Son Sayı

Cilt: 1 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisinin amacı uluslararası bağlamda spor ve egzersiz psikolojisi alanındaki güncel çalışmaları yayınlamaktır. Bilimsel nitelikli,  spor ve egzersiz psikolojisi alanı içerisinde yer alan tüm çalışmalara dergimiz kapsamında yer vermek amaçlanmaktadır.

Spor ve Egzersiz Psikolojisi konu alanı içerisine giren tüm çalışmalara yer verilir. Spor psikolojisi sporcuların davranış ve düşüncelerini neden – sonuç ilkelerine bağlı kalarak tüm ayrıntılarıyla inceleyen ve bir takım zihinsel tekniklerle (Motivasyon, konsantrasyon ve dikkat, zihinde canlandırma (imgeleme), stresle başa çıkma ve gevşeme, hedef belirleme, olumlu düşünme ve konuşma, performans rutinleri, öfke kontrolü, özgüven, zihinsel dayanıklılık, sakatlıkla mücadele, takım ve kişisel misyon belirleme, takım oluşturma stratejileri, optimal performans duygu durumu, azim, duygusal çeviklik vb.) sporcuların ve antrenörlerin performansını arttırmaya çalışan bilim dalıdır. Spor psikolojisi psikolojik faktörlerin sporcuların performansına olan etkilerinin yanında egzersiz ve sporun sporcuların yada egzersiz yapan bireylerin psikolojik gelişimine ve sağlığına olan etkilerini bilimsel verilere dayanarak araştırır. Bu tanım bağlamında ele alınan tüm konular dergimiz kapsamında yer alabilir.

KAYNAKLAR

Kaynak Gösterimine İlişkin Temel Kurallar: 

  • Kitap, dergi, editörlü kitap, kongre/sempozyum, film, televizyon programı, belgesel ya da albüm gibi kaynakların isimlerindeki tüm kelimelerin ilk harfi büyük olmalı ve italik olarak yazılmalıdır. 

  • Kaynaklar listesi, her bir çalışmanın ilk yazarın soyadının baş harfine göre alfabetik olarak sıralanır ve numaralandırılır.

  • Kaynaklar kısmında, aynı yazarın birden fazla makalesi varsa, yayın yılına göre en eski olandan başlanarak en yeni olana göre sıralanır.

  • Aynı yazarın aynı yılda yayımlanan, birden fazla yayını kullanılıyorsa (ya da aynı yazarlar grubu aynı sıralama ile bulunuyorsa), makale adlarının baş harflerine göre alfabetik sıralama yapılmalı ve her bir yılın yanına harf eklenmelidir.

  • Kaynaklar kısmında, yazarın hem tek yazarlı yayın/ları hem de birden çok yazarlı yayınları kullanılıyorsa, tek yazarlı olduğu yayın başa konulmalıdır.

  • İlk yazar aynı, ikinci ve üçüncü yazarlar farklı ise, ikinci yazarlardan adı alfabetik sıralamada önce gelen kaynak başa konulmalıdır. İkinci yazarların da isimleri aynı ise üçüncü yazarlara göre sıralama yapılmalıdır.

 

  

Yazım kuralları ve kaynak gösterimi aşağıda verilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır.


1-Tek Yazar
2-İki ile Altı Yazar Arası
3-Altıdan Fazla Yazar
4-Kurum Yazarlı
5-Bilinmeyen Yazar
6-Sayıları Birbirini İzleyen Sayfa Numaraları Alan Dergiler
7-Sayıları Bağımsız Sayfa Numaraları Alan Dergiler
8-Bilimsel Olmayan Dergi Makalesi
9-Gazete Makalesi
10-Editöre Mektup
11-Derleme Makale
12-Kitap
13-Yazarı Olmayan, Editörü Olan Kitap
14-Yazarı/yazarları ve Editörü Olan Kitap
15-Çeviri Kitap
16-İlk Ciltten Sonraki Kitaplar
17-Editörlü Bir Kitaptan Alınan Yazı ya da Bölüm
18-Çok Ciltli Kitap

19-Ansiklopedi Bölümü
20-Tez

21-Tez Özeti
22-Resmi Belge
23-Özel Kurum Raporu
24-Konferans Bildirisi
25-Elektronik Süreli Yayın Makalesi
26-Elektronik Bilimsel Dergi Makalesi
27-Veritabanından Makale
28-Web Belgesi, Web Sayfası ya da Raporu
29-Web Belgesinden Bölüm.
30-Online Forum ya da Tartışma Grubu Kayıtları
31-Bilgisayar Yazılımı
32-Video Kayıtları ve Hareketli Resimler
33-Televizyon Yayını
34-Televizyon Dizisi
35-Müzik Kaydı

 

1.      Nolen SB. (1988). Reasons for studying: Motivational orientations and study strategies. Cognition and Instruction, 5, 269-287.

2.      Nolen SB. ve/& Haladyna TM. (1990). Motivation and studying in high school science. Journal of Research on Science Teaching, 27, 269-287.

