Diğer
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sınavsız Üniversiteye Giriş: Lise Başarı Puanı ve Sınıf içi Başarı Sırasına Dayalı Rastgele Seçim Yöntemi

Yıl 2022, Sayı 18, 88 - 109, 15.12.2022
https://doi.org/10.20860/ijoses.1199772

Öz

Günümüzde bir öğrencinin üniversiteye girebilmesi için birçok kabul aşamasından geçmesi gerekmektedir. Çoğu ülkede merkezi üniversite giriş sınavları vardır. Giriş sınavları başvuranlar arasından en iyilerin seçildiği ve dezavantajlı öğrenciler için bir fırsat sunduğu gerekçesiyle meşrulaştırılmıştır. Fakat sınavlar sadece bilişsel kapasiteyi ölçtüğü için en yüksek puan alan en iyi olmayabilir. Dahası sınavlar zaten yarışa önde başlayan zengin ve eğitimli ailelerin çocukları için avantaj sağlamaktadır. Üstelik sınavlar K-12 eğitim sistemini müfredat yerine testi amaçlayan bir formata dönüştürmüştür. Sınav eğitimin içini boşaltmış, sınavla ölçülmeyen bilişsel olmayan ve insani değerleri okuldan kovmuştur. Öğrencilerin 6-18 yaş dönemini tamamen yutan sınavlar varoluş amacının aksine eğitim sisteminde felakete yol açmıştır. Öte yandan standardize sınavların üniversite başarısını yordamadığı görülmüştür. Lise başarı puanı bir öğrencinin üniversitedeki akademik başarısıyla çok daha ilişkilidir. Fakat lise başarı puanlarının okullar arasında tutarsızlık göstermesi üniversiteye girişte onu doğrudan kullanmayı kısıtlamaktadır. Önerimiz lise başarı puanı temelinde rastgele seçim yapılmasıdır. Öğrencinin lise başarı puanı, sınıfın başarı puanı ortalaması ve sınıf içi sıralaması kullanılarak her öğrenciye bir kura katsayısı verilmelidir. Böylece öğrenciler rastgele seçime okul başarısına dayalı bir kura katsayısı ile girebilir. Kura katsayısı belirlenirken hem yüksek puanlı hem düşük puanlı öğrencileri kollayacak dengeli bir oran belirlenmiştir. Araştırma, bu yöntemin okulların tekrar asıl fonksiyonlarına dönmesine önemli katkı sağlayacağını önermektedir.

