Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 35 - 45, 31.07.2022

Öz

Kaynakça

 • 1. Reference1 (2005). Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 1(25), 29-42.
 • 2. Reference2 (2019). Lise öğrencilerinin küresel iklim değişikliği hakkındaki görüşleri. Academy Journal of Educational Sciences, 3(1), 84-100.
 • 3. Reference3 (2011). Öğrencilerin "Hücre Bölünmesi ve Kalıtım" konularındaki kavram yanılgılarının giderilmesinde ve zihinsel modelleri üzerinde yapılandırmacı yaklaşımın etkisi (Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • 4. Reference4 (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının küresel ısınmanın gelecek yüzyıldaki etkilerine ilişkin görüşleri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(1), 48-60.
 • 5. Reference5 (2011). “Küresel Isınma” sorunu hakkında eğitim alanında yapılan çalışmalardan bir derleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1609-1624. 6. Reference6 (2008). Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri. Ankara: Tübitak.
 • 7. Reference7 (2012). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının dizi ve serilerle ilgili zihinsel modellerinin belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 167-182.
 • 8. Reference8 (2007). Research methods in education. New York: Routledge.
 • 9. Reference9 (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Reference10 (2021). Conceptual Difficulties Encountered By Science Teacher Candidates In Static Electricity. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (31), 957-967. Reference11 (2022). Conceptual Knowledge, Experiences, and Sources of Information Secondary School Students Have About Owls. Science Education International, 33(1), 50-55.
 • 10. Reference12 (2017). Yedinci sınıf öğrencilerinin küresel ısınma konusundaki zihinsel modelleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(27), 183-20.
 • 11. Reference13 (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 345-374.
 • 12. Reference14 (2017). Küresel ısınma, nedenleri ve sonuçları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46(2).
 • 13. Reference15 (2016). Ortaokul öğrencilerinin güneş, dünya ve ay ile ilgili zihinsel modeller. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 14. Reference16 (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerine alternatif etkinliklerle doğal çevreye duyarlılığın kazandırılması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(1), 258-280.
 • 15. Reference17 (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin küresel ısınma konusundaki farkındalıkları ve bilgi düzeyleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28,3, 249-263.
 • 16. Reference18 (2012). A validity and reliability study of a global warming attiude scale. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 40- 45.
 • 17. Reference19 (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Hakkındaki Zihinsel Modelleri. International Journal of Geography and Geography Education, 2019(40), 109–123.
 • 18. Reference20 (2010). Küresel Isınma ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkileri. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 3(1), 59-66.
 • 19. Reference21 (2012). İlköğretim öğrencilerine çevre bilincinin kazandırılmasında çevre eğitiminin rolü: Ekoloji temelli yaz kampı projesi örneği. Journal of World of Turks, 4(2), 259-276.
 • 20. Reference22 (2009). Küresel iklim değişikliği çerçevesinde sürdürülebilir kalkinma çabaları ve Türkiye. C.Ü. İ ktisadi ve idari Bilimler Dergisi, 10(2), 19-41.
 • 21. Reference23 (2006). Evidence-based inquiry. Research in education, 6(1), 26-42.
 • 22. Reference24 (2017). İlkokul Öğrencilerinin Çevre Kavramları İle İlgili Çizimlerinin Analizi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 143–160. https://doi.org/10.24315/trkefd.366693
 • 23. Reference25 (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin karikatürler aracılığıyla çevre sorunlarına ilişkin algıları. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 391-399.
 • 24. Reference26 (2013). Türkiye ve ingiltere'deki fen bilimleri alanında öğrenim gören öğretmen adaylarının küresel ısınmaya yönelik düşünceleri. İlkogretim Online, 12(4), 1212-1221.
 • 25. Reference27 (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin Küresel Isınmaya karşı Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 208–220.
 • 26. Reference28 (2014). İklim Adaletine Doğru. (Çev: S. Ata). İstanbul: Öteki Yayınevi.
 • 27. Reference29 (2015). Peyzaj ve küresel iklim değişikliği etkileşiminin görsel anlatım biçimleri üzerinden değerlendirilmesi (Doctoral dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • 28. Reference30 (2012). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin çevre sorunları farkındalık düzeyleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 25, 137-151.
 • 29. Reference31 (2006). İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin atomun yapısı ile ilgili zihinsel modelleri (Master's thesis, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).

DISCOVERING SECONDARY SCHOOL STUDENTS' MENTAL MODELS ABOUT GLOBAL WARMING BY DRAWING

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 35 - 45, 31.07.2022

Öz

This research aims to reveal how middle school students express what they know about global warming with mental models. In our study, it is aimed to reveal what students know about global warming, one of the most important problems of our age, with the help of mental models and to raise awareness. For this purpose, the pictures that had students draw were analyzed and interpreted. In our research, scanning design, one of the qualitative research methods, was used. While choosing the schools where data will be collected within the scope of the research, schools were determined with the maximum diversity method from the purposive sampling types. In this context, 210 students from schools with low, middle and high economic levels were included in the study while choosing the sample. In order to collect data in the research, a semi-structured observation form was prepared by the researcher. According to the questions in the form, the students were asked to draw. These data obtained from the students were coded and themed by content analysis. As a result of the research, it has been revealed that the students have some basic knowledge about global warming and that the gases emitted from vehicles and factories are the causes of global warming. While most of the students stated drought as a result of global warming, there were no drawings indicating that there might be climatic changes, that is, precipitation will increase in some regions. This shows the lack of knowledge of the students. Suggestions were made according to the results of the research.

