BibTex RIS Kaynak Göster

EVALUATION OF FOOD AND BEVERAGE ESTABLISHMENTS IN KUŞADASI IN TERMS OF SOLOMO MARKETING

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 3, 683 - 704, 01.08.2017
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017331322

Öz

SoLoMo is a contemporary marketing strategy, occuring from first two letters of Social, Local and Mobile. Especially as a result of increasing smart phone use, it is an important strategy that the companies should take into serious consideration. The aim of this research is to determine usage level of social platforms for the purpose of promotion and marketing, perception about these social platforms, also give some advise to resolve the potential lacks of food and beverage establishments in Kuşadası. With this aim, existence of these establishments in social platforms and mobile applications have been investigated, survey has been applied to management. According to results, Facebook is the most commonly used social media platform by companies and they still do not aware of the importance of geo-codes which offers possibility to make online check-in

Kaynakça

 • Akar, E. (2010). Sosyal medya pazarlaması: Sosyal webde pazarlama stratejileri. Ankara: Efil Yayınevi.
 • Akbıyık, A., Okutan, S. & Altunışık, R. (2009). Mobil pazarlama platformlarında izinli pazarlama uygulamalarına yönelik tüketici tutum ve algıları üzerine bir araştırma. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-28.
 • Akın Eriş, B. & Kımıloğlu, H. (2011, Kasım). Tüketicilerin çeşitli mobil pazarlama faaliyetlerine yaklaşımı. 16. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul/Türkiye, 140-155.
 • Armağan, E. & Gider, A. (2014). Mobil pazarlama ve üniversite öğrencilerinin mobil pazarlama algısı: Nazilli’deki üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 5(17), 27-44.
 • Arslan, İ.K. & Arslan, P. (2012). Mobil pazarlama. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Barutçu, S. (2011). Mobil viral pazarlama. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 2(1), 5-13.
 • Başyazıcıoğlu, H. N. (2013). Pazarlama aracı olarak sosyal medyanın kullanımı: Facebook örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, Türkiye.
 • Bozkurt, F. & Ergen, A. (2012). Pazarlama iletişiminde yeni bir mobil pazarlama aracı: 2 Boyutlu barkodlar. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 9, 43-64.
 • Bozkurt, F. & Ergen, A. (2011, Kasım). Pazarlama iletişiminde yeni bir mobil pazarlama aracı: 2 boyutlu barkodlar. 16. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul/Türkiye, 100-121.
 • Chaffey, D. (2017). Global social media research summary 2017. Erişim Tarihi: 24.05.2017, http://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new- global-social-media-research/
 • Crest Media Internet Marketing. (2016). Stop giving business away to competitors, start social, local, mobile (SoLoMo) marketing to keep customers. Erişim Tarihi: 11.11.2016, https:// tr.scribd.com/document/98372504/Stop-Giving-Business-Away-to-Competitors-Start- Social-Local-Mobile-SoLoMo-Marketing-to-Keep-Customers
 • Çakır, F., Çakır, M. & Çiftçi, T. E. (2010). Tüketicilerin sms reklam mesajlarına yönelik tutum ve davranışları. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 27-35.
 • Digital Dining. (2013). 10 ways restaurants are using social media. Erişim Tarihi: 25.05.2017, http://www.digitaldining.com/2013/05/10-ways-restaurants-are-using-social-media/
 • Digital Information World. (2017). Global social media Statistics for 2017. Erişim Tarihi: 25.05.2017, http://www.digitalinformationworld.com/2017/02/global-social-media- statistics.html
 • Fiorletta, A. (2012). SoLoMo and the new frontier of customer loyalty. Retail Touch Points, Erişim Tarihi: 29.10.2016, http://c3318102.r2.cf0.rackcdn.com/Customer_Loyalty_ Feature_Final.pdf
 • Gulden, J. (2013). Small business field guide to SoLoMo (infographic). Business2Community, Erişim Tarihi: 23.05.2017, http://www.business2community.com/infographics/small- business-field-guide-to-solomo-infographic-0395051
 • Güleç Yalçın, F. (2016). Küçük işletmeler için sosyal medya, İstanbul: Abaküs.
 • Güney, S. (2015). Sosyal medyada yer alan pazarlama faaliyetlerinin toplum üzerindeki etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • HeBS Digital. (2015). 2013 Hotel mobile technology trends. Erişim Tarihi: 28.11.2016, https:// d1ii7wqrofor4z.cloudfront.net/1492126425/cms/pressroom/12_hebs_digital_2013_ hotel_mobile_technology_trends.pdf