3.      Haris M, Karper E, Stacks G, Hoffman D, DeNiro R, Cruz P, ve/& diğ. (2001). Writing labs and the Hollywood connection. Journal of Film and Writing, 44(3), 213-245.

4.      DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü). (1991). Türkiye İstatistiği Cep Yıllığı 1990. Ankara: DİE Matbaası.

5.      Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (10th edition). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

6.      Pendergast DR, Krasney JA., ve/& DeRoberts D. (1999). Effects of immersion in cool water on lung exhaled NO at rest and during exercise. Respiration Physiology, 115, 73-81.

7.      Barber H, Sukhi H., ve& White SA. (1999). The influence of parent-coaches on participant motivation and competitive anxiety in youth sport participants. Journal of Sport Behavior, 22(2), 162- 181. 

8.      Henry WA. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31.

9.      Bayar Y. (04 Nisan 2006). İnsanlık aptallaşıyor mu? Hürriyet, s. 14.

10.  Moller G. (2002, August). Ripples versus rumbles [Letter to the editor]. Scientific American, 287(2), 12.

11.  Baumeister RF. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Review of the book The self-knower: A hero under control]. Contemporary Psychology, 38, 466-467.

12.  Eisenberg N., ve/& Strayer J. (1987). Empathy and Its Development. Cambridge: Cambridge University Press.

13.  Duncan GJ., ve Brooks-Gunn J. (Der.) (1997). Consequences of Growing up Poor. New York: Russell Sage Foundation.

14.  Plath S. (2000). The Unabridged Journals. (KV Kukil, Ed.). New York: Anchor.

15.  Jawetz E, Melnick Z, Adelberk AE. (1976). Tıbbi Mikrobiyoloji(M Akman, E Gülmezoğlu Çev.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi

16.  Helfer ME, Keme RS, Drugman RD. (1997). The Battered Child. (5th Edition) Chicago: University of Chicago Press.

17.  O'Neil JM, Egan J. (1992). Men's and women's gender role journeys: Metaphor for healing, transition, and transformation. (BR Wainrib, Ed.) Gender Issues Across The Life Cycle. s. 107-123. New York: Springer.

18.  Wiener P. (Ed.). (1973). Düşünce Tarihi Sözlüğü (Cilt 1-4). New York: Scribner's.

19.  Bergmann PG.(1993). Relativity. The New Encyclopedia Britannica (Cilt 26, s. 501-508). Chicago: Britannica Encyclopedia.

20.  Bayar P. (1983). Atletlerin Kişilik Özellikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

21.  Sayın G. (2005). Spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğe yol açan eylemlerin önlenmesi ve takibi (Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi). Baskent University Thesis Database, 706, 729.

22.  Milli Eğitim Bakanlığı. (2001). Milli eğitim bakanlığı il okul futbol koordinatörü beden eğitimi öğretmenleri hakkında yönerge. Tebliğler Dergisi 2007-2602. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatı.

23.  Spor Bilimleri Derneği. (2008). Üniversiteler arası beden eğitimi ve spor bilimleri komisyonu toplantı raporu. Ankara.

24.  Hazır T, Kazancı A, Açıkada C. (1992). 2. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi: Antropometrik ölçümlerde metodoloji sorunları. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

25.  Bernstein M. (2002). 10 tips on writing the living web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149, 2 Mayıs 2006, http://www.alistapart.com/articles/writeliving.

26.  Kenneth IA. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist Ethics, 20 Şubat 2001, http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html.

27.  Smyth AM, Parker AL., ve/& Pease DL. (2002). A study of enjoyment of peas. Journal of Abnormal Eating, 8(3), 20 Şubat 2003, PsycARTICLES veritabanından.

28.  Yazar AA., ve/& Yazar BB. (Basım Yılı). Belgenin Başlığı. Ay gün yıl, http://Web adresi.

29.  Yazar AA., ve/& Yazar BB. (Basım Yılı). Makale başlığı. Kitabın Adı ya da Belgenin Başlığı (bölüm numarası), Ay gün yıl, http://www.someaddress.com/full/url/.

30.  Frook BD. (23 Temmuz 1999). New inventions in the cyberworld of toylandia [Msj 25]. Mesaj http://groups.earthlink.com/forum/messages/00025.html adresine postalandı.

31.  Ludwig T. (2002). PsychInquiry [Bilgisayar yazılımı]. New York: Worth.

32.  Producer PP. (Yapımcı), Director DD. (Yönetmen). (Tarih). Resmin Başlığı [Motion picture- hareketli resim]. Ülke: Stüdyo veya distibütör.

33.  Important IM. (Yapımcı). (1990, November 1). The Nightly News Hour [Televizyon yayını]. New York: Central Broadcasting Service.

34.  Bellisario DL. (Producer). (1992). Exciting Action Show [Television series]. Hollywood: American Broadcasting Company.

