Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

New Records for Tunceli Flora

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 1, 143 - 148, 30.06.2022
https://doi.org/10.29132/ijpas.1040646

Öz

This study was carried out in order to contribute to the flora of Tunceli province. As a result of the identification of the plants collected in this research, 134 genera belonging to 41 families; it has been determined that 177 taxa (52 subspecies and 9 varieties) belonging to these genera are new records for Tunceli province. 32 (18%) taxa are endemic. The phytogeographic distributions of the plants determined as a result of the floristic analyzes are respectively; 51 (28.8%) Iranian-Turan; 19 (10.7%) were Euro-Siberian; 14 (7.9%) were Mediterranean; 93 (52.6%) are Widely distributed and Unknown.

Proje Numarası

-

Kaynakça

 • Armağan, M. (2018). Petaloid Monocotyledonous Flora of Tunceli Province (Turkey). Hacettepe J. Biol. & Chem., 46 (2):199–219.
 • Armağan, M. (2020). The explorations on the flora of Tunceli (Turkey). Anatolian Journal of Botany, 4(1):11-56.
 • Davis, P.H. (ed.). (1965 – 1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1 – 9, Edinburgh Univ. Press. Edinburgh.
 • Davis, P.H. (ed.). (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh Univ. Press., (supple. 1), Vol. 10, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Duran, A., ve Aytaç, Z. (2016). Astragalus nezaketae (Fabaceae), a new species from Turkey. Annales Botanici Fennici, 49(5): 381-385.
 • Fırat, M. (2017). Allium hoshabicum a new species of A. sect. Codonoprasum (Amaryllidaceae) from Van (Turkey). Phytotaxa, 312(1):129-134.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Baser, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (supple. 2), Vol. 11, Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.
 • International plant names index (IPNI), (2021). https://www.ipni.org.
 • Kandemir, A., Aytaç, A. ve Fişne, A.Y. (2017). Aethionema erzincanum (Brassicaceae), a new species from Turkey. Annales Botanici Fennici, 54:1-5.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi İstatistikler (MGM), (2021).https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme
 • The Plant List (TPL), (2021). https://www.theplantlist.org.
 • Yıldırımlı, Ş. (1995). Flora of Munzur Dağları (Erzincan-Tunceli). Ot Sistematik Botanik Dergisi, 2(1):1-78.
 • Yüce Babacan, E. ve E., Eker, İ. (2017). Munzur Vadisi (Tunceli) ve yakın çevresinin geofit florası. Bağ Bahçe Bilim Dergisi, 4(1);31-49.
 • Yüce Babacan, E., Vitek, E. ve Çakılcıoğlu, U. (2017). Contributions to the flora of Tunceli (Turkey).

Tunceli Florası İçin Yeni Kayıtlar

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 1, 143 - 148, 30.06.2022
https://doi.org/10.29132/ijpas.1040646

Öz

Bu çalışma Tunceli ilinin florasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu araştırmada toplanan bitkilerin teşhis edilmesi sonucunda 41 familyaya ait 134 cins; bu cinslere ait 177 taksonun (52 alttür ve 9 varyete) Tunceli ili için yeni kayıt olduğu tespit edilmiştir. Taksonlardan 32’si (%18) endemiktir. Floristik analizler sonucu tespit edilen bitkilerin fitocoğrafik dağılımları sırasıyla; 51’i (%28.8) İran-Turan; 19’u (%10.7) Avrupa-Sibirya; 14’ü (%7.9) Akdeniz; 93’ü (%52.6) ise Geniş yayılışlı ve Bilinmeyen olduğu görülmektedir.

