Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 9, Sayfalar 102 - 117 2018-06-15

International Funding of Fight against Terrorism
Terörle Mücadelenin Uluslararası Finansmanı

Alp Ay [1]


One of the debates that have been updated in international and national academic studies is the definition of terror and terrorism. Each country has made legal regulations and definitions within its existing legal rules. The definition of terror and terrorism are defined and ways of legal fight against them are described. However, one of the concepts that must be clarified in the academic field is that the definition of "Fight against Terrorism" should be made as simple and generic as possible. Despite the fact that studies on "Financing of Terrorism" have been carried out, it is important to make an identification in this respect that there are no distinguishing studies on the international and national aspects of "Funding of Fight against Terrorism”. The aim of bringing this concept to the forefront is that it is necessary to make legal aid to the states which cannot find sufficient resources for this struggle with the terror which has become costly. It is evaluated that it will help to get the transparent fund allocations that will be formed by international organizations to be taken into consideration.


Uluslararası ve ulusal akademik çalışmalarda güncelliğini taşıyan tartışmalardan birisi terör ve terörizmin tanımıdır. Her ülke kendi mevcut hukuk kuralları içerinde yasal düzenlemeler ve tanımlar yapmıştır. Terörün ve terörizmin tanımı yapılarak ona karşı yasal mücadele yolları tarif edilmektedir. Ancak akademik alanda açıklığa kavuşturulması gereken kavramlardan birisi de “Terörle Mücadele” nin tanımının yapılması ve bunun mümkün olduğu kadar sade ve genelleyici özellik taşıması gerekmektedir. Bu konuda bir tanımlamanın yapılması gerektiği konusu, “Terörün Finansmanı ile Mücadele” ile ilgili çalışmalar olmasına rağmen “Terörle Mücadelenin Finansmanı” konularında uluslararası ve ulusal boyutta ayırt edici çalışmaların yapılmamasıdır.  Bu kavramın gündeme getirilmesinin amacı oldukça maliyetli hale gelen terörle mücadelenin bu mücadele için yeterli kaynak bulamayan devletlere yapılan yardımların da yasal olması gerektiğidir. Uluslararası kuruluşlarca oluşturulacak şeffaf fon tahsislerinin gündeme alınmasının sağlanmasına yardımcı olunacağı değerlendirilmektedir.
 • Akın, E. (2009). Anayasa Mahkemesi- Yargıtay Kararları ve Uluslararası Hukuk Metinleri Çerçevesinde Terör ve Terörün Finansmanı Suçu, , Ankara, Adalet Yayınevi
 • Clausewitz, C.V. (1989). On War, (Edt & Trans. M. Howard & P. Paret), Princeton Universty Press, New Jersey.
 • Erçin, C. (1938). Bütçe Nazariyat ve Tatbikatı, İstanbul, Devlet Basımevi
 • Harmon, C., Pratt, A.N., & Gorka, S. (2011). Toward a Grand Strategy Against Terrorism, MCGraw- Hill, New york, USA
 • Hatipoğlu, Z. (2008). Bilinen ve Bilinmeyen Türkiye İktisadı, İstanbul, Beta Yayınları
 • Karagül, M. (2014). Uluslararası İktisadi Örgütler ve Azgelişmiş Ülkeler, Nobel Akademik Yayıncılık, 4.Basım.
 • Karluk, Rıdvan S. (2002). Uluslararası Ekonomik Mali ve Siyasal Kuruluşlar, Ankara, Turhan Kitabevi Yayınların, 5. Basım
 • Kaya, F. (2015). Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, İstanbul, 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Kütükoğlu, S. M. (2013). Balta Limanı’na Giden Yol, Osmanlı- İngiliz Münasebetleri (1580- 1850), Ankara, Türk Tarih Kurumu
 • Lögra, H. (1938). Tarihin seyri içinde mülkiyetin tekâmül safhaları, (C. Oğuzoğlu, Çev.), Ankara, Adliye Vekâleti yönünden basılmıştır.
 • Onursal, E. (2013). Mevzuat ve Teknik Yönleri ile Dış Ticaret, Ankara, Seçkin Yayıncılık
 • Reiners, L. (1936). Para ve Doğurduğu Hadiseler, Translated by ETE, M. Istanbul, Vakıt Gazete, Matbaa, Kütüphane
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Eğitim Yayınları No:22 (2009). Örnek Olaylarla Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele El Kitabı, Ankara
 • Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No:235 (2003). Karaparanın Aklanması Suçu ile Mücadele ve Bankaların Yükümlülükleri, İstanbul
 • World Bank Group Annual Report 2017, Period: July 1, 2016, to June 30, 2017.
 • Yüksel, A.S. & Rodoplu, G. (1980). Sermaye Piyasası, İstanbul, Formül Matbaası
 • Bank for International Settlements. History. https://www.bis.org/bcbs/history.htm. (Erişim Tarihi: 11.04.2018)
 • Cambridge Dictionary. Terror. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/terror. (Erişim Tarihi: 10.04.2018)
 • Committee of Melbourne. Distinction between Funding & Financing http://melbourne.org.au/docs/funding--financing-infrastructure-in-victoria-_members-note_.pdf (Erişim Tarihi: 02.05.2018)
 • Europol. ECTC. https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc. (Erişim Tarihi: 09.04.2018)
 • FATF. Recommendations. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/ pdfs/FATF%20 Recommendations%202012.pdf. (Erişim Tarihi: 09.04.2018)
 • Group of 7. Members. https://g7.gc.ca/en/g7-presidency/g7-members/. (Erişim Tarihi: 09.04.2018)
 • Group of 20. About. http://g20.org.tr/about-g20/. (Erişim Tarihi: 09.04.2018)
 • IMF. Financing Terrorism. http://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/aml1.htm# financingterrorism. (Erişim Tarihi: 09.04.2018)
 • Investopedia. Balance of Payments. https://www.investopedia.com/insights/what-is-the-balance-of-payments/. (Erişim Tarihi: 11.04.2018)
 • MASAK. Terörün Finansmanı. http://www.masak.gov.tr/tr/content/uluslararasi-mucadele-tf/80, (Erişim Tarihi: 04.04.2018)
 • Oxford Dictionary. Strategy. https://en.oxforddictionaries.com/definition/strategy. (Erişim Tarihi: 11.04.2018)
 • Practical Law. Wolsberg Group. https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-107. (Erişim Tarihi: 11.04.2018)
 • UNODC & IMF (2005). Model legislation on money laundering and financing of Terrorism. https://www.un.org/ruleoflaw/files/2005%20UNODC%20and%20IMF%20Model%20Legislation.pdf. (Erişim Tarihi: 09.04.2018)
 • Wolsberg Group. Mission. https://www.wolfsberg-principles.com/about/mission. (Erişim Tarihi:11.04.2018)
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6317-330X
Yazar: Alp Ay (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Finansman Ana Bilim Dalı, Yalova, Türkiye
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2018