35.  Songwriter WW. (Yayın Yılı). Şarkının Adı [Yazarı farklı ise kimin tarafından söylendiği]. Albüm adı [Kayıt türü]. Ülke:Şirket. (Recording date if different from copyright date).

 

METİN İÇİ KAYNAK GÖSTERİMİ

 

1-      Birden fazla eserler, alfabetik sıra ile verilmelidir. Aynı parantezde iki veya daha fazla çalışmanın gösteriminde, çalışma aralarına “noktalı virgül işareti” konulur.

 

……. (Altan, 1987; Klett ve Dobson, 1990; Suinn ve ark., 1987; Weingarten ve ark., 1996).

2-      Doğrudan alıntılarda;

Duda (1993)’ya göre, "Sosyal bilişsel perspektif, beden eğitimi ortamında başarı davranışının belirleyicilerini anlamaya olanak tanır" (s. 199).

Duda (1993), "Sosyal bilişsel perspektif, beden eğitimi ortamında başarı davranışının belirleyicilerini anlamaya olanak tanıdığını" bulmuştur (s. 199).

Uzun alıntılarda (40 kelimeden fazla) tırnak işareti kullanılmamalıdır. Alıntıya yeni bir satırdan başlanmalı ve sol kenar boşluğundan beş boşluk bırakılmalıdır.

     Duda (1993)’nın çalışmasında; sosyal bilişsel perspektif, beden eğitimi ortamında başarı davranışının belirleyicilerini anlamaya olanak tanır. Ayrıca sosyal bilişsel perspektif, başarı için çabalamanın artmasını anlamayı da sağlar (s. 199).

Özet ya da açıklamalarda (Başka bir çalışmadan bir fikir yeniden yorumlanıyorsa) metin içinde yazara, basım yılına ve sayfa numarasına atıf yapılmalıdır.

 

Sosyal bilişsel perspektif, beden eğitimi ortamında başarı davranışının belirleyicilerini anlamayı sağlar (Duda, 1993, s. 199).

 

3-      Tek yazarlı çalışmalarda;

 

Nolen (1988) ……. olduğunu ifade etmiştir.

 

…… (Nolen, 1988).

 

4-      İki yazarlı çalışmalarda;

 

Viera ve Ferguson (1989) …….olduğunu ifade etmişlerdir.

 

…….. (Viera ve Ferguson, 1989).

 

5-      İkiden fazla yazarlı çalışmalarda: 

           

            Biddle ve ark. (1995)…… olduğunu ortaya koymuştur.

…….. (Biddle ve ark., 1995).

 

6-      Yazarsız çalışmalarda, başlıktaki bir veya iki kelime tırnak işareti içinde belirtilir ve kelimelerin baş harfleri büyük olur. Nadiren de “Anonim” kelimesi kullanılır. Anonim kullanıldığında tırnak işareti kullanılmaz.

 

(“Sporda Şiddet”, 2001) ya da (Anonim, 2001)

 

7-      Yazar olarak kurum ismi olan çalışmalarda, ilk gösterimde açık olarak yazılır ve baş harfleri büyük yazılır, daha sonraki gösterimlerde sadece kısaltma kullanılır.

 

İlk Gösterim                          : (Amerikan Psikoloji Derneği [APD], 2006)

                Daha sonraki gösterimler   : (APD, 2006)

 

8-      Aynı soyadlı iki yazarlı çalışmalarda, yazarların isimlerinin baş harfleri de belirtilir.

 

                (N Özdemir, 1995; M Özdemir, 1990)

                                                  

9-      Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışması olduğunda, kaynakça ile paralel bir şekilde “a, b, c” gibi küçük harflerle sıralanır.

 

            (Kingwell, 2000a)

                (Kingwell, 2000b)

                (Kingwell, 2000c)

 

10-  Kişisel görüşmelerde (Birebir görüşme, telefon, mektup, e-mail gibi), görüşme yapılan kişinin adının baş harfi, soyadı, kişisel görüşme ve görüşmenin tarihi yazılır ve okuyucu açısından ulaşılabilirliği olmadığı için görüşmeler kaynaklar listesinde gösterilmez ancak metin içerisinde gösterilir.

 

            (V Papanek, kişisel iletişim, 4 Mart 2006)

                V Papanek de ……………..olduğunu savunmaktadır (kişisel iletişim, 4 Mart 2006)

                AP Smith, çoğu öğrencinin öğretim stillerini öğrenirken zorluk yaşadıklarını ifade etmiştir (kişisel    iletişim, 3 Kasım 2002).

 

11-  Dolaylı gösterimlerde (Aktarım) (Orjinal kaynağa ulaşılamadığında ve bilgiye ikincil kaynaktan ulaşıldığında), metin içinde orijinal kaynaktan söz edildikten sonra parantez içinde bilginin alındığı ikincil kaynağa gönderme yapılır ve yanında “de belirtildiği gibi” ifadesi kullanılır.

 

            Johnson…… olduğunu ifade etmiştir (Smith, 2003, s. 7’de belirtildiği gibi)

 

12-  Elektronik kaynaklar, yazarlı olan diğer kaynaklar gibi gösterilir.

