Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ALGILANAN OKUL ETKİLİLİĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı I, 29 - 34, 30.06.2022

Öz

Bu çalışmada algılanan okul etkililiğinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel yöntemle yapılan bu çalışmada 600 öğretmenin görüşü alınmıştır. Araştırmanın verileri Algılanan Okul Etkililiği Ölçeğiyle toplanmıştır. Ölçek tek boyutludur. Ölçeğin güvenirlik katsayısı ,927 olarak tespit edilmiştir. Ölçekten elde edilen verilerin oldukça güvenilir olduğu söylenebilir. İlişkisiz t testi ve tek yönlü varyans analizi ANOVA ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerin cinsiyeti, okulun bulunduğu yerleşim birimi, öğretmenlerin mezuniyeti, projeye katılma, okulunda sosyal etkinlik düzenleme durumlarının algılanan etkili okul algısını etkilemediği bulunmuştur. Öğretmenlerin mesleki kıdemi, aynı okulda çalışma süresi arttıkça okul etkililiğinin olumlu algılanması da artmaktadır. Evli öğretmenler, bekâr öğretmenlere göre okul etkililiğine daha fazla inanmaktadır.

Kaynakça

 • 1-Başar, M., Gürkan, H. Avcı, A., Sökmen Bedel, N., Aktaş, A., Gündüz, M., Soylu, A. (2021). Özel/minik mucitler 4007 TÜBİTAK bilim şenliği programının öğrenci görüşlerine göre incelenmesi, Araştırma ve Deneyim Dergisi 6 (2) 12-138
 • 2-Başar, M., Doğan M. C., Şener, N., Doğan Z. G. (2018). Bilim şenliği etkinliklerin öğrenci veli ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2), 132-147.
 • 3-Cerit, Y, Yıldırım, B. (2017). İlkokul müdürlerinin etkili liderlik davranışları ile okul etkililiği arasındaki ilişki, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (3) 902-914
 • 4-Çakır, E. (2021). Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları İle Okula Etkiliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • 5-Çoban, F., Badavan, Y. (2017). Başarılı okulların anahtarı: Etkili okul değişkenler Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26 (114) 114-134
 • 6-Dağ, Z. (2021). Öğretmenlerin Duygusal Emek Davranışları İle Etkili Okula Yönelik Algılarının İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • 7-Fullan, M. (1992). Successful School Improvement. Philadelphia Open University Publishing.
 • 8-Gezerler, T. (2021). Etik Liderlik ve Okul Etkililiği İle Arasındaki İlişkide Okul İkliminin Rolü, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • 9-Işık, A N. Gümüş, E. (2017) Yönetici öz-yeterliği ve okul etkililiği arasındaki ilişkinin incelenmesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (1) 419-434
 • 10-Şenel, T., Buluç B. (2016) İlkokullarda okul iklimi ile okul etkililiği arasındaki ilişki, TÜBAV 9 (4) 1-12
 • 11-Yıldırım, İ., Ada, Ş. (2018). Algılanan okul etkililiği ölçeğinin (se-index) Türkçeye uyarlanması Milli Eğitim Dergisi 47 (219) 19-32
 • 12-Yıldırım, İ, Akan, D., Yalçın, S. (2017)Sınıf öğretmenlerinin iş doyumu ve okul etkililiği algıları arasındaki ilişki, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 19 (1) 69-81
 • 13-Yüner, B., Özdemir, M (2020). Kolektif öğretmen yeterliği ile okul etkililiği arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 389-409
 • 14-Yürek, U. Cömert, M. (2021). Okul Yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlilikleri ile algılıdakları okul etkinliği arasındaki ilişkinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25 (4), 1762- 1781.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Yasamda Liderlik
Yazarlar

Murat BAŞAR (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6635-4563
Türkiye


Serkan UĞUR Bu kişi benim
Uşak Aybey İlk Okulu
0000-0001-9386-3160
Türkiye


Halil ÖZKAN Bu kişi benim
Uşak Aybey İlkokulu
0000-0003-3973-0257
Türkiye


Özlem ORHAN Bu kişi benim
Uşak Aybey İlkokulu
0000-0003-1631-4138
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 8 Şubat 2022
Kabul Tarihi 10 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı I

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijolt1069808, journal = {Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi}, issn = {2602-3458}, eissn = {2602-3458}, address = {DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, KONURALP KAMPÜSÜ-86100 DÜZCE}, publisher = {Süleyman GÖKSOY}, year = {2022}, volume = {6}, number = {I}, pages = {29 - 34}, title = {ALGILANAN OKUL ETKİLİLİĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Başar, Murat and Uğur, Serkan and Özkan, Halil and Orhan, Özlem} }
APA Başar, M. , Uğur, S. , Özkan, H. & Orhan, Ö. (2022). ALGILANAN OKUL ETKİLİLİĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ . Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi , 6 (I) , 29-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijolt/issue/68008/1069808
MLA Başar, M. , Uğur, S. , Özkan, H. , Orhan, Ö. "ALGILANAN OKUL ETKİLİLİĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ" . Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi 6 (2022 ): 29-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijolt/issue/68008/1069808>
Chicago Başar, M. , Uğur, S. , Özkan, H. , Orhan, Ö. "ALGILANAN OKUL ETKİLİLİĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi 6 (2022 ): 29-34
RIS TY - JOUR T1 - ALGILANAN OKUL ETKİLİLİĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AU - Murat Başar , Serkan Uğur , Halil Özkan , Özlem Orhan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 34 VL - 6 IS - I SN - 2602-3458-2602-3458 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi ALGILANAN OKUL ETKİLİLİĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %A Murat Başar , Serkan Uğur , Halil Özkan , Özlem Orhan %T ALGILANAN OKUL ETKİLİLİĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %D 2022 %J Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi %P 2602-3458-2602-3458 %V 6 %N I %R %U
ISNAD Başar, Murat , Uğur, Serkan , Özkan, Halil , Orhan, Özlem . "ALGILANAN OKUL ETKİLİLİĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi 6 / I (Haziran 2022): 29-34 .
AMA Başar M. , Uğur S. , Özkan H. , Orhan Ö. ALGILANAN OKUL ETKİLİLİĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. ULED (IJOLT). 2022; 6(I): 29-34.
Vancouver Başar M. , Uğur S. , Özkan H. , Orhan Ö. ALGILANAN OKUL ETKİLİLİĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi. 2022; 6(I): 29-34.
IEEE M. Başar , S. Uğur , H. Özkan ve Ö. Orhan , "ALGILANAN OKUL ETKİLİLİĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ", Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, c. 6, sayı. I, ss. 29-34, Haz. 2022