Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye’de spor bilimleri alanında duygusal zekâ konusunda yapılmış araştırmaların analizi ve incelenmesi

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2, 46 - 60, 31.12.2021

Öz

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de spor bilimleri alanında duygusal zekâ ile ilgili 2003-2020 yılları arasında yapılmış lisansüstü tezleri ve ULAKBİM TR Dizin veri tabanında indeksli dergilerde yayımlanmış araştırmaları incelemektir. Doküman incelemesi çalışması olan bu araştırmada 58 lisansüstü tez ve ULAKBİM TR Dizin veri tabanında indeksli dergilerde yayımlanan 9 araştırma incelenmiştir. İncelemeler sonucu toplanan verilerin yüzdeleri ve frekansları hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; araştırmaların en çok 2019 yılında yapıldığı, “Emotional Intelligence” kavramının Türkçe karşılığı olarak duygusal zekâ kavramının kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca araştırmaların genellikle ilişkisel tarama modelinde gerçekleştiği, örneklem grubu olarak sporcular, üniversite öğrencileri ve yetişkinler üzerinde gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

  • Yazıcı, A. (2019). Duygusal Zekâ ve Duygusal Zekâ Modelleri. In İ. Ulutaş & E. Ömeroğlu (Eds.), Erken Çocukluk Eğitiminde Duygusal Zekâ Kuramdan Uygulama ve Değerlendirmeye (p. 180). https://doi.org/10.14527/97860580008908 Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Zizzi, S., Deaner, H., & Hirschhorn, D. (2003). The relationship between emotional intelligence and performance among college basketball players. Journal of applied sport Psychology, 15(3), 262-269.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji, Psikoloji, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şenol GÜVEN
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Cumayanı Ortaokulu
0000-0001-6846-2605
Türkiye


Atakan YAZICI (Sorumlu Yazar)
GAZI UNIVERSITY
0000-0001-8899-2515
Türkiye


İlhan ADİLOĞULLARI
CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
0000-0002-8974-2507
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 1 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Güven, Ş. , Yazıcı, A. & Adiloğulları, İ. (2021). Türkiye’de spor bilimleri alanında duygusal zekâ konusunda yapılmış araştırmaların analizi ve incelenmesi . Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisi , 1 (2) , 46-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijtsep/issue/67969/1049369