 

Kenneth (2000)…… olduğunu açıklamıştır.

 

13-  Yazarı ve/veya tarihi olmayan çalışmalarda, baş harfleri büyük olmak şartıyla çalışma başlığından bir iki kelime ve daha sonra tarih yok anlamına gelen “t.y.”kısaltması kullanılır.

 

(“Beden Eğitiminin Önemi,” t.y.)

 

14-  Sayfa numarası olmayan çalışmalarda, elektronik kaynaklarda sayfa numarası olmadığında atıfta bulunulan paragraf “para.” kısaltması ile birlikte kaçıncı paragraf olduğu da belirtilir. Eğer paragraf numarası da yoksa paragrafı belirleyen uygun bir başlık ile belirtilebilir.

           

            (Hall, 2001, para.5)

                Hall (2001) …………….olduğunu savunmaktadır (Mind over Matter).

 

Genel Kurallar

1.      Yazılarda ifade edilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

2.      Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisi’nde yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan alıntı yapan ve yayınlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur.

3.      Yayına kabul edilen çalışmaların yazar(lar)ından, her birinin ıslak imzasının olduğu Yayım Hakkı Formu’nu posta yoluyla Yayın Koordinatörlüğüne göndermeleri istenir.

4.      Yayın kurulu, yazıda gerekli gördüğü kelimeleri değiştirebilir.

5.      Makale Şablonuna uygun hazırlanmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve genel kurallara uymayan yazılar yayımlanmaz.

6.      Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisi’nde yayımlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez.

7.      Yazılara verilecek kabul ya da ret yanıtı bilimsel danışma kurulunun inceleme süresine göre değişebilir.

8.  Yazar(lar), çalışmanın orijinal olduğunu, başka bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmediğini, daha önce yayımlanmamış olduğunu, Helsinki Bildirge’sinde insan ve hayvan çalışmaları için önerilen ilkelere uyulduğunu, kullanılan ölçek, anket, envanter, test vb. ölçüm araçlarının kullanımı için sahibinden izin alma konusunda tüm sorumluluğu aldıklarını ve yazılarda ifade edilen düşüncelerden kendilerinin sorumlu olduğunu kabul etmekte ve çalışmanın yayım haklarını Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisine vermektedirler.

 

Dergiye gönderilecek çalışmalar, A4 (özel boyut: 19,5x27,5 mm) sayfa düzeninde olmalıdır. Yazılar tek sütun halinde yazılmalıdır. Sayfa düzeni yapılırken her kenardan 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazı karakteri "Times New Roman" olmalı ve yazılar 12 punto büyüklüğünde 1.5 satır aralığı kullanılarak iki yana yaslanmış formatta (justify) düzenlenmelidir. Sayfa numaraları sayfanın altında ve ortada olmalıdır. Sayfa Üst bilgi (header) ve alt bilgi (footer) olmamalıdır. Başlıklar arasında iki satır aralığı bulunmalıdır. Tablolar 9-11 punto ve tek satır aralığında olmalıdır.

Metin uzunluğu 25 sayfayı geçmemelidir. Çalışmalarda olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Çalışmalar; öz, anahtar kelimeler, ana metin, yazar notları, yazışma adresi ve kaynaklar bölümlerini içermelidir.

I. Başlık: Makalenin başlığı 14 punto büyüklüğünde, büyük harf ve sola yaslı biçimde yazılmalı, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Türkçe  başlığın uzunluğu 20 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce başlığın altında Türkçe başlığa yer verilmelidir. Yazar(lar)'ın açık adı küçük harf, soyadı büyük harf olmak üzere ve sola yaslı olarak verilmelidir. Yazar(lar)'ın çalıştığı kurumun açık adı belirtilmelidir.  

II. Öz ve anahtar kelimeler: Türkçe ve İngilizce olmak üzere her iki dilde 'Öz' ve 'Abstract' başlıkları altında 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde tek paragraf halinde, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Türkçe özün altında 'Anahtar Kelimeler' ve İngilizce özün altında 'Key Words' başlığı altında 3-5 anahtar kelime bulunmalıdır. Öz bölümünde, amaç, denekler ya da araştırma grubu, veri toplama araçları, işlem yolu, verilerin analizi, kısaca bulgular ve kısa bir sonuca ilişkin bilgiler yer almalıdır.

III. Ana metin: Araştırma makalelerinde metin, sırası ile giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler, kaynaklar, varsa ekler bölümlerini içermelidir. Derleme türü makalelerde, makalenin içeriğine göre bu sıra izlenmeyebilir.

Giriş: Yapılan araştırma ile ilgili olarak, literatürdeki yaklaşım ve bulgular ile araştırmanın amacını kapsamalıdır.

Yöntem: Denekler, araştırma grubu ya da örneklem, veri toplama araçları, işlem yolu ve verilerin analizi başlıklarını içerecek şekilde dört başlık altında toplanmalıdır.

