BibTex RIS Kaynak Göster

EMERGING TRENDS IN AIRPORT BUSINESS: A REVIEW ON TURKEY

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 4, 751 - 766, 01.10.2017
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017433406

Öz

Airports have been governed by central or local governments in many countries for many years. However, this situation has been changing and airport industry has been undergoing a structural change. The main objective of this study is to discuss emerging trends in airport industry with a focus of airport governance models. For this purpose, at first, deregulation and liberalization acts will be examined and airport governance models, which occur result of commercialization, privatization and internationalization/globalization trends will be examined with examples from different countries. Following the examination of current situation in Turkey, the study ends with an evaluation

Kaynakça

 • Airbus, G. M. F. (2015). Airbus Global Market Forecast 2016–2035, “Mapping demand”, Toulouse.
 • Airline Deregulation Act. (1978). Pub.L. 95–504, 49 U.S.C. 1371 et seq. Approved October 24, 1978.
 • Airports Act. (1986). Erişim Tarihi: 21.10.2016, http://www.legislation.gov.uk/ ukpga/1986/31/ pdfs/ukpga_19860031_en.pdf.
 • Bilotkach, V., Clougherty, J. A., Mueller, J., & Zhang, A. (2012). Regulation, privatization, and airport charges: Panel data evidence from European airports. Journal of Regulatory Economics, 42(1), 73-94.
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (t.y). Havayolu Sektör Raporu. (2015) Erişim Tarihi: 21.10.2016, http://dhmi.gov.tr/getBinaryFile.aspx?Type=14&dosyaID=2009.
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (t.y). Erişim tarihi: 25.10.2016, http:// www.dhmi.gov.tr/
 • Doganis, R. (1992). The airport business. London: Routledge.
 • Forsyth, P., Niemeier, H. M., & Wolf, H. (2011). Airport alliances and mergers–structural change in the airport industry?. Journal of Air Transport Management, 17(1), 49-56.
 • Gerber, P. (2002). Success factors for privatisation of airports-an airline perspective. Journal of Air Transport Management. 8(1), 29-36.
 • Gillen, D. (2011). The evolution of airport ownership and governance. Journal of Air Transport Management, 17(1), 3-13.
 • Graham, A. (2011). The objectives and outcomes of airport privatisation. Research in Transportation Business & Management, 1(1), 3-14.
 • Graham, A. (2013). Managing airports: An international perspective. 4th Edition. London: Routledge.
 • Humphreys, I. (1999). Privatisation and commercialisation: Changes in UK airport ownership patterns. Journal of Transport Geography, 7(2), 121-134.
 • International Air Transport Association. (2016). IATA Annual Review 2016.
 • International Civil Aviation Organization. (2013). Annex 14, Volume I: Aerodromes. Montreal: ICAO Publications.
 • Ison, S., Francis, G., Humphreys, I., & Page, R. (2011). UK regional airport commercialisation and privatisation: 25 years on. Journal of Transport Geography, 19(6), 1341-1349.
 • Kapur, A. (1995). Airport infrastructure: The emerging role of private sector. World Bank Technical Paper. No: 31. Washington D.C.: World Bank Institute.
 • Kasarda, J. (2015). About the aerotropolis. Erişim Tarihi: 20.10.2016, http://www.aerotropolis. com/airportCities/about-the-aerotropolis
 • Kaya, E., Gerede, E., Kuyucak, F., Başar, M., & Sürmeli, A. (2007). Build-operate-transfer (BOT) implementations at airports in Turkey. TODAIE’s Review of Public Administration. 40(2), 115-151.
 • Kuyucak, F. (2007). Havaalanlarında değer odaklı yönetim yönelimli bilgi sistemlerinin kullanılması ve Atatürk Havalimanı terminal işletmeciliği uygulaması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kuyucak, F., & Vasigh, B. (2011). Privatization and regulation: A review of airport industry practices. International Journal of Global Business and Economics, 06.
 • Kuyucak Şengür, F. (2016). İşletme olarak havaalanı. İçinde F. Kuyucak Şengür (ed.), Havaalanı yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.
 • LHR Airports Limited (t.y). Erişim Tarihi: 21.10.2016, http://www.heathrow.com/company.
 • Neto, C. M. D. S. P., Casagrande, P. L., Lancieri, F. M., & Moraes, J. N. P. (2016). Pro- competition rules in airport privatization: International experience and the Brazilian case. Journal of Air Transport Management, 54(1), 9-16.
 • Oum, T. H., Adler, N. & Yu, C. (2006). Privatization, corporatization, ownership forms and their effects on the performance of the world’s major airports’, Journal of Air Transport Management, 12(1), 109–121.
 • Özenen, C. G. (2003). Havaalanı yatırımlarında özelleştirme dünyadaki uygulamalar ve Türkiye için öneriler. (DPT Uzmanlık Tezi), İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Özenen, C. G., & Kuyucak Şengür, F. (2016). Havaalanı mülkiyet ve işletim yapısı. İçinde F. Kuyucak Şengür (ed.), Havaalanı yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.
 • Ohta, K. (1999). International airports: Financing methods in Japan. Journal of Air Transport Management, 5(4), 223-234.
 • Parker, D. (1999). The performance of BAA before and after privatisation: A DEA study. Journal of Transport Economics and Policy, 133-145.
 • Savolainen, V-V., & Hilmola, O-P. (2008). Does privatisation matter in the efficiency of airline freight transports? Evidence from the European market. World Review of Intermodal Transportation Research, 2(1), 9–29.
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (t.y). Havaalanı ve terminal işletmeleri, Erişim Tarihi: 24.10.2016, http://web.shgm.gov.tr/
 • Starkie, D. (2002). Airport regulation and competition. Journal of Air Transport Management, 8(1), 63–72.
 • Şengür, Y. (2016). Havaalanlarında ticari strateji geliştirilmesi. İçinde F. Kuyucak Şengür (ed.), Havaalanı yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.
 • Tinoco, J. K., & Sherman, B. W. (2014). Something old is new again: Airline-airport consortia and key stakeholder benefits’. World Review of Intermodal Transportation Research, 5(1), 1–17.
 • Ülkü, T. (2015). A comparative efficiency analysis of Spanish and Turkish airports. Journal of Air Transport Management, 46 (1), 56-68.

HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 4, 751 - 766, 01.10.2017
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017433406

Öz

Havaalanları birçok ülkede uzun yıllardır merkezi veya yerel idareler tarafından işletilmişlerdir. Ancak, son yıllarda bu durum değişmekte; havaalanlarının yönetimi yapısal bir dönüşüm geçirmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, havaalanı endüstrisindeki yeni eğilimleri havaalanı işletim/yönetim modelleri çerçevesinde tartışmaktır. Bu amaçla çalışmada öncelikle serbestleşme ve liberalleşme hareketleri irdelenecek, ardından havaalanlarını etkileyen ticarileşme, özelleştirme ve uluslararasılaşma/küreselleşme akımlarının sonucu günümüzdeki havaalanı işletim modelleri çeşitli ülkelerden örneklerle ortaya konulacaktır. Türkiye’deki havaalanı endüstrisinin mevcut durumunun ele alınmasının ardından, çalışma, yapılacak değerlendirme ile son bulacaktır.

Kaynakça

 • Airbus, G. M. F. (2015). Airbus Global Market Forecast 2016–2035, “Mapping demand”, Toulouse.
 • Airline Deregulation Act. (1978). Pub.L. 95–504, 49 U.S.C. 1371 et seq. Approved October 24, 1978.
 • Airports Act. (1986). Erişim Tarihi: 21.10.2016, http://www.legislation.gov.uk/ ukpga/1986/31/ pdfs/ukpga_19860031_en.pdf.
 • Bilotkach, V., Clougherty, J. A., Mueller, J., & Zhang, A. (2012). Regulation, privatization, and airport charges: Panel data evidence from European airports. Journal of Regulatory Economics, 42(1), 73-94.
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (t.y). Havayolu Sektör Raporu. (2015) Erişim Tarihi: 21.10.2016, http://dhmi.gov.tr/getBinaryFile.aspx?Type=14&dosyaID=2009.
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (t.y). Erişim tarihi: 25.10.2016, http:// www.dhmi.gov.tr/
 • Doganis, R. (1992). The airport business. London: Routledge.
 • Forsyth, P., Niemeier, H. M., & Wolf, H. (2011). Airport alliances and mergers–structural change in the airport industry?. Journal of Air Transport Management, 17(1), 49-56.
 • Gerber, P. (2002). Success factors for privatisation of airports-an airline perspective. Journal of Air Transport Management. 8(1), 29-36.
 • Gillen, D. (2011). The evolution of airport ownership and governance. Journal of Air Transport Management, 17(1), 3-13.
 • Graham, A. (2011). The objectives and outcomes of airport privatisation. Research in Transportation Business & Management, 1(1), 3-14.
 • Graham, A. (2013). Managing airports: An international perspective. 4th Edition. London: Routledge.
 • Humphreys, I. (1999). Privatisation and commercialisation: Changes in UK airport ownership patterns. Journal of Transport Geography, 7(2), 121-134.
 • International Air Transport Association. (2016). IATA Annual Review 2016.
 • International Civil Aviation Organization. (2013). Annex 14, Volume I: Aerodromes. Montreal: ICAO Publications.
 • Ison, S., Francis, G., Humphreys, I., & Page, R. (2011). UK regional airport commercialisation and privatisation: 25 years on. Journal of Transport Geography, 19(6), 1341-1349.
 • Kapur, A. (1995). Airport infrastructure: The emerging role of private sector. World Bank Technical Paper. No: 31. Washington D.C.: World Bank Institute.
 • Kasarda, J. (2015). About the aerotropolis. Erişim Tarihi: 20.10.2016, http://www.aerotropolis. com/airportCities/about-the-aerotropolis