Kaynakça

 • Adelman, C. (1999). Answers in the tool box: Academic intensity, attendance patterns, and bachelor’s degree attainment. US Department of Education, Office of Educational Research and Improvement.
 • Alkan, A., Çarkoğlu, A., Filiztekin, A., & İnceoğlu, F. (2008). Türkiye ortaöğretim sektöründe katma değer oluşumu: Üniversiteye giriş yarışı.
 • Allensworth, E. M., & Clark, K. (2020). High school GPAs and ACT scores as predictors of college completion: Examining assumptions about consistency across high schools. Educational Researcher, 49(3), 198-211.
 • Altbach, P. G., & Salmi, J. (2011). The road to academic excellence: The making of world-class research universities. World Bank Publications.
 • Atkinson, R. C. (2001). Achievement versus aptitude in college admissions. Issues in Science and Technology, 18(2), 31-36.
 • Bahar, H. H. (2011). ÖSS puanı ve lisans mezuniyet notunun KPSS 10 puanını yordama gücü. Eğitim ve Bilim, 36(162).
 • Bahr, P. R., Fagioli, L. P., Hetts, J., Hayward, C., Willett, T., Lamoree, D., Newell, M. A., Sorey, K., & Baker, R. B. (2019). Improving placement accuracy in California’s community colleges using multiple measures of high school achievement. Community College Review, 47(2), 178-211.
 • Berberoğlu, G., & Kalender, İ. (2005). Öğrenci başarısının yıllara, okul türlerine, bölgelere göre incelenmesi: ÖSS ve PISA analizi. Journal of Educational Sciences & Practices, 4(7).
 • Briggs, D. C. (2013). Evaluating SAT coaching: Gains, effects and self-selection. İçinde Rethinking the SAT (ss. 239-256). Routledge.
 • Cohen, E. R., Goldstein, J. L., Schroedl, C. J., Parlapiano, N., McGaghie, W. C., & Wayne, D. B. (2020). Are USMLE scores valid measures for chief resident selection? Journal of graduate medical education, 12(4), 441-446.
 • Çelik, Z., & Bakış, T. (2015). Ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sınavlarının kıskacında ortaöğretim sistemi. Toplum Eğitim Politikaları, 273, 298.
 • Delbanco, A. (2020). Üniversite-Neydi, Ne Durumda ve Nasıl Olmalı. Küre Yayınları.
 • Ercoşkun, M. H., & Ağırman, N. (2018). 1. Ve 4. Sınıftaki Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz-Yeterliklerinin Üniversiteye Giriş Başarı Sıralamaları Açısından Karşılaştırılması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(26), 477-498.
 • Fajnzylber, E., Lara, B., & León, T. (2019). Increased learning or GPA inflation? Evidence from GPA-based university admission in Chile. Economics of Education Review, 72, 147-165.
 • Felton, J., & Koper, P. T. (2005). Nominal GPA and real GPA: A simple adjustment that compensates for grade inflation. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30(6), 561-569.
 • Goodwin, B. (1984). Justice and the Lottery. Political studies, 32(2), 190-202.
 • Grofman, B., & Merrill, S. (2004). Anticipating Likely Consequences of Lottery-Based Affirmative Action. Social science quarterly, 85(5), 1447-1468.
 • Han, C., Farruggia, S. P., & Solomon, B. J. (2022). Effects of high school students’ noncognitive factors on their success at college. Studies in Higher Education, 47(3), 572-586. Kalkan, B. (2014). Eğitim kuponu: Eğitimde fırsat eşitliği için bir öneri. Liberal Düşünce Dergisi, 76, 63-99.
 • Karali, T. (2021). Sınıf Düzeyine, Bölgelere, Okul Türü ve Ders Türüne Göre Not Enflasyonunun İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi.
 • Kelecioğlu, H. (2002). Ortaöğretim öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavları ve sınavın öğrenimlerine etkisi hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23).
 • Kelecioğlu, H. (2003). Ortaöğretim başarı puanlarının üniversiteye girişte iki aşamalı sınavda uygulanan ÖYS, ÖSS ve tek aşamalı sınavda uygulanan ÖSS ile ilişkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003(24), 70-78.
 • Köse, M. R. (1999). Üniversitye giriş ve liselerimiz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(15).
 • Liu, A. (2011). Unraveling the myth of meritocracy within the context of US higher education. Higher education, 62(4), 383-397.
 • Mazer, B. L. (2021). Accepting randomness in medical school admissions: The case for a lottery. Medical teacher, 43(10), 1216-1218.
 • McGaghie, W. C., Cohen, E. R., & Wayne, D. B. (2011). Are United States Medical Licensing Exam Step 1 and 2 scores valid measures for postgraduate medical residency selection decisions? Academic Medicine, 86(1), 48-52.
 • Muller, J. Z. (2019). The tyranny of metrics. Princeton University Press.
 • Niessen, A. S. M., & Meijer, R. R. (2017). On the use of broadened admission criteria in higher education. Perspectives on Psychological Science, 12(3), 436-448.
