Bibliyografi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Geleneksel Çocuk Oyunları ve Erken Çocuklukta Eğitici Oyun Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 17, 44 - 77, 15.06.2022
https://doi.org/10.20860/ijoses.1086867

Öz

Oyun birçok disiplin tarafından inceleme konusu olmuş insanların farklı amaçlarla yaptığı genellikle eğlenceli bir faaliyettir. Bu çalışmada çocuk folkloru açısından büyük bir öneme sahip olan geleneksel çocuk oyunları ve erken çocuklukta sanal olmayan eğitici oyunlara ilişkin eser ve yazılar, lisansüstü tezler ile uygulamaya dönük çalışmalar sınıflandırmaya tabi tutularak bilim dünyasının kullanımına sunmak amaçlanmıştır. Böylelikle bir yandan ileride geleneksel çocuk oyunları ve eğitici oyun üzerine araştırma yapacaklara kaynak bulma noktasında katkı sağlarken, öte yandan bu alanlardaki çalışmaların daha çok hangi konularda yoğunlaştığını ve nelerin hâlâ eksik olduğu da ortaya konulabilecektir. Tarama modelinde yapılan çalışmada elde edilen veriler doküman analizi ile değerlendirilmiştir. Oyun konusunun geniş bir yelpazede ele alınma durumundan dolayı Erken çocukluk döneminde geleneksel çocuk oyunları ile serbest veya yapılandırılmış eğitsel oyunlar araştırmanın kapsamına dâhil edilmiştir. Geleneksel çocuk oyunları ve erken çocuklukta eğitici oyun ile ilgili kısa bir alan yazından sonra kitap, kitap bölümü, makale, tez ve bildiriler, farklı başlıklarda sunularak bibliyografya ortaya konmuştur

Kaynakça

 • Aksu, S. (2020). Bağdaşıklık Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 6 (13), 412-445.
 • Bardak, M. (2018). Oyun Temelli Öğrenme. Erken Çocukluk Döneminde Öğrenme Yaklaşımları, (Ed.: A. Gürol), 207-230, İstanbul: Efe Akademi.
 • Bardak, M. - Topaç, N. (2019). Eğitici Çocuk Oyunları: Bir Osmanlı pedagogu Ahmed Edib ve Terbiyevi Çocuk Oyunları. İstanbul: Efe Akademi.
 • Erkal, M. E. (1975). Fındıkoğlu Bibliyografyasına Ek (1958-1971). Sosyoloji Konferansları, 13, 84-102.
 • Güney, N. (2005). Türkiye’de Çocuk Kültürü - Bir Bibliyografi Denemesi. Kekibeç Dergisi, (19)1, 325-371.
 • İnal, K. (2014). Çocuk ve Demokrasi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Kaytez, N. - Durualp, E. (2014). Türkiye’de Okul Öncesinde Oyun İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (2), 110-122.
 • Ötüken, A. (1940). Bibliyotek Bilgisi ve Bibliyografi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Tütengil, C. O. (1971). Sosyal İlimlerde Araştırma ve Metod. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

A Bibliographic Essay on Traditional Children's Games and Educational Play in Early Childhood

Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 17, 44 - 77, 15.06.2022
https://doi.org/10.20860/ijoses.1086867

Öz

Play is a generally entertaining activity for different purposes, which has been the subject of many disciplines. This study, it is aimed to present the works and articles on traditional children's games and non-virtual educational games in early childhood, postgraduate theses and practical studies in Turkey and present them to the use of the scientific world. In this way, on the one hand, it will contribute to those who will research traditional children's games and educational games in the future; on the other hand, it will be possible to reveal which subjects the studies in these fields focus on and what is still missing. The data obtained in the study conducted in the scanning model were evaluated by document analysis. Traditional children's games and free or structured educational games in early childhood were included in the scope of the research because the game subject is handled in a wide range. After short literature on traditional children's games and educational games in early childhood, a bibliography has been revealed by presenting books, book chapters, articles, theses and papers under different headings.

Kaynakça

 • Aksu, S. (2020). Bağdaşıklık Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 6 (13), 412-445.
 • Bardak, M. (2018). Oyun Temelli Öğrenme. Erken Çocukluk Döneminde Öğrenme Yaklaşımları, (Ed.: A. Gürol), 207-230, İstanbul: Efe Akademi.
 • Bardak, M. - Topaç, N. (2019). Eğitici Çocuk Oyunları: Bir Osmanlı pedagogu Ahmed Edib ve Terbiyevi Çocuk Oyunları. İstanbul: Efe Akademi.
 • Erkal, M. E. (1975). Fındıkoğlu Bibliyografyasına Ek (1958-1971). Sosyoloji Konferansları, 13, 84-102.
 • Güney, N. (2005). Türkiye’de Çocuk Kültürü - Bir Bibliyografi Denemesi. Kekibeç Dergisi, (19)1, 325-371.
 • İnal, K. (2014). Çocuk ve Demokrasi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Kaytez, N. - Durualp, E. (2014). Türkiye’de Okul Öncesinde Oyun İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (2), 110-122.
 • Ötüken, A. (1940). Bibliyotek Bilgisi ve Bibliyografi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Tütengil, C. O. (1971). Sosyal İlimlerde Araştırma ve Metod. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Musa BARDAK> (Sorumlu Yazar)
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
0000-0001-5585-8002
Türkiye


Nihat TOPAÇ>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-9364-4072
Türkiye


Suat ÇELİK>
T:C: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, BAŞAKŞEHİR AKŞEMSETTİN ORTAOKULU
0000-0001-7209-5115
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Bardak, M. , Topaç, N. & Çelik, S. (2022). Geleneksel Çocuk Oyunları ve Erken Çocuklukta Eğitici Oyun Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi , 0 (17) , 44-77 . DOI: 10.20860/ijoses.1086867

İndeksler / Indexes

ASOS INDEX, Academia, Google Scholar, IdealOnline, ISAM [Makaleler Veri Tabanı], Research Bible, Research Gate, SOBIAD, Scilit, TEI [Türk Eğitim İndeksi], tarafından dizinlenmekte. TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.