Konferans Bildirisi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sosyal Bilgiler öğretmeni adaylarına göre matematik dersinin neden zor algılandığına yönelik öğrenci görüşleri

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 4, 1120 - 1131, 28.12.2015
https://doi.org/10.24289/ijsser.279122

Öz

Bu araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmeni adaylarının matematik dersini algılamadaki zorluğunun nedenlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bilimsel araştırma yöntemlerinden nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma özel durum çalışması kapsamında gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan ve geçerlik çalışması yapılmış olan yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 5’er öğrenciden oluşan toplam 15 kişi oluşturmaktadır.Görüşmelerin analizinde NVIVO programı kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler kullanılarak Sosyal Bilgiler Öğretmeni adaylarına göre matematik dersinin zorluk sebepleri, bu sebepler arasındaki ilişkiler tartışılacaktır. Matematik dersi deyince “zor” algısının ortadan kalkması için gerekli olan öneriler sunulacaktır.

Kaynakça

 • Alkan, V. (2011). Etkili matematik öğretiminin gerçekleştirilmesindeki engellerden biri: kaygı ve nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 89-107.
 • Başar, M., Ünal, M., & Yalçın, M. (2001). İlköğretim kademesiyle başlayan matematik korkusunun nedenleri. V. Fen Bilimleri ve Matematik EğitimKongresi”.http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek5/b_kitabi/PDF/Matematik/Bildiri/t2 12d. pdf adresinden, 10, 2007.
 • Büyüköztürk, Ş. ve Diğerleri (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Pegem Akademi.
 • Hare, M. (1999). Revealing What Urban Early Childhood Teachers Think About Mathematics and How They Teach It:Implications For Practice. University Of North Texas, December, s.11.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi temelli sosyal hizmet araştırmaları dergisi. 62.
 • Katipoğlu, M. (2015). Eğlence ve Mizah İçeren Karikatürle Matematik Eğitiminin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Paker, M. (2012) Psikolojik Açıdan Önyargı ve Ayrımcılık. Çok Boyutlu Yaklaşımlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Ve Eğitim Çalışmaları Birimi (seçbir), 41-53.
 • Yenilmez, K., & Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448.
 • Yildirim, A., & Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • ¹ http://www.psikolojik.gen.tr/heyecan.html

Students’ views towards the reason why Mathematics ıs hardly being perceived accor-ding to Social Studies teacher candidates

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 4, 1120 - 1131, 28.12.2015
https://doi.org/10.24289/ijsser.279122

Öz

In this study it is aimed to determine the reasons of social studies teacher candidates having difficulties in perceiving the mathematics. For this purpose qualitative research method was used. The study was carried out under a special case study. Semi-structured interview technique was used as data collection instrument which was prepared and validity analysis were made by researchers. A total of fifteen people consisting of five students from each classrooms which are second, third and fourth constitute the sample group who study in Akdeniz University Faculty of Education, Social Studies Teacher Education. NVivo software programme is used to analyze the interview. With the help of data obtained from the study the reasons of difficulty in mathematic courses and mathematic education according to social studies teacher candidates and the relationship among these reasons will be discussed. The proposals that are required to eliminate the perception of “difficult” about mathematics will be presented.

Kaynakça

 • Alkan, V. (2011). Etkili matematik öğretiminin gerçekleştirilmesindeki engellerden biri: kaygı ve nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 89-107.
 • Başar, M., Ünal, M., & Yalçın, M. (2001). İlköğretim kademesiyle başlayan matematik korkusunun nedenleri. V. Fen Bilimleri ve Matematik EğitimKongresi”.http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek5/b_kitabi/PDF/Matematik/Bildiri/t2 12d. pdf adresinden, 10, 2007.
 • Büyüköztürk, Ş. ve Diğerleri (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Pegem Akademi.
 • Hare, M. (1999). Revealing What Urban Early Childhood Teachers Think About Mathematics and How They Teach It:Implications For Practice. University Of North Texas, December, s.11.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi temelli sosyal hizmet araştırmaları dergisi. 62.
 • Katipoğlu, M. (2015). Eğlence ve Mizah İçeren Karikatürle Matematik Eğitiminin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Paker, M. (2012) Psikolojik Açıdan Önyargı ve Ayrımcılık. Çok Boyutlu Yaklaşımlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Ve Eğitim Çalışmaları Birimi (seçbir), 41-53.
 • Yenilmez, K., & Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448.
 • Yildirim, A., & Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • ¹ http://www.psikolojik.gen.tr/heyecan.html