Destekleyen Kurum

-

Proje Numarası

-

Teşekkür

-

Kaynakça

 • Armağan, M. (2018). Petaloid Monocotyledonous Flora of Tunceli Province (Turkey). Hacettepe J. Biol. & Chem., 46 (2):199–219.
 • Armağan, M. (2020). The explorations on the flora of Tunceli (Turkey). Anatolian Journal of Botany, 4(1):11-56.
 • Davis, P.H. (ed.). (1965 – 1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1 – 9, Edinburgh Univ. Press. Edinburgh.
 • Davis, P.H. (ed.). (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh Univ. Press., (supple. 1), Vol. 10, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Duran, A., ve Aytaç, Z. (2016). Astragalus nezaketae (Fabaceae), a new species from Turkey. Annales Botanici Fennici, 49(5): 381-385.
 • Fırat, M. (2017). Allium hoshabicum a new species of A. sect. Codonoprasum (Amaryllidaceae) from Van (Turkey). Phytotaxa, 312(1):129-134.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Baser, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (supple. 2), Vol. 11, Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.
 • International plant names index (IPNI), (2021). https://www.ipni.org.
 • Kandemir, A., Aytaç, A. ve Fişne, A.Y. (2017). Aethionema erzincanum (Brassicaceae), a new species from Turkey. Annales Botanici Fennici, 54:1-5.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi İstatistikler (MGM), (2021).https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme
 • The Plant List (TPL), (2021). https://www.theplantlist.org.
 • Yıldırımlı, Ş. (1995). Flora of Munzur Dağları (Erzincan-Tunceli). Ot Sistematik Botanik Dergisi, 2(1):1-78.
 • Yüce Babacan, E. ve E., Eker, İ. (2017). Munzur Vadisi (Tunceli) ve yakın çevresinin geofit florası. Bağ Bahçe Bilim Dergisi, 4(1);31-49.
 • Yüce Babacan, E., Vitek, E. ve Çakılcıoğlu, U. (2017). Contributions to the flora of Tunceli (Turkey).
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Yavuz Paksoy 0000-0001-9581-4514

Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 23 Aralık 2021
Kabul Tarihi 23 Mart 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Paksoy, M. Y. (2022). Tunceli Florası İçin Yeni Kayıtlar. International Journal of Pure and Applied Sciences, 8(1), 143-148. https://doi.org/10.29132/ijpas.1040646
AMA Paksoy MY. Tunceli Florası İçin Yeni Kayıtlar. International Journal of Pure and Applied Sciences. Haziran 2022;8(1):143-148. doi:10.29132/ijpas.1040646
Chicago Paksoy, Mehmet Yavuz. “Tunceli Florası İçin Yeni Kayıtlar”. International Journal of Pure and Applied Sciences 8, sy. 1 (Haziran 2022): 143-48. https://doi.org/10.29132/ijpas.1040646.
EndNote Paksoy MY (01 Haziran 2022) Tunceli Florası İçin Yeni Kayıtlar. International Journal of Pure and Applied Sciences 8 1 143–148.
IEEE M. Y. Paksoy, “Tunceli Florası İçin Yeni Kayıtlar”, International Journal of Pure and Applied Sciences, c. 8, sy. 1, ss. 143–148, 2022, doi: 10.29132/ijpas.1040646.
ISNAD Paksoy, Mehmet Yavuz. “Tunceli Florası İçin Yeni Kayıtlar”. International Journal of Pure and Applied Sciences 8/1 (Haziran 2022), 143-148. https://doi.org/10.29132/ijpas.1040646.
JAMA Paksoy MY. Tunceli Florası İçin Yeni Kayıtlar. International Journal of Pure and Applied Sciences. 2022;8:143–148.
MLA Paksoy, Mehmet Yavuz. “Tunceli Florası İçin Yeni Kayıtlar”. International Journal of Pure and Applied Sciences, c. 8, sy. 1, 2022, ss. 143-8, doi:10.29132/ijpas.1040646.
Vancouver Paksoy MY. Tunceli Florası İçin Yeni Kayıtlar. International Journal of Pure and Applied Sciences. 2022;8(1):143-8.

154501544915448154471544615445