Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Rus General Dmitriy Nikolayeviç Dubenskiy’nin Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Türk Kara Kuvvetlerine Dair Değerlendirmeleri

Yıl 2022, Sayı 18, 110 - 120, 15.12.2022
https://doi.org/10.20860/ijoses.1196588

Öz

Harp tarihçilerine göre, Birinci Dünya Savaşı kendisinden önceki savaşlarla kıyaslanamayacak ölçüde geniş alanlara yayılmış, toplumsal hercümerçlerin yaşandığı tahrip edici sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Boyutları, dinamizmi, yankıları ve sonuçları bakımından incelendiğinde ise imparatorlukların çöküşünden, kitlesel göçlere, milyonlarca sivil ve askerin ölümünden uluslararası suçlara ve salgın hastalıklara değin birçok mesele göze çarpar.
Bu araştırmada; Rus Çarı II. Nikolay Aleksandroviç Romanov’un General Dmitriy Nikolayeviç Dubenskiy’e bizatihi savaşı gün be gün görsellerle kaleme aldırdığı “Savaş Yıllığı” isimli eserinde Osmanlı Devleti’nin kara askeri gücüne yönelik aktardığı bilgiler mercek altına alınmaktadır. Rusça neşriyatı dışında farklı dillere çevrilmeyen eser Çarlık Rusya’nın savaşa dair bilgi ve görüşlerini yansıtması açısından ilmi cenahlarca kaile alınması ve de mukayeseli analize tabi tutulması elzem bir eserdir.

Kaynakça

 • Dubensky Dmitry Nikolayavich, (1914), Letopis Voynı, Redaktor: General-mayor Dubensky, 8.11.1914, №12, pp.8-12, Petrograd.
 • Dubensky Dmitry Nikolayavich, Letopis Voynı, Redaktor: General-mayor Dubensky, 23.8.1914, №1, pp. 4, Petrograd.
 • Dubensky Dmitry Nikolayavich, Letopis Voynı, Redaktor: General-mayor Dubensky, 27.9.1914, №6, pp. 10, Petrograd.
 • Dubensky Dmitry Nikolayavich, Letopis Voynı, Redaktor: General-mayor Dubensky, 18.9.1914, №9, pp. 10, Petrograd.
 • Books, Newspapers and Articles
 • Fischer Fritz (1967), Germany’s Aims in the First World War, W.W. Norton Company İnc Newyork, Newyork.
 • Kuznetsov A.İ., Raykov Y.A., Samoylenko V.V., (2017) İstoriya Diplomatii Rossii, T.I, Aspekt Press, Moskva.
 • Markova, O.P, (1958),“Proishojdenie Tak Nazıvaemogo Greçeskogo Proekta”, İstoriya SSSR, №4, pp. 52-78, Moskva.
 • Novoe Vremya, (1914), №13933, 24.12.1914, s.3, Petrograd.
 • Petrogradsky Listok, (1914) №295, 27.10.1914, s.3, Petrograd.
 • Petrogradsky Listok, (1914), №298, 3.11.1914, s.12, Petrograd.
 • Petrogradsky Listok, (1914), №299, 13.11.1914, s.2, Petrograd.
 • REC, (1914), №280, 17(30).10.1914, s.3, Petrograd. Russky Invalid, (1914), №233, 8.10.1914, s.1-2, Petrograd.
 • Yanovsky A. D., Juravskaya I.L., (2014) Pervaya Mirovaya Voyna, İssledovaniya, Dokumentı, İstoriçeskıy Muzey, Moskva.
 • http://biografii.niv.ru/doc/encyclopedia/biography/fc/slovar-196-57.htm (06.10.2021)
 • http://biografii.niv.ru/doc/encyclopedia/biography/fc/slovar-196-57.htm (06.10.2021)
 • https://historitime.ru/author/dubenskiy-dmitriy-nikolaevich (17.11.2021)

Russian General Dmitry Nikolayevich Dubensky’s Evaluations of Turkish Land Forces Before the First World War

Yıl 2022, Sayı 18, 110 - 120, 15.12.2022
https://doi.org/10.20860/ijoses.1196588

Öz

According to war historians, the First World War spread over vast areas incomparable with the wars that preceded it, leading to devastating results with social turmoil. When examined in terms of their dimensions, dynamism, repercussions and consequences, many issues stand out, from the collapse of empires to mass migrations, the deaths of millions of civilians and soldiers to international crimes and epidemics.