Bulgular: Araştırma denencelerini test etmede ya da problem/lerin istatistik analizlerinde kullanılan değerlere (ortalama, standart sapma vb.) her değişkene göre ayrı ayrı yer verilmelidir. Tablo ve şekiller metin içinde verilmelidir.

 Tartışma: Araştırma bulgularının literatür ışığında açıklanmasını ve tartışılmasını içermelidir.

 Sonuç ve Öneriler: Araştırmadan elde edilen sonuçlar ve geleceğe dönük öneriler kısaca verilmelidir.

 Yazar notları: Eğer araştırma bir tez çalışmasının özeti ise ya da araştırmayı destekleyen kurum(lar) var ise bu bölümde belirtilmelidir. Ayrıca araştırmacının araştırmaya katkıları nedeni ile teşekkür etmek istediği kişiler de bu sayfada belirtilmelidir.

Yazışma adresi: Yazar(lar) ile bağlantı kurulabilecek adres, telefon numarası, e-mail adresi ve varsa faks numarası bu bölümde yer almalıdır.

Kaynaklar: Kaynak gösterimi ile ilgili, Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisi web sayfasından yazım kuralları incelenerek detaylı bilgi edinilebilir.

Ekler: Yazar tarafından uygun görüldüğünde, araştırmada kullanılan ölçekler gibi ek bilgileri içerebilir.

Tablolar: Tablolar, metin akışı içinde olmalıdır. Tablo yazısı ve tablo numarası, tablonun üstünde ve sola dayalı olarak verilmeli, tablo başlığı tablo numarasının yanından itibaren yazılmalıdır. Tablo başlığında, yalnızca birinci kelimenin ilk harfi büyük olmalı, diğer kelimeler küçük harfle başlamalı ve devam etmelidir. Tablolar word programında hazırlanmalı, tablolarda dikey çizgiler olmamalı ve yatay çizgilerin nerelerde olması gerektiği konusunda web sayfasında bulunan makale şablonuna bakılmalıdır. Tablo, içeriğine göre 9-11 punto olarak hazırlanabilir. Tablo içeriğinde satır aralarına boşluk verilmemelidir.

Şekil ve Grafikler: Şekil başlıkları ve şekiller, metin akışı içinde olmalıdır. Şekil numaraları ve başlıkları şekillerin altında yer almalıdır. Şekil başlıklarında yalnızca ilk kelimenin baş harfi büyük olmalı diğer kelimeler tamamen küçük harf olmalıdır.

ULUSLARARASI TÜRK SPOR VE EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ DERGİSİ
International Journal of Turkish Sport and Exercise Psychology (IJTSEP)
Yayın Politikası
1. Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisi, ULAKBİM DergiPark platformunda “Hakemli Dergi” statüsünde yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık) elektronik olarak yayımlanmaktadır.
2. Dergi, spor ve egzersiz psikolojisi alanında özgün Türkçe ve İngilizce çalışmaları yayınlamaktadır.
3. Dergiye gönderilen çalışmalar amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editöryal süreçten geçirildikten sonra Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir.
4. Dergide, hakem denetiminden geçen makaleler, uygulama çalışmaları, vak' a sunumları, teknik not, kitap kritikleri, biyografi çalışmaları gibi akademik çalışmalara yer verilmektedir.
5. Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisi, Açık Erişim yaklaşımını benimsemekte, Dergi tarafından makale, yazı vb. için herhangi bir gönderim ücreti, editöryal işlem ücreti ya da yayın ücreti talep edilmemektedir.
6. Dergide yayımlanan yazılar için yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir.
7. Rapor edilen araştırmalar etik kurallara uygun olarak hazırlanmalı ve metin içinde yapılan atıflar mutlaka belirtilmelidir. Kabul edilebilir benzerlik oranı üst sınırı %20' dir. Bu orana kaynakça ve özet dahil değildir.
8. Yayınlanan makalelerde benimsenen görüşler derginin görüşü değildir, her makale yazarının sorumluluğundadır.
9. Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisi amaç ve kapsamı, yazım kuralları, yayın ilkeleri, makale gönderim ve değerlendirme süreçleri, etik ilkeler vd. konular hakkında ayrıntılı bilgi web sayfasında yer almaktadır.
Telif Hakkı Politikası

Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Dergi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.


Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Lisans

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

 Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Sitede bulunan içerikler lisans koşulları altında yayımlamak şartıyla paylaşılabilir, kopyalanabilir, gayri-ticari olarak çoğaltıp dağıtabilir, ancak içeriğini değiştirilemez.

Bu lisans altında bunları yapmakta özgürsünüz:

Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.

