Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 7 - 11 2017-07-31

Kronik Nörolojik Hastalıklı Çocuk Sahibi Olan Annelerin Ruhsal Belirti Düzeylerinin ve Baş Edebilme Becerilerinin İncelenmesi

Pınar Arıcan [1] , Hilal Yalçın [2] , Şenay Demir [3] , Meltem Ünlü [4] , Özge Bezgin [5] , Dilek Çavuşoğlu [6] , Pınar Gençpınar [7] , Nihal Olgaç dündar [8]


Amaç: Bu çalışmada, kronik nörolojik hastalığı olan çocukların annelerinin ruhsal belirti düzeylerinin ve baş edebilme becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Ocak 2015- Temmuz 2015 tarihlerinde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk nöroloji kliniğinde kronik nörolojik hastalığı olan çocuk hastaların annelerinde yapıldı. Kontrol grubu, sağlıklı çocuğa sahip olan ve bilinen kronik hastalığı olmayan annelerden oluşturuldu. Çalışmaya dahil edilen anneler tarafından Ruhsal Belirti Tarama Ölçeğini ve Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği dolduruldu. Bulgular: Çalışmaya; hasta grubunda kronik nörolojik hastalığı olan 49 çocuğun anneleri, kontrol grubunda 35 sağlıklı çocuğun anneleri dahil edildi. Kronik hastalığı olan çocukların annelerinde Ruhsal Belirti Tarama skoru ve öğrenilmiş güçlülük düzeyi anlamlı olarak yüksek bulundu. Sonuç: Kronik nörolojik hastalıklar, hasta ailelerinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Klinisyenler tarafından kronik hastalığı olan çocukların ailelerinin ruhsal açıdan risk altında olduklarının bilinmesi ve gerektiğinde multidisipliner tedavi yaklaşımı önem taşımaktadır.

Kronik Nörolojik Hastalık, Anne, Ruhsal Belirti
 • Ashkani, H., Dehbozorgi, G. R., & Tahamtan, A. (2015). Depression among parents of children with chronic and disabling disease. Iranian Journal of Medical Sciences, 29(2), 90-93.
 • Brown, R. T., Wiener, L., Kupst, M. J., Brennan, T., Behrman, R., Compas, B. E., et al. (2008). Single parents of children with chronic illness: An understudied phenomenon. Journal of Pediatric Psychology, 33(4), 408-421.
 • Compas, B. E., Jaser, S. S., Dunn, M. J., & Rodriguez, E. M. (2012). Coping with chronic illness in childhood and adolescence. Annual Review of Clinical Psychology, 8, 455.
 • Çöp, E., Dinç, G. Ş., & Kültür, S. E. Ç. (2016). Kronik Hastalığı Olan Çocukların Annelerinde Baş Etme Becerilerinin Psikiyatrik Belirtiler ile İlişkisi: Bir Ön Çalışma. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 3: 170-176.
 • Dağ, İ. (1991). “Belirti Tarama Listesi (SCL–90-R)'nin Üniversite Öğrencileri İçin Güvenirliği ve Geçerliliği”. Ankara: Türk Psikiyatri Dergisi, 2: 5–11.
 • Derogatis, L. R., & Cleary, P. A. (1977). Confirmation of the dimensional structure of the SCL‐90: a study in construct validation. Journal of clinical psychology, 33(4), 981-989.
 • Halfon, N., & Newacheck, P. W. (2010). Evolving notions of childhood chronic illness. JAMA, 303(7), 665-666.
 • Huurre, T. M., & Aro, H. M. (2002). Long-term psychosocial effects of persistent chronic illness. European child & adolescent psychiatry, 11(2), 85-91.
 • Hwu, Y. J. (1995). The impact of chronic illness on patients. Rehabilitation Nursing, 20(4), 221-225.
 • Lv, R., Wu, L., Jin, L., Lu, Q., Wang, M., Qu, Y., et al. (2009). Depression, anxiety and quality of life in parents of children with epilepsy. Acta Neurologica Scandinavica, 120(5), 335-341.
 • Melnyk, B. M., Feinstein, N. F., Moldenhouer, Z., & Small, L. (2001). Coping in parents of children who are chronically ill: Strategies for assessment and intervention. Pediatric nursing, 27(6), 548.
 • Mokkink, L. B., Van der Lee, J. H., Grootenhuis, M. A., Offringa, M., & Heymans, H. S. (2008). Defining chronic diseases and health conditions in childhood (0–18 years of age): national consensus in the Netherlands. European Journal of Pediatrics, 167(12), 1441-1447.
 • Pradhan, P. V., Shah, H., Rao, P., Ashturkar, D., & Ghaisas, P. (2003). Psychopathology and self-esteem in chronic illness. The Indian Journal of Pediatrics, 70(2), 135-138.
 • Rosenbaum, M. (1980). A Schedule for assessing self-control behaviors: Preliminary findings. Behaviors Therapy, 11, 109-121.
 • Siva, N.A. (1991). İnfertilite’de Stresle baş etme, Ögrenilmiş Güçlülük ve Depresyonun İncelenmesi. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Anakara Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik ve Psikiyatrik Bilimler Enstitüsü.
 • Soltanifar, A., Ashrafzadeh, F., Mohareri, F., & Mokhber, N. (2011). Depression and anxiety in Iranian mothers of children with epilepsy. Iranian Journal of Child Neurology, 6(1), 29-34.
 • Weiland, S. K., Pless, I. B., & Roghmann, K. J. (1992). Chronic illness and mental health problems in pediatric practice: results from a survey of primary care providers. Pediatrics, 89(3), 445-449.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Pınar Arıcan
Ülke: Turkey