The information about the land military power of the Ottoman Empire in the work titled “Yearbook of the War” which Tsar Nikolai II of Russia, Alexandrovich Romanov had General Dmitriy Nikolayevich Dubenskiy personally write the war day by day was meticulously examined in this study. The work, which has not been translated into different languages other than Russian, is an essential work to be taken into consideration by the scientific circles and subjected to a comparative analysis in terms of reflecting the knowledge and views of Tsarist Russia about the war.

Kaynakça

 • Dubensky Dmitry Nikolayavich, (1914), Letopis Voynı, Redaktor: General-mayor Dubensky, 8.11.1914, №12, pp.8-12, Petrograd.
 • Dubensky Dmitry Nikolayavich, Letopis Voynı, Redaktor: General-mayor Dubensky, 23.8.1914, №1, pp. 4, Petrograd.
 • Dubensky Dmitry Nikolayavich, Letopis Voynı, Redaktor: General-mayor Dubensky, 27.9.1914, №6, pp. 10, Petrograd.
 • Dubensky Dmitry Nikolayavich, Letopis Voynı, Redaktor: General-mayor Dubensky, 18.9.1914, №9, pp. 10, Petrograd.
 • Books, Newspapers and Articles
 • Fischer Fritz (1967), Germany’s Aims in the First World War, W.W. Norton Company İnc Newyork, Newyork.
 • Kuznetsov A.İ., Raykov Y.A., Samoylenko V.V., (2017) İstoriya Diplomatii Rossii, T.I, Aspekt Press, Moskva.
 • Markova, O.P, (1958),“Proishojdenie Tak Nazıvaemogo Greçeskogo Proekta”, İstoriya SSSR, №4, pp. 52-78, Moskva.
 • Novoe Vremya, (1914), №13933, 24.12.1914, s.3, Petrograd.
 • Petrogradsky Listok, (1914) №295, 27.10.1914, s.3, Petrograd.
 • Petrogradsky Listok, (1914), №298, 3.11.1914, s.12, Petrograd.
 • Petrogradsky Listok, (1914), №299, 13.11.1914, s.2, Petrograd.
 • REC, (1914), №280, 17(30).10.1914, s.3, Petrograd. Russky Invalid, (1914), №233, 8.10.1914, s.1-2, Petrograd.
 • Yanovsky A. D., Juravskaya I.L., (2014) Pervaya Mirovaya Voyna, İssledovaniya, Dokumentı, İstoriçeskıy Muzey, Moskva.
 • http://biografii.niv.ru/doc/encyclopedia/biography/fc/slovar-196-57.htm (06.10.2021)
 • http://biografii.niv.ru/doc/encyclopedia/biography/fc/slovar-196-57.htm (06.10.2021)
 • https://historitime.ru/author/dubenskiy-dmitriy-nikolaevich (17.11.2021)

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mustafa ÖZTÜRK> (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3974-7924
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 18

Kaynak Göster

APA Öztürk, M. (2022). Russian General Dmitry Nikolayevich Dubensky’s Evaluations of Turkish Land Forces Before the First World War . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi , (18) , 110-120 . DOI: 10.20860/ijoses.1196588

İndeksler / Indexes

INDEX COPERNİCUS [ICI], Eurasian Scientific Journal Index [ESJI], ISAM [Makaleler Veri Tabanı], Research Bible, SOBIAD, Scilit, TEI [Türk Eğitim İndeksi],

tarafından dizinlenmekte, 


TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.