 • Niessen, A. S. M., Meijer, R. R., & Tendeiro, J. N. (2018). Admission testing for higher education: A multi-cohort study on the validity of high-fidelity curriculum-sampling tests. PloS one, 13(6), e0198746. Noble, J., & Sawyer, R. (2002). Predicting Different Levels of Academic Success in College Using High School GPA and ACT Composite Score. ACT Research Report Series.
 • Nursi, B. S. (1993). From the Risale-i Nur Collection: The words. Sozler Nesriyat.
 • Nursi, B. S. (2014). Mesnevi-i Nuriye. Risale Press.
 • Nursi, B. S. (2015). Flashes. Risale Press.
 • ÖSYM, Ö. (2014). https://www.osym.gov.tr/TR,867/2014-osys-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html
 • Özdemir, A., & Gelbal, S. (2016). İlköğretim ve ortaöğretim başarı ölçülerinin yükseköğretime geçiş sınav puanlarını yordama gücü. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 7(2), 309-334.
 • Perez, C. (2013). Reassessing college admissions: Examining tests and admitting alternatives. İçinde Rethinking the SAT (ss. 367-376). Routledge.
 • Pfeffer, J., & Fong, C. T. (2002). The end of business schools? Less success than meets the eye. Academy of management learning & education, 1(1), 78-95.
 • Poole, P., Shulruf, B., Rudland, J., & Wilkinson, T. (2012). Comparison of UMAT scores and GPA in prediction of performance in medical school: A national study. Medical education, 46(2), 163-171.
 • Primack, P. (2008). Doesn’t Anybody Get a C Anymore? The Boston Globe, 5.
 • Reinhart, M., & Schendzielorz, C. (2020). The lottery in Babylon—On the role of chance in scientific success. Journal of Responsible Innovation, 7(sup2), S25-S29.
 • Rosovsky, H. (1991). The university: An owner’s manual. WW Norton & Company.
 • Rosovsky, H. (1995). Üniversite: Bir dekan anlatıyor. Tübitak.
 • Roumbanis, L. (2019). Peer review or lottery? A critical analysis of two different forms of decision-making mechanisms for allocation of research grants. Science, Technology, & Human Values, 44(6), 994-1019.
 • Sandel, M. J. (2013). Adalet: Yapılması gereken doğru şey nedir. BigBang Yayınları, Ankara.
 • Sandel, M. J. (2020). The tyranny of merit: What’s become of the common good? Penguin UK.
 • Saunders, B. (2010). Barbara Goodwin, Justice by Lottery.
 • Saunders, B. (2012). The Luck of the Draw: The Role of Lotteries in Decision Making–By Peter Stone. Wiley Online Library.
 • Schripsema, N. R. (2017). Medical student selection: Effects of different admissions processes. University of Groningen.
 • Stasz, C., Von Stolk, C., Europe, R., Rand, C., & Sutton, T. W. (2007). The use of lottery systems in school admissions. RAND Santa Monica, CA, USA.
 • Ten Cate, O. (2021). Rationales for a Lottery Among the Qualified to Select Medical Trainees: Decades of Dutch Experience. İçinde Journal of Graduate Medical Education (C. 13, Sayı 5, ss. 612-615). The Accreditation Council for Graduate Medical Education.
 • Vulperhorst, J., Lutz, C., de Kleijn, R., & van Tartwijk, J. (2018). Disentangling the predictive validity of high school grades for academic success in university. Assessment & Evaluation in Higher Education, 43(3), 399-414.
 • Warikoo, N. (2018). What meritocracy means to its winners: Admissions, race, and inequality at elite universities in the United States and Britain. Social Sciences, 7(8), 131.
 • Wilkinson, D., Zhang, J., & Parker, M. (2011). Predictive validity of the undergraduate medicine and health sciences admission test for medical students’ academic performance. Medical Journal of Australia, 194(7), 341-344.
 • Wouters, A., Croiset, G., Galindo-Garre, F., & Kusurkar, R. A. (2016). Motivation of medical students: Selection by motivation or motivation by selection. BMC medical education, 16(1), 1-9.
 • Wouters, A., Croiset, G., & Kusurkar, R. A. (2018). Selection and lottery in medical school admissions: Who gains and who loses? MedEdPublish, 7(4), 50.
 • Yorulmaz, B. (2013). Üniversiteye giriş sıralaması ile lisans mezuniyet sıralamasında meydana gelen değişim.
 • Zwick, R. (2013a). Is the SAT a “wealth test”? The link between educational achievement and socioeconomic status. İçinde Rethinking the SAT (ss. 225-238). Routledge.
 • Zwick, R. (2013b). Rethinking the SAT: The future of standardized testing in university admissions. Routledge.
 • Zwick, R., & Sklar, J. C. (2005). Predicting college grades and degree completion using high school grades and SAT scores: The role of student ethnicity and first language. American Educational Research Journal, 42(3), 439-464.