Kaynakça

 • 1. Reference1 (2005). Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 1(25), 29-42.
 • 2. Reference2 (2019). Lise öğrencilerinin küresel iklim değişikliği hakkındaki görüşleri. Academy Journal of Educational Sciences, 3(1), 84-100.
 • 3. Reference3 (2011). Öğrencilerin "Hücre Bölünmesi ve Kalıtım" konularındaki kavram yanılgılarının giderilmesinde ve zihinsel modelleri üzerinde yapılandırmacı yaklaşımın etkisi (Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • 4. Reference4 (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının küresel ısınmanın gelecek yüzyıldaki etkilerine ilişkin görüşleri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(1), 48-60.
 • 5. Reference5 (2011). “Küresel Isınma” sorunu hakkında eğitim alanında yapılan çalışmalardan bir derleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1609-1624. 6. Reference6 (2008). Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri. Ankara: Tübitak.
 • 7. Reference7 (2012). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının dizi ve serilerle ilgili zihinsel modellerinin belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 167-182.
 • 8. Reference8 (2007). Research methods in education. New York: Routledge.
 • 9. Reference9 (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Reference10 (2021). Conceptual Difficulties Encountered By Science Teacher Candidates In Static Electricity. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (31), 957-967. Reference11 (2022). Conceptual Knowledge, Experiences, and Sources of Information Secondary School Students Have About Owls. Science Education International, 33(1), 50-55.
 • 10. Reference12 (2017). Yedinci sınıf öğrencilerinin küresel ısınma konusundaki zihinsel modelleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(27), 183-20.
 • 11. Reference13 (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 345-374.
 • 12. Reference14 (2017). Küresel ısınma, nedenleri ve sonuçları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46(2).
 • 13. Reference15 (2016). Ortaokul öğrencilerinin güneş, dünya ve ay ile ilgili zihinsel modeller. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 14. Reference16 (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerine alternatif etkinliklerle doğal çevreye duyarlılığın kazandırılması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(1), 258-280.
 • 15. Reference17 (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin küresel ısınma konusundaki farkındalıkları ve bilgi düzeyleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28,3, 249-263.
 • 16. Reference18 (2012). A validity and reliability study of a global warming attiude scale. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 40- 45.
 • 17. Reference19 (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Hakkındaki Zihinsel Modelleri. International Journal of Geography and Geography Education, 2019(40), 109–123.
 • 18. Reference20 (2010). Küresel Isınma ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkileri. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 3(1), 59-66.
 • 19. Reference21 (2012). İlköğretim öğrencilerine çevre bilincinin kazandırılmasında çevre eğitiminin rolü: Ekoloji temelli yaz kampı projesi örneği. Journal of World of Turks, 4(2), 259-276.
 • 20. Reference22 (2009). Küresel iklim değişikliği çerçevesinde sürdürülebilir kalkinma çabaları ve Türkiye. C.Ü. İ ktisadi ve idari Bilimler Dergisi, 10(2), 19-41.
 • 21. Reference23 (2006). Evidence-based inquiry. Research in education, 6(1), 26-42.
 • 22. Reference24 (2017). İlkokul Öğrencilerinin Çevre Kavramları İle İlgili Çizimlerinin Analizi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 143–160. https://doi.org/10.24315/trkefd.366693
 • 23. Reference25 (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin karikatürler aracılığıyla çevre sorunlarına ilişkin algıları. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 391-399.
 • 24. Reference26 (2013). Türkiye ve ingiltere'deki fen bilimleri alanında öğrenim gören öğretmen adaylarının küresel ısınmaya yönelik düşünceleri. İlkogretim Online, 12(4), 1212-1221.
 • 25. Reference27 (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin Küresel Isınmaya karşı Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 208–220.
 • 26. Reference28 (2014). İklim Adaletine Doğru. (Çev: S. Ata). İstanbul: Öteki Yayınevi.
 • 27. Reference29 (2015). Peyzaj ve küresel iklim değişikliği etkileşiminin görsel anlatım biçimleri üzerinden değerlendirilmesi (Doctoral dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • 28. Reference30 (2012). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin çevre sorunları farkındalık düzeyleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 25, 137-151.
 • 29. Reference31 (2006). İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin atomun yapısı ile ilgili zihinsel modelleri (Master's thesis, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mürşit AKBULUT> (Sorumlu Yazar)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8638-7052
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akbulut, M. (2022). DISCOVERING SECONDARY SCHOOL STUDENTS' MENTAL MODELS ABOUT GLOBAL WARMING BY DRAWING . International Journal of Field Education , 8 (2) , 35-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijofe/issue/71595/1133227

       

                         International Journal of Field Educatİon (IJOFE)

                                                      ISSN: 2149-3030