Alttaki şartlar altında:

Atıf — uygun bilgiyi, lisansa linki, and ve değişiklik yapıldıysa değişiklik bilgisini vermelisiniz. Sizi veya kullanımınızı lisansörün onayladığı bilgisini içermemek kaydıyla, size uygun şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
GayriTicari — Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.
Türetilmemiş — Eğer materyali karıştırdınızsa, aktardınızsa, ya da materyalin üzerine çalıştınızsa güncellenmiş materyali dağıtamazsınız.
Ek sınırlamalar yoktur — Lisansın izin verdiği hakları başkaları üzerinde kanunlarla ya da teknolojiyi kullanarak sınırlayamazsınız.
Detaylı bilgiye https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ sitesinden ulaşabiirsiniz.

Etik İlkeler
Aşağıda yer alan etik sorumluluklar Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirtilen etik kurallara ve sorumluluklara uygun olarak hazırlanmıştır. Dergimiz editörlerinin, hakemlerinin ve yazarlarının aşağıda yer alan etik kurallara uygun şekilde hareket etmesi beklenmektedir.

1. Hakemlere Yönelik Etik Sorumluluklar
Hakem kurulu yılda en az bir defa gözden geçirilir ve düzenli olarak güncellenir. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editoryal süreçten geçirilir. Editoryal süreç sonunda yayınlanabilecek durumda olan yazılar 2 farklı hakeme gönderilir. Bu bağlamda Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisi hakemlerinin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

Ø Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.

Ø Hakemlik yapanlar mutlaka görüş bildirdikleri konunun uzmanı olmalı, konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip değillerse hakemlik teklifini geri çevirmelidirler.

Ø Hakemler araştırmayla veya yazarlarla çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

Ø Gizlilik ilkesi gereği hakemler inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir.

Ø Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.

Ø Eğitici ve öğretici olma sorumluluklarının bir gereği olarak, hakemler yazarlara yol göstermeli, kırıcı ve onur zedeleyici yorumlardan, yazarın/yazarların yetersizlikleri ile ilgili ifadelerden kaçınmalıdır.

Ø Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklar çerçevesinde gerçekleştirmelidir.

2. Yazarlara Yönelik Etik Sorumluluklar

Ø Yayınlanmak amacıyla gönderilen makaleler bilimsel yayın etiğine (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık, destekleyen kuruluşu belirtmemek, hayvanlar üzerindeki çalışmalarda etik kurallara uymamak vb) aykırı olmamalıdır.

Ø Yazarlar gönderdikleri çalışmaların araştırma sürecini etik kurallara ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütmüş olmalıdır. Makaleler belirtilen çalışma alanlarına uygun özgün çalışmalar olmalıdır.

Ø Yazarlar gönderdikleri makalelerde etik kurul kararı gerektiren araştırma sonuçlarının yer alması durumunda, etik kurul karar bilgilerini (kurul adı, tarihi, numarası vd.) makalede belirtmelidir.

Ø Makale araştırma sürecinde başka çalışmalardan doğrudan alıntı yapılması durumunda yazara atıf verilmelidir.

Ø Kaynakça listesi eksiksiz olmalı ve alıntı yapılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.

2.1. Uygunluk ve Güvenilirlik

Ø Yazar gerekli durumlarda uygun veri analizi yöntemleri kullanmalı ve gerekirse uzman tavsiyesi almalıdır.

Ø Çok yazarlı çalışmalarda yazarlar yayınlarının içeriği ile ilgili ortak sorumluluk almalıdır. Yazarlar, yöntem ve bulguların doğru bir şekilde raporlandığından emin olmak için yayınlarını her aşamada kontrol etmelidir.

2.2. Dürüstlük

Ø Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Ø Yazar kullandığı araştırma yöntemlerini tanımlamalı, bulgularını açık ve net bir şekilde sunmalıdır.

2.3. Özgünlük

Ø Yazar eserin özgün olduğunu ve herhangi bir dilde, başka bir yerde yayınlanmadığını taahhüt etmelidir.

Ø Eğer araştırma bulguları daha önce yayınlanmışsa ya da başka bir yerde yayınlanmak üzere farklı bir dergiye gönderilmişse makale gönderim sürecinde Editör konuyla ilgili bilgilendirilmelidir. Yazarlar, ilgili yayınların kopyalarını veya diğer dergilere sunulan eserlerin kopyalarını sunmalıdır.

Ø Tek bir araştırma projesinden kaynaklanan çoklu yayınlar açıkça belirtilmeli ve birincil yayına atıfta bulunulmalıdır.

2.4. Şeffaflık

Ø Yazardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar beklenen veri ve bilgileri editör kurulu ve hakem kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

Ø Yazar kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduğunu veya deneklere yönelik izin prosedürlerini gerçekleştirdiğini gösteren belgeye sahip olmalıdır.

Ø Yazar, çalışmada ortaya koyulan bulguların başkaları tarafından doğrulanabilmesi için yöntemlerini açık ve net bir şekilde tanımlamalıdır.

2.5. Sorumluluk

Ø Yazar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir.

Ø Yazarın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

2.6. Çok Yazarlı Çalışmalar

Ø Çok yazarlı çalışmalarda tüm yazarlar listelenmeli, makale gönderimi sırasında telif hakkı devir formuna işlenmelidir.