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammet Katipoğlu
0000-0002-0134-4425


Bilal Öncü Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { ijsser279122, journal = {International Journal of Social Sciences and Education Research}, issn = {}, eissn = {2149-5939}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {1120 - 1131}, doi = {10.24289/ijsser.279122}, title = {Students’ views towards the reason why Mathematics ıs hardly being perceived accor-ding to Social Studies teacher candidates}, key = {cite}, author = {Katipoğlu, Muhammet and Öncü, Bilal} }
APA Katipoğlu, M. & Öncü, B. (2015). Students’ views towards the reason why Mathematics ıs hardly being perceived accor-ding to Social Studies teacher candidates . International Journal of Social Sciences and Education Research , 1 (4) , 1120-1131 . DOI: 10.24289/ijsser.279122
MLA Katipoğlu, M. , Öncü, B. "Students’ views towards the reason why Mathematics ıs hardly being perceived accor-ding to Social Studies teacher candidates" . International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (2015 ): 1120-1131 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijsser/issue/26515/279122>
Chicago Katipoğlu, M. , Öncü, B. "Students’ views towards the reason why Mathematics ıs hardly being perceived accor-ding to Social Studies teacher candidates". International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (2015 ): 1120-1131
RIS TY - JOUR T1 - Students’ views towards the reason why Mathematics ıs hardly being perceived accor-ding to Social Studies teacher candidates AU - Muhammet Katipoğlu , Bilal Öncü Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.24289/ijsser.279122 DO - 10.24289/ijsser.279122 T2 - International Journal of Social Sciences and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 1120 EP - 1131 VL - 1 IS - 4 SN - -2149-5939 M3 - doi: 10.24289/ijsser.279122 UR - https://doi.org/10.24289/ijsser.279122 Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences and Education Research Students’ views towards the reason why Mathematics ıs hardly being perceived accor-ding to Social Studies teacher candidates %A Muhammet Katipoğlu , Bilal Öncü %T Students’ views towards the reason why Mathematics ıs hardly being perceived accor-ding to Social Studies teacher candidates %D 2015 %J International Journal of Social Sciences and Education Research %P -2149-5939 %V 1 %N 4 %R doi: 10.24289/ijsser.279122 %U 10.24289/ijsser.279122
ISNAD Katipoğlu, Muhammet , Öncü, Bilal . "Students’ views towards the reason why Mathematics ıs hardly being perceived accor-ding to Social Studies teacher candidates". International Journal of Social Sciences and Education Research 1 / 4 (Aralık 2015): 1120-1131 . https://doi.org/10.24289/ijsser.279122
AMA Katipoğlu M. , Öncü B. Students’ views towards the reason why Mathematics ıs hardly being perceived accor-ding to Social Studies teacher candidates. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2015; 1(4): 1120-1131.
Vancouver Katipoğlu M. , Öncü B. Students’ views towards the reason why Mathematics ıs hardly being perceived accor-ding to Social Studies teacher candidates. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2015; 1(4): 1120-1131.
IEEE M. Katipoğlu ve B. Öncü , "Students’ views towards the reason why Mathematics ıs hardly being perceived accor-ding to Social Studies teacher candidates", International Journal of Social Sciences and Education Research, c. 1, sayı. 4, ss. 1120-1131, Ara. 2015, doi:10.24289/ijsser.279122

88x31.png

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.