Exam-Free University Admission: A random Selection Method Based on GPA and in-Class Ranking

Yıl 2022, Sayı 18, 88 - 109, 15.12.2022
https://doi.org/10.20860/ijoses.1199772

Öz

Today, in order for a student to enter a university, he/she must go through many admission stages. The exam hollowed out the education and expelled the non-cognitive and human values that were not measured by the exam. Exams that completely swallowed the students' 6-18 age period caused disaster in the education system, contrary to their purpose of existence. It has already been observed that standardized exams do not predict university success. The high school Grade Point Average (GPA) is much more related to a student's academic achievement in the university. However, the inconsistency of high school GPAs between schools restricts their direct use of it at the university entrance. Our suggestion is to make random selection based on high school GPA. A lottery coefficient will be given to each student by using the student's high school GPA, class GPA, and class ranking. Thus, students will enter random selection with a lottery coefficient based on school success. Those with high success will have a higher coefficient and those with low success will have a lower coefficient. We hope that the random selection method will provide students with opportunities for their non-cognitive development and contribute to social peace.

Kaynakça

 • Adelman, C. (1999). Answers in the tool box: Academic intensity, attendance patterns, and bachelor’s degree attainment. US Department of Education, Office of Educational Research and Improvement.
 • Alkan, A., Çarkoğlu, A., Filiztekin, A., & İnceoğlu, F. (2008). Türkiye ortaöğretim sektöründe katma değer oluşumu: Üniversiteye giriş yarışı.
 • Allensworth, E. M., & Clark, K. (2020). High school GPAs and ACT scores as predictors of college completion: Examining assumptions about consistency across high schools. Educational Researcher, 49(3), 198-211.
 • Altbach, P. G., & Salmi, J. (2011). The road to academic excellence: The making of world-class research universities. World Bank Publications.
 • Atkinson, R. C. (2001). Achievement versus aptitude in college admissions. Issues in Science and Technology, 18(2), 31-36.
 • Bahar, H. H. (2011). ÖSS puanı ve lisans mezuniyet notunun KPSS 10 puanını yordama gücü. Eğitim ve Bilim, 36(162).
 • Bahr, P. R., Fagioli, L. P., Hetts, J., Hayward, C., Willett, T., Lamoree, D., Newell, M. A., Sorey, K., & Baker, R. B. (2019). Improving placement accuracy in California’s community colleges using multiple measures of high school achievement. Community College Review, 47(2), 178-211.
 • Berberoğlu, G., & Kalender, İ. (2005). Öğrenci başarısının yıllara, okul türlerine, bölgelere göre incelenmesi: ÖSS ve PISA analizi. Journal of Educational Sciences & Practices, 4(7).
 • Briggs, D. C. (2013). Evaluating SAT coaching: Gains, effects and self-selection. İçinde Rethinking the SAT (ss. 239-256). Routledge.
 • Cohen, E. R., Goldstein, J. L., Schroedl, C. J., Parlapiano, N., McGaghie, W. C., & Wayne, D. B. (2020). Are USMLE scores valid measures for chief resident selection? Journal of graduate medical education, 12(4), 441-446.
 • Çelik, Z., & Bakış, T. (2015). Ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sınavlarının kıskacında ortaöğretim sistemi. Toplum Eğitim Politikaları, 273, 298.
 • Delbanco, A. (2020). Üniversite-Neydi, Ne Durumda ve Nasıl Olmalı. Küre Yayınları.
 • Ercoşkun, M. H., & Ağırman, N. (2018). 1. Ve 4. Sınıftaki Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz-Yeterliklerinin Üniversiteye Giriş Başarı Sıralamaları Açısından Karşılaştırılması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(26), 477-498.