Ø Makale değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi sırasında yazarlar arasından bir sorumlu yazar seçilmeli, Editör ile iletişimi sorumlu yazar sürdürmelidir.

Ø Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Ø Makalede yapılan değişiklik ve düzenlemeler tüm yazarlara iletilmelidir. Bu işlem “Sorumlu Yazar” sorumluluğundadır.

Ø Çok yazarlı çalışmalarda, yazarların araştırmanın ve raporlamanın bütünlüğü konusunda ortak sorumluluk alması beklenir. Bununla birlikte, eğer yazarlar araştırmanın sadece belirli yönleri ve raporları için sorumluluk alırsa, bunun yayında belirtilmesi gerekir.

2.7. Hakem süreci ve Telif Hakkı Devir Formu

Ø Hakem süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi Yazım Kuralları sayfasında "Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" adlı başlıkta verilmektedir. Yazarlar makale gönderirken bu kuralları kabul etmiş sayılırlar.

Ø Yazar bu süreçte işbirliği yapmalı, hakem ve editör taleplerine zamanında ve doğru yanıt vermelidir.

Ø Yazar, çalışmalarını değerlendirme sürecinde geri çekmek istemesi durumunda editöre bilgi vermelidir.

2.8. İnsanları veya Hayvanları İçeren Araştırmaların Raporlanması

Ø Araştırma başlamadan önce uygun onay, lisans veya kayıtlar alınmalı ve raporda detaylar verilmelidir (örneğin, Kurumsal İnceleme Kurulu, Araştırma Etik Kurulu onayı, hayvan kullanımına ilişkin ulusal lisans yetkilileri).

Ø Editörler tarafından talep edilmesi halinde, yazarlar rapor edilen araştırmanın uygun onayı aldığını ve etik olarak yerine getirildiğini gösteren kanıtlar sağlamalıdır (örneğin onayların kopyaları, lisanslar, katılımcı onay formları).

Ø Yazar, araştırma sırasında toplanan kişisel verileri, bireyin (veya temsilcisinin) izni olmadan yayınlamamalı veya paylaşmamalıdır.

Ø Yazar, anlamaya katkıda bulunabilecek tüm anlamlı araştırma sonuçlarını yayınlamalıdır.
3. Editörlere Yönelik Etik Sorumluluklar

3.1. Dergi İçeriği İçin Sorumluluk

Editör dergide yayımlanan her makaleden sorumludur. Yayınladıkları materyalin kalitesini sağlamak ve yayınlanmış kaydın bütünlüğünü korumak durumundadır. Bu kapsamda editör;

Ø Yalnızca akademik olarak karar verir ve verilen bu kararlar ile ilgili tam sorumluluk alır.

Ø Çalışmaların adil ve tarafsız şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla düşünce özgürlüğü ilkesine uygun hareket etmeye özen gösterir.

Ø İş süreçlerini fikri mülkiyet haklarına ve etik standartlara uygun yürütür.

Ø Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf eder, sürekli olarak derginin gelişimini sağlamaya çalışır.

Ø Yazarların ve hakemlerin gizliliğini korur, hakem sürecini de buna uygun yönetir.

Ø Derginin süreçlerinin geliştirilmesi konusunda yazar, okuyucu ve hakem kurulu üyelerinin görüşlerini dikkate alır.

Ø Hakemlik ve yayıncılıkla ilgili araştırmaları takip eder, yeni bilgiler ışığında derginin süreçlerini gözden geçirir.

3.2. Okuyucu İle İlişkiler

Ø Editörler, yayınlanan çalışmaların özgün olmasına dikkat eder, çalışmanın okuyucu, araştırmacı ve uygulama yapan kişilere bilimsel katkı sağlamasına özen gösterir.

Ø Editörler tüm paydaşlardan gelen geri bildirimleri dikkate alır, açıklayıcı ve bilgilendirici geri dönüş sağlamak için çaba sarf eder.

3.3. Yazarlar İle İlişkiler

Ø Editörler, tüm çalışmaların uygun nitelikli hakemler tarafından incelenmesi konusunda özen gösterir.

Ø Süreçlere dair yazarlara yönelik ayrıntılı bilgi, Bilgi Yönetimi Dergisi web sayfasında yer alan Yazım Kurallarında verilmektedir.

Ø Sürece dair yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek için Editör, yazar ile sürekli iletişim halinde bulunur.

3.4. Hakemler İle İlişkiler

Ø Hakem atamaları sırasında, yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığı editörler tarafından gözetilir.

Ø Değerlendirme işlemi, çifte körleme yöntemiyle yürütüldüğü için hakemlerin kimlik bilgileri gizli tutulur. Her sayının hakem listesi, ilgili sayıda duyurulur.

Ø Hakemler çalışmayı değerlendirirken tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dil kullanılması konusunda teşvik edilir.

Ø Hakem havuzunun farklı disiplinlerden oluşması ve sürekli olarak güncellenmesi için gerekli çalışmalar yapılır.