Bibtex @konferans bildirisi { ijoses420965, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {}, publisher = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {102 - 117}, doi = {10.20860/ijoses.420965}, title = {International Funding of Fight against Terrorism}, key = {cite}, author = {Ay, Alp} }
APA Ay, A . (2018). International Funding of Fight against Terrorism. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi , 5 (9) , 102-117 . DOI: 10.20860/ijoses.420965
MLA Ay, A . "International Funding of Fight against Terrorism". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 102-117 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoses/issue/36609/420965>
Chicago Ay, A . "International Funding of Fight against Terrorism". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 102-117
RIS TY - JOUR T1 - International Funding of Fight against Terrorism AU - Alp Ay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20860/ijoses.420965 DO - 10.20860/ijoses.420965 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 117 VL - 5 IS - 9 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.420965 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.420965 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi International Funding of Fight against Terrorism %A Alp Ay %T International Funding of Fight against Terrorism %D 2018 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 5 %N 9 %R doi: 10.20860/ijoses.420965 %U 10.20860/ijoses.420965
ISNAD Ay, Alp . "International Funding of Fight against Terrorism". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 / 9 (Haziran 2018): 102-117 . https://doi.org/10.20860/ijoses.420965
AMA Ay A . International Funding of Fight against Terrorism. INDEX. 2018; 5(9): 102-117.
Vancouver Ay A . International Funding of Fight against Terrorism. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 5(9): 117-102.