 • Fajnzylber, E., Lara, B., & León, T. (2019). Increased learning or GPA inflation? Evidence from GPA-based university admission in Chile. Economics of Education Review, 72, 147-165.
 • Felton, J., & Koper, P. T. (2005). Nominal GPA and real GPA: A simple adjustment that compensates for grade inflation. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30(6), 561-569.
 • Goodwin, B. (1984). Justice and the Lottery. Political studies, 32(2), 190-202.
 • Grofman, B., & Merrill, S. (2004). Anticipating Likely Consequences of Lottery-Based Affirmative Action. Social science quarterly, 85(5), 1447-1468.
 • Han, C., Farruggia, S. P., & Solomon, B. J. (2022). Effects of high school students’ noncognitive factors on their success at college. Studies in Higher Education, 47(3), 572-586. Kalkan, B. (2014). Eğitim kuponu: Eğitimde fırsat eşitliği için bir öneri. Liberal Düşünce Dergisi, 76, 63-99.
 • Karali, T. (2021). Sınıf Düzeyine, Bölgelere, Okul Türü ve Ders Türüne Göre Not Enflasyonunun İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi.
 • Kelecioğlu, H. (2002). Ortaöğretim öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavları ve sınavın öğrenimlerine etkisi hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23).
 • Kelecioğlu, H. (2003). Ortaöğretim başarı puanlarının üniversiteye girişte iki aşamalı sınavda uygulanan ÖYS, ÖSS ve tek aşamalı sınavda uygulanan ÖSS ile ilişkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003(24), 70-78.
 • Köse, M. R. (1999). Üniversitye giriş ve liselerimiz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(15).
 • Liu, A. (2011). Unraveling the myth of meritocracy within the context of US higher education. Higher education, 62(4), 383-397.
 • Mazer, B. L. (2021). Accepting randomness in medical school admissions: The case for a lottery. Medical teacher, 43(10), 1216-1218.
 • McGaghie, W. C., Cohen, E. R., & Wayne, D. B. (2011). Are United States Medical Licensing Exam Step 1 and 2 scores valid measures for postgraduate medical residency selection decisions? Academic Medicine, 86(1), 48-52.
 • Muller, J. Z. (2019). The tyranny of metrics. Princeton University Press.
 • Niessen, A. S. M., & Meijer, R. R. (2017). On the use of broadened admission criteria in higher education. Perspectives on Psychological Science, 12(3), 436-448.
 • Niessen, A. S. M., Meijer, R. R., & Tendeiro, J. N. (2018). Admission testing for higher education: A multi-cohort study on the validity of high-fidelity curriculum-sampling tests. PloS one, 13(6), e0198746. Noble, J., & Sawyer, R. (2002). Predicting Different Levels of Academic Success in College Using High School GPA and ACT Composite Score. ACT Research Report Series.
 • Nursi, B. S. (1993). From the Risale-i Nur Collection: The words. Sozler Nesriyat.
 • Nursi, B. S. (2014). Mesnevi-i Nuriye. Risale Press.
 • Nursi, B. S. (2015). Flashes. Risale Press.
 • ÖSYM, Ö. (2014). https://www.osym.gov.tr/TR,867/2014-osys-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html
 • Özdemir, A., & Gelbal, S. (2016). İlköğretim ve ortaöğretim başarı ölçülerinin yükseköğretime geçiş sınav puanlarını yordama gücü. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 7(2), 309-334.
 • Perez, C. (2013). Reassessing college admissions: Examining tests and admitting alternatives. İçinde Rethinking the SAT (ss. 367-376). Routledge.
 • Pfeffer, J., & Fong, C. T. (2002). The end of business schools? Less success than meets the eye. Academy of management learning & education, 1(1), 78-95.
 • Poole, P., Shulruf, B., Rudland, J., & Wilkinson, T. (2012). Comparison of UMAT scores and GPA in prediction of performance in medical school: A national study. Medical education, 46(2), 163-171.
 • Primack, P. (2008). Doesn’t Anybody Get a C Anymore? The Boston Globe, 5.