Ø Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeler engellenir ya da sansürlenir.

3.5. Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Ø Editörler; dergi Yazım Kurallarında yer alan "Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Ø Hakemler hazırladıkları raporlarda, çalışmanın yayımlanması veya yayımlanmaması durumuyla ilgili kesin bir kanaat bildirebilirler. Fakat Editör/Editör Kurulu çalışmayı değerlendiren hakemlerin benzer ve karşıt görüşleri üzerinden bir karar verebilir.

Ø Editör/Editör Kurulu bu hususta kabul veya ret veren hakemlerin sayısına değil, hakemlerin veya yazarların argümanlarının güçlülüğüne bakar. Editör/Editör Kurulu, değerlendirme soruları evet, hayır şeklinde cevaplanmış raporlardan ziyade güçlü, gerekçeleri sunulmuş önerme içeren raporları dikkate alır.

Ø Hakem bir çalışma yayımlandıktan sonra kendi görüşlerinin çalışmada tamamen yansıtılmadığını görebilir. Diğer hakemlerin farklı görüşte bulunmaları, Editör/Editör Kurulu'nun da bu görüşleri dikkate almış olması mümkündür. Bu durumda çalışmayı değerlendiren hakemin talebi doğrultusunda diğer hakemlerin görüşleri Editör Kurulu'nun uygun görmesi halinde kendisine gönderilebilir.

Ø Hakemlerin önerilerine göre Editör/Editör Kurulu aşağıdaki yollardan birini izler:

Çalışmayı yayımlayabilir.

Kısmi ve önemli düzeyde değişiklik ve geliştirme yapılmış çalışmayı yayıma kabul edebilir.

Yazardan/yazarlardan hakem görüşlerine uygun olarak çalışmasını düzenlemesini isteyip yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir.

Çalışmayı reddedebilir.

3.6. Editör Kurulu Üyeleri

Ø Derginin gelişmesine katkıda bulunacak, uygun nitelikli editör kurulu üyelerinin belirlenmesi için özen gösterilir.

Ø Editör Kurulu üyeleri düzenli bir şekilde gözden geçirilir.

Ø Editör, kurul üyelerinden, derginin yönetimi ile ilgili fikirlerini alır, dergi politikalarındaki değişiklikleri bildirir ve gelecek için plan yapmak üzere, düzenli bir şeklide (örneğin yılda bir kez) danışır.

3.7. Kişisel Verilerin Korunması

Ø Editörler; kişisel veri içeren çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası olmadığı sürece çalışmayı reddeder. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

3.8. Etik Kurul, İnsan ve Hayvan Hakları

Ø Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamaya özen gösterir. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

3.9. Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

Ø Editörler, yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür.

3.10. Yapıcılık ve Tartışmaya Açıklık

Ø Editörler, dergide yayınlanan eserlere ilişkin eleştirileri dikkate alır ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemeye çaba gösterir.

3.11. Şikayetler

Ø Editörler yazar ve hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek açıklayıcı bir şekilde yanıt vermeye çalışır.

4. Yayıncının Etik Sorumlulukları

Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisi;

Ø Herhangi bir şekilde yazarlardan ücret talep etmemektedir.

Ø Yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korumaya ve her kopyanın kaydını saklamaya özen gösterir.

5. Telif Hakkı

Ø Yazarlar dergiye gönderdikleri çalışmaların tamamen telif hakkı formunda yer alan isimlere ve dolayısıyla kendilerine ait olduğunu beyan etmiş sayılır.
Yayımlanmış olan tüm çalışmaların telif hakkı telif hakkı devir formu aracılığıyla Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisine devredilmiş olunur.
6. Çıkar Çatışması Bildirimi
Makalede doğrudan/dolaylı bir ticari bağlantı veya sponsorluk yapan bir kurum varsa, yazarlar ticari ürün, ilaç, şirket vb. ile ticari bir ilişkisi olmadığını ve varsa ne tür bir ilişki içinde olduklarını belirtmelidir (danışman, diğer anlaşmalar).
Yazarlar, çalışmaya dahil olabilecek tüm kişisel ve finansal ilişkileri bildirmekten sorumludur. Makalenin uygulanması veya değerlendirilmesiyle ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığı açıkça belirtilmelidir.


7. İntihal Denetimi

Ø Rapor edilen araştırmalar etik kurallara uygun olarak hazırlanmalı ve metin içinde yapılan atıflar mutlaka belirtilmelidir. Dergimize gönderilen çalışmalar hakem değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, yayımlanmadan önce intihalin önüne geçilmesi amacıyla Ithenticate programında değerlendirilmektedir.

Ø Benzerlik oranı üst sınırı %20' dir.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Yayımlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinizde ya da yukarıda bahsedilen etik sorumluluklara uygun olmayan bir davranış veya içerikle karşılaştığınızda lütfen utsepd@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisi hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul edilmiş tüm makaleler için herhangi bir makale gönderim ve/veya değerlendirme ücreti talep etmemekte ve çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır.