- 133). İstanbul: Küre yayınları.
 • Bacon, L. M. J. (2010). George F. Kennan’s Strategy of Containment: an Assessment of Kennan’s Coherence and
 • Consistency. Department of American and Canadian Studies The University of Birmingham. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Beyaz Saray Baş Stratejisti: Çin ile ekonomik savaş halindeyiz. Erişim Tarihi: 18.08.2017, https://tr.sputniknews.com/karikatur/201708171029743610-cin-abd-ekonomik-savas-bannon/ Çin üretimde robotlaşma konusunda rekora koşuyor. Erişim Tarihi: 01.09.2017, https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-%20teknoloji/haberleri/Cin-uretimde-robotlasma-konusunda- rekora-kosuyor.htm Çin'den Modern İpek Yolu'na 79 milyar dolar. Erişim Tarihi: 14.06.2017, http://www.businessht.com.tr/ekonomi/haber/1494528-cinden-modern-ipek-yoluna-79-milyar-dolar
 • Engerman, C. D. (2004). George F. Kennan The Scholar. (İçinde) Dresen, F. J. (ed.) Reflections on George F. Kennan
 • Scholar and Policymaker (ss. 5-19). Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars
 • Ertem, B. (2009). Türkiye-ABD İlişkilerinde Truman Doktrini ve Marshall Planı. Balıkesir Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (21), 377-397.
 • Ersoy, E. (2014). Realizm. (İçinde) R. Gözen (ed.). Uluslararası İlişkiler Teorileri (ss. 159-186). İstanbul: İletişim Yayınları. GDP Growth Annual. Erişim Tarihi: 10.09.2017, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2016&start=2001
 • Griffiths, M., Roach, S. C., & Salamon, M. S. (2011). Uluslararası İlişkilerde temel Düşünürler ve Teoriler. (Çev. CESRAN). Ankara: Nobel.
 • Hedef 120 Milyon Çinli Turist. Erişim Tarihi: 27.07.2017, http://www.turkiyeaktuel.com/hedef-cinli-turist/
 • Hook, W. S., & Spanier, J. (2014). Amerikan dış politikası: İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze. (Çev. Ö. Z. Tanırlı). İstanbul: İnkilap Kitapevi.
 • Jervis, R. (1994). Cooperation Under The Security Dilemma. (İçinde) Phil W., Donald G., Donald. M. ve Jay S. M.
 • (ed.). Classical readings of International Relations (ss. 195-202). California: Wadsworth Publishing Company.
 • Kennan, G. F. (2005). Morality and Foreign Policy. Kenneth M. J. ve Elizabeth P. F. (ed.) Washington: United States of Peace.
 • Lebow, R. N. (2016). Klasik realism. (İçinde) Tim D., Milja K. ve Steve S. (ed.) Uluslararası İlişkiler Teorileri. (Çev. Ö. Kelekçi). (ss. 64-86). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları.
 • Matlock, J. F. (2004). George F. Kennan The Policymaker. (İçinde) Dresen, F. J. (ed.). Reflections on George F. Kennan: Scholar and Policymaker (ss. 19-33). Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 19-33.
 • Meaney, T., & Wertheim, S. (2012). The Nation. 4 (22), 27-32.
 • Mearsheimer, J. J. (2006). China's Unpeaceful Rise. Current History; 105, 690; Research Library, 160-162.
 • OEC, South Korea. Erişim Tarihi: 18.08.2017, http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/kor/
 • Pham, S., & Rivers, M. (2017). China is crushing the U.S. in renewable energy. Erişim Tarihi: 21.08.2017, http://money.cnn.com/2017/07/18/technology/china-us-clean-energy-solar-farm/index.html
 • Sandıklı, A., & Emeklier, B. (2012). Güvenlik yaklaşımlarında değişim ve dönüşüm. (İçinde) Atilla S. (ed.), Teoriler ışığında güvenlik, savaş, barış ve çatışma çözümleri (ss.3-68). İstanbul: Bilgesam yayınları.
 • Saray, M. O., & Gökdemir, L. (2007). Çin Ekonomisinin Büyüme Aşamaları (1978-2005). Journal of Yasar University, 2(7), 681-686. Sempa, F. P. (2015). After Inchon: http://thediplomat.com/2015/09/after-inchon-containment-or-liberation/ Containment or Liberation?
 • Erişim Tarihi: 18.05.2016
 • SIPRI. (2016a). The SIPRI Yearbook 2016 Report. Stockholm International Peace Research Institute, ss. 1-27.
 • SIPRI. (2016b). SIPRI Fact Sheet. Trends in International Arms Transfers 2015. Stockholm International Peace Research Institute, ss. 1-8.
 • Smant, K. J. (1992). How great the triumph: James Burnham Anticomunism and the conservative movement. Maryland: University Press of America.
 • Telatar, G. (2012). Barack Obama’nın dış politikasında demokrasinin yayılması misyonu. Alternatif Politika, 4(1), 54- 83.
 • Thompson, K. W. (1994). Fathers of International Thought: The Legacy of Political Theory. London: Louisiana State University Press.
 • Tuğtan, M. A. (2014). Güç, Anarşi ve Realizm. (İçinde) E. Balta (ed.) Küresel Siyasete Giriş: Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler (ss. 111-128). İstanbul: İletişim. U.S. trade trade/balance/c5700.html#2012X (Kennan) (1947). The Sources of Soviet Conduct. Foreign Policy an American Quarterley Review, Vol:25, No:4, 566-583. 10.09.2017
 • https://www.census.gov/foreign
 • Walker, C. (2015). The New containment Undermining Democracy. World Affairs, May/June ss. 42-52.
 • Weissman, A. D. (2013). Pivotal Politics—The Marshall Plan: A Turning Point in Foreign Aid and the Struggle for Democracy. The History Teacher Volume 47 Number 1, 111-130.
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre ve Kültür
Bölüm Research Article
Yazarlar

İshak Turan

Bahadır Yusuf Keskin

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 17 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 ICMEB17 Özel Sayısı

Kaynak Göster

APA Turan, İ., & Keskin, B. Y. (2017). ÇEVRELEME POLİTİKASININ ÇİN’E UYGULANABİRLİĞİ. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 13(13), 707-717.