 • Kaya, E., Gerede, E., Kuyucak, F., Başar, M., & Sürmeli, A. (2007). Build-operate-transfer (BOT) implementations at airports in Turkey. TODAIE’s Review of Public Administration. 40(2), 115-151.
 • Kuyucak, F. (2007). Havaalanlarında değer odaklı yönetim yönelimli bilgi sistemlerinin kullanılması ve Atatürk Havalimanı terminal işletmeciliği uygulaması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kuyucak, F., & Vasigh, B. (2011). Privatization and regulation: A review of airport industry practices. International Journal of Global Business and Economics, 06.
 • Kuyucak Şengür, F. (2016). İşletme olarak havaalanı. İçinde F. Kuyucak Şengür (ed.), Havaalanı yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.
 • LHR Airports Limited (t.y). Erişim Tarihi: 21.10.2016, http://www.heathrow.com/company.
 • Neto, C. M. D. S. P., Casagrande, P. L., Lancieri, F. M., & Moraes, J. N. P. (2016). Pro- competition rules in airport privatization: International experience and the Brazilian case. Journal of Air Transport Management, 54(1), 9-16.
 • Oum, T. H., Adler, N. & Yu, C. (2006). Privatization, corporatization, ownership forms and their effects on the performance of the world’s major airports’, Journal of Air Transport Management, 12(1), 109–121.
 • Özenen, C. G. (2003). Havaalanı yatırımlarında özelleştirme dünyadaki uygulamalar ve Türkiye için öneriler. (DPT Uzmanlık Tezi), İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Özenen, C. G., & Kuyucak Şengür, F. (2016). Havaalanı mülkiyet ve işletim yapısı. İçinde F. Kuyucak Şengür (ed.), Havaalanı yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.
 • Ohta, K. (1999). International airports: Financing methods in Japan. Journal of Air Transport Management, 5(4), 223-234.
 • Parker, D. (1999). The performance of BAA before and after privatisation: A DEA study. Journal of Transport Economics and Policy, 133-145.
 • Savolainen, V-V., & Hilmola, O-P. (2008). Does privatisation matter in the efficiency of airline freight transports? Evidence from the European market. World Review of Intermodal Transportation Research, 2(1), 9–29.
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (t.y). Havaalanı ve terminal işletmeleri, Erişim Tarihi: 24.10.2016, http://web.shgm.gov.tr/
 • Starkie, D. (2002). Airport regulation and competition. Journal of Air Transport Management, 8(1), 63–72.
 • Şengür, Y. (2016). Havaalanlarında ticari strateji geliştirilmesi. İçinde F. Kuyucak Şengür (ed.), Havaalanı yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.
 • Tinoco, J. K., & Sherman, B. W. (2014). Something old is new again: Airline-airport consortia and key stakeholder benefits’. World Review of Intermodal Transportation Research, 5(1), 1–17.
 • Ülkü, T. (2015). A comparative efficiency analysis of Spanish and Turkish airports. Journal of Air Transport Management, 46 (1), 56-68.
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ferhan Kuyucak Şengür Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 13 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Şengür, F. K. (2017). HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 13(4), 751-766. https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017433406