Yazar: Hilal Yalçın

Yazar: Şenay Demir

Yazar: Meltem Ünlü

Yazar: Özge Bezgin

Yazar: Dilek Çavuşoğlu

Yazar: Pınar Gençpınar

Yazar: Nihal Olgaç dündar

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2017

Bibtex @araştırma makalesi { ikcusbfd284460, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {7 - 11}, doi = {}, title = {Kronik Nörolojik Hastalıklı Çocuk Sahibi Olan Annelerin Ruhsal Belirti Düzeylerinin ve Baş Edebilme Becerilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Arıcan, Pınar and Yalçın, Hilal and Demir, Şenay and Ünlü, Meltem and Bezgin, Özge and Çavuşoğlu, Dilek and Gençpınar, Pınar and Olgaç dündar, Nihal} }
APA Arıcan, P , Yalçın, H , Demir, Ş , Ünlü, M , Bezgin, Ö , Çavuşoğlu, D , Gençpınar, P , Olgaç dündar, N . (2017). Kronik Nörolojik Hastalıklı Çocuk Sahibi Olan Annelerin Ruhsal Belirti Düzeylerinin ve Baş Edebilme Becerilerinin İncelenmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 7-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/30755/284460
MLA Arıcan, P , Yalçın, H , Demir, Ş , Ünlü, M , Bezgin, Ö , Çavuşoğlu, D , Gençpınar, P , Olgaç dündar, N . "Kronik Nörolojik Hastalıklı Çocuk Sahibi Olan Annelerin Ruhsal Belirti Düzeylerinin ve Baş Edebilme Becerilerinin İncelenmesi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2017 ): 7-11 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/30755/284460>
Chicago Arıcan, P , Yalçın, H , Demir, Ş , Ünlü, M , Bezgin, Ö , Çavuşoğlu, D , Gençpınar, P , Olgaç dündar, N . "Kronik Nörolojik Hastalıklı Çocuk Sahibi Olan Annelerin Ruhsal Belirti Düzeylerinin ve Baş Edebilme Becerilerinin İncelenmesi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2017 ): 7-11
RIS TY - JOUR T1 - Kronik Nörolojik Hastalıklı Çocuk Sahibi Olan Annelerin Ruhsal Belirti Düzeylerinin ve Baş Edebilme Becerilerinin İncelenmesi AU - Pınar Arıcan , Hilal Yalçın , Şenay Demir , Meltem Ünlü , Özge Bezgin , Dilek Çavuşoğlu , Pınar Gençpınar , Nihal Olgaç dündar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 11 VL - 2 IS - 2 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Kronik Nörolojik Hastalıklı Çocuk Sahibi Olan Annelerin Ruhsal Belirti Düzeylerinin ve Baş Edebilme Becerilerinin İncelenmesi %A Pınar Arıcan , Hilal Yalçın , Şenay Demir , Meltem Ünlü , Özge Bezgin , Dilek Çavuşoğlu , Pınar Gençpınar , Nihal Olgaç dündar %T Kronik Nörolojik Hastalıklı Çocuk Sahibi Olan Annelerin Ruhsal Belirti Düzeylerinin ve Baş Edebilme Becerilerinin İncelenmesi %D 2017 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Arıcan, Pınar , Yalçın, Hilal , Demir, Şenay , Ünlü, Meltem , Bezgin, Özge , Çavuşoğlu, Dilek , Gençpınar, Pınar , Olgaç dündar, Nihal . "Kronik Nörolojik Hastalıklı Çocuk Sahibi Olan Annelerin Ruhsal Belirti Düzeylerinin ve Baş Edebilme Becerilerinin İncelenmesi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 / 2 (Temmuz 2017): 7-11 .
AMA Arıcan P , Yalçın H , Demir Ş , Ünlü M , Bezgin Ö , Çavuşoğlu D , Gençpınar P , Olgaç dündar N . Kronik Nörolojik Hastalıklı Çocuk Sahibi Olan Annelerin Ruhsal Belirti Düzeylerinin ve Baş Edebilme Becerilerinin İncelenmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017; 2(2): 7-11.
Vancouver Arıcan P , Yalçın H , Demir Ş , Ünlü M , Bezgin Ö , Çavuşoğlu D , Gençpınar P , Olgaç dündar N . Kronik Nörolojik Hastalıklı Çocuk Sahibi Olan Annelerin Ruhsal Belirti Düzeylerinin ve Baş Edebilme Becerilerinin İncelenmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017; 2(2): 11-7.