Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 161 - 184 2018-12-10

BİR ÖZEL İLGİ TURİZMİ OLARAK EDEBİYAT TURİZMİ VE TÜRKİYE’NİN EDEBİYAT TURİZMİ POTANSİYELİ
LITERARY TOURISM AS A SPECIAL INTEREST TOURISM AND LITERARY TOURISM POTENTIAL OF TURKEY

Alpay Tırıl [1]


Bildiride, bir özel ilgi turizmi olarak ele alınan edebiyat turizmi hakkında kavramsal bir tartışma yapılarak, Türkiye’nin edebiyat turizmi potansiyeli iç ve dış turizm bağlamında değerlendirmeye çalışılmıştır. Özel ilgi turizminin tartışılması, edebiyat-turizm ilişkilerine değinilmesi ve Türkiye’de edebiyat turizmine hizmet edebilecek bazı mekânların ele alınmasıyla çalışma tamam-lanmıştır. Bu aşamada, sadece Türk edebiyatıyla ilişkili mekânlar incelen-memiş, uluslararası düzeyde edebiyat turizmine hizmet edebilecek bazı ör-neklere de yer verilmiştir.

In this paper, it was discussed the literary tourism as a kind of special interest tourism and evaluated Turkey’s literary tourism potential in the context of both domestic and international tourism. Discussing special interest tourism, literature-tourism relations and evaluating of some spaces which have potential of literary tourism in Turkey are the main parts of the paper. While the giving literary tourism cases, also were mentioned some international examples.

