PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

POLICIES TOWARDS THE MIDDLE EAST, TURKEY AND ECONOMIC STABILITY

Yıl 2012, Cilt 8, Sayı 17, 101 - 114, 01.01.2012
https://doi.org/10.11122/ijmeb.2012.8.17.359

Öz

Sustainable economic and political stability of Turkey, located on the ways of petroleum and natural gas reserves and the routes is very important not only for Turkey but also the countries aiming to have a power in the region and on the energy resources. In this context, when evaluating the period after 11 September attacks, it is observed that Turkey is much more stable in terms of economic and political structure than former periods. The foreign direct investments and portfolio investment inflows steadily increased in Turkey until the last stage of recession and Turkey has entered a fast development period. As a result, sustainable economic and political stability of Turkey is very important for both the position of Turkey in her international economic and political relationships and her sustainable economic growth

Kaynakça

 • Akalın, U. S. (2006). Türkiye’de devlet sermaye işbirliğinin ekonomi politiği. İstanbul: Önsöz Basım Yayıncılık.
 • Akar, A. (2004). Büyük ortadoğu kuşatması. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Arı, T. (2006). BOP, Ortadoğu ve ABD: politika mı yoksa propaganda mı? Global Strateji, Yıl 2, Sayı 5, İlkbahar, 57-67.
 • Bağcı, H. & Sinkaya, B. (2006). Büyük ortadoğu projesi ve Türkiye: AK Parti’nin perspektifi. Akademik Orta Doğu, 1(1).
 • BP (2010). Statistical review of world energy. June.
 • Chase, R., Hill, E. & Kennedy, P. (1996). Pivotal states and U.S. strategy. Foreign Affairs, 75(1).
 • Davutoğlu, A. (2004). Stratejik derinlik türkiye’nin uluslararası konumu. 16. Baskı, İstanbul: Küre Yayınları.
 • Evcioğlu, K. (2005). Amerika Birleşik Devletleri’nin büyük ortadoğu projesi. İzmir: Umay Yayınları.
 • Hacısalihoğlu, İ. Y. (2004). BOP Avrupa, Rusya, Çin ve Hindistan’ın yaşam alanını daraltıyor, ABD’nin kalıcı egemenlik arayışı. Cumhuriyet Strateji, 8 Kasım, 6-7.
 • Hacısalihoğlu, İ. Y. (2005). Avrasya jeopolitiği, büyük ortadoğu projesi ve Türkiye. İçinde Tarihte Doğu-Batı Çatışması, Sosyoloji Yıllığı Kitap 12, İ.Ü. Sosyoloji Araştırma Merkezi Çalışması, İstanbul: Kızılelma Yayıncılık.
 • Hazine Müsteşarlığı (2007). Uluslararası doğrudan yatırım verileri bülteni. Şubat 2007.
 • Hazine Müsteşarlığı (2011). Uluslararası doğrudan yatırım verileri bülteni. Şubat 2011.
 • İlhan, S. (1993). Türkiye’nin ve Türk dünyasının jeopolitigi. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 • OPEC (2009). Annual statistical bulletin.
 • Russell, J. A. (2003). Searching for a post-Saddam regional security architecture. Middle East Review of International Affairs, 7(1).
 • Şensoy, S. (2010). Değişen dünya dengelerinde Türkiye’nin konumu ve Türk dış politikası. MÜSİAD Yükselen Değer Türkiye Araştırması Raporu, İstanbul.
 • Yıldızoğlu, E. (2003). Dünya ekonomisine bakış: Pentagonun yeni haritası. Cumhuriyet Gazetesi, 24.03. 2003. www.tcmb.gov.tr www.tuik.gov.tr

ORTADOĞU’YA YÖNELİK POLİTİKALAR, TÜRKİYE VE EKONOMİK İSTİKRAR

Yıl 2012, Cilt 8, Sayı 17, 101 - 114, 01.01.2012
https://doi.org/10.11122/ijmeb.2012.8.17.359

Öz

Konumu itibariyle dünya petrol ve doğal gaz rezervlerinin ve geçiş yollarının üzerinde bulunan Türkiye’nin siyasi ve iktisadi olarak sürdürülebilir bir istikrara sahip olması, sadece Türkiye için değil, aynı zamanda bölgede ve enerji kaynakları üzerinde söz sahibi olmak isteyen ülkeler için de son derece büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda özellikle 11 Eylül saldırılarından sonraki dönem değerlendirildiğinde, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak önceki dönemlere göre daha istikrarlı olduğu görülmektedir. Son yaşanan kriz dönemine kadar uluslararası doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları sürekli artan şekilde Türkiye’ye gelmiş ve Türkiye hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’nin sürdürülebilir siyasi ve ekonomik istikrara sahip olması, hem Türkiye’nin uluslararası ekonomik ve siyasi ilişkilerdeki rolü hem de sürdürülebilir ekonomik büyümesi için son derece büyük önem arz etmektedir.

Kaynakça

 • Akalın, U. S. (2006). Türkiye’de devlet sermaye işbirliğinin ekonomi politiği. İstanbul: Önsöz Basım Yayıncılık.
 • Akar, A. (2004). Büyük ortadoğu kuşatması. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Arı, T. (2006). BOP, Ortadoğu ve ABD: politika mı yoksa propaganda mı? Global Strateji, Yıl 2, Sayı 5, İlkbahar, 57-67.
 • Bağcı, H. & Sinkaya, B. (2006). Büyük ortadoğu projesi ve Türkiye: AK Parti’nin perspektifi. Akademik Orta Doğu, 1(1).
 • BP (2010). Statistical review of world energy. June.
 • Chase, R., Hill, E. & Kennedy, P. (1996). Pivotal states and U.S. strategy. Foreign Affairs, 75(1).
 • Davutoğlu, A. (2004). Stratejik derinlik türkiye’nin uluslararası konumu. 16. Baskı, İstanbul: Küre Yayınları.
 • Evcioğlu, K. (2005). Amerika Birleşik Devletleri’nin büyük ortadoğu projesi. İzmir: Umay Yayınları.
 • Hacısalihoğlu, İ. Y. (2004). BOP Avrupa, Rusya, Çin ve Hindistan’ın yaşam alanını daraltıyor, ABD’nin kalıcı egemenlik arayışı. Cumhuriyet Strateji, 8 Kasım, 6-7.
 • Hacısalihoğlu, İ. Y. (2005). Avrasya jeopolitiği, büyük ortadoğu projesi ve Türkiye. İçinde Tarihte Doğu-Batı Çatışması, Sosyoloji Yıllığı Kitap 12, İ.Ü. Sosyoloji Araştırma Merkezi Çalışması, İstanbul: Kızılelma Yayıncılık.
 • Hazine Müsteşarlığı (2007). Uluslararası doğrudan yatırım verileri bülteni. Şubat 2007.
 • Hazine Müsteşarlığı (2011). Uluslararası doğrudan yatırım verileri bülteni. Şubat 2011.
 • İlhan, S. (1993). Türkiye’nin ve Türk dünyasının jeopolitigi. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 • OPEC (2009). Annual statistical bulletin.
 • Russell, J. A. (2003). Searching for a post-Saddam regional security architecture. Middle East Review of International Affairs, 7(1).
 • Şensoy, S. (2010). Değişen dünya dengelerinde Türkiye’nin konumu ve Türk dış politikası. MÜSİAD Yükselen Değer Türkiye Araştırması Raporu, İstanbul.
 • Yıldızoğlu, E. (2003). Dünya ekonomisine bakış: Pentagonun yeni haritası. Cumhuriyet Gazetesi, 24.03. 2003. www.tcmb.gov.tr www.tuik.gov.tr

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Zafer ÖZTÜRK Bu kişi benim
Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 8, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Öztürk, Z. (2012). ORTADOĞU’YA YÖNELİK POLİTİKALAR, TÜRKİYE VE EKONOMİK İSTİKRAR . Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 8 (17) , 101-114 . DOI: 10.11122/ijmeb.2012.8.17.359