 • Reinhart, M., & Schendzielorz, C. (2020). The lottery in Babylon—On the role of chance in scientific success. Journal of Responsible Innovation, 7(sup2), S25-S29.
 • Rosovsky, H. (1991). The university: An owner’s manual. WW Norton & Company.
 • Rosovsky, H. (1995). Üniversite: Bir dekan anlatıyor. Tübitak.
 • Roumbanis, L. (2019). Peer review or lottery? A critical analysis of two different forms of decision-making mechanisms for allocation of research grants. Science, Technology, & Human Values, 44(6), 994-1019.
 • Sandel, M. J. (2013). Adalet: Yapılması gereken doğru şey nedir. BigBang Yayınları, Ankara.
 • Sandel, M. J. (2020). The tyranny of merit: What’s become of the common good? Penguin UK.
 • Saunders, B. (2010). Barbara Goodwin, Justice by Lottery.
 • Saunders, B. (2012). The Luck of the Draw: The Role of Lotteries in Decision Making–By Peter Stone. Wiley Online Library.
 • Schripsema, N. R. (2017). Medical student selection: Effects of different admissions processes. University of Groningen.
 • Stasz, C., Von Stolk, C., Europe, R., Rand, C., & Sutton, T. W. (2007). The use of lottery systems in school admissions. RAND Santa Monica, CA, USA.
 • Ten Cate, O. (2021). Rationales for a Lottery Among the Qualified to Select Medical Trainees: Decades of Dutch Experience. İçinde Journal of Graduate Medical Education (C. 13, Sayı 5, ss. 612-615). The Accreditation Council for Graduate Medical Education.
 • Vulperhorst, J., Lutz, C., de Kleijn, R., & van Tartwijk, J. (2018). Disentangling the predictive validity of high school grades for academic success in university. Assessment & Evaluation in Higher Education, 43(3), 399-414.
 • Warikoo, N. (2018). What meritocracy means to its winners: Admissions, race, and inequality at elite universities in the United States and Britain. Social Sciences, 7(8), 131.
 • Wilkinson, D., Zhang, J., & Parker, M. (2011). Predictive validity of the undergraduate medicine and health sciences admission test for medical students’ academic performance. Medical Journal of Australia, 194(7), 341-344.
 • Wouters, A., Croiset, G., Galindo-Garre, F., & Kusurkar, R. A. (2016). Motivation of medical students: Selection by motivation or motivation by selection. BMC medical education, 16(1), 1-9.
 • Wouters, A., Croiset, G., & Kusurkar, R. A. (2018). Selection and lottery in medical school admissions: Who gains and who loses? MedEdPublish, 7(4), 50.
 • Yorulmaz, B. (2013). Üniversiteye giriş sıralaması ile lisans mezuniyet sıralamasında meydana gelen değişim.
 • Zwick, R. (2013a). Is the SAT a “wealth test”? The link between educational achievement and socioeconomic status. İçinde Rethinking the SAT (ss. 225-238). Routledge.
 • Zwick, R. (2013b). Rethinking the SAT: The future of standardized testing in university admissions. Routledge.
 • Zwick, R., & Sklar, J. C. (2005). Predicting college grades and degree completion using high school grades and SAT scores: The role of student ethnicity and first language. American Educational Research Journal, 42(3), 439-464.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Süleyman OKTAR> (Sorumlu Yazar)
Konya İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0003-0151-5981
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 18

Kaynak Göster

APA Oktar, S. (2022). Exam-Free University Admission: A random Selection Method Based on GPA and in-Class Ranking . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi , (18) , 88-109 . DOI: 10.20860/ijoses.1199772

İndeksler / Indexes

INDEX COPERNİCUS [ICI], Eurasian Scientific Journal Index [ESJI], ISAM [Makaleler Veri Tabanı], Research Bible, SOBIAD, Scilit, TEI [Türk Eğitim İndeksi],

tarafından dizinlenmekte, 


TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.