 • Akoğlan Kozak, M. ve Bahçe, S. (2009). Özel İlgi Turizmi. Detay Ya-yıncılık. Ankara.
 • Aktaş, B. ve Atmaca, E. (2007). Edebiyat Hudutları Bulandırır. Radi-kal. 14 Ocak 2007. 30 Temmuz 2010 tarihinde http://www.radikal.com.tr adresinden erişildi.
 • Aliağaoğlu, A. ve Narlı, M. (2012). Edebî Miras Turizmi ve Türkiye’de Edebî Mekânlar. Bilig. (60): 1-18.
 • Beyinli Dinç, G. (2009). Sonbahara “Edebiyat Turizmi” Yakışır! Yeni Aktüel. Sayı: 201. 1 Ekim 2009.
 • Bilgiç, E. (2004). Paris’te Son Moda “Da Vinci Turları”. Cumartesi Sa-bah. 2 Ekim 2004. 30 Temmuz 2010 tarihinde http://arsiv.sabah.com.tr ad-resinden erişildi.
 • Çeker, A. (2009). Edebiyat Turizmi. Mostar. Sayı 54. Ağustos 2009.
 • Emir, S. (2008). Yazar Evleri ve Belediyeler. Türkiye. 15 Ocak 2008. 30 Temmuz 2010 tarihinde http://www.turkiyegazetesi.com.tr adresinden erişildi.
 • Emre, İ. (2006). Edebiyat ve Psikoloji (2. Baskı). Anı Yayıncılık. Anka-ra.
 • Ghetau L. and Esanu, L. V. (2011). Literary Tourism as a Promoter of Cultural Heritage. Transactions on Ecology and the Environment. (150): 345-353.
 • Giddens, A. (2010). Modernliğin Sonuçları (Çev: E. Kuşdil) (4. Basım). Ayrıntı Yayınları. İstanbul.
 • Goethe, J. W., 2006. Yarat Ey Sanatçı (Çev: A. Cemal). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul.
 • Güvenç, B. (2016). İnsan ve Kültür. Boyut Yayıncılık. İstanbul.
 • Kakırman Yıldız, A. (2015). Türkiye’de Okuma Alışkanlığı Kültürü için Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Anaokulu Kütüphanelerinin Gerekliliği. Milli Eğitim. (208): 90-105.
 • Kızılırmak, İ. ve Kurtuldu, H. (2005). Kültürel Turizmin Önemi ve Tü-ketici Tercihlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. (1): 100-120.
 • Kozak, N., Akoğlan Kozak, M. ve Kozak, M. (2015). Genel Turizm: İl-keler-Kavramlar (18. Baskı). Detay Yayıncılık. Ankara.
 • Mansfield, C. (2015). Researching Literary Tourism. Shadows Books. Bideford. United Kingdom.
 • Meriç, C. (1998). Kırk Ambar (Cilt 1). İletişim Yayınları. İstanbul.
 • Özdemir, N. (2009). Turizm ve Edebiyat. Milli Folklor. (82): 32-49.
 • Ritzer, G. (2016). Toplumun McDonaldlaştırılması-Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme (Çev: A. E. Pilgir) (4. Baskı). Ayrıntı Yayınları. İstanbul.
 • Sartre, J. P. (2005). Edebiyat Nedir. Can Yayınları. İstanbul.
 • Sutherland, J. (2018). Edebiyatın Kısa Tarihi (Çev: T. Göbekçin) (2. Baskı). Alfa. İstanbul.
 • Şafak, E. (2009). Edebiyat Turizmi! Haber Türk. 22 Mayıs 2009. 30 Temmuz 2010 tarihinde http://www.haberturk.com adresinden erişildi.
 • Uras, G. (2016). Kitap Pazarı 2.2 Milyar Dolarlık Bir Pazar. Milliyet. 13 Kasım 2016. 16 Nisan 2018 tarihinde http://www.milliyet.com.tr adre-sinden erişildi.
 • Usta, Ö. (2014). Turizm-Genel ve Yapısal Yaklaşım (4. Baskı). Detay Yayıncılık. Ankara.
 • Tanrısevdi, A. ve Çavuş, Ş. (2003). Özel İlgi Turizmi ve Özel İlgi Tu-rizmi Kapsamında Kuşadası ve Çevresinde Var Olan Potansiyel Kaynaklar Üzerine Kuramsal Bir İnceleme. Anatolia. 14 (1): 9-22.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). Türkiye Turizm Stratejisi-2023. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Ankara.
 • Türksoy, A. ve Özkan Yürik, E. (2008). Özel İlgi Turizmi. Turistik Ürün Çeşitlendirmesi (Ed: N. Hacıoğlu ve C. Avcıkurt). Nobel Yayın Dağı-tım. Ankara. s. 255-273.
 • Yüksel, M. (2004). Modernite, Postmodernite ve Hukuk (2. Baskı). Si-yasal Kitabevi. Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Alpay Tırıl (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ijshs494312, journal = {International Journal of Social And Humanities Sciences}, issn = {2602-3288}, eissn = {2602-3288}, address = {Adnan Kahveci Cad. Sancak Mah. Gökkuşağı Sitesi No:59/B D:21 Yomra/Trabzon}, publisher = {Tuncay AYDEMİR}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {161 - 184}, doi = {}, title = {BİR ÖZEL İLGİ TURİZMİ OLARAK EDEBİYAT TURİZMİ VE TÜRKİYE’NİN EDEBİYAT TURİZMİ POTANSİYELİ}, key = {cite}, author = {Tırıl, Alpay} }
APA Tırıl, A . (2018). BİR ÖZEL İLGİ TURİZMİ OLARAK EDEBİYAT TURİZMİ VE TÜRKİYE’NİN EDEBİYAT TURİZMİ POTANSİYELİ. International Journal of Social And Humanities Sciences , 2 (2) , 161-184 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijshs/issue/40922/494312
MLA Tırıl, A . "BİR ÖZEL İLGİ TURİZMİ OLARAK EDEBİYAT TURİZMİ VE TÜRKİYE’NİN EDEBİYAT TURİZMİ POTANSİYELİ". International Journal of Social And Humanities Sciences 2 (2018 ): 161-184 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijshs/issue/40922/494312>
Chicago Tırıl, A . "BİR ÖZEL İLGİ TURİZMİ OLARAK EDEBİYAT TURİZMİ VE TÜRKİYE’NİN EDEBİYAT TURİZMİ POTANSİYELİ". International Journal of Social And Humanities Sciences 2 (2018 ): 161-184
RIS TY - JOUR T1 - BİR ÖZEL İLGİ TURİZMİ OLARAK EDEBİYAT TURİZMİ VE TÜRKİYE’NİN EDEBİYAT TURİZMİ POTANSİYELİ AU - Alpay Tırıl Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Social And Humanities Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 184 VL - 2 IS - 2 SN - 2602-3288-2602-3288 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Social And Humanities Sciences BİR ÖZEL İLGİ TURİZMİ OLARAK EDEBİYAT TURİZMİ VE TÜRKİYE’NİN EDEBİYAT TURİZMİ POTANSİYELİ %A Alpay Tırıl %T BİR ÖZEL İLGİ TURİZMİ OLARAK EDEBİYAT TURİZMİ VE TÜRKİYE’NİN EDEBİYAT TURİZMİ POTANSİYELİ %D 2018 %J International Journal of Social And Humanities Sciences %P 2602-3288-2602-3288 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Tırıl, Alpay . "BİR ÖZEL İLGİ TURİZMİ OLARAK EDEBİYAT TURİZMİ VE TÜRKİYE’NİN EDEBİYAT TURİZMİ POTANSİYELİ". International Journal of Social And Humanities Sciences 2 / 2 (Aralık 2018): 161-184 .
AMA Tırıl A . BİR ÖZEL İLGİ TURİZMİ OLARAK EDEBİYAT TURİZMİ VE TÜRKİYE’NİN EDEBİYAT TURİZMİ POTANSİYELİ. IJSHS. 2018; 2(2): 161-184.
Vancouver Tırıl A . BİR ÖZEL İLGİ TURİZMİ OLARAK EDEBİYAT TURİZMİ VE TÜRKİYE’NİN EDEBİYAT TURİZMİ POTANSİYELİ. International Journal of Social And Humanities Sciences. 2018; 2(2): 184-161.