Dergi Kurulları

Mardin Artuklu Üniversitesi Adına İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Editör

Öğr. Gör. Aysel FEDAİ

Öğretim Görevlisi Aysel FEDAİ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ, TARİH PR. 0000-0002-7995-4194 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi, Kent Tarihi

Editör Yardımcısı

Öğr. Gör. Ferhat DEMİRALP

Öğretim Görevlisi Ferhat DEMİRALP MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, MARDİN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Türkiye
Çeviribilim, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Açık ve Uzaktan Öğrenme, Dilbilimi, Sesbilimi, Yönetim Bilişim Sistemleri

Editör Kurulu

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Prof. Dr. Ö.Osman UMAR (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Selma YEL (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Enver ÇAKAR (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Numan ARUÇ (Makedonya/Üsküp Bil. ve San. Akademisi)
Prof. Dr. Shohistahon ULJAEVA (Özbekistan)
Prof. Dr. Mustafa BUDAK (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet AKSİN (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Necdet HAYTA (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Dilşen İnce ERDOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Osman KÖSE (Ankara Polis Akademisi Güvenlik Bil. Ens.)
Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Selma YEL GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye

Türkçe,İngilizce,Azerbaycan Türkçesi

Tarih Eğitimi, Temel Eğitim, Hayat Bilgisi Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Prof. Dr. Enver ÇAKAR FIRAT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Uluslararası İlişkiler
Prof. Dr. Numan ARUÇ MANU-Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi Makedonya
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Yenileşme Tarihi
Prof. Dr. Necdet HAYTA GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Yakınçağ Tarihi
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 0000-0002-0775-023X Türkiye Web
AYBÜ İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı
İlahiyat, Felsefe ve Din Bilimleri, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer Osman UMAR (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Selma YEL (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa BUDAK (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Necdet HAYTA (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Enver ÇAKAR (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Sait TOPRAK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Dilşen İnce ERDOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Numan ARUÇ (Makedonya/Üsküp Bilimler ve Sanatlar Akademisi)
Prof. Dr. Beyhan KANTER (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet AKSİN (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Yıldız Deveci BOZKUŞ (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet BİÇİCİ (Gaziantep Üniversitesi)
Doç. Dr. Adnan OKTAY (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. Cebi BEHRAMOV (Azerbaycan- Milli Bilimler Akademisi)
Doç. Dr. İrade MEMMEDOVA (Azerbaycan İlimler Akademisi Tarih Ens.)
Doç. Dr. Mirzahan Egamberdiyev (Kazakistan-Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi)
Doç. Dr. Dirk KRAUSMÜLLER (Avusturya)
Doç. Dr. Ü.Gülsüm POLAT (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet KÜTÜK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. İsmail ŞAHİN (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Süleyman TEKİR (Sinop Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet IŞIK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. Meliha KÖSE (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Zafer DUYGU (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. Cengiz KARTIN (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Yunus CENGİZ (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. Veysi ÜNVERDİ (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr. Murat ÇAĞLAYAN (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr. Shahlaa Wali Jabbar (Sallahaddin Uni - Erbil, IRAQ)
Dr. Latif ÇELİK (İKG-Kültür, Tarih ve Entegrosyon Araş. Ens.-Almanya)
Dr. Hakime Reyyan YAŞAR (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr. Tuğba BATUHAN (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr. Entela MUÇO (Arnavutluk)

Mizanpaj

Arş. Gör. İzzettin KUTLU

Arş. Gör. İzzettin KUTLU Mardin Artuklu University 0000-0002-5546-5548 Türkiye
Mimarlık, Planlama, Tasarım, Kent Tarihi, Koruma, Yenileme ve Restorasyon, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri

Redaksiyon

REDAKSİYON (Türkçe)
Dr. Özlem ÇAYILDAK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Araş. Gör. Burçin ÖZDEMİR (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Araş. Gör. Gamze MUTLU (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Araş. Gör. Burcu Ece ERKINAY (Mardin Artuklu Üniversitesi)


REDAKSİYON (İngilizce)
Öğr. Gör. Abdülkadir ERCAN (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Öğr. Gör. Resul GEYİK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Öğr. Gör. Ahmet BOZ (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Öğr. Gör. Zana HANAR (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇAYILDAK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2943-8706 Türkiye
Klasik Türk Edebiyatı
Arş. Gör. Burçin ÖZDEMİR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dilbilimi
Arş. Gör. Gamze MUTLU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3235-3567 Türkiye
Türk Dili, Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Dr. Resul GEYİK MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY 0000-0003-3516-098X Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Dilbilimi