 • Hendrix, P. & Risley, E. (2011). How SoLoMo is empowering consumers, transforming shopping and disrupting advertising and retailing. Erişim Tarihi: 12.10.2016, http:// www.immr. org/downloads/solomo-brief-201109.pdf.
 • Huber, J. (2015). E-Commerce: Megatrend “social, local, mobile”. HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 52(2), 178-191.
 • İşlek, M.S. (2012). Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri: Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman, Türkiye.
 • Karaca, Ş. & Gülmez, M. (2010). Mobil pazarlama: Kavramsal bir değerlendirme. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 69-81.
 • Karagöz, B. & Çağlar, B. (2011). Perakende sektöründe mobil pazarlama uygulamalarına karşı tüketici davranışlarının incelenmesi. Academic Journal of Information Technology, 2(4), 7-23.
 • Kelemci Schneider, G. & Ceritoğlu, A.B. (2011, Kasım). Üniversite öğrencilerinin mobil pazarlamaya yönelik tutum ve davranışlarının kişisel değerleri kapsamında incelenmesine ilişkin pilot bir araştırma. 16. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul/ Türkiye, 311-327.
 • Klein, M. (2014). Mobil pazarlama – sınıflandırma önerisi ve pazarlama karması üzerine etkileri. Journal of Management, Marketing and Logistics, 1(3), 276-285.
 • Kuşadası Belediyesi. (2016). Restoranlar. Erişim Tarihi: 19.10.2016, http://www.kusadasi.bel. tr/?menuid=kat_detay&katid=35&icid=35
 • Nadeau, T. (2012). Türkiye için marka SoLoMo el kitabı. Retrieved from http://www.solomo. com.tr/solomohandbook.pdf.
 • Olgun, B. (2014). Sosyal medya ve tüketici davranışları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Parlak, F. (2010). Sosyal medya ve tüketici satın alma karar sürecine etkileri: Nitel bir uygulama. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, İstanbul.
 • Reed, R. (2011). SoLoMo manifesto. Erişim Tarihi: 02.09.2016, http://mf.americancreativeworks. com/whitepaper
 • Reinecke, S. (2014). Social local mobile: Die “mobile revolution” und die chancen und herausforderungen für das strategische kommunikationsmanagement, Universitaet Leipzig, Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften, Abteilung Kommunikationsmanagement und Public Relations, Strategische Kommunikation im Internet Seminar.
 • Ringel, T. (2011). SoLoMo – Die social local mobile bewegung. Marketing Börse, Erişim Tarihi: 23.11.2016, http://www.marketing-boerse.de/Fachartikel/details/SoLoMo-%96- Die-Social-Local-Mobile-Bewegung/33255
 • Ruiz, J. (2015). What is so(social) lo(local) mo(mobile) and why is it important to marketers? Maximize Social Business, Erişim Tarihi: 03.11.2016, http://maximizesocialbusiness. com/what-is-solomo-and-why-is-it-important-to-marketers-7142/
 • Social Media Business. (2016). Restoranların sosyal medya kullanımı için 10 etkili yöntem. Erişim Tarihi: 25.05.2017, http://www.socialbusinesstr.com/2016/01/20/restoranlarin- sosyal-medya-kullanimi-icin-10-etkili-yontem/
 • Somer, İ. (2011, Kasım). Mobil iletişim: Akıllı telefon ve mobil uygulama kullanımı üzerine bir araştırma. 16. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul/Türkiye, 328-346.
 • Turizm Güncel. (2015). Turizm sektörünü kökten değiştirecek 12 aplikasyon. Erişim Tarihi: 12.05.2016, http://turizmguncel.com/haber/turizm-sektorunu-kokten-degistirecek-12- aplikasyoh22045.html
 • TÜİK, (2016). Sabit telefon, cep telefonu ve internet abone sayısı. Erişim Tarihi: 24.06.2017, http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1580
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Usta, R. (2009). Üniversite öğrencilerinin mobil reklâmcılığa karşı tutumları. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10(2), 294-309.
 • Weboptimeez. (2012). Solomo 2012. Erişim Tarihi: 18.03.2016, http://www.weboptimeez. com/2012/01/04/solomo-2012/
 • WSI. (2012). Catch the So-Lo-Mo wave. Erişim Tarihi: 12.10.2016, http://www.wsiwebmark. com/wp-content/uploads/2015/09/201112-SoLoMo.pdf.
 • Yazıcı, G. (2014). İnternetten pazarlamada yeni bir boyut: Sosyal medyanın tüketicilerin marka tercihlerine etkisi üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Yıldız, A. (2016). Dünyada akıllı telefona sahip olma ve internete erişim oranları. Erişim Tarihi: 24.05.2017, https://yenimedya.wordpress.com/2016/03/14/dunyada-akilli- telefona-sahip-olma-ve-internete-erisim-oranlari/
 • Yücel Güngör, M., Doğan, S. & Güngör, O. (2016). Yiyecek içecek endüstrisi ve sosyal medya. İçinde O. N. Özdoğan (ed.), Yiyecek içecek endüstrisinde trendler 2 (ss.129- 156.), Ankara: Detay Yayıncılık.

