Yazım Kuralları

Dergi kapsamında Fen ve Mühendislik Bilimlerinin tüm dallarında Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanmaktadır. Makaleler International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies çevrimiçi sisteminden editöre gönderilerek işleme alınmaktadır. Makalelerin kapsamından ve içeriğinden tamamen yazarlar sorumludur. Gönderilen makalenin daha önce başka bir yerde yayımlanmaması veya yayım aşamasında bulunmaması gerekmektedir. Sorumlu yazar makaleyi dergiye göndermekle, makalesinin daha önce başka bir yerde yayımlanmadığını kabul etmiş sayılır.

Dergide yazılar İngilizce veya Türkçe olarak yayınlanır. Türkçe gönderilen çalışmalarda genişletilmiş İngilizce özet yer almalıdır. İlgili formata aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Değerlendirilmek üzere dergiye gönderilen yazıların yazımında ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallara Committee on Publication Ethics (COPE) uyularak araştırma ve yayın etiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Dergimizde yayımlanması kabul edilen makalelerin Telif Hakları dergiye devredilmiş sayılır. Makale gönderim sürecinde Telif Hakkı Devir formunun da gönderilmesi gereklidir. 

Makale Gönderim Süreci

  • Dergimizin şablonlarına uygun gönderilmesi zorunlu olup ön incelemede uygun görülmeyen çalışmalar reddedilecektir. Yazım kuralları ve istenilenler şablonların içeriğinde mevcut olup, kaynakça kısmında IEEE stili kullanılmalıdır. 
  • İlk gönderim aşamasında makale dosyasında yazar bilgileri yer almamalıdır.
  • İlk gönderim aşamasında makale dosyası, başlık sayfası, intihal raporu (kaynakça hariç %15'i geçmemelidir) ve telif hakkı devir formu sisteme yüklenmelidir.
  • Başlık sayfası ve makale dosyası word (doc, docx) formatında sisteme yüklenmelidir.

Gönderim sürecindeki kriterlere ve yazım kurallarına uymayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

Makale Şablonları