Yıl 2016, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 21 - 25 2016-05-31

Otoimmün Büllöz Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi

Aydan Atıcı [1] , Elif ÜNSAL AVDAL [2]


Genel Bilgi: Deri hastalıkları kişilerin toplumdan ve sosyal aktivitelerden soyutlanmasına yol açabilmektedir.

Amaç: Bu çalışmanın amacı; otoimmün büllöz hastalık tanısı almış bireylerin dermatoloji yaşam kalitesinin birey üzerindeki etkilerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı bir çalışma olup, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Eylül 2014 - Ocak 2015 tarihleri arasında Dermatoloji Anabilim Dalı kliniğinde ve polikliniğinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini hastanenin Dermatoloji Anabilim Dalı kliniğinde yatan ve dermatoloji polikliniğinde takibi yapılan Otoimmün Büllöz Hastalık tanısı almış bireylerden aylık olarak başvuran ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 35 hasta oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak; Otoimmün Büllöz Hastalığı Olan Bireyleri Tanılama Formu ile Dermatolojik Yaşam Kalite İndeksi (DLQI): Dermatology Life Quality Index) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı yüzde analizi ve cross match yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmamıza katılan otoimmün büllöz hastalık tanısı almış  hastaların % 62,9’unun kadın, % 37,1’inin erkek olduğu ve bu bireylerde yaşam kalitesinin genel olarak etkilerine baktığımızda %45,7 nin  orta düzeyde etkilendiği saptanmıştır. Araştırma bulgularına göre otoimmün büllöz hastalık tanısı almış bireylerin tanımlayıcı özelliklerine göre yaşam kalitesi ortalama puanlarına baktığımızda en fazla yaşam kalitesi etkilenenlerin sırasıyla;  80 ve üzeri yaş grubundaki bireyler, erkek hastalar, evli olanlar, öğrenciler, üniversite mezunları ve  gelir durumu giderden fazla olan bireylerin olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırma bulgularına göre otoimmün büllöz hastalık tanısı almış bireylerin yaşam kalitelerinin olumsuz yönde etkilendiğini saptanmıştır. Bu sonuca gore literatür bakımından kısıtlı olan bu alanda tüm sağlık çalışanlarının deri hastalıklarının yaşam kalitesi üzerine etkilerini bilmesi ve bu konuda hasta ve hasta yakınlarını desteklemesi önerilmektedir.

Otoimmün Büllöz Hastalık, Dermatoloji, Yaşam Kalite İndeksi
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aydan Atıcı

Yazar: Elif ÜNSAL AVDAL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2016

Bibtex @ { ikcusbfd106537, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {21 - 25}, doi = {}, title = {Otoimmün Büllöz Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Atıcı, Aydan and ÜNSAL AVDAL, Elif} }
APA Atıcı, A , ÜNSAL AVDAL, E . (2016). Otoimmün Büllöz Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 21-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/25687/106537
MLA Atıcı, A , ÜNSAL AVDAL, E . "Otoimmün Büllöz Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 21-25 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/25687/106537>
Chicago Atıcı, A , ÜNSAL AVDAL, E . "Otoimmün Büllöz Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 21-25
RIS TY - JOUR T1 - Otoimmün Büllöz Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi AU - Aydan Atıcı , Elif ÜNSAL AVDAL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 25 VL - 1 IS - 2 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Otoimmün Büllöz Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi %A Aydan Atıcı , Elif ÜNSAL AVDAL %T Otoimmün Büllöz Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi %D 2016 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Atıcı, Aydan , ÜNSAL AVDAL, Elif . "Otoimmün Büllöz Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 / 2 (Mayıs 2016): 21-25 .
AMA Atıcı A , ÜNSAL AVDAL E . Otoimmün Büllöz Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2016; 1(2): 21-25.
Vancouver Atıcı A , ÜNSAL AVDAL E . Otoimmün Büllöz Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2016; 1(2): 25-21.