KUŞADASI’NDAKİ YİYECEK ve İÇECEK İŞLETMELERİNİN SOLOMO PAZARLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 3, 683 - 704, 01.08.2017
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017331322

Öz

SoLoMo kelimesi İngilizce Social, Local ve Mobile kelimelerinin ilk iki harflerinin bir araya getirilmesiyle meydana gelmiş, güncel bir pazarlama terimidir. Özellikle akıllı telefonların kullanımının artmasının sonucunda, işletmelerin dikkate almasını gerektiren bir strateji olarak görülmektedir. Turizm işletmelerinin sosyal platformlarda yer almaları, işletmelerini ve markalarını tüketicilere tanıtmaları bir zorunluluk haline gelmiştir. Araştırmanın amacı, Kuşadası’ndaki yiyecek ve içecek işletmelerinin sosyal platformları, tanıtım ve pazarlama amaçlı kullanım seviyelerini ve bu platformlara yönelik algılarını belirleyerek olası eksiklerin giderilmesine yönelik öneriler getirebilmektir. Bu amaçla söz konusu işletmelerin resmi sosyal platform kullanım durumları ve yer bildirim aplikasyonlarındaki mevcudiyetleri incelenmiş, işletmelerin yöneticilerine yönelik bir anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre işletmelerin en sık kullandığı sosyal medya platformunun Facebook olduğu ve yer bildirimi yapmaya imkân sağlayan coğrafi koordinatların önemini henüz tam olarak kavrayamadıkları söylenebilir.

Kaynakça

 • Akar, E. (2010). Sosyal medya pazarlaması: Sosyal webde pazarlama stratejileri. Ankara: Efil Yayınevi.
 • Akbıyık, A., Okutan, S. & Altunışık, R. (2009). Mobil pazarlama platformlarında izinli pazarlama uygulamalarına yönelik tüketici tutum ve algıları üzerine bir araştırma. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-28.
 • Akın Eriş, B. & Kımıloğlu, H. (2011, Kasım). Tüketicilerin çeşitli mobil pazarlama faaliyetlerine yaklaşımı. 16. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul/Türkiye, 140-155.
 • Armağan, E. & Gider, A. (2014). Mobil pazarlama ve üniversite öğrencilerinin mobil pazarlama algısı: Nazilli’deki üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 5(17), 27-44.
 • Arslan, İ.K. & Arslan, P. (2012). Mobil pazarlama. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Barutçu, S. (2011). Mobil viral pazarlama. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 2(1), 5-13.
 • Başyazıcıoğlu, H. N. (2013). Pazarlama aracı olarak sosyal medyanın kullanımı: Facebook örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, Türkiye.
 • Bozkurt, F. & Ergen, A. (2012). Pazarlama iletişiminde yeni bir mobil pazarlama aracı: 2 Boyutlu barkodlar. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 9, 43-64.
 • Bozkurt, F. & Ergen, A. (2011, Kasım). Pazarlama iletişiminde yeni bir mobil pazarlama aracı: 2 boyutlu barkodlar. 16. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul/Türkiye, 100-121.
 • Chaffey, D. (2017). Global social media research summary 2017. Erişim Tarihi: 24.05.2017, http://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new- global-social-media-research/
 • Crest Media Internet Marketing. (2016). Stop giving business away to competitors, start social, local, mobile (SoLoMo) marketing to keep customers. Erişim Tarihi: 11.11.2016, https:// tr.scribd.com/document/98372504/Stop-Giving-Business-Away-to-Competitors-Start- Social-Local-Mobile-SoLoMo-Marketing-to-Keep-Customers
 • Çakır, F., Çakır, M. & Çiftçi, T. E. (2010). Tüketicilerin sms reklam mesajlarına yönelik tutum ve davranışları. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 27-35.
 • Digital Dining. (2013). 10 ways restaurants are using social media. Erişim Tarihi: 25.05.2017, http://www.digitaldining.com/2013/05/10-ways-restaurants-are-using-social-media/
 • Digital Information World. (2017). Global social media Statistics for 2017. Erişim Tarihi: 25.05.2017, http://www.digitalinformationworld.com/2017/02/global-social-media- statistics.html
 • Fiorletta, A. (2012). SoLoMo and the new frontier of customer loyalty. Retail Touch Points, Erişim Tarihi: 29.10.2016, http://c3318102.r2.cf0.rackcdn.com/Customer_Loyalty_ Feature_Final.pdf
 • Gulden, J. (2013). Small business field guide to SoLoMo (infographic). Business2Community, Erişim Tarihi: 23.05.2017, http://www.business2community.com/infographics/small- business-field-guide-to-solomo-infographic-0395051
 • Güleç Yalçın, F. (2016). Küçük işletmeler için sosyal medya, İstanbul: Abaküs.
 • Güney, S. (2015). Sosyal medyada yer alan pazarlama faaliyetlerinin toplum üzerindeki etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • HeBS Digital. (2015). 2013 Hotel mobile technology trends. Erişim Tarihi: 28.11.2016, https:// d1ii7wqrofor4z.cloudfront.net/1492126425/cms/pressroom/12_hebs_digital_2013_ hotel_mobile_technology_trends.pdf
 • Hendrix, P. & Risley, E. (2011). How SoLoMo is empowering consumers, transforming shopping and disrupting advertising and retailing. Erişim Tarihi: 12.10.2016, http:// www.immr. org/downloads/solomo-brief-201109.pdf.
 • Huber, J. (2015). E-Commerce: Megatrend “social, local, mobile”. HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 52(2), 178-191.
 • İşlek, M.S. (2012). Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri: Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman, Türkiye.
 • Karaca, Ş. & Gülmez, M. (2010). Mobil pazarlama: Kavramsal bir değerlendirme. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 69-81.
 • Karagöz, B. & Çağlar, B. (2011). Perakende sektöründe mobil pazarlama uygulamalarına karşı tüketici davranışlarının incelenmesi. Academic Journal of Information Technology, 2(4), 7-23.
 • Kelemci Schneider, G. & Ceritoğlu, A.B. (2011, Kasım). Üniversite öğrencilerinin mobil pazarlamaya yönelik tutum ve davranışlarının kişisel değerleri kapsamında incelenmesine ilişkin pilot bir araştırma. 16. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul/ Türkiye, 311-327.
 • Klein, M. (2014). Mobil pazarlama – sınıflandırma önerisi ve pazarlama karması üzerine etkileri. Journal of Management, Marketing and Logistics, 1(3), 276-285.
 • Kuşadası Belediyesi. (2016). Restoranlar. Erişim Tarihi: 19.10.2016, http://www.kusadasi.bel. tr/?menuid=kat_detay&katid=35&icid=35
 • Nadeau, T. (2012). Türkiye için marka SoLoMo el kitabı. Retrieved from http://www.solomo. com.tr/solomohandbook.pdf.
 • Olgun, B. (2014). Sosyal medya ve tüketici davranışları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Parlak, F. (2010). Sosyal medya ve tüketici satın alma karar sürecine etkileri: Nitel bir uygulama. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, İstanbul.
 • Reed, R. (2011). SoLoMo manifesto. Erişim Tarihi: 02.09.2016, http://mf.americancreativeworks. com/whitepaper
 • Reinecke, S. (2014). Social local mobile: Die “mobile revolution” und die chancen und herausforderungen für das strategische kommunikationsmanagement, Universitaet Leipzig, Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften, Abteilung Kommunikationsmanagement und Public Relations, Strategische Kommunikation im Internet Seminar.
 • Ringel, T. (2011). SoLoMo – Die social local mobile bewegung. Marketing Börse, Erişim Tarihi: 23.11.2016, http://www.marketing-boerse.de/Fachartikel/details/SoLoMo-%96- Die-Social-Local-Mobile-Bewegung/33255
 • Ruiz, J. (2015). What is so(social) lo(local) mo(mobile) and why is it important to marketers? Maximize Social Business, Erişim Tarihi: 03.11.2016, http://maximizesocialbusiness. com/what-is-solomo-and-why-is-it-important-to-marketers-7142/
 • Social Media Business. (2016). Restoranların sosyal medya kullanımı için 10 etkili yöntem. Erişim Tarihi: 25.05.2017, http://www.socialbusinesstr.com/2016/01/20/restoranlarin- sosyal-medya-kullanimi-icin-10-etkili-yontem/
 • Somer, İ. (2011, Kasım). Mobil iletişim: Akıllı telefon ve mobil uygulama kullanımı üzerine bir araştırma. 16. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul/Türkiye, 328-346.
 • Turizm Güncel. (2015). Turizm sektörünü kökten değiştirecek 12 aplikasyon. Erişim Tarihi: 12.05.2016, http://turizmguncel.com/haber/turizm-sektorunu-kokten-degistirecek-12- aplikasyoh22045.html
 • TÜİK, (2016). Sabit telefon, cep telefonu ve internet abone sayısı. Erişim Tarihi: 24.06.2017, http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1580
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Usta, R. (2009). Üniversite öğrencilerinin mobil reklâmcılığa karşı tutumları. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10(2), 294-309.
 • Weboptimeez. (2012). Solomo 2012. Erişim Tarihi: 18.03.2016, http://www.weboptimeez. com/2012/01/04/solomo-2012/
 • WSI. (2012). Catch the So-Lo-Mo wave. Erişim Tarihi: 12.10.2016, http://www.wsiwebmark. com/wp-content/uploads/2015/09/201112-SoLoMo.pdf.
 • Yazıcı, G. (2014). İnternetten pazarlamada yeni bir boyut: Sosyal medyanın tüketicilerin marka tercihlerine etkisi üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Yıldız, A. (2016). Dünyada akıllı telefona sahip olma ve internete erişim oranları. Erişim Tarihi: 24.05.2017, https://yenimedya.wordpress.com/2016/03/14/dunyada-akilli- telefona-sahip-olma-ve-internete-erisim-oranlari/
 • Yücel Güngör, M., Doğan, S. & Güngör, O. (2016). Yiyecek içecek endüstrisi ve sosyal medya. İçinde O. N. Özdoğan (ed.), Yiyecek içecek endüstrisinde trendler 2 (ss.129- 156.), Ankara: Detay Yayıncılık.
Toplam 45 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Mehtap Yücel Güngör Bu kişi benim

Ozan Güngör Bu kişi benim

Seden Doğan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 13 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Güngör, M. Y., Güngör, O., & Doğan, S. (2017). KUŞADASI’NDAKİ YİYECEK ve İÇECEK İŞLETMELERİNİN SOLOMO PAZARLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 13(3